BAAYENS hl Fabery de Jonge JuXuBW - H0MMSO MM «M RECREATIE 10» ENNU Si RAIFFEISENBANK spaarbank en alle bankzaken BRADERIE t MÉULBROEK LINGERIE H.H. wooihiis t PLOUVIER’S MEULBROEK LINGERIE BE I J.JL VISSER m Zu, Goes 2 O S4 s - SPEELGOEBWEEK eet alrond vooraan LtBEMOL wtatw Krm’ BRILMORTIREH ZONNEBRILLEN KARMAN’S n I 8 TU betulglngs- kaarten G. de Haas i - Donderdag T Dank* Triumph Done FR BASKO snaoazaaA 25 juni a.s. aan het I Nieuw i ft Verlovlngs- kaartjes Huwelijks- kaarten UMi Knan. M aon E. Kllnkert SO jeer STURM'S KANTOORINRICHTING Korte Kerkstraat 2 heeft er 125 m2 showrnimte MJ! PLAYTEX 0018 WONING geen spreekuur J. Geldof 2.96 6,96 7,96 Woonhuis met garage Kapelle I Drukkerij mDo Phoonlx” LOVABkEr VlelVERVREUGD MAIDENFORM Woonhuis Goes AVwezIg vsn 1-20 juli Willy -GO Afwezig vrijdag 21 juni na 9 uur (spreekuur 7-9 u. v.m.) •a dinedag 25 juni gaan spreekuur Vakantie J.F.A. Rössel zitdag dinsdag van 10 tot 3 uur Woonhuis Goes hit, bestuur i Donderdag 20 juni 1966 „DE BEVELANDER" T» De «peelasütstk voor Uw MIL i 5. f •■4 -.J''.- I. te H f- r** «Jl Tev< GNOTILANMLMKK SPEELGOED PMMVRAAG 1 Grenco hooMtHnes w MteMs winku1 Gec Telefoon 01131—1592. 7^- Ganzepoor tsjrggt 21 - Gsm en 780 kg^ Ver benedennieuw. Molenweg 1». Kat. 0192 0447 0660 1031 1201 1297 15U 1803 0223 0504 0885 109» 1211 1329 1589 1846 DIT IS EEN PUBUKATIE VAN DE GEZAMENLIJKE RAIFFEISEN- BANKEN OP NOORD- EN ZUID-BEVELAND EN WALCHEREN. beha's vanaf stepins vanaf panty's vanaf (corselets vanaf braslip Dus Zjlve Van onze Nu mei 035» 0505 0692 1101 1220 1329 1591 1881 Van ZATERDAG 22 JUNI tot 29 JUM NATIONALE TANDARTS GOES woensdag 26 juni t.m. vrijdag 28 juni GROTE EXPOSITIE van >0 tot 28 juni van GISPEN KANTOORMEUBELEN ELECTROMRCHE REKENMACHINES FOTO/COPfEDtAPPARAAT PLAN- EN OVERZICHTRRORDSN KAARTSYSTEMEN' OoMtbun Goes. O| Middelt* Temeuzc NU heeft U nog beter overzicht voor Uw kantoor. 8CHOENHANDEL beha's vanaf stepins vanaf panty's vanaf TE KOQPt nine wiikel net Lange Kerkstraat 23, Goes Tol. 6358 Vlak bij d •974 1114 12M 1505 1W IM5 MET LEUKE ATTRACTIEVE AANBIEDINGEN Langs Moriataoot X 6,90 9,90 12,90 39,90 17,90 Bl| saw hoep van minimaal 3,speelgoed gnth speelboek booedevoi pii—ih. keurpiatas, raadsele ene. Wij vragen veer oen Timmofèebrtek bekendheid mot meteSèng ven eHe machines waaronder vieraVtSge paanaabank, fraia enz. ie vereist. goed kennende organiseren on bereid ie leiding op zich te nemen. tevens 2 VAKBEKWAME 1BEMEWIIM1EN i J Hehtoeeraed (ZM) tol. Ot 188-271. baar bij notaris J. C. Kram te KapeUe. JeL 01102-1227. Te huur tegen augustus a.a. met grote schuur en boom gaard gelegen aan do Heer- nisseweg te Goes, groot 9 are 65 ca. Te bevr.: W. Blokpool, J. W. Frisostraat 4. Goes, Tel. 6417. Turfkade 12, Goes. Telefoon 01134710. •••oo»»o.o8P.o.ooooooooeeooo»ooeoee»4M TE KOOP: alles ais nieuw wegens opheWhiy bedrijf. Afspraken gaan door 22.79 Te koop aangeboden: D.K.W. Lange Vont. Straat IS, Goes. moderne horloges De wereld bekende aasdom Pontiac, Ttoeot on Omega gevan U garantie voor be trouwbaarheid. Pawel tonen wij U onze zeer grote koMtiioa. Prijzen vanaf f 80l- Wij hebbe De De De De De De D« ■<V Kom onz« ta Beveland. 