Bar ,Granada zonnebrillen TPDCJ. burda I m i ■k I kei DANSEN 0 N.Ï. f i g 4 4 KwaTrteitsslagerij RUISAARD - Korte Kerfcetrmrt 3. Geen, T«i«H,a *317. 11 DANSEN DANSEN Kwalitedsslagerij RUISAARD NIEUW ...NIEMAND MEER... 3,18 3,39 1,88 3,98 0,42 0,25 038 EEN ZONNIGE VAKANTIE ■et zorgeloze VRIJE TlJDSSTOFFEN! I 'I GEZELLIG DANSEN bU kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs* te Kortgene advertentieblad voor ZUID- cN NOORD - BE vel an Q LANGSPEELPLATEN DOOR SLECHTS 1*0 s VtwL M I 5 tot r.—r t9H I 1 Badstof 5,90 -11,90 Trovira loding B >*r~> I. OPTICIEN m.m.v. 5,90 - 4 f CHINEES RESTAURANT Rythme and Blues Group Butts S in WELKE ZAAK is geslotsn wegens VACANT* van 1 tot ee mat 6 juH? Karman’s wensbedlening ,de Prins van Oranje’ GOES .Ze H OPTIEK .OriHaa^^ALKompman INIUAQDt tAN DC LVOtSTSTD. GOES Cssta-Brava de unieke 100 katoenen zomerstof, in strepen, Meisje 'f. of werkster gevraagd 2 of 3 morgens por week -■•• - Mevr, den Hertog L. Vorststr. 66. Goes Tol. 8814 11,90 grote kermiskoers PROFS aanvang drie uur. leeeeeekeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Beter zien en er beter ultzlen Cdnette Dagblad de Stem Dancing ,De Boel’ Formation l ZONNEBRILLEN PARADE PRISMA KIJKERS compleet mét tas en 5 jaar garantie. koopt u een dope Karman’s WMM V i IN ALBUM met geestelijke muziek (os. URKÉR VISSERSKOOfc^ ASIA Confectie atol baby-enkl HANDIGE MEISJES 1 I 1. f I Aanvang 7.30 uur - en september reeteunant GESLOTEN. Geen hinderlijk* schittering mat —s****s*a***fc 5 600 gram MAGERE 8TOOFLAPPIN J 500 gram RIBLAPPEN 600 gram GEKRUID GEHAKT ZATERDAG 29 JUNI 500 gram MAGERE RUNDERLAPPEN •- HAMBURGERS par «tak BtTTBMALLEN H> aéuka. t TARTAAR - i 1 - f 'T V i 6 h Advertentieblad" X FOTO FILM I Advertentie» worden tot wnnnsdaamiddao 1? u aangenomen Staar an gezelligheid 'vi Uitgave en druk.; Fa. Drukkerij ..De Phoenix”. Goes. Voorstad 24. Postbus 5. Telefoon 01100-5915. bg.g. 83996034. Giro: 3 26 37. Zonnebrillen op maat afgepast met gratie «tui. Van f14J0 tot f45.- Voorhangers precies op mast van Uw bril gemaakt. Met gratia «tui. Prijzen f TL 50 en f 15.- «■Nee 3^ Tijden* dansen ie Gezellige sfeer en votte service. 3’ 10810 fi Hoofdstraat 36 - KORTGENE Tol. 01108-219 1 ZATERDAG 29 JUNI Orkest „PETER AND HIS RISING FOUR" Aanvang 7.30 uur. Kaarten vanaf 5 uur aan de zaal verkrijgbaar. Zondag 30 juni In de Jeugdbetere Met medewerking ven UNIVERSAL DELIGHT Aanvang 7.30 uur. Biedt u ook wssr dszs wook, kwaliteitsroklame's bij do vhst. DESERT FLOWER'S vleeibene kleurebeeepee GEVRAAGD nette verkoopster (of dia hier voor opgeleid wil wordan) G,rafe dealer, Clara's Pad 22. Hein- lonqe Vor*t,troot 57-63 - Tel. 0 1100-7251 .p. ruiten en vele UnMinten. 90 cm breed de gemakkelijkste stof, nu Ook in tricot-badstof. vele kleuren en dessins, 90 x 140 cm breed terlenka, tergal en vele andere kwaliteiten, voor 'n zorgeloze zomergerderobe. bijvoorbeeld terlenka- milou. 90 cm breed Muziek: MOOCH’ Geslaagd 7 Een aardig geschenk een draagbare radio. Zo juist ontvangen de nieuwste type* Philips en Grtndig vanaf f 87.50. Radio v. d. Broek. Klok, straat 17. Goés. -► Te koop: 1 B M W. 1000-3 bwj. 1088. Garage Rijk. B.M.W.