G G n de magneet w êI|a- i® HONDA -SINGER A I l J» 1$, EW J vjf) P - Kj IJ. r tl 2*/ i n 0 -K *4 sM W' Fa. J. Boer en Zn., Gons UZUHANML J n A Finaa C. L vaa de Vreede Zn., J. A v. d. Goaakada 35, Gom. WA trek mi en laat II bewonderen in Uw nieuwe ,de Magneet’ model. De keus ia DeMagnMt’°t,,,e" d” ZeKM gr00tmMr dat maallt het voor U zo prettig bij 1 s I fff ■jz Mï. Jeremiasse - goes ai TEWi V Singer MU n.v. z ..DE BEVELANDER” t1 1 REEKMAN_ 5- X M 21,7S u •4 U adverteert tech ook la I f 1 'A 1 1 W Til Mi 4- S b 1 .B 1(1 44 Wees prijsbewust Schoolboeken en schoolbehoeften KOM KEN MAnS HI0ENOT MAKEN BU - -- *•- - tank vrije benzine V 1 if ■- V Done I i - -~*r A; i z i" c y 9 i KLOKRVRAAT 5, MU. 4000 fMaian overdo hole wereld. Tatabarfcaa •VI GEV voor I Warkkandeckoaaea GaHkiatan a Soil! Grasmaaiers Wetarataag be 'est'-’ AL ra Dagelijks van 7.30-18 uur Verkoop an varhuur van tanten. 1 juli P.T.T. 2 juli Int. ScaMis 3 Jirtl V.V.Z.B. 4 julf Int. Viola I - 6 juli Gem. Werken •iaaaklt TaariMUaa NeeacoMUm Ferto-Njm Kea4akt4*ai 19.15 19.15 19.15 19 15 19.15 Uvt ori V\ ila Wijngaardstraat 47. GOES Telefow 41144-3172 Md?* -1 Kaard voor Belasters Kaard vaar LuanRaa Polypropylene kaard vaar Uw baat BaKaa pektouw KodglkkiNKl f r’ 4 LfTTLE HONDA 1 40 oo, 4-takt, bovenliggende nokkende. Wwaan aehamüSvallnSr** Trommatramman, aiuuralot, anz. k 40km/u.t MAr- -> Vouw- en minlfietsen reeds vanaf'f 124.50. compl in grot, verscheidenheid .orradlg bij de fietssperia. ist Jeremiasae. Goes. -► Vernieuw Uw'foto, plaat, ets. tegel, schilderstuk ot borduurwerk met zo'n mo derne omlijsting van *t Jantje van Alles. Vraagt vrijblij. vend prijsopgaaf. Gratis Zil. verzegel». Korte Noordstr. IA WIMaltamg XaL MM. Donderdag 27 jual.lflM ZOMERAVONDCOMPETITIE^ Comb. NS. Keuringsd. Zaal. Int. Viola Gebr. van Son De Schalde Int Voarraadknatjaa ’’ktaten little GMM4poort4traat 24, tot 01100-5550 b.fMJ. WW Ji a rr AitOS Bruins Vsrion sandaal. M. 27-30 V» M. 31-34 2^0 M. 35-38 2J6 x. s»eet voor uw Obde naaimachine (ongeacht het merk) en bovendfea *A mrhiriove schntae naald machine rijker kunt wor- deo! G* aapteen ’m langs. Vraag AHm •vrrdttpdteBfewg. Kinderaandaal van wtt Vnrion M g Vlotte sneaker van taxttal mat brede strepen Gevraagd een nette werkster voor 3 halve dagen Firma Jansen Zn. JUWELIER St. Adriaanstraat 11, VOOR uitdeuken, spuiten ep .moffelen van al uw autoschade Kloatingsewag 5, Goes, Tel. 01100-7383 Art.BO Gaeondh^dBaÜpper veer alle Inrichtingen van onderwijs Woordenboeken - atlassen - agenda's - technische takenbehoeften Alg. Boekhandel J. DE JONGE N.V., Goes. Kerkstraat 53 Telefoon 011003309. Art. 54' I Luchtig oottonmaeh zomerëchoentje met Doroflex zool NMUW^KM. Cantraal fpplaaista, 4-Md, 49 cc motor mat bovwingganda noktenas VdautomeSefch» Jhk 2 baaagadragars. Voor- an aoMaraan achoamwtserlng. Trawnrtrwnmea, stuurs», anz. 40km/u. L Uti- HttONI* KM. 'Sport* zadai sn link. 4-takt motor, 4800, bovMligganda nokkanas. 3 «wanatangan mn twt stuur. Rta TslMkopisch. vering voor. z A achomm.hmring achter. Tromm.lrmoman.atouralot.4nz. jjF 40 km/u. t 4449» WWkawsieaawwMëëUrtniHONDA^^^^^^^ Ganzepoortstraat 28. Tal. 5053. Zaterdags van 9-4 uur caravans. Vraagt* loldar van tenten aan. kMMtakMMtaBtfMtaMMataMMtamMa U vindt héél vaal zwierige en stralende jurk- jes bij „De Magnaat". In fijha zomerstoffen, zoals katoen, Arnel.. Trevira en Tricel., - Fantastisch mooie dessins In de kleur en de fleur van een stralende zomer. Nu is het de tijd voor blije mode, voor blije prijzen. U slaagt al heel plezierig in prijzen vanaf l Z 21'75

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14