fl de magneet HISTOR altijd een klasse beter in OP!! KOSTUUMS 79,- 89,- KOLBERTS ER BLAZERS 59- PARTALORS 25,- JACKS 35,75 REGERJASSER 52,- OVERHEMDER WEEKERDERS Sweaters Pok-palis Badstof eo Astrak* T' II M. v. d. Kreeke o iw4r‘ I u ^ircttaa - II Vnmi Dreeeman, Midddbarg 1,45 NMf If Aatoaobielbedrif DE GROENE R.Ï. VERVEN ALTIJD GOED Jongen fatum* 39,- Jongens blazen 9,90 12,99 *9,991430 *3 Jonvent j Jomns pantalons Weekenders Overhemden Sweaters Voor joRge** en mekjes dk mot verkopeR vooruit willea komeo f 62,59 voor 19 volk oru i i: riks wtj lassen W5U tfi» L Aotorijschool .ATLAS’ p JuNaMstroat M, Wewsvwrt, telefoon eiIJO-fSZS AaRbiediog vin geknikte auto’s voor elk seizoeo ep elke burs T'»-7a? R*»kiaef! ..-.j'tanaf 249,- ELECTRICIElSr' ELECTRA’ C.V.-plaRRU? even bellen! Hollestelle 911916995 Gevraagd ee* knecht met rfJbawQa B.E.. voor alle voorkomond* werkzaamheden Firm* B.A.RUR L +- ----- F J N Tl II i iMSt* weriiBter voor 3 morftM per week - nF BEVELANDER’* I .1 eeboeeoeoeeoeeo—w*oeeegeew*mo— k r 1 1 varlomatlc t-d; VROOM DREESMANN Forfomodeta 4 4 ull loot if If Loksrss en Van Damme Handelsondernemlng VERBEEM KepeRe 01102-17*0 vraagt aankomende kracht of volwassen Algemeen Handelsbureau C. J. HUISSOON - Kapalle eoeooooeaaaeaeeeoeeeeeeeaeeooooooeooeK timiNG- of AANKOMRNQE FIRMA LEUPEN EN ZH, Ungb VomraM B9,9am. M MWO- 6070. Z6«tiO«rwe8T II J VERSE MOSSELER HOTEL CAFE RESTAURANT „DE SCNELBE” HavenetraeS 9. Colijn8pl8«t, t«l. 01199-225 Nu ook witte trouwcoupé «aMurilJk I tutbrtrllf Zaagmolenstraat 1, Goes *8 OrmnoWir Teckelkennol Driewegen. 4 Nieuwetraat 84. heeft af 4 te geven aan bosHat goede tehuizen langharige teckel-pups 1 efetamming v.d. Hen'a Zeeuwse Verwarmlngs Unie N.V. VOOR EIN GED--EN C. V.»ADVIES Tevens te koop4 aioleaelenia **7^ (blauwe MfcNratanea) GRAAN-EN MEELHANDEL Hginkenezand. telefoon 01109-2016 fit’1* Mw. Marleen, Goes ZonnoblooNMtraat 39 Bel eerst dé specialist ook voor vsrzskeringsschade GCF Donrlnrrfan 4 hill 10A8 *2 FORTEX r 1 i I t: w 4 PARFUMERIE h Telefoon 01100 - *680. Lange Vorst» trant 8, Goes vak J to J 0 t t OFFICIAL DAF-OEALER -sk. T I i t4moi Vorstetra*t 60*91Goes MMMO Cosmetica TiRatsrWhllin 41 71 ■I' 1 ZonneDtoometraat 39 tel, 01100-537* i Tel. *907 on 77*6. Tel. **G7 ee 77*6. TaL *907 on 77*6 v- .1' .- Eee Op: Ale J* baiaapeteUag bebt veer oeo (betnaMe) epteWteg Ml Vroem A Dreeemann, dee Jo er good aap aa al centaal mot ago op M noeveni ’ll k A propot: ..LeerHngon” verdienen tljdene hun opleiding al een mooi solaria, hebben een 5-daagae werkweek, jongelui onder de 18 jaer hebben 3 degen extra Jeugdvakantie. (Cf een vrije dag midden In de week Af een lang weekend) on profiteren mee van aNe andere, tome unieke «oordelen, Me personeelsleden van Vroom Oregatnann kennen. One pino**ehbureeM. 2e etage, ook bereikbaar vla de lift. staat dagelijks van 00-13 00 an van 14.00-17.00 voor je open. Daar kga je allo Inichtingea krijgen over een aanstelling in Middelburg of VRasinpon. 