159- 199.- 169.- 99.50 149.-/ ft aBKjSR VAN STRIEN GROTE OPRUIMING VAN 4 TRDD. li GARAGE VAN STRIEN N.V. rVILHELMINASTRAAT 74 - GOES TELEFOON 01100—6^46 n GARANTIE f «0 GEBRUIKTE AUTO’S, op 28 en 29 juni a.s. ALLEMAAL PH1UPI PORTABLES MET EEN OEEL RIJKER GELUID Koop rh voordelig Uw auto 4 poley I FIAT voor weekend en vakantie Koelkasten 7 VERLOVINGSKAARTJES „DE PHOENIX” een medewerker Duvekot’s Graanhandel N.V. Doorlopende auto-show transistor radio’s nu 21,45 s t I V I F g B H Autobedrijf GARAGE NOORD nu 199- Volwasautomaten m49t,- 1A.ST0KMANS 9 I I F Ti -M IsIt saiMt ïkl.'ïx.'ï 17, Goee. KOM IELE KIJKEN IN OME CTALACE EN IN ONZE UAK. KUK EN UERCELUK jU: i ISM M Donderdag 27 juni 1968 „DE BEVELANDER” i H 1 f I rw 1 I 's r. XSSTc? EW figuur ll VitessaS Vitessa AE ZONNE STOELEN vanaf 7gS5 Lakarsa an Van Damma Vltassa camera’* I ’I L.i aam.— 1640.— Voetbalvereniglng GOES’ f500.000,- van de sporttoto ja, waarom u niet, a|s u zich vlug laat registreren voor de sporttotou. vindt de kaart in uw radio- tv-blad) en voor 50 cent bent u voor 5 jaar ge- 1 I I I uit meer dan 30 Philips ’BIG SOUND’ portables! Is Inruil Financiering „DE BEVELANDEN" GA te Kertpus WM«t onderhoid- dieselmonteur f a. assistent(e) b. typiste Th. J. VISSER STHP-m roer dteiMMbw ■oeeeeeeo—g4o3»o WAM Kannanre f r -1 f Philips portables: gemaakt voor ont spanning van nu en vele jaren daarna. Kwaliteit van de bovenste plank. Wereld? vermaard om de beste geluidskwaliteit. Overtuig u in onze zaak. Daar vindt u keus Karman’s h "1 I i r^- E>-- mum KS aeaeeeeeoeegeeeeeeoeeegggggggggg— J w i* de. u. Gom Gaaiepoortstraai 3 - Dauphine 1960. o. •I Q 1900. •V l i 'gawona* Mk «o to Grün- ■poren k- ffinwpowutrut k GOES CORSETTER1E/LINGERIE SPECIAALZAAK 10.15 19.15 19.15 19 15 19.15 Uw speciale aandacht voor: originele VW-kampeerbus 1964 VW Karman Ghia 1200 1965. Gom. Lange Kerkstraat 11-17. Tel. 01100-MM •a «reeds na 13 eer, tot 01100-674 EEN ADVIES: kom deze week anders zou de wagen van Uw keus reeds verkocht kunnen zijn. I 140 liter f 25Br— met electronische sluiter. Belicht auto matisch tot 20 seconden. Laat U zich deze bijzondere camera's eens demonstreren. PRACHT SORTERING .i PARASOLS STRETCHERS WINDSCHERMEN enz. WINKELCOMBINATIE Dorpsstraat 24, 's-Gravenpoldnr. De nieuwe ZEISS IKON VOIGTLANDER zijn „klein, handig en goed” Vltassa L f 219, J9S MMB Wegens het bereiken van de pensioen-gerechtlgde leeftijd van één onzer mensen, zoeken wij per 1 augustus' voor magazfjnwerk on opleiding als schoner van granen en zaden. J..A. v. d. Goeakede 59. Gom, Tel. 01100-5290. AM/FM Portable met middengolf, lange geM en FM. Variabele voorireurinatri- Keg op FM. Mlniatuurtechntek. Inclusief toe. 149.— 1967 van f 500,—tot f 4.500, 20 diverse merken waaronder koopjes, zoals: Austin A40 T962, DAF 600 1961, DKW 1959, Renault (to. Print van Oranje) FIAT gaat uit van uw persoonlijke verlangens en daarom lopen er zoveel FIAT biedt u een zuinig, betrouwbaar en waardevast auto-bezlt, ook na laren. FIAT nodigt u uit voor een proefrit en persoonlijke kennismaking, dan weet u 't zeker. EEN WAGEN VOOR ELKE WENS EN WELSTAND. Nieuw of gebruikt? Wij willen u gaarne van een verantwoord advies dienen. Bovendien, onze betrouwbare verkoopsvoorwaar- den zijn bekend en geven u de hoogst mogelijke zekerheid bij de aankoop van uw auto. e X ANWB-BOYAQ QARANT1EBEWIM, 2 CONDITIE RAPPORT m 3 EEWUE VAN HERKOMST STEEDS NIEUWE VOORRAAD INRUIL AUTO'S Zeer interessante aanbiedingen In: Ford, Renault. CitroSh. BMW. etc. Fiat 500 met opoe dak vanaf Rat 6000 vanaf Fiat 850 vanaf - Fiat 1100, 1300, 1500 enz. vanaf Oewsldlgs PttMpa portable. Pracht ge luld door grote hildepreker. Miniatuur- techniek. FM, lange- en middengolf. Ferroceptor. Teteecoop-anteMw. Fraaie uitvoering. 