KOELKASTEN MANNEN m 1 :1 4 (11.-J Phildar sokken CPFAFFf 23.- 13.- 10.- 10. 13.- 12.- C.V. i 5.- 7.- H een alround voorman A.C.DEMOL PHILIPS fi ,Uitnf GOr. WMtetrate, KrabbeWike ■8 ERMERMS ■M? even bellen! ww was wviivn Hollestelle 0110M995 Zaagmolenstraat 1. Goes 5.- OK super- 9. J1 14 oktaan benzine elke liter cènten voordeliger!!! l (4:- Tank dus bij: •4. Zanussl ft I 7 t PIET HEINSTR.3-COES Daarom dragen steeds meer mensen schoenen van van Haren i u voor I ff I t D nirmmwbxiryf Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Ptaff aan. Bauknocht Erros j eeeooooooeeeeeeoaeoeeoi i Mirljnefl onz. 11 ha •V-- -V' Ganzopoortstraat 6 GOES Telefoon 6714 IO k I I f H -Jf N.V. Philips’ Gloeilampenfabrfeku? Fabriek Roosendaal aeeoeeeeeeeoedeeeeeeeeeeeeeoeoeeeeee Zeeuwse Verwarmlngs Unie N.V. TERMINUS HOTEL V TERMINUS TERMINUS TERMINUS TERMINUS N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken P. MELSE Weststrate motoren KrabbondVke •n^eoMmnn 4,40 A. van Doorn van.tot Hoofiweg 40 10.4S-10JS u. ■q Donderdag 27 Juni 1968 ..DE BEVELANDER" Juni 1968 s 4 1 j zowel voor dag- als voor 1 Jto .f o o I uch I I i K»WWnUyerhoen iü# voor week-end en camping l ti 'o' Ribfluweel zeer flexibel i k te Soepele sandaal, zomerse prijs Gemakkeiijke kurkmuU ter voordelig ULO- ‘7 i r 00 03: tr»t. M ■T wn leren Mndoraandaai Linnen klndermoM*re. Veel Meuren (met voetbed) Z VJL j V4L MT V i/ue it hoof bijx Tel. ngen EREN eeeee» soar dyMfto asbrakja Mat vdtodle* lSfi£ •NMflo an ease aanton. r •- t jfMMMMrw HU? - Oersterke voordeflge aendnal j 1 Goede flnancieringsm .gelijkheden aanwezig i Mtot»amaMMMMitoto»M»toa«eeeetotoeeee«fl< 1 WU vragen voor onze Timmerfabriek bekendheid met ineteffing van ale meehinea waaronder vierzijdige pennenbaak. Me enz la vereist, goed kunnende organiseren on bereid la leiding op zich te nemen. ‘tevens 2 VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN Ttaunerfubdak HoMmmxmmI (ZM) tal. 01100-271. OCMN loVMl FIRMA JAMS» 91. j - 9» Prima openhlei trotteur VAN DER KLOOSTER van Haren presenteert tientallen modellen voor ronde vakantieprijzen - - - O met echt voetbed i :n Inlichting! iedere dln HOTEL-CAFE-RKSTAURAN1 ADRES 't Wapen pan Rilland De Koophandel De Korenbeurs De Zwaan De Landbonw De Goede Verwachtino Verbeek Vlotte, zomerse sandalet Q licht gewicht motor JF rgpeiieielair f 500, E Uit voorraad leverbaar F Zuidweg 11. telefoon 01134-581 ><AAAAAAAAAAAAAAAAAAA a. ataAAA.dk AJto.4 Abeohiirt krimpurij Lange Kerkstraat 1? Goes Telefoon 8154 Mr. F. J. Haarmanwag 5, Tenieusan Tel. OI1S0444P, O118O-M71, 01155-503 O VOOR EEN GEDEGEN c. V.-ADVIES H ON8 ZJGZAG44KXMAMMA LOOPT VAN 248.- ”'788.- ELEKTRISCH. COMPLECT MET KOFFER NAAIMACHINEBEOniJF 'A. C. Bastlaanse, Papagaalstraat 4, Goes, ->n 01100-7476 >i ei RESTAURANT CAFE UITZENDBEDRIJF voor RECEPTIES en DINERS In alles een klaeeo apart t.o Station GOES TILKF. 011007891 Alg. AaeurantieluMrtoor Heinkunszand Alg. vamkertagea FltotoncioriRg Mrte's bronrfiotoM. anmiGOM Lage renten Bil overlijden schuldvrU telefoon 01100406 PLAATS Rilland Krabbandbka Krufwfngen KapaUa Gom Lawcdorp Operand. Sollicitaties schriftelijk aan Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken, Zwaanhoefstraat 2 i Jftif Spdhlew ipmennolMre MIwWm ee OraeRMsee MiddflburgaMtraat 1S-22 Gom, Tel. 7233 RMtaid: E. Saman KrabbeodUke: A. Hoogerhoide Yereeko: G. Pokeer Scbore: C. N. de Pree Wenldtasei St Woststrete Gooe: StetionspMn HolnkeMzend: M. V. d. Guchte ‘e-H. Headrflubd P. Goreo 'e-QravotaMlder A. den Dekker KwadssdsiiMM: I Koster Lewoderpt M. Ree» Nieewdorp: G. V.d. Waal. S OedetaïdK J. A Rijke Ovoeeedo: W. Rijk Voor grote en kleine gezone FLANDRIA motor- on hendmeeiors handmoelere vonef f 43r- motormoetere venef f IflB,— Voor ello inlichtingen on foMero Oootweg 27-34, Telefoon 011S42M. Leverbaar 2 Juli Franco thuis - Zomerstraat 27. Ellewoutsdijk Tel. 01104-3W1 KVNBTGBtormN- RKPABATIB8 SMtow, beier ca. SeeAeoee I Ook souden tenden in kiuutgebit Bcrcekapoelen «.BCtotwnR. ■mMBMAAGom - Wij zoeken voor onze lampenfabricage tot 40 jaar ploegendienst' Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen ion isdagavond Dorpeteroat U JtM-XM». Markt 0 20.lSJ0.4Su. Kerkplein 47 19.00-19J0 u. Markt 3t 10.4S-20.15 u. Dijlatnat 2 19.0Ó-19M u. Kerkplein 1 19.4S-20.15 u.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11