5 L PARASOLS STRETCHERS WINDSCHERMEN WINKBjOOMBINATIE Klein* maten $3 23 23 32 27 49 41 ■- J,. GOER, An|*E*fWeot 8-7 KAPEUJL RieeaMogeoetraat 7 t - te oeao ELNA apodaatsaak vindt U ook andere merken XAAIMACHIRES N* al. WIJ willen nu al de jongens on da meisjes urikfesen dfo na hen vakantie bij one bun carrière gaan maken. Kom nu vaat kennlemeken: aio de kennismaking wederzijde bevalt, kun je de datum van je Indlenet- trgding zelf bepalen. Inrichting, controle et. bijhoeden bookkonding. behandeling belastingzaken INCASSO EN INFORMATIES voor alle voorkomende werkzaamheden Van der BMtlean'43. Telefoon 01102-1294 si Wie worden ato leerling- verkoper en vertoopeter bij Vroom 4 Dreeemann aangenomen? Dat rijn jonge, ontbouglaete mensen. die bij de tijd ea Mt de pinken zijn; een goede schoolopleiding achter de rug hebben (L.T.S.. huishoudschool. school voor detailhandel, voortgezet LO, MULO, of tenminste enkele laren MULO) en die het verkoopvek van a tot z wfflon leren. Voor do aanpakkers onder, hen hoeft Vroom A Dreeemann veel- betoveede toekamebnegeUjkbeden ia potte. 1-- Deskundig advies. Geschenkverpakklng en Zllverzegels Eko week tbecrieJes mot kleurendia's J wij geven een syetematioehe rtj-opleiding. Nu in voorraad: - 3 DAFFODILS met VOUWDAK. 196S en 1906. DAF-COMBI 1967 -; SPECIALE AANBIEDING FIAT 1200 SPIDER (Cabriolet 1962, kleur wit. 55,000 km gelopen, (nieuwe kap). VAUXHALL VIVA SL90. 1966. 33.000 km galöpen, LprAt RENAULT 4L de luxe 1966, kleur wit. 49.000 km. RENAULT 4L de hrae 1965, kleur grijs, 70.000 km. N. S. U. Prinz de luxe 1964, kleur groen. 63 000 km. B. M. W. LS700. IM3. kleur olijfgroen, 88.000 km. GOEDKOPE AANBIEDING: WARTBURG 311 de luxe 1964 1000.— HILLMAN MINX 1966 U om af te wtriten en het maken ven i knoopsgaten Lange Vo«statra»t 104. Goes, telefoon 6221 -► Tb beep: a ptte geesemis si xUM-n- «n vloerkleed. Zaag- molfnatraat M, Poes -► Te koop LpraLx. Jaarsma koiwiconvector Kamperfoelie F—”—* f stmat Ooee. Op alia gebruikte personenauto's wordt deer ene een DAF-gerantie gegevpn van 3 ef 6 meenden. 4 Inrull Ie mogelijk. i;. 7 Desgewenst kon de outo gefinenetord worden. Komt U eone kijken? Als U wilt, holen wij JJ met do auto aan huis, natuurlijk zonder enige verpichting Uwer- One telefoonnummer ie (01100) 6810 GEVRAAGD: L I r I MBBMMW M»oDPt9’j»ew9T»jvpj MMrvbnmmHII T*L 8807 op 7786. TeL 8887 M 7788. SM. 8887 68 7788 Wtnk«lc8iwblMti* Lokereeen van Damme ratofoM 380469. Bergen, InterMtionaal d kampioen. j ♦*»+**6ee»e»oooe»o»»oooo»»»*o»»ÖH»êH Mr. F. J. Haarmanweg 5, Temeuxen Tel. oil50-3641 01180-5871, o 01155-503 y, Goode financiorinQsmggoliikheden aanwezig 1 PRACHT SORTERING ZONNE STOELEN vanaf 7, SS Dorpsstraat 24, 's-Graveqppider.. L XAk k A <AM4k<A« Ad Voor direct oerraagd: t Mo morton beschadigde auto's kunne* M I 'ene moderne gespecialiseerde bedrijf *H gedeukt, vernieuwd ea In onze dubbele ovordrukcablM gemoffeld worden AtnOOCKAM hereteld la oen bedrijf betekent BeoNor klaar boter ofgowerM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11