4 r Handige zonnebril 47 cent Radio van den Broek We hebben ze weer volop in voorraad tö Kom even bij ons langs. zeer mooie weefstoffen slechts 7,90 per meter BP Woninginrichting Fa. C. Oranje Faase schoenservice I w I KARMAN’S Poar vous madame iJalon .Elegance’ - £«88 jongens en meisjes Fa. De Leeuw-Geluk - Hier de Modelvolksslagerij Onze verkoop van vlees* en f vleeswaren enz. gaat vrijdag a.s. weer gewoon door i: Firma J. de Kok en Zonen a. zager j b. hulpschaver t v.b.E.N.C.vanRiesen Vauxhall 1968 1898 maar. KLOKSTRAAT 17 - TELEFOON 7635 - GOES Bedford i Tfr A II Garage Centrum Zeeland N.V. B.P. Service Station C. MOL DE BEFAAMDE MELIO 1 machlnezetter 1 jongen 1 meisje Maandag als gewoon geven wij oen vleesstunt voor minder dan inkoopprijs. Schoolboeken en schoolbehoeften Ingeruilde automobielen ..DE BEVELANDER** Donderdag 20 juni 198B Uw vakman waar U ook Uw schoenen koopt. Korte Vorstetraat 12, Goes. tol. 970*. draaitop 139 9 MACHINALE LOONZETTERIJ t ,i ven w Financiering f 5,50 Vet spek, per 1<g VooriiehtingsMjeoekoaMt GoM-Noerd -y ’-L 5 5 ^2i 4 -< I I 196b 1967 1964 1965 1965 1964 1965 1963 1965 1961'' Speciale braderie - aanbiedingen donderdag - vrijdag - zaterdag in onze braderie-stand Gaarne wordt U daar verwacht door ®n toch Alg. Boekhandel J. DE JONGE N.V., Goes Lange Kerkstraat S3. TeL 01100-5309. Daar éérr onzer leveranciers de vérkoop van gordijnstoffen stop zet. kunnen wij u aanbieden: DEL MONTE ANANAS van 85 voor 89 bij 250 gram UNIEKAA8 Marconistraat 14. Gaos. tol. 01100-5092 Var*. B. Rijk, Lindestraat 18, Biozollnge tol. 01102 1836. 1964 VOORSTAD 3-8. TEL. 8766. GOES. INTERNATIONAAL BEKROOND VAKWED8TRWD SCHOENHER8TELLERS 1968 Wilhélmlnadorp, Prov.weg bij Veerse Meer. AFDELING STATIONCARS Vauxhall Victor Opel Kadett AFDELING VRACHTWAGENS Bedford 3-zijdige kipper Bedford platte laadbak 7.5 ton WniH o WEN8BEDIENMQ en nu een blik Philips Komt u deze stoffen ééns bekijken in onze etalage en zaak. Mot w pijnlijk reu ww oen re oo de MD BB Se tw booeeeé bet om Neef i De tua even r kracht 6ese ci Keeeoc San ae Hat wi liep oi aeun 1 ever 1 als ie neer b we es ■tot i« laMMi! MJ u i JDat I UTeek k»1k«, Griet I aan een w verder n»ai 1 ook to nuchte Plas ti als oei aarsek toch n Duo ft: aowet Wat ei kele n Keeeor niemat dat e> Evert houder de. del me soi een te heid ti op eer htj toé Ifffren. Na eni kbken- de gro je heb Er kw: riep Intussi broer, kerm li eerstel bed ai aat en baar I bétrsr huls, sliste Daar Griet verbor te te ken van o joh, w '■MU Willen oog ai M" net I J Zojuist verschenen: Juf. die vlinder heeft mijn piama aan. Prijs f 3J0. 2e deel van „Jirf daar git een weduwe in de boom** Ruim in voorraad bij: Willet Noot Se stc hom 1 - fö. •o nee bom aacht Nieuw in BP VOORDEEL FESTIVALl Waar Jcoopt u de lekkerste KAAS? ia Nieuwstraat 54 - Goes - Tel. 01100-5258. Bij ons kunnen worden geplaatst: '•AM. VERBEEN. WlbsaardeUaet 9. Goee o TeL 9729. 1964 1962 1965 1967 1 jaar oud en Ariel 350 er. k.k. f 350,Terveten 4a, Kloetinge. Te koop: kinderwagen model Mutsaerts, i.g.rt. Ach terhuis, Nieuwendljk Wg. meldinge. Te koop^ 1 B.M.W. 1600-2 kJWJ. 1WV, >Ujn, B.M.W..Glas-dealer. Clara's Pad 22. Heinkenszand. Tel. 01106.491. -> Hotel Ockenburgh Goes tel. 6303 of 7227, vraagt met spoed buffetbediende meisje of jongeman. Betrekking voor het heje jaar. Tot aa met 30 juni ontvangt u bij aankoop van tenminste 29.50 aan Orlane-produk- ten gahaal gratis een prachtig COFFRET TER WAARDE VAN F 10.