-Glas- dealér. Clara's Pad 22. Hein, kenasand. Tel. 01104-491. ZATERDAG 29 JUNI te KRUININGEN Nieuwelingen aanvang half twee Internationale deelname. -*■ Geslaagd 1 Een aardig geschenk is een draagbare radio. Zo juist ontvangen de nieuwste type* Philips en -. Gründig vanaf f 87.50. Radio V. d. Broek. Klok, straat 17, Goes. Concertgbeouw", Vllssingen. Telef. 2287 Dagelijks ge'-genheid tot inbrengen nette inboedel Heeft U overtollig huisraad enz.? Vraagt vrijblijvend inlichtingen? J. LOON, erkend jhouder -taRmvamuwr geeprofcen wordt -*■ Ruil Uw oud scbeanppa. raat au ia tegen *a Philips drteke» ocheenpparaat t te at inrull nu f 85,-, t 99.M ut tama n» t 9tM mraom N.V., Lange Kerkstraat 11. 7, Goes. Tel. 91100 MM. Na r 9G9990Ii uur OHOUte Lange Kerkstraat 11J7, Goes. Telefoon 01100—5855. Ne 6 uur 01105—674. Al» U onderstaando bon invult kunt U ook da gelukkige bezitter worden van 3 zeer mooie langspeelplaten voor de unieke prijs van f 12,50. Naam: Adres: Woonplaats: Eventueel tel.: M K Gevraagd met spoed bszorgsr/ster Goede verdienste. Aantrekkelijke premies. Klokatraat 1. Goes Telefoon 01100-8030 WaNaartadljk aaa hat VEER8E MEER Bua stopt voor do zaak, de laatste bua vor- trekt om 12.16 uur ven do Boel «aar Station \fioas. iXTERDAG 29 JUNI DANSEN vaa 8-1.30 msr.xOpWedmi van do hek.ode ahorn ou daaeah^d aN TEhorg De allernieuwste modellen in onze grote col lectie ZEISS BRILLEN POLAROID BRILLEN alle modellen voorradig vanaf f 14,75, Zonnebrillen met optisch geslepen glazen RODENSTOCK ZEISS Ook jn de sterkte van uw brilloglazen. Lange Vorst 83-85, Goes Aanmakten na 7 uur: C. do Graaffstraat 91, Goes, tel. 01100-5150. Philips draaltop stofzui. acts vanaf f 139.—. Stroom N.V., Lange Kerkstraat 11- 17. Goes. Tel. 01100-5855 Na t uur: 01105.874. Ta koop: Opel Rekord 1900. van 1088. km.-Stand 34.000, in uiuosxterlljk aaeoie staat. Te bevragen: Dorpastr 80. 's-Gravenpolder. iB**»»B»9**eeeee***e WAAR NIVEA CREME met GRATIS DEODORANT STICK? WENSMDIENINQ -. VLEESKROKETTEN per stek waarin opgenomen het Vanaf 21 juni a.s. zijn vanwege de grond- p stoffen enkele van onze prijzen gestegen Tevens is onze menukaart uitgebreider. Om bedrijf ia geopend vanaf 11.30 tot 23.00 uur'e avosida. '■■■- P' SCHUTTERSHOF GOES ZATERDAG 29 JUNI a.s. lo toto, mooie Hauren, geechlkt voor h*ar tot 30% grijs. Zeer leng houdbaar en verandert niet ven kleur bij een volgende behendeling. Handige behendeLflecon f 7,50. .p b i Magdalenastraat 7. Gom, tol. 01100-8168 vraagt per augusf voor opleiding van/MOOINETTE. Aenmelden: dagélijks ven 8.00 tot 17.30 uur, 's-Heer Hendr^sklnderenstreet 3, GOES, Telefoon 01100-5167. LANGE KERKSTRAAT 44 - TELETOON 5389 Knippatronen: Burda, Vogue, thuplicHj, Hetel| Aangesloten bij de NederiandM Huls-aan-Hulsblad Pers. Advertentieprijs 20 (97 Voorpagina dubbel tarief. 'Contracttarieven pp aanvraag. Voor fouten in/*1. opgegevan .advert aanvaarden wij gaan J enkele verantwoordelijkheid 20e Jaargan^No. 26 27 juni 1968 Oplaag v.yé bl. 23 150 exemplaren klezus zegt: x Gij noomt Mij Meester en Here, en gij zegt dot terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester u de voeten gewassen heb. behoort ook gij elkander do voeten te westen, Johannes 13 13, 14< Inzending V.E.Z.A. Voemaersiraat 6, Goes Te koop: 1 Ford Cortina bwj. 1868. Rijk, B.M.W.-Glas- kenuand. Tel 01108-481.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1