199 -te Spec, aanbieding Gron dig bandrecorders 2 sporen f 380.voor f 328.— en 4 sporen van f 439,voor t 380.Philips bandrecor ders. enkele types nog 10 Radio v. d. Broek. IGokstr. 17, Goes. ->■ Hans van Hove voor Uw kook- en verwannincs? toestellen. Tulpstraat 28. Goes. Telefoon 8970. -> Betonnen garages en schuurtjes vanaf f 890.—. franke huis. Te beer. Ver. beam. Kapalle. teL 91103- 1780. -► Te koop: Renault R 8. 1987. kleur gebr. wit. in nieuwe staat. Garage „Cen trum",- y. d. Vliet en Bak. Goaa. TeL SSML ALLE WAGENS - DIVERSE MERKEN WORDEN TEGEN SPECIALE PRIJZEN VERKOCHT - SPEELKLARE IM 1 moet autogenisch en elektrisch kunnen I lassen; vaste aanstelling. Indiensttreding zo spoedig mogelljk. Sollicitaties te richten aan: De Coöperatieve Groenveederdregerlj JX BEVELANDiN", KortgeenseWeg 3, Kortgene. GEVRAAGD: voor spoedige indiensttreding Ulodiploma gewenst; Enige ervaring gewenst. Sollicitaties te richten aan Belastingconsulent Dorpsstraat 78 - Wemeldinge. Telefoon 01192-292. Philip» portabte mei mu^aiuur-tachntek. Zaar bebouwbaar Grote luldaprgkar waardoor prachtig geluld. Laag badarlf- verbrulk. lange en mMdeneoH. gg jq KOOPJES VAN DE WEEK: .Renault Onding met radio, zear mooi 1900,— Gogo mobiel slechts 28000 km eerste eigenaar 790,— Renault RB. 1963 4-deurs.. s. 1350,— Hillman 4 deur» van Ie eigenaar 1959 37S, Flat 1100 voor doe het zalvers 1962 37JB,— (Th. P. v. d. Weeie) Nleewstraat 60. 52. 19. 21. GOES. z Telefoon 7991-7792. Moderne en klassieke verlichting, zeer voordelig ELECTRO-TECHNISCH BUREAU Magdalenastraat 12, GOES - Telefoon 6J77 F koopt u een dubbels Ese GLA8AW nu voor 98 sent? h» iï- WCNSSEDIENNG eesse—eeeeoeo— -► Spec, eanbtodl dig bandrecorder» t ISO.— voor 1 SSS.- en Han» van Hove, Uw adre» voor het «ehoMMeakee van kachel». Tulpetreei SB. Goee, Telefoon WIS. Allé elektr. laotaUaSiM worden door om deeteundtg venorgd. A. Bni—SM Ovo- tende, teL SllSS-MSs •te Te koop: R«nauit 4 L, Ex. port, 1SS4. LpreL. »rüe f 1730,—. Garage „Centrum", v. d. Vltet ee Bak. Goee. TeL 5333. -te Slebeu keuHbfoyrae v*. t 300.— Té bevr. Vertoom. Kapeile, tel. OUMklTM. -te Te koop: Koelstra kin derwagen I.pr.it. Nachtegaal- lain 85. Goes. -te Te koop: zg-a-n. kolen kachel Intemo en aluminium waiketel. Koopje. Na .6 uur. A Sandee, Van Tlenhoven- »tr»at 38. Yeneke. -te Te koop: tatel». «tooien. kasten enz. enz. St. Jacob. «traat 10, Goes. -te Verkoop en reparatie re. dlo T». van Drtal. Kloetlnre Pattlnweg 94 tri. ISIS. teoeeoeeeeeooeeoeeei WAM koopt u oen flacon TAN O TAN M AAS v wUT A vAVrl^pdC^g v Ié FM-Portabte. Mlntotuurtechntafc, due grote luMapraker. Neg beter geteld. Lange- en ndddengoH. Farrocaptor. Talaacoop-antenne. jgg 25 Volkswagens (kevermodellen) 1200^1300-1500, bouwjaar 1960-1968 van f 1000— tot f 6.000/—. 15 Volkswagens 1600, kxxiwjaar 1964 - 1968 van f 3.500,— i t tot f 7.000,—. - - 20 Volkswagens bestel met en zonder ruiten, bouwjaar 1961 I I i^H FNHpe portabte, eek voor gobMk te auto. Lane- ee silddsagoU. Mlntotaur- toriadek. Mna geteld. Wteotakribero Ferroooptor. 159.- registreerd en heeft u de kans in algen hand. Vooral niet vergeten voor V.V. GOES in te vullen, want dan bent u verzekerd, dat iedere week uw poolformujier wordt thuisbezorgd. Op onderstaande adressen kunt u uw registratie- kaart inleveren: J. J. VALKIER, Middelburgsestraat 10, Goes A. VAN HESE, P. C. Quantatraat 32, Goes M. F. A. ZWMTEPOORTE, Meidp^jjaat 4, Goes X.KRIJGER, Kreukelmarkt la. M. VAN ZANTEN, Ruysdaelstraat 9, Goes J. VENTEVOGEL, Jac. Roggeveenstraat 3, Goes L. CAPELLO, L. P. v d. Spiegelstraat 31, Gom MIIMMSIIMMIISM -te Wij repareren televisie en radio iMwanlWg ga aagl A. Boonman. Burgatn. AMrled •enstraat 3. OpmotUs. taL «11ML3S6. 1» en 1 wm ven ttarp •’«’eragtas. 8. ven •'olenweg gg. twwe. rp-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15