STOFFENSUPERMflRKT EN LET OP DEZE PRUZEN '2.” Altijd raak 3®° MM 'O de Textiel Super Zaak Ter Vatte 90 VOOR WEEKEND EN VAKANTIE poley een winkeljuffrouw Dode streek vu de week Regelmatige dokterscontrele EN MET GRABS KMjpPATRONEN ST0FFEN5UPERMRRKT N. J. Melder N.V. ■yk» McbUmN A .95 RUES PER JAPON 1 >S1op< suède Ml J. Jeremiasse §oes ’’KLIK”... Bekijk uw kleurenfoto 60 sekonden later! 2.56.-aas R Dondert BEVELANDER - 79-89 et 3.75-4.90 ■s - - V k’. i k;- Bil FOTO E 7,95 Ml - i 1 10,00 8,95 Tijdens braderie demonstratie en foto in klederdracht 9,95 10,95 laoaaaa—eooeoeooaaoooooeeeaoaoa—aoo WONINGINRICHTING SINKE-DE GRAA6 GOES 12,50 29,75 5,95 15,00 9,95 19,75 11,90 Elastieken kousen Echt waar, met de Polaroid Camera hoeft o in 60 sekonden een prachtige kleurenfoto. De Polaroid camera biedt bovendien: •zwart/wlt foto’s in 15 sekonden - e grote 8’A x 10’A foto's •automatisch juiste belichting •eenvoudige film inleg. Donderdag 2u rdu8 Nachtkleding, dusters, ondergoed aea prachtige ceNectfe met vele extra voordeel prijzen. Jan Blancxschool 4 SCHOONMAAKSTER SSdng. 17,95 Bij uitstek geschikt voor uwvrijetijd 2 stuks 3.75-4.50 13,90 J Gaat U met vakantie steunkousen 8 - 10 - 12 15,00 maat 14 - 16 17,50 KOM NU HAARDE GCCC i I 6 Ganzapoortatraat Geee .V m m i i: .1 SntfX Bi l Bi Ganzepoortstraat 18, telefoon 9083. l Leuke jumpertjee en sweeter* van 4,50 maat VLISSMMN, SeUMeetrwet M. telefoon 01100-6851. 1 Aanmelden aan de zaak óf afspreken onder k Opril Grote Merkt Goes in blauw en beige linnen Karsaaie Met ef •lip ia typisch mannelijke 2 i 2 i awiirvOl, elaatfoch en sportief. Maten 3. M en L Voerdoolprijs 1,73 3 et voor 3,28 ganzepoortstr. pos» „Voor U een begrip van vertrouwenl" ■«At. Wij vragen voor onze zaak Lange Vorjtstraat 8 het mooie Hol- o Ma anders dan anders, zo vlot Kk an apart POEDER - CREME - OLIE ZEEF 1 2KSmM6666B6666MM6B6^ 4 r ÜjÈ'v. GOES Voor dames Voor heren Speciaalzaken voor heren en dames L. Vorststraat 83-85, GOES. Wél de goedkoopste breaaflete (slechts Ma.—) (toch lang niet de natnsta, Integendeel. Betrouwbaar als geen ander, zuinig en simpel in bediening, iedereen kan er op rijden. Ruil uw oude Solex in en koop een nieuwe. U .zult er veel genoegen aan beleven, voor weinig geld