Pi ti MODERNE BRILLEN k>o$acrt Hans van Hove O z/ uft/weg JWeekreclame U doet er verstandig a an... r NIB’S bromfiets monteer E IV D DE REGT Telwstntt 28 Fa^ Vleugel kolenhaarden i ft VAPONA-STRIP Vinder Graaf- Goes Gebrs. De Jongh telefoon 6790 q KOOP HET NU ga»-, olie-, Voor al uw type- en of| stencüwerk naar J. J. v, d. Berge-Mlnnaar, X Rogge, veenstraat 39, Goes. 0 0 1 I SPARTA TTUffi/t-aTdi J SPARTA w KIJKERS V i 4 4 I l! I minstens 3 maanden geen mug of vlieg' metéén «DE BEVELANDER" Donderdag 27 jwri MM Dond< 34' vTf 4Wr - Filialen In Zeeland en Brabant r- 4 De handige en 4* ZU Uite Lkm u 3ÖE 1 De Regt p r .1. De Regt f Horizon Prisma, In Ieders prijsklasse 2-6 jaar garantie ZONNEBRILLEN Willy Engelfriet Sportttuls PIETERSE WIJ hebben Ingerulld Opril Grote Markt &d«ooaoa»ooeoeeoooaeaoaoo»g»oeoeooe KAMPEERVENTEN LUCHTBEDDEN SLAAPZAKKEN Tabtbottwhuis „HET HERT' Grote Kado 30 Goes, td 01100-6340 t HOOFDPIJN POEDIkS KIESPIJN foioiu vnrktn Fin 3 uitvoeringen r o Vsete vork o Telescoop* voorvork e Voor- 4n achter- vering ITownsend Car Ferries Ltd J: Voor de önkruidbestrijdlng op tegel- en grintpaden, onder bomen, heesters en struiken j I si wa n p Krijger tours nu f zoo,— K NU f 250r— 1 n Is alles klaar voor Uw 3vakantie SHELL ,PREFIX’ vanaf 2,,95 Verkrijgbaar bij DE REQT - GOES 's-H. HeedrikrirMeroaatraat 20, telefoon 6368. »0»6660066 6 6 0 06 >60 0 0 0 66660»666660 .- VERFWINKKL ,NOÓRD' T6oeooooooooeooooooeooooo»e»pe»4»»» r Voor f7,30 p IMbl Voor een Mor van 8 tot 30 Jaar 4 4 4 1 1 i l4. I, Nadruk verboden OVER Dow pls sts lag m reparatie. paua L JEEN BRIL VAN FOCUS M EEN SIERAAD' i - >-H. Hendrtkskinderenstr. 2. Goat. tai. 01100-6806 ANKER DE NAAIMACHINE dia automatisch DE BESTE IS I -i i- Gevraagd mat spoed LEERLING i» f. ■■■war sOi HgSMrJBBB I aatara gatondhaMI I' I1 onder nieuw- geven een to .kri-en 30 30. te- V MX Gone. ■ajs. d. I I A 11 I N V fin' ROES *a+L H-k-atr. M vJt. von Vnsn. L. VoesteSr. OM tweede ka aalon D4sli aardgas. raat 48 i' sm. volautamatfe ■n Balg», odor r i WlnkeL onder garantie. Radio borts en pantalons. Ook tn jaquets. Geheel GOES ’a-H. H.Kinderen straat 20 't-Hoor H. Klnderenstr. Buchman Polaroid, Zalas Rodenstock Corset Speciaalzaak Keizerstraat 7. Goes, tel. 5706. rr. Dameskap- Rletlandstr. 2, GOES ‘s-H. H'.kinderenstraat 20. U slaagt bet beet deer de grata sertsring h sms sank .doch zonree. NAAIMACHINEHANDEL Grote Markt 9, GOES. Telefoon 7982. GOES transporteurs n reduktor- Wtj hoogste prijs. kerschorten f 4,75. Het be. houd van Uw werkkleding. Faase Schoenservice. 