voor TPOOi vta Zeer modieuze stoffen nu bijzonder logé prijzen in I DANSEN ...NIEMAND MEER... COUPONS COUPONS TIONS N.Ï. 3 LANGSPEELPLAT 3 i I .Optica \vn)iLKomoman 11 i VOOR SLECHTS 12,50 fQ I I Parapluhuis rtkMea DANSEN Op reis L16 JuST GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs’ te Kortgene lb ■tl 0 1 I I Ingerullde automobielen Hl. J. Jeremiasse I I B.H.’a - i z n f* ZUID- l N NOORD-öcVElANó ADVERTENTIE IAD V O O t Ia 1 Beter zien en er beter ultzlen P- I i -J'j B- m.m.v. Rythme and Blues Group Butts il i i IJ IN ALBUM 11 Profiteer I - J Dancing ,Ds Bosl’ Woffaartodljk aan het Vaaroe Moor K..w^mwHOr sob 2MMMO8JUU ,OE NICOLS* Gaines - Korflati - Lingerie The New Black and White’ ZONNEBRILLEN PARADE PRISMA KIJKERS compleet met tas en 5 jaar garantie. Wegens vakantie gasloten vaattin. 15 jail Kapsalon de Jonge A. van Doorn Gevraagd als hulp Kwadendamse kermis zondag 7 Ju® maandag 8 Juli - 2 avonden KERMISBAL in's Lande Welvaren met medewerking van da ,The Rlthme Stars’ zang Aafta Lege zondagmiddag amusementsmuziek W. Peetere-Huige 1965 1966 1961 1964 j 1965 Garage Centrum Zeeland N.V. LEf Dagelijks meisje of Jonge vrouw die als huisgenote de zorg voor het gezin waarneemt en het-plezierig vindt 2 aardige meisjes van 6 on 7 jaar te bemoederen. r I I Laten w|J, Kermis In Westkapelle li 19ft® 4 ’v .’<15' 1 „Concert] Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan bovenstaand adres 2 ]l Marconistraat 14, Goes. 1' f i :g >r e opgc L a Jaar». ïaere- f’K j fe nmiiniiiK •esseé Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Tewerkstelling kan op diverse afdelingen plaatsvinden Minimum leeftijd 15 jaar Gehele jaar door vast werk in een mödem Ingericht atelier Aantrekkelijke beloning en prima sociale voorzieningen 5-daagse werkweek Volledige vergoeding van reiskosten vraagt wegens verdere uitbreiding van haar indiensttreding of later enige Desgewenst volgt voor het geven van inlichtingen en persoon lijke kennismaking bezoek aan huis k INKS n. L uxe. mo- i e Mk - OPTIEK - FOTO - FILM ih n*ADT;E VAN Lt i VCr<- Zaber zijde 90 cm breed 9,90 Na hertaald veraoek optreden van do .LIGHTS' inca# TAVERNE Helnkenszand 8 juli vrij entree 7 .ft id ZATERDAG 0 JUU Trevi ra. tergal arwol fntprtné’s 90 cm brood /MO i j wow goed band. Grtn- Klok. Uitgave on druk. Fa. Drukkerij „De Phoenix”, Goes. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 83996034 •’O 3 26 37. 700, bj. lin- i ra. llas- iein. met geestelijke muziek (o.a. URKER VISSERSKOOR) uper - et Van 6 u. r>e 400.. svas- - y - si x bij »rk- 1100. Nieuw in Kortgene BeGrunlaBir Tijdens de vakantie eke avond geopend, behalve *s maandags D00 s Glaa- Hein. bin- lilipa N.V., Soes. uur: J00- ilae*. ein. »00 las- Bin. 9,75 ïl Tijdens dansen is ons restaurant GESLOTEN if -‘ Kloosterman ZoHbadieaing 5 blik tem. purée m Zak roomboterkoeken M WO «r ionge N. Ho®. koae m LwmMmo» vee MO nu XM 28 soorten eioutelhangere I C 1100- 251 's-Xvoeds gezellig dansen op de muziek van de juke box van half acht tot 1 uur. Entte» slechts IJ# ZaterdegOjaU oa maandag 8 Jail Lange Kerkstraat 44, telefoon 5359 Menko zomerstopen 90 cm broed 7**». 1800, Glas- Hetn. •1. ine t 400,. was- dy-.v ssi ux. ie bij <erk- 01100. n; unior ■huif- Ö0.