19,76 DUBBEL Zll «n Q 0 lil M oc H Üit de band te koop: woonhuis peb. in 1957, met parage aan de Warretjer 27, groot 3 a. 51 ca. iVoonhuis bevattende: bene den: ruime woonkamer, royale keuken, hal en douche boven, 4 slaapkamers, waar van 1 met balcon. Garag» geschikt voor bedrijfsruim te. Beh. toest. B. en W. op ge bruik te aanvaarden omstr. november 1988. Te bezichtigen in overleg met de eigenaar, bewoner, tel. 01100.1440. korsetten vanaf - 6,90 29,60 34,90 GEMKXNTS GOE8 TVdéak ven If tot en met 11 funi *M Geboren: Jan Marines, z.v. M. Zwemet en W. E. Barenteen te Oudelande - Ja. cabo Fiorentina Catharina Marta, d.v. J. L. J. Paree en C. C. Muhren te ’s-Hee. renhoek Sylvia Marcella Elizabeth, d.v. J. B. Polfliet en C Otte te Goes - Dantel Martnua Güjaea Pieter, z.y. G. J.. Dees Lm w omaj wwauM^ew m SUS, z.v. J. Sendee en M. If. van der Weele te Wiseenkerke - IsaSe Digmu. z.v. J. A. A. Fransen van de Putte en A. van Oosten te Waarde Maria Cornelia, d-v. J. A. H. Laneeveld en D. Bogaard» te Goes - Ja. 196 1 J km-i Mot' brillt in g beha’s vanaf. stepins vanaf panty’s vanaf korselets vanaf tehuis voor geestelijk gehandicapten te Middelburg. Voor dit in oktober-november van dit jaer in gebruik komend tehuis vragen wij MEISJES ven 17 jeer en ouder voor de verzorging van de patiënten. De mogelijkheid bestaat om op kortere ter mijn in dienst te treden van het thans nog bestaand tehuis te Ooctkapelle Ipenoord, in afwachting ven tewerkstelling kt Vijvervreugd. Wij vragen volledig lager onderwijs en enige joren voortgezet onderwijs (huishoudschool, mulo e.d.) Wtf bieden een prettige werkkring met een hoog salaris en de mogelijkheid om op het terrein ven de zwakzinnigeneOrg een opleiding te volgen. SoMdtaties worden gaarne ingewacht aan het kantoor ven de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, Rouoenee Kaai M, MJDOELBURG. Nieuw van Maidenform een niet voorgevormde stretch beha in sprankelende zomerkleuren bleu, geel, marine, roze -• bijpassende panty met mooie stretch kant aan de pijpjes ringsteken, vógelechleten en het bol- lenepel, Zeeuwee tradities, die nog steeds In ere worden gehouden. Maar door het Deltaplan zijn grootse recrea tiegebieden ontstaan met stranden, Jachthavens en kampeerterreinen. Mo derne recreatie voor de Zeeuw en vele Lee toeristen. Recreatie ia Mn paneel uit het Zeeuwse drieluik: recreatie, land bouw en Industrie. De Zeeuw bouwt aan de voltooiing van dit drieluik. De Raiffeisenbank werkt moe. Ruim 450 miljoen gulden werd er al bij de Raiffei senbank In Zeeland gespaard. Geld dat mede gebruikt wordt om Zeelands economie gezond te houden. Er zijn 130 vestigingen van de Raiffeisenbank in Zeeland dn reeds 100.000 Zeeuwen maken gebruik van de diensten van da Raiffeisenbank. De Raiffeisenbank Ie spaarbank en verzorgt tevens alle an dere bankzaken, zoals girale salarisbe talingen, privd-rekenlng, reisdeviezen, EU-relsspaarboekjee, enz. Notarl» J. C. Kram