12-.: Vorrtatraat IX Goes. VELDBEDDEN VOUWSTOELEN KAMPEERTAFELS CAMPING GAZ EN VAPA MEP AL ARTIKELEN WMD SCHERMEN PARASOLS SCHUIMPLASDC MATRASSEN BADMINTON ALLES VOOR DE HENGELSPORT p I' i'i zn een oejaarueiivwi 'xuuu^ugsixcu, hebt U overtollig werkschoenen, klompsokken gitaar f - T’ vice. Korte Vorststraat IX de Goes. -Apart bruidstoilet 4<L43jBrieven onder nummer 38.1 of zöïdêropruimlng. Óost- Kinderen. -► c jvraagd leerllngnaai. stera. Gehele jaar vaat werk Arnberg N.V. Industriestr. 7 -> Ta koop door overgang op aardaas: oen LpraLa. oilehaard, merk Hoanson lAMO koeL met taak on M- dlng. J. KatVbof, Nas*sn|X straat ff, Goea. Bezoek oszs shossroom. Oedero mens sa worden m afspraak afgohaald. M HAARDEN EN KACHELSPECIALIST iWL n n ■rsaitle. M. on Belg». - - d. Goes. Telefoon 73S5. Te koop: Renault Dau-|tafels. geheel versterkt Xptta gasstel. aardgas. Breltnerstraat 17. Qoea Nd t uur. een racefiets. Te koop: toestel. Zaag Goes. onder nieuw- Te koop: S-peraoons bun. Hond s lansenatr f p d p 1 Van Werven kinderwagen. geheel uitneembaar, 3-pers. huisraad. Kom eena naar Eng. ledikant. Koopvaardij- Het Venduhuis. SL Jecob- uitrusting, maat 45-4<. Van straat 5X Goghstraat 24, Goes. I. -► Te koop: z.g.a.n. Jaarama BEHANG [TH Nu ook sneMMhenf Fablon, piakplastlok Marmoplast f 8,N ->■ T» koop: kinderlodlksmtte v. plm- jaar f 30,— en olie. L. _t 223 Btar - - - - st 1. Z-gAJ». elektrische slag- I^AT U DESKUNDIG VOORLICHTEN GASKACHELS Kom rit 60 medrifoo. Erkend gnadlttec. Te keep: 1 vertragtngs en- - J. de Viseer, 's-Gra. tel S11MJ3S -+• Vakantiottjd - riemcnWd. Voor alle soorten riemen ranse Schoeneervlce, Korte amt Vorststraat IX Goes. KwwMMBMewsM-» toop: non knlr-hiard f todga Ben. X Goea -> Z.g.a^. elektrische slag-l-»- Te koon: broeiramen. 8.|->- - van Gurp, Molenweg 3*. La-3e Uw adres: Faase Schoenser. prijs. Karel Doormanstr. C wedorp. teL •11B0-N8. AGprtschap: - Passagier en auto 's-H. Hendrikskinderenatr. 33 Goes, Telefoon 7674. -► Zoek de zon op met tuin stoelen - zonnebedden - para sols - windschermen - hooi tassen ■- tuintafels enz. mat Zllverzegels van Zuid weg, ’s-H. H. Kinderenstraat X Goea Telefoon OUOO-gSOX ->■ De grootste sortering pan nen van aluminium, roestvrij staal, emaille van akultuna, lagostlna, B.K., Edy, Tefal, Alho, D.R.U. Alles met Zll- verzegel! vindt U bij Zuld- weg, 's-H. EL Klnderenstr. X Goes. Telefoon OllOO-ggM. -► Dit kan alleen bij Zuld- weg. Bloesngieters van 4,75 voor XM, van 5J5 voor 1,50, sierbloempotten van 5,86 voor 1,86, van 4,86 voor X3X Brail le schaaltjes met deksel nu 1,50, perscnenv egschaal nu 12,95 enz. Zuidweg, ’s-H. H. Vllssingen. -► Niet meer betelen den nodig is. Deze week werk. - - a motoren, w ijzer 1 jïTx 1# voor SS et, worden niet thulrisenssri. Het Venduhuis. St Jneobetr. 5X Goea I Btencilwerk is geltlk kundige adviezen worden 'rtr. Laat tfw stenefl werk verzorgen door de J Copièerlnr. Goes r hingisfist 4X tol. Mïbxj -► "t Ia ao 1 was van Guro nieuwe: voor tulndersglaa. S. van - -- w n, Qurp, Molenweg 30. Lewe. best, t.e.a-b.. Nachtegaallaan r00r T M dorp.