1 EL-ES LAKKEN Fabery de Jonge BAAYENS 7/ 7 w&kel Ha nd L n RUIMTE SPECIALE VAKANTIE AANBIEDING! I. 0. Tm AFWEZIG MEULBROEK LINGERIE G MEULBROEK LINGERIE ar r 18 karaat gouden brilmonturen 1 Hollestolle n.v. Fa. J. vau de Velde W. Griep De Stoffen Speciaal Zaak .Ol AFWEZIG TYPISTE DE GOESE VERFHAL I f prezen de DE BEVELANDER” Donderdag 27 juni 1969 '1 ..I GEVRAAGD Bst< en e Brieven postbus 51, Goes Vakantie R.W. Hendrik- INTERNIST van 29 juni tot 15 juli „Concs 7/ PLAYTEX Ho I Kw 9 a De trekhaak nu verchroomd! Haak in en vtaag inlichtingen hij: A. H. Veldhof EEN SCHITTERENDE VERBINDING Adverten woensda TANDARTS E. Kllnkert GOES Hotel Ockenburgh Goes Loodgieters en verwarmlngsmonteurs gevraagd. miimKrnramuiMO Afwezig j «auieojua G. de Haas Goes V f E 3 2 V i* al «I. H. Stam TANDARTS Wijziging spreekuren Maandag t.m. donderdag van 11-12 en ven 1-3 uur Vrijdag en zaterdag uitsluitend van 9-10 uur Ingaande deze week - afwezig vaa 29 JmW t/m 21 ju» WARNER panty's 24,95 24,95 Tandarts Yersske AFWEZIG vm 30 jmi tot 22 juli Saneringskaarten van Juni en juli blijven in aug. BASKO Karman’s IN I voor wtnterberging flinke CARAVAN -74,50 T.F.v.d. Werff arts afwezig tot 22 Juli Ale veodctea vee de bek* met beugel gecombineerd sset ak voordelen van de beta ssedsrksmel Het nieuwe, revolutionaire model van I Uitga Fa. Di I Goes. Voord Tetefo b.fl-g- Tand technicus J. P. A. Rössel zitdag dinsdag van 10 tot 3 uur Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DELANDBOUW Grote Markt 38. Goes TE KOOP woonhuis BK MAIDENFORM Leverpastei op tafel Fa. Geljon en Zn. vrijdag 28 juni ".-/geen spreekuur JGovaert J. Geldof arts te Driewegen. VAKANTIE vau zaterdag 29 juni t/m dinsdag 19 juli Gemeente Goes WENSBEDIENING eaaaaaaeaeaaeaeeeeet •Hztmodd^e Ufr*isgepessüteerd. LOVABLE leader pr|euer>egle| AUTOBEDRIJF SCHOUWENAAR TRIUMPR vtodt plaats om 15J0 uur L.! de BL KUsius Kerk te Lewe- dorp. Vteke Woonhuis Goes Afwezig P. Allewijn arts te Kruiningen vaa 29 jaal tot 13 juli Waarnemer dokter J. da Boy. tel. 1344 Spreekuur van I tot 2 Mr bovenstaande wagens, die door tondl wer den verkregen, worden onder onze vol> letflge gerande veritocht. ook aMMNN «jteowe Shnoa model» a voor en Mpt. ook geldig Woonhuis Goes Woonhuis met garage Kapelle Bijzonder mooi 11 Een goede aanvulling bij Uw andere sieraden Collega's nemen waar. De speciaalzaak voor Uw BRIL Tijdvak van 19 t.m. 25 jutti 19U in 41 voor al Uw binnen- en buitenwerk Wijngaardstraat. 37, tel. 01100—6020 1 - l 22,75 1 Lange Kerkstraat 23, Goes. ’Xk' te lo Keel neus en oorarts Noordweg 11. Geersdijk aeeeda M aar. EIS VEILIGHEID EIS UITSLUITEND Jwwuae - KMoesas - emoe «cm •AMsaaKasa.ae.nLesN.eMe Telefoon 6303 of 7227 Vereist is het diploma ULO of een daarmede gelijk te stellen opleiding en het diploma typen. Datum indiensttreding: 1 augustus 1968 Het salaris, afhankelijk van leeftijd en er. varing bedraagt f 244,— (17 jaar) en ma ximaal f 577.— per maand. Vakantietoelage 6 van het jaarsalaris. De A.0.W./A.W.W. premie komt voor rake- ning van de gemeente. Sollicitaties binnen "acht dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de burgemeester 9,90 29,50 .34,50 WAAR physiotherapuit Rccardstraat 82 CoNegee Ferket en Luitwie Ier nemen wear, telefonische afspraken iedere ochtend van 8-12 pur onder tel 6878 Hoeft plaats voor een BUFFETBEDIENDE meisje of jongeman. Betrekking voor het gehele jaar. In de zomermaanden 's zaterdags na 4 u. GESLOTEN. 