te Ka pelle is voornemens Lw.y. mej. M. Mol, bij inschrijving te verkopen: het woonhui» oon da Pe- tvnwep 90, prooi 3 a tl ca. Beh. toest. B. en W. op ge bruik te aanvaarden uiteriljk 1 augustua 1MB. Bezichtiging: woensdag X en zaterdag 29 juni a.s. telken» van S—5 uur. Nadere inlichtingen ten kan. s tore van genoemde notaris TeL 0110L1Z27, alwaar de tn- schrijfbiljetten dienen te worden ingeleverd uiteriljk vrijdag 5 juli 1968. TE KOOP: woonhuis aan de - Langeweg 21 's-Gravenpolder, met voor, en achtertuin, opp. plm. 200 m2. Bev beneden: 2 kamera hal. keuken, w.c. Boven: 2 slaapkamer» en zolder. Di rect te aanvaarden beiu« toe stemming B. en W. Adres: J. W. Geelhoed, Ambachta- straat 's-Gravenpolder. Tel. 01103-336. De Provinciale Zeeuwse Vereniging ,Het Groene vraagt voor haar Districtsverpleegater Kinderhygiêne wooaraimte te Gom of naaste omg. met gebruik van keuken Aanbiedingen worden ingewacht vóór dinsdag installatte, BosMOfiM telmachines en sande. Pvezande, Kerkplein 1 te juni na de middag GESLOTEN. Dinsdag 28 jun geopend. Drogisterij Nagt- zaam, Ovezande. Nadere inlichtingen verkrijg- j f, Met dank voor het genoten vertrouwen, deel ik mijn clientèle mede, dat mijn schildersbedrijf, met idgang van 13 juni wordt opgeheven. Joe’s Lansen. Dorpsstraat 4, Driewegen. DANKBETUIGING Voor da vele blijken van belangstelling, felicitaties, bloemen en cadeaus, die wij mochten ontvangen van fa milie, vrienden, bekenden en buurtvereniging bij gelegen heid van onze SO-farige echt. ner«»l>inp, betuigen wij bij deze aan allen onze harte- Mke dank. - A. CAPELLO.DE HOND. Heinkenszand, Kerklaan 14. physiotherapuit Piccerdstraat 82 CoHegas Ferket en LuytWie ter nemen waar, telefonische efepreken tedere ochtend ven 8-12 uur onder tel 6878 I tf. ARTS zaterdag 29 juni t.m. dinedag 16 juli Tandtechnicus Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38, Goes - Te huur te KORTGENE GESTOFFEERD HUIS. 03&3 met 8 kamera, douche, keu ken. tuintje met 2 schuur, tjee, ideaal gelegen, event overname meubilair, vrij per 1 aeptember f 130,— p. m. Te bevr.: 64460—8te Notaris H. W. A. Steenpoor - te te Krufnlngen is voomc. mens ten verzo-v» van de beer J. STabbekoom te ver. kopen bij inschrijving: het woon- en winkelhuis L rpsplein 41 te Nisse sec tie A. nra. B13. 820. 821 groot are n centiare (geschikt te maken voor cafetaria), be vattende voor, en achterka mer, bergplaats, schuur, kl. keuken, boven 3 si aokamera Dadelijk te aanvaarden be houdens toestemming B. en en 22 juni Bezichtiging: 21 van 13-17 uur. De sleutel berust bij Sonne- xrtle. P. Krugerstraat 34. Nte- •e. Inschrijvinesbilietten tn te eren bij genoemde nota ris uiteriljk 28 juni as. Notaris J. C. Kram te Ka pelle is voornemens Lv.v de familie Kegge bij inschrij. ving te verkopen: het tooonhui» met schuur e» wwsrm Kuatze, de Jb. Valckettraat 1 Goes, groot 3 80 co. Het huls bevat twee kamen en suite met aerre. keuken. 4 "slaapkamers en grote zol der met 1 slaapkamer. Beh. toest B. en W. op ge bruik te aanvaarden begin augustua. r- DartrMiging: vrijdag 21 en dinsdag 25 juni telkens van !