—. Hat bevat een flacon lotion tonique en Mn tube crème Vesperale Liquida. Dit surprise coffret is ssn unisk geschenk J aan de Nederlandse vrouw met da kompli- o mentan van Orlane en o Op donderdag vrijdag en zaterdag zal ONZE SCHOONMSmSRECIAUSTE In onze bIBbw fMpeBdo FBriMpftfMiag gaan* advi- MTM Goec, Lange Kerkstraat 35. tel. 01100-5355 P.S. Bezichtig ook onze „BAD- EN STRANDSHOP” a. h. Kerkplein (Singelstraat 17) Vrij parkeren met ULO-diploma om in het vak te worden opgeleid. voor- kantoor bij voorkeur met ULO». en type-diploma. Aanmeldingen kunnen ook geschieden bij: M. EVERAARD, Tulpstraat 77, Goes. Tel. 01100-5687, waar U alle gewenste Inlichtingen kunt krijgen. seeèeeeeege—eeeeeenee—e—eee—eeeee GEVRAAGD: - van 15 jaar en ouder i j voor het inpakken en sorteren van mosselen Grintweg 32, Yerseke. Tel. 01131-1467, b.g.g. 1793. JPrijzen zeer voordelig on kwaliteit prima J Wij hebben alweer een reuze voorraad rund-, varkens- en prima jong paarde- vlees. Alles voor de laagst mogelijke J prijzen. Bij ons Uw vlees gehaald, 't - nooit te duur betaald. 1 Wij hebben ook mooi blank kalfsvlees. Reclame: K JI 1 kilo vet spek f 1,48 K 1 Kilo mager buikspek f 3,20 J 500 gram gehakt f 1,68 o JI 11 pot knakworstjes f 0,99 200 gram vleeswaren f 0,75 Magere runderlappen p. kg f 5,50 f Magere varkenslappen, p. kg f 5,50 Z f 0,70 J J Paardevlees zolang de voorraad strekt mager» lappen f 3,75. J J Deze verkoop uitsluitend van 10 tot 6 u. 1» 's maandags.. .'o DINSDAG onz» welbekende GEHAKTDAG f 1,48 p»r 500 gram, de tweede 500 gr. o f i,28. - O Tel. winkel 5081, huis 7272 en 7522, Goes. voor alle inrichtingen van onderwijs Woordenboeken - atlassen - agenda's - technische t»kenb»hoeften Alg. Boekhand»! J. DE JONGE N.V., Goes. Lange Kerkstraat 33 Telefoon 011Q0-5309. i Gemeente Goes O?-'i. .x Vraag naar uw BP-Voordeelfestivalfolder voor al die andere geweldige BP aanbiedingen: •porthorioge. Kodak filmcamera, luxe vouwrietB, gouden hanger met dieren- riemsymbool, gouden halsketting, gouden schakelarmband en elektrisch» wandklok. Voor ongelooflijk lage prijzen I o op donderdag 27 juni a.s. des avonds om 8.00 uur o zal de heer Dr. Prins, wethoudsr der gemeente o i Goee, een voorlichtingsbijeenkomst houden voor i 11 belangstellenden in de Prins van Oranje, inzake het ontwerp beetemmingsplan Goes-Noord Doublefacs geweven, dus extra dicht en aan beide zijden even mooi, courante kleuren waaronder het zo moderne berber Vauxhall Victor 101 super1965 Vauxhall Viva 1965 1966 Ope.l Rekord 1961 Ford Taunus 12M Renault R8 major Daffodil de luxe 750 Simca 1000 GLS BMW 700 LS Triumph Herald Simca Etoile bwj. 1966. Garage Rijk. Op onze machinale afdeling is plaats voor (of iemand die hiervoor opgeleid wil worden) 4 Enige kensis van houtmaten strekt tot aan beveling. Vrije bedrijfskleding, en schoeisel, goede secundaire voorzieningen. Sollicitaties te richten een het kantoor van: N.V. Zwe. Brabantse Houthandel Nieuwe Havenweg 10. Goee.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6