6,90 9,90 12,90 39,90 ge'-ge Hei Wijngaardstraat 10, Yerstfte. Telefoon 01131-1574. arts Goea Zaagmolenstraat 1, tel. 01100-6640 of 6996. De alle lectie 2 ■.Z R 0 F c< beha’s step-ins 19,95 - korsetten vanaf beha's vanaf step-ins vanaf panty's vanaf koopt u deze week 3 BEKERS JAFFA DRINKS voor maar 89 sent? 1 in (aparte bruidsstoffen - gratis knippen - knipadvies) 13,95 39,75 39,75 Collega's nemen weer. i vee 29 juni tot 22 juli free lift met echuurtje. Te bevr.: Badstof 90, 110, 160 cm breed. Uni 90 cm breed f 5,50 per m. Bedrukt 90 cm breed f 5,90—6,90 p. m. Stretch 90115 cm breed f 6,907,90 p. m. Strepen 160 cm breed f 9,90 p. m. beha's vanaf step-ins panty's korselets .7 Wanneer u leverpastei als broodbelegging presenteert, maak dan het blikje niet aan één kant open en set bet dan op tafel. Ten eerste is dat niet zo’n fraai gezicht, maar ten tweede moet u er rekening mee houden dat niet alles zal opgaan en het is beter de leverpastei niet in blik te bewa ren. Maak het blikje dus aan twee kanten open en presenteer de leverpastei op een schaaltje of schoteltje. Later kunt u het met een kopje er over in de ijskast bewaren. Lange Vorststraat 62. Goes. Tel. 6823, b.g.g. 6247. Afspraken gaan door Tandarts Rilland afwezig 1 JuN 17 ju» 1908 rcima jaiuuttcrn, i streek» af fabriek te bevr Verbeent. Kapelle. tel «llM-ino. ->■ Geslaagd T 7 Ken aardig geschenk is dan een platen speler met versterker in koffer vanaf f #9.50 Radio v. d. Broek. Klok, atleet H, Gom. Waarneming: Doktor A F. R. vaa Opdorp, Werrflaaa 43, 's-Hearen- hoek, tel. 01105-280. Ter gemeente-secretane. afdeling Interne Zaken, in gelegenheid tot pleetsing ven een OOtoRY POLDERDIJK OBU BOMBOOM Geven hierbij kennis van bun ’mwgsnonsen huwelijk op dendsadag 4 JnU om 14.45 uur ten 0Sasaênteinüm te 's-Heer -► Geslaagd 77 Een goed geschenk is dan een band, recorder vanaf f 270.—-. Speciale aanbieding Grftn- dig van t 300,—% Radio v. d. Broek, Klok, atraat 17, Goea. Te koop: Lg.stz. Jaars. ma vulhaard, koopje. Naere- boutstraat 67, Goes. Te koop: B.M.W. 1800, bwj. 1065. Garage Rijk, B.M.W.-Glas- dealer, Clara's Pad 22, Hein. v kenszand. Tel. 01106-491. Grandioze wasmachine inruil-aktie. f 100,. tot f 400,- terug voor Uw oude waa- machine. Merken Candy Miele AEG Zanussi English Electric - Unilux. Koop’ nu Uw wasmachine bij Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes. Tel. 01100. 5855. Na 6 uur 01105.674. Geboren: Bemardus Petrus Johannes, z.v. J. P. B. Franken en J. M. van Til burg te Goes Bianka Alida Elisabeth, dar. A. W. H. Bol en M. T. Tummers te Steenbergen Corrina Maria, d.v. A. Kunst en W. Bosschaart te Goes Mari- nus Izak Adriaan, Z-v. H. Jansens en W. P. Dekker te Goes - Jolanda. <Lv. H. El- derman en M. van Hese te Goes - Linda d.v. A. F. van Lierop en P. Koeman te Tuiastoolon XigliGAlGR' Tufap urssols Plantbakkon TulKtomtetoeMpp De zaak met sortering Nieuw Lovable jartino. De ideale, modieuze panty voor stretch-nylons. Geen Jarretels, dus: een gladde strakke heuplijn. Geen ver velende bobbeltjes. Panty en nylons aan elkaar gehecht volgens een vernuftig systeem, dus slank afkledend. Spreekuur te 'e-Heeren- hoek, maandag t/m vrij dag 8-9 uur voormiddag. e Mors auto 4* «iow trekhaak nwt rwsar rsrckrsearia to(«i m lti|imn|, *M mm reestiM haak weer achter w aeto e Veereta wtoeMayetoto bteteek -tOOwedtotaa EAe trekheek ta és betoede RIS kwaütett Wemeldlnge. Dorpsplein 6, tel. 394 Goes, Wijngaardstraat 02. tel. 5302 Te koop: D.K.W.