— It 47, -- Zoekt u een llchtlopondo spoftflets, een toerfleta van Hasan, een lichtgewicht flets, oen go> zlnsflots of een twee wioiar voor junior? Hij staat bij one voor u klaar met Vredesteln ban don on Potdicht binnen? banden en mot do naam die Mies zegt ais hot op kwaliteit aankomt: BATAVUS. Komt u eone kijken! Bus stopt voor de zoak, d®.iaatste bus vertrekt om 1215 uur van de Boei naar Statie® Goes rdig >are de en lok- Lange Vorststraat 43 Goes - 4 1 nette-meMes a G0£5 van - - Muziek: Aanvang 7J0 uur BEATRIXLAAN 32 TELEFOON (011<N>gM0 GOES ng voor dirokte Vof’lstu- t 5 3 - .f..... Orkest: Aanvang 7.30 uur Kies de reistas of koffer die ‘uw bagageproblemen oplost. Vakkundig advies. Enorme collectie Koffers vanaf "R De allernieuwste modellen in onze grote col lectie ZEISS BRILLEN POLAROID BRILLEN alle modellenvoorradig vanaf f 14JS. Zonnebrillen met optisch geslepen glazen RODENSTOCK - ZEISS Qpk in de sterkte van uw brilleglazen. Dorpsstraat 7, Heinkanszand, telefoon 584 f 3,10, franca thuis Zomerstraat 27, Ellewoutsdijk tel. 01104-344 in de huishouding een meisje voor halve dagen Mevr. fenHaafr Beatrixlaan 38, Goes Ta koop: pallngfulken van 100-280 magen opzat ta bevragen na 8 uur 's- avonds, tal. 01198-327 Molenweg 28, Wolphaarts- dijk. Coton imprhné 90 cm breed Aangesloten bij de-Nederiandee Huis-aan-Huisblad Pers. Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten in tel. opgegeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. 20e Jaargang No. 27 Klokstraat 10, Goes mwmwwwww Mocht U geen gelegenheid hebben om naar onze zaak te komen, vul dan onderstaande bon in én wij verzorgen het verder voor U Naam: Adres: Woonplaats: Eventueel tel. ►b^w-b-^b-***-»»*-*-*******’*^»^*^*-" Vauxhall Bedford 1967 p 1965 VauxhalIVIva 1966 Vauxhall Victor 101 super Opel Rekord, 4 deurs 1700 Opel Rekord 2 deurs 1700 i1 Ford Taunus 12 M i' Renault R 8 Major1964 Fiat 1100 --■«...1962 Ji Simca Etolle 1961 Ford Anglia 1962 i' Vauxhall Victor Stationcar 1962 1964 Opel Kadett stationcar 1965 1967 INRUIL FINANCIERING Marconistraat 14, Goes, tel. 01100-3092 Industrieterrein VertegenwoordigerB. RUK. Llngestraat 18. KapeHe-Biezeliaoe telefoon 01102-1B36 r* V41» 2 tot uur (poolt voor Tja Mo jongeren R en B group 2*>io Butt*. Eindhoven. Gooa «KTte. Vemnartal Vlisslngen. Teief. 2287 ge'~genheid tot inbrengen nette Inboedel Heeft U overtolllig huisraad enz.? Vraagt vrijblijvend Inlichtingen? 4. LOON, erkend ...ghouder Ganzepoortstraat 28. telefoon 6063 In verband met de gezond heid van mijn vrouw, momen teel in ziekenhuis opgenomen zoek Ik een In onze kleine, comfortabele woning staat haar een vrije kamer ter beschikking. Prettige condities, welke tij dens een persoonlijk onder houd. nader besproken kun nen worden. Brone. Groenedaal 8 te Kloe tinge. Lange Kerkstraat 11—17, Goes. Telefoon 01100—5855. Na 6 uur 01105674. 20e Jaargang No. 27 4 juli 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemptaretf* als bij lichten dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Her» Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Romeinen 1313, M Inzending V.E.Z.A. Vosmaerstraat 6, Goes -----nu A. K zaterdag 8 juH Feest ta „da Sehuur” RKBE1ML Kortle met gabak IJS VSS 8 tot U uur. „De Prine van Oranje” Goes ZATERDAG 6 JUU -txlsn weaKMor gesproken wcnlt

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1