[75, Goes. - VakantMUd, portabteüj radio's vanaf f 43.90. Philips It --- Grilndig. Sharp en Bleu. |i demans. medisch cedpl. voet- punkt Diverse types. kundige Schoenreparatlebedr reachlkt voor In de auto. In - oMstr-U -► Te koop: wandelwagen na. zak- Lewedtjk 36, Lewedorpt Na 5 uur. -► Te koop: broeiramen. S. van Ourp, Molenweg 30. te- ruilen. Moerbeistraat X Goes wedorp, tel. 01186-S66. -> Gevraagd: voor 38 jupi KajUtbotca. visbotan in IBM: tweeling wandelwagenjaUe maten est Casco ylsboten Stolberglasn lyesterboten voor of op <le-► Hotel Café^Reetaurmrt auto, voor gunstiger prijzen „D. f -j. w. Fluit, JuUanastraat M. betaald j - Sla naai- Bierkade X ster óf leerllngnaalster. Am. -r- berg N.V. Industriestraat 7, H H- timmerlieden: spQ- Goes. tel TflM. Te koop: Opel Kadett* ^elK Tri on£Sl. met schuifdak, mooi en goed .■o rarw. vw Inruil- financieren. E. J- de -w. w - het schoonmaken Laat, Bankertstraat 38. Goes vliegtuig, trein of schip. -telefoon 7494. --- -- 5. Goes. -► Te koop: Opel Kadett, nov. 1963 en VW de Luxe 1964. geen invoer, in goede staat, slechts f 3450,—ook deze week Verkoop o» reparwris SI. Jacob. T V. Fa. vsn Drie! Kloetli Tatijnweg 94. tal. MM j Beestenmarkt 12 - Gom - Tri. 01100-7253 -► Stsiinonlssi naar maat ook op doktersadvies. Alle voet- correctors to voorraad. Voet- Enorme sortering draagl --- gratis verstrekt. Martin Wtj. En voor een koelkast slaagt U toch beter bij Zuld- weg, 's-H. H. Kinderenstraat X Goes. .Telefoon 01106-6806. 250 gram koggetjos 80 ct, en 250 gram cocosma- croontjes 108 ct. O kantoorinstallatiM Nieuwe elektrische telmachines Nieuwe hand telmachines J Diverse gebruikte tel-rekenmachines. J J J o Diverse gebruikte schrijfmachines, schrijf- kassa's met korting. J o Reparatie en onderhoud. o o Magdalenastraat 4, Goes. o Telefoon 01100-7107, b^g.g. 8188. 3’ 3 3 ShowroomKeizerstraat 3a. '33 O o ■o Ook de zaak voor technische tekenmaterialen 333 eng. 33 Woooooooooooooooooooooooooooooooooi» ---- - - - -► Ts koop: Koelstrs bte» derwagan half fagato saoA, klaur donkerblauw as. w* J. P. Cosnatreat 30, Goea. Ook een ANKER te nemen. Vooraf de ANKER DIPLOMATIC valt op door zijn uitzonderlijke kwaliteit eq groot aantal praktische steken voor de moderne stoffen. Knoopsgaten maken gaat nu automatisch zonder stof te draaien en zonder het aanbrengen van oen hulp-apparaat. -► Wij hebben winterjassen AUrisk-verz.. Violenstraat vete jeagesw. sok voor dt dames stoffen voor 08 et p. aoetar. e2J .-*^3 "toen te Hst Vondsteris. M ri te de Jecobrtntot BX Goea. r.