-Junior geheel gereviseerd m. schuif- dak. Mooie wagen f 800, Na 6 uur. Marijkestraat 47, Goes. -► Te koop: 1 D.K.W. 1000 S bwj. 1962. Garage Rijk, B.M.W.-Glaa- dealer, Clara's Pad 22, Hein. kenszand. Tel. 01106-491. -► Wij hebben ze weer bin nen: de koelkast .van Philips prijs f 190.Stroom N.V., L. Kerkstraat 11-17, Goes. TeL 01100-5855. Na 6 uur: MODERNE HORLOGES Do wereld bekende merken Pontiac, Tlaeot en Omega geven U garantie voor to- lenvwtoMlieid. Gaarne tonen wjj Uonaa zeer grace koHektiea. Pjiran vanaf f0(k- beha's vanaf step-ins vanaf panty's vanaf Korselets vanaf Ree spits vaa 19.00-20.00 uur te Betel .Terminus" te Goes. DANKBETUIGING ▼oor da vele blijken van belangstelling, felicitaties, btoeototo «a cadeaus, die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk, zeggen wij U mede nare snee arederzljdse ouders. hartaUjk dank. C. MetersoJStevense. Driewegen, Korteweg 7. Goes - Bastiaan Jan, z.v. F. J. Til roe en C. J. van Loo te Goes - Shasja, d.v. G. F. Dekker en M. Hoff te 's-Heer Arendskerke. -*• Te koop: Trabant Luxe bwj. 1964. gereviseerde mo tor, km.-stand 40.000. Na ues. Dinuuitosat «A Goea. Aanvullen van medicamenten] te Driewegen maandag t/m vrijdag 8-10 uur voormiddag. I Gemeente Kratategeu WONING te huur I met stenen schuur voor- en I achtertuin, beneden één ka-1 mer en woonkeuken, toilet en douche, boven 2 slaap-1 kamers en ruime zolder I Inlichtingen: tel. 01130-1465 Notaris J. C. Kram te Ka pelle is voornemens t,v.v. I mej. m Mol. bij inschrijving I te verkopen: het woonhuis aan de Pa- ttinweg 90, groot 3 a 61 ea. Beh. toeat. B. en W. op ge-1 bruik te aanvaarden uHerlijkl 1 augustua 1968. Bezichtiging zaterdag 29 juni van 35 uur. Nadere inlichtingen ten kan. tore van genoemde notaris. TeL 01102-1227, alwaar de tn- I schrij fbiljetten dienen te worden Ingeleverd uiterlijk I vrfjdag 5 juli 1968. MRRg ijl °F hoopt enze geliefde moeder en oma PItTKRNELLA HARINCK - REM1JNSE haar 85ste verjaardag te vieren. Dat God haar nog lang moge De oecumenische inzegening! p,r de wens van vtadt plaats om 15J0 uur in dankbare kinderen en 0e 0L Etodua Kerk te r^nJNetnkinderen. leinkenszand, juli 1968. Manto atotooMasMteg - tos vweesteel wb de heagal veBi0b-8»wegis,.i 8 koM - tot vsMds.l note tongeL Ia 6 kiemen (wis, marine, zwart, raat. rarknow, huid Uew) ea -mtotoi A,B,C«Di Vraagt gratis Uw. verf-adviezen Ondertrouwd. Jacobus Baars, 42 j. te Goes en Lauwerina Adriana Zonnevijlle, 24 j. te Goes - Arnoldus Wilhelmus Jan sen 20 j. te Halsteren en Magdalena Cornelia Petiet 18 j. té Goes - Hendrik van den Bosch 29 j. te Woerden en Ja. comina Bosman 27 j. te Goes. - - i Overleden: Abramina Barendina Gunst. 