de bevelander WSM,; ss: GWHANPHSPIWZaL B HÉT STROOI NIETMET KWARTJES koet BU 3AG.HERMANS LIGGEN KIWAUVRVIIORH ^^^WARWE limonape SIROOP JMLHtRMANS PRUS3MG» WMWPPMi HL KWARWES VOORDEEL t Ad JCJES war 93 ^Hmlemen '•I grtteflw o£Hr. Direkt kontantgeld nodig? nirekt beschikbaar grote en kleine geldleningen voor particu’ eren of zelfstandigen, voor elk doeL ook voor achuldsanering. kwijtschelding, restant, schuld bij overlijden en mogelijkheden van uitstel tot betaling bij werkeloosheid, ziekte of dergelijke. Strikte geheimhouding, geen informaties bij werk gevers. Lage rente en aflossingen. Geheel schrif. 'lijke afwerking per post, in volgorde van binnen komst. binnen enige dagen. ZAB.’ jampot .0 blikjes smaken l Üiani m de prijeslag befaatt m— IZWAKEa~UKKENl ♦4-t- goloschmeding t vraagt een Donderdag 27 juni 196* !l T PONY 68 PRINCE PAREL 4 -*■■ -43008 Mor voor VAN WEEGHEL producten "1 1 - 9 ONB WjstrcdmeJ ■I AUTO MIJ. ZEELAND Zeeland Tours Toerwagondagtochton UW YAKAHTIE Een bijzonder elsgsnts bagagewagen. Fraai «m Wacht U niet tot vlak vóór aw vacantia feARAQf/-r/g'ase^k. Mar-saiatraai j. Met provtandnrirate en Nanin keuken 585,- De atalea (aedrutario ie atoeembaeron kan ala keet worden - gebruikt <95,- belangrijke zorg uw vakantie JONGEDAME f 7 1 1-Tel. MM r«« O l t i 4 1 i f. Reisgidsen op aanvraag verkrijgbaar bij 75.— 100,— 1M— «.70 lOBJO 8T’J*r^ 45,— 92.00 115,74 130,09 105,19 231,40 AUTOCAOMOON Cabvto, Roodtour, Europe Exprass, Snol Co-, Zaaiend Teers, EvfópabtH VUfGtSZCN Hotelplan, Hf, Centouri TREINSHZEN Hetoiplee, F.TX BOOTTOCHTEN op Rpn ee Measel, Bedarl Mal M. EIGEN auto Avteptan varwot toch uw hotels PSIVi AUTO'S ta resarvaren in uw alasdsgls DAGTOCHTEN par outocer door Nadariend, Belg» •nz. MMMUnnN «oer Irafa, »«aohd«, tee» «SS®*!* j ssW fi Maandag: Belgischs kust on Bntgge. v Goes 09.30 8. ».p. Londen, v Goes 20.30 49,p.p. (duurt tot woens- *eom<xgen) Dinsdag: Brussel-Gent, V Goes 07,46. f 9,50 p.p. Rotter- dnm/Den Hsag/Scheveningen, v Goes 09.30 11,50 p.p. Zeeuws Vlaanderen/Bevelanden, v Goes 08.45 f 7,50 P4>. Dinant en Maasvallei, v Goes 07.20 f 13,50 p.p. Woensdag: Belgische kust en Brugge, v Goes 09.30 p.p. Boulogne/Cap Gris Nsz, t Goes 06.45 f 14. p.p. Schouwen Ouiveland/Dehawerken. v Goes 09.45 .11,p.p. Antwerpen, v Goes 10.15 f 7,50 p.p. Dondordng: EftsWng, v Goes 09.30, f 8,— p.p. (kind t/m 12 jr. f 4.Zuid-Limburg, v Goes 07.50 f 14,50 p.p. Belgische Ardennen, v Goes 07.20 14,50 p.p. Vifjdag: Gent of Brussel, v Goes 07.45 7,50 p.p. (Brussel f 9.50 p.p. Arnhem/Berg en Dal/Safsri, v Goes 07.30, f 15.50 p.p. Eindhoven/Evoluon/Eurostrand, v Goes 07.30. f 12,50 p.p. Parijs v Goes 22.30 f 29.— p.p. (duurt tot zondagmorgen). Zaterdag: Belgische kust en Brugge, v Goes 09.30 8. p_p. Antwerpen v Goes 13.45. 7,50 p.p. M in vertrouwde handen Meteen MM 8&.F WEGGEGOMD GEID Credleten afloasingen per maand OORBEKLD l. 000 «.70 35,00 2.000 0S.« 71,00 3 000 10X90 4 000 190,50 143,-- 5.000 179,— 0 000 -v— 200. 8.000 r- 200.— 10.000 300,— enz. enz. enz. Op Uw gchrifteMfc va—oak si lOia w« U.— m. i-4g- folder met tartev— ea aaawa^BBU*er ia MB— ioppa. toe. GRAAF HUIJNLAAN 14 OOBER 8fl ka'^g51.90' L -- DIH .<69.y als assistente bij de verkoop van mu ziekinstrumenten, bladmuziek enz. Ook het administreren hiervan zal een onderdeel van haar taak zijn. Een leuke zelfstandige baan waar muziek in zit. Bel of schrijf aena. GoWschmodieg s Piaso^ en Orgelhandel N.V. Lange Kerkstreet 41, Goee, telefoon 72M.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6