Regenmantels Witte Vesten Japonnen Blazers Vrijeliids kleding Flymo We hebben ze weer volop in voorraad Verkoopster Radio van de magneet 13wüto-' o den Broek GKQ1E KEUZE ZATERDAG 6 JUU ax KIJK EVEN BIJ I VAN OPDORP VERTEGENWOORDIGERS G. Hoogstrate ♦♦♦♦♦'♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦A ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦A OLIVETTI NEDERLAND N.V. 4 I ,1 i 3 fit MSSS8 il IMS DE BEVF1 ANDER Donderdag 27 Juni 19M 3 Geheel vernieuwd L 7 I DE BEFAAMDE i 1 maar... KLOKSTRAAT 17 - TELEFOON 7635 - GOES t MODEHUIS LANGEVORST 80-82 GOES de 1 zwevende .1 grasmaaimachine Ook veer h«t alijpan on roparoron van vu Maaier i en toch en gemoderniseerd Kapelseweg 35, Kloet Inge Td. 01100-8127 G.C. de Jager BANKETBAKKERIJ j Mj niet slagen •ld terug - v*n hebt, wtj v. Ni«uw«nhovM leiden je op tot volleerd MACHINBST1FSTEB t Her-Opening! V B 4. Grilt». Klok. MaRag. ■f- d baN Pension f A E I’ i Philips draailop 139 Leeftijd niet beneden 16 jaar. AmmmMm op onderetaaad adres: Lange Voratetraat 59-62. Goes. Tel. 01100-6784. 7 BERCO jj well” N.V.. Ooetsingal t. KJoea. tel. mioo-Tais. be. seek wten brok Jgen, ene cocosloper 7 m. Schengastr. SI. Goee. Erkend elektrisch SCHOOMTUNVMOt Vegen bH aMe weersomstandigheden i goed bend. In on» ipsrlssfmk la berea- ea JeagoMkoafektie Is binnenkort plaats voor een -*■ Gebruikte bromfietsen in verschillende merken vanaf f 38.— bij de bromfiette specialist Jeremiasse. Goes. -► K< goed i "j a Annex CAFÉ - TERRAS INTIEME BAR vee 4.30—6.X aar. awt aoteabar ea beab rials nog i tot mie, sten 1 tot V S Buys BaHotstraat 10 Koe tinge Telefoon 01100-5217 er btn- PhUlps 1 4».V„ Goes. I tam Korte Kerkstraat 15, Telefoon 6108, Opgericht 1670 GOES SB» rijn eine hulp ader tput oen, gen. ons wo men 18 Euup. Ciusauiuvui, v uy va. fect f 15,— en 1 Bgrini’s M31 geet niet Finllec D. de Grootstraat 07, Goes-iminute, ook onderweg. Voor Telefoon 5731. fiets, bromfiets en auto Ver. 1 i krtjgbear bij Jerwnleaet, -► Markim 230 breed, mei- Gom wasser Edy. Te bevragen: Marijkestraat «8, Gom Naaat een prettige werkkring wordt een prima be -► Valk-parkieten. rood, halsband-parkletan, jonge -te Te koop of ruil: z-g.a.n. konijnen en sierduiven. H. D. Steakman. Kets. TaL onoa-rn. ir -► Te koop, ruim, 3-pers bungalowtent f 175.Gan. zepoortstraat 18, Goes. -te Nieuw! Valma-brandblus apparaat voor keuken, auto boot, caravan, tent enz. Sier, lijk en huidig, slechts f 1186 oopt Uw rollend speel- btj de man. die het ook repareren kan. Grote keus uit rolschaatsen, stens drie wielers. trapauto's en skaL ter» bij de tweewielspecialtet Jeremiasse, Gom. -te Prime kwaliteit hygitai- sche gummlararen, hand schoenen enz. Prijskourant en gratis proefmonster wor- den op aanvraag franko toe. gezonden. „Feta**, postbus «3. Middelburg -► Te koop: een nieuwe ..Honda”, bromfiets, nog geen 1.000 km. gelopen, we. «ens overkompleet. Dorpe- strast 11, ‘e-Reer Arands- is een onderdeel van bet internationaal vertakte wereld concern Ing. C. Olivetti k O. S.pX De onderneming houdt zich bozig met do distributie ven tafel computers, systeem-, boekhoud- en factureennachinea. terminals, roken-,tel- en achrijfmachlnae en hoeft in bet totaal bet grootste marfcteandeel In Nederland van deze produkten. Gezien da expansie in onze onderneming willen wtj gaarne- onze verkooporganisatie uitbreiden met enige Opletdiag op Middelbear of Mulo niveau. Max. leeftijd M jaar. ■rearing niet voretet. MogeHjktulIni: One eontian opkeidingasyrteem stelt leder een in staat elke plaats te verwerven?' Te Uwer informatie: Onze topvertegenwoordigers hebber een inkomen van f 35.000,— en meer per jaar. Belangstellende dienen schriftelijk of telefonisch contac’ op te nemen met Personnel Manager, Lange Voorhout M Den Haag. Telefoon 070-18 52 70 voor een aan beide zijden informatief gesprek. Te koon uitneembaar -buurtje 5.90 x.3 m.. we»ens —huizing. Dorpsstraat 11. - -Weer Arendskerke. •>- Te koop’ e»r> kn'k indue* •or neef «ot ton vol» en een -srdfoutmeter. Do-'-s’raat 't-Heer Arendskerke. Te koon 13.wee*-w» »>e«w oen. witte hw >O* m-te g We'*' e--is S. Tmmerich, W.-Duitsland Poetfach 1406. - Te koop: i-g.aji. Van werken bij ..Ftt. Werven kinderwagen, don kerblauw. Frank v. Boraee. nenstraat 3. 's-H. H. Kinderen -e- Te koon: hov'e* "f. ••urn*'' divan met H«e« ea •nfelkleed.T.V.-antenne. ’'nopje. Asaleelaan Wh seke. 1200 DUIT&E vrouwen Ook voor U Ie er oen bijl I 1200 Duitse vrouwen die een I man zoeken staan bij ons in geschreven. Nederland be schikt over meer mannelijke --ij. huwelijkskandidaten dan Verkrijgbaar HfJerenüasae Duitsland.-r I Da Duitse vrouwen staan bes send als lurievroiHvea Waarom volgt U niet de ge luksvogels die U voorgingen en die door mtjn bemiddeling een gelukkig huwelijk hebben 1 gesloten. Schrijft U mij eens streng Hansweertsestraatweg 32 Hansweert (Oost) - Telefoon 01130-1833 -> Te koop: crossmotor, de. ->■ Geat U op vakantie? Ver. 2 IZ, 2 te ne- geheel rijklaar, koopjes. M-Imen. Plakt en pompt a la kunnen, waar je je hele Ie. Bemiddelingsbureau vria plezier - - - Goee.' -► Te koop: een AEG-was combinatie met spoel-centri- fuge- J. D. van Mellestr. 83. Goes. Tel. 6684. -» Oununiwaren zenden wil franko ondei strikte geheim houding. Drog. ,J>e Vijzel' Hoofdweg 06. Belllnvwold- Gr. telefoon 0887X234. vertreuweltjk wat V zoekt -» Ben je 15 jaar of ouder en ga je nu van schooi af? Wil je later werkelijk Iets Je verdient goed en de reis kosten worden betaald Het -te If” TS

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5