__-*■ Te koon: divan met Des- ooklkosten maar M ct. worden -o.kleed kolenconvector. ..De Schelde” Havenstraat 9 IColUnsplaat, teL 01190-335 stelten verve paling, tong en moveelen zó uit del be schikbaar voor partijen. 1 Sparta Sport 300, .1 Sparta Grandsport 460, 1 Batavus Whippet 426, 1 Mobyletts EEG 225 1 Mobylette EEG 275,— 1 Mobylette Sliper225,— 1 Batavus Tourist 300,— 1 Krsidler Florett 400,— 1 Berini Sport 285.— 1 Batavus Mot-O-Mat 360,— 1 Batavus Mot-O-Mat 460, Divsrss Solexen, diverse bromfietsen om zelf op te knappen vanaf 26, Kom voor oen betrouwbare bromfiets even bij ons kijken voldoende kous, loge prijzen en prime service. Spoedwash ..DoUa” Chemisch lohilpen Mentri jas f X2S, regenjas f X75 peignoir f 2.25. gordijnen kilo f 345. Bierkade X Tel 73M. Gom -*- Te koop: Te koop voor elk asM «lijk bod: oen moderne kan kolenhaard met itcireulatta. Deur: zwast ■|Te bevr.: na 6 uur C, db ™Graaffstraat Mix Oom onder garantie. Radio v. d. Broek, Dokstraat 17, Gom - PersooaUjlse lening per J 3 post aflossen in X IX 18 amuhuinenmovr a. eiiilj- teL 934, EHowoutsdljk. nSpeedwash „Delta” 3 3 i: jumper w i f 1,90, colbert-japon f XM /3 2. TeL 7390. Goes J Groot aiiortimiwt sums, "to Spec, aanbieding Grün- Korte di8 bandrecorders 3 sporen f MO,— voor f 938,— en 4 vat met standaard 300 L f **.- voorf X-^ C. Bvoradtjkstraut f 380,Philips bandrecor- Gom derz, enkele types nog 1« Radio v. d. Broek. Dokstr 17. Gom -► Spaart U ZUverzégels, koopt dan uw Tornado - Bra- bantla artikelen, koffiemolens mixers, strijkplanken, kruk- Kinderenxtraat x’óai.Z'riF jea, weegschalen en 1001 an- onno_(BUM Goe*' Te1, dere huishoudelijke artikelen bij de zaak met de meeste en betere sortering Zuidweg. 's-H. H. Kinderenstraat X Goes. Tel. 01100-6806. A i-Cf Lw Fijns sortering koekjes sa gebskjea. Izatsrdag roclams 6 rum. cakss 115 ct, 4 slagroom- moorkoppen 137 ct., 5 kof- fiebroodjes 89 ct Kwallteitabrood prima roa#- nenbrood Zweeds wMkwd- Ibrood. hes- en anijsbMchuit ouderwets on lekker. 1 Goes, Opril 5, tel. 5703 GediptCörsettière -► Te koop: donkerblauwe!^- Gaat U in een bejaarden-l^- En voer rubberlaarzen, woning en -• -► Ta koop wegens aanschaf grotere boot 5 m. stalen vlet met kajuit en ingebouw. de motor. H. J. v. d. Broek. J. D. van Hellestraat 7% dftes. Telefoon *1586. -► Te koop: kinderwagen, hoog model. Heemisseweg 68. Gom Na 8 uur. Te koop: Kajuit «loop 7 x 3 m., m. b.b.-motor, M. de Grootstraat 86, |Goes. TeL 01100.6604. ]-► Te huur: caravan Scpen- (standplaats zandput Vrou- wenpolder, nog vrij voor 113 juli en na 27 juli. Patijn- weg 78, teL 01100l88S9. !-► Te koon: i.g.at.x. kolen. Iconvector, beige. Koopje. Buys BaUotstraat 00, Doe- |th»8K - -► Te koop: een skelter l.g. kt. J. Gunst C. Houtmaaste, 7. Gom TeL 01100.788X '-► Te koop: R 9 1968, ook bromfiets in te rullen i gst 1 Tan Steen straat 8, Gom !