79 j, te Goes ongeh. - J. F. Stobbelaar 64 jaar te Yerseke, ongeh. -* Rosalia Hu. berta van Acker, 74 j. te Goes, echtg. van G. Brugelmana Pieter Evertse, 92 j. te Goes, wedn. van J. van den Durpel Pieter Remijnse 79 j. te Oudelande, wedn. van J. Loua - Hubrecht Adriaan Rijk, 90 j. te Goes, wedp. van M. Boon man. Ook zaterdag tot 5 uur. SIMCA 1000 GL 1964 S1MCA 1000 LS (type '66) 1965 SIMCA 1000 GLS 1966 SIMCA 1300 1964 FIAT 850 1965 TRABANT (2 stuks) .1966 BMW 700 L 1964 RENAULT 4L 1963 RENAULT 4L (stationcar) (als nieuw) 1967 RENAULT DAUPHINE 1963 OPEL 15001903 SIMCA ARONDE. 1962 Verder nog enkele koopje? 01105-674. ->■ Te koop: I B.M.W. 700, Sportcabriolet 42.000 km. bj. 1964, compl. met nieuwe lin nen kap, toerentetler en ra dio. Kleur: rood. Garaee Rijk, B.M.W.-Glas- dealer, Clara’s Pad 22. Hein. kenszand. Tel. 01106-491. -► Te koop: z.g.a.n. Super kolenconvector, grijs met ivoorkleur. Te bevragen: Van Goghstraat 10, Goés. Na 6 u. -► Grandioze wasmachine inruil-aktie. f 100.. tot f 400.- terug voor Uw oude was- machine. Merken Candy - Miele-*. AEG - Zanussi - English Electric Unilux Koop nu Uw wasmachine bij Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes. Tel. 01100- 5855. Na 6 uur 01105.674. -► Te koop: 1 BM W. 1600- 2. bwj." 1967. Garage Rijk, B.M.W.-Giaa- dealer, Clara’s Pad 22. Hein- kenszand. Tel. 01106-491.» ->• Te koop: kinderwagen, merk Koelstra. i.pr st A Dourleijn. Zuidstraat 23. Wissenkerke. -V- Geslaagd Een aardig geschenk is een draagbare radio. Zo juist ontvangen de nieuwste types Philips en Gründig vanaf f (TL50. Radio v. d. Broek. Klok, straat 17. Goes. -■ -► Te koop: 2 B.M.W.’s 2000 bwj. 1067. Garage Rijk. B.M.W.-Glas- - dealer. Clara's Pad 22, Hein- kenszand. TH. 01100-401. 9 VB8 JM»I VIIJVWII lil - I toUMtoMM^MB Notaris J. C. Kram te Ka pelle is voornemens t.v.v. de familie Kegge bij inschrij. ving te verkopen: het uoonhuU met schuur en tuin, waarin koetje, aan de Jb. Valckeetraat 1 te Goee. groot J,a 60 ca. Het huis bevat twee kamen en suite met serre, keuken bijkeuken en kelder, voorts 4 slaapkamers en grote zol der met 1 slaapkamer. Beh. toest. B. en W. op ge bruik te aanvaarden begin augustus. Nadere inlichtingen ten kan tore van genoemde notaris tel. 01102.1227. alwaar de in- schrijfbiljetten ulterltjk 1 ju. 11 dienen té worden ingele. verd. Uit de hand te koop: woonhuis geb. in 1957, met garage aan de W arretjes 27, groot 3 a. 53 ca. Woonhuis bevattende: bene den: ruime woonkamer. royale keuken hal en douche boven. 4 slaapkamers, waar van 1 met balcon. Garage geschikt voor bedrijfaruim- te. Beh. toest. B. en W. op ge. bruik te aanvaarden omstr. november 1968 Te bezichtigen in overleg I met de eigenaar, bewoner tel 01102-1440. Nadere inlichtingen verkrijg. I haar bil notaris J. C. Kram >e Kapelle. tel. 01102-1227. -> Geslaagd T Een agrdig I geschenk is dan een platen-] speler met versterker in I koffer vanaf f 90.50. Radio v? d. Broek. Klok- straat 17, Goes. Te koop wegens inruil:! platenspeler met versterker en wisselaar met versterker (koffermodel). Radio: v. d. Broek. Klokstraat IT, Goes. -► Hans van Hove voor Uw kook, en verwarmings toestellen. Tulpstraat 2». Goes. Telefoon 0070. Verkoop én reparatie alle elektr. app. Fa. van Driel Patijnweg 94, Kloetlnge. tel 7076. I -Penna jalouzieén. recht. Onza dank aan het be jaarden comité dia voor ona weer een fijne dag organieeerde. Bejaarden Hoedekenekerke

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16