*-• uur- low-tènt. Buys Nadere inlichtingen ten kan tore van genoemde notaris tcL C1M2.1227 alwaar de in- sehrijfbiljetten uiterluk 1 ju. b jt dienen te woaden tactee- f coba Elizabeth, d.v. G. HamaUnk en M. E. Korstanje te Wemeldlnge - Cast Bveri Willem, z.v. J. W. Ouwanaal an L. de Kwaadsteniet te Goes Jacob ACMam, z-v. J. van Liere en M. N. van Msrv te da Elisabeth, d v. H. A. J. van dor OaeM en A. C. den Boer te Goes. Ondertromod: Adriaan Pieter van Noor den, 24 j. te Kruinlngen an Geertratda Jannetje Steenhard, 21 j. te Goes - Ma- rinus Alouisius Smet. 22 j. te Knatatogen en Johanna Wilhelmina de Jonge, 2B L te Goes - André Theofielus Bufts, j. te Middelburg en Elizabeth Cornelia Ma. ria Krakeel. 20 j. te Goes. Overleden: Louwerina Matjaard. 8B te rmn, ».v. w. j., wees Nieuwdorp, echtg. van J. de Vos Johan en C. M. Franje te Waarde - Albertus, Siebenga, 87 j. te Goes, echtg. van E. F. r -u w - --- Baljeu - Adrians Wijnen. 72 j. te Goes. wed. van B. L. Hijmans Jaama Sehrler, 82 j. te Kortgene, ongeh. - Johannes Melae, 80 j. te Goes, echtg. van A. de ’onee. Bureau fan de Ver. Vosmaerstraat 2. Goes, Postbus 79, Telefoon 01100-5892 Het bestuur vaa de Sport, vereniging Jioedekenakerke' dankt allen, dia’hebban bij gedragen tot het welalagen van de bazar en verloting. Tevens maakt zij bekend dat op de hieronder vermelde nummers de diverse prijzen zijn gevallen. 0134 Onz» etalage toont U ruim 125 wrschillende van da Mrwoudigste tot de meest luxueuze OPTISCH VERANTWOORD Voor brillendragers ook in de sterkte van de glazen ZEISS4JMBRAL - A-ROVIL - UNICOLOR Polaroid zonnebrillen *s maandags GEOPEND 0592 0828 H83 1240 1580 1725 Prijzen af te halen tot en met 15, juli eJc bij H. Quln- ten, Noordstraat L Hoede, kenskerke. Niet afgehaald 2 poppen die verloot zijn op de bazar, reap, de nummert 7 en 64. WAAR koopt u een fles wijn JOHN WILUAM met gratis een fles JUSd’ORANQS? in Op Jent «X hopen onze geliefde ouden JHcotoos Hugtxaam PotMoa van Steenbergen hun 5O.jarige bruilofi te vieren. Det God ben nog lang moge sparen, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Deceptie van 4.305.30 uur in Café Verbeek te Ove- WENSREDMNMO UVWWVMWhAAAAAAAA4 -► Dubbel Züvenegals deae maand op In vooeraad zijnde centrifuges. Jac. J. landee, KapeUe. ->■ Te koop: 1 BM.W. 1B00 bwj. 1966. Garapa Rijk, B M W- en Glas dealer. Clara’s Pad 22, Hatakens- en tuin, waarin kastje, aan rand. TeL 01186-4M. n» Val^La»Sa>aa4 f ^w - Zomerwoning OP Noord- TeL 01100-638». en suite mei eeuiw. aemiei.. -e- Te koop. RilW^O bijkeuken en kelder, voorts low-tent met gestoten voor- - - luifel. 3-4-pera., blauw. korttat^ugk 28. Hanaweert Hans van Hove, Üw adres voor het aeboctanaken van kachels. Tulpstraat 2B. Goes. Telefoon «QW. -► Te huur: 4-pera. bunga- Z-.J BaUotStrttet 4, Kloetinge. Tel. ftlWM -► Te koop: Cjveeeat Meria buitenboordmotor pk i gJt 1 196.—. Kastanjestraat 2*5 Goode' d sver*Umdbóuw S Draagvermogen prijs, bevragen: A. A. tendijke.’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8