-► Koopje: flparta brom. flets. Opknapper, moet weg. Simonswel 30. Helnkenacand. Vooi 5 ki grein allerhande f 1,—. SOOlelkaar. J. van ons vioertorood, dagelijks !-► Prettig ’s aomers jbank voor het huis c‘ uin. Wij hebben re voor U. 6n ja. V leest het goed, ze liet thuisbezorgd. Het Ven- luhuia. at teMtariwt ax Speedwash „Delta” :-pan talon -► Voor al Uw reizen per ne. Voorts ook zalen voor vakantie, zaken. gratie, ouderbezoek, etc. ia -► Te koop: antieke ijzeren Te koop wegens aanschaf het adres voor heel Zeeland schommelvrieg. J. C- G. m. stalen Wm. H. Mfliler O Co N V Zwartepoorte. Burg Jansen. Goes. Telefoon 01100-8421. ---► Te koop gevraagd: hele O cm N L N -► Te koop: rotanwieg l.gjt of ged. inboedels. WlnkeL onder garantie Oude Rijksweg 3X ’sJL H. bum van dit blad.laingel 8X Goes. -► Voor persoonlijke lening -► Verhuur ged of financiering per poet In 13 griegenheldskledl IX 34, 90 of 36 maanden naar Bemiddrilngskantoor ,AJfa“ Scbeldestraat 14, La. vesLhoed-dM De aredorp. Tri. 01198J8X Stuur Lange Vorste 50-61. Gom deze advertentie aan ons in -(Chemisch reinigen en U ontvangt nadere gege- -► Wij bieden U het gehele f 0 86 rofc.p VMM. iMT vast en goed - - - -werk op ons atelier i -► Te koop: een kinder. ---2- wagen, blauw f 50,Appel- kolenconvector. Wilgenstraat straat 315, Goes. - -► Te koop: rotanwiex en SM babysitter z.g.am. Spa rrenst raat 19, Goes. TeL 8488. -► Ftjne brood- en banket, bakkerij C. P. Verschoore, H Goes. TeL 5123. rroodjes f 1.—. 250 hoog model, zitplaatsen naast in verschillende maten, po. gram rumbonen f 0.90. Eet Goes, ons vioertorood. dagelijks vers van Uw warme bakker. -► Hans van Hove. Uw adres voor L._ - van kachels. Tulpstraat 39. Gom Telefoon 8070. -► Voor gehele at gatafitta grotere boot, 3Ó 1_ ------- lijke inboedels geven vrij de vlet met kajuit en ingebouw bouL de Ruyter 14. teL 3889. straat X ’a-Gravenpolder hoogste prijs. Het Venduhuis. de motor. H. J. v. d. Broek SL Jaeobetraat 9X Gom J. D. van Mellestraat 70, -► Haardkachel, zrifvuller 5 itodcii. knufcanltaehd, 3 kaptokken, phine *90 en usuhtesstjs Baeroisssw.g 1 1>X Gom W -l Osris M -► Autoverhuur z. chauffeur Gom 141a, Oom Nh’ï - MtMt VMuhris is I BR *ltos Da ene week nieuwe - -► Weekend, en vakantle- -puedwash ..Delta” schoeisel. Sandalen, slippers Chemisch reinigen: costuurr eezondheidsklompen etc. -. Vorststraat IX Goes. m. i ,i w... r r il - as B«ion UWHC^i KVixrwStoZvateaa Te koop wegens aanschaf Rllland-Bath. Tri. 0113X378 een prima onder-f houden Austin. RljdT nog -pusdwesh „Delte” f X90, mantelpak f 9.90. deux Faase Schoenservice. Korte Gevraagd: SM aerate oi oltees f X90. Bierkade X -A-~r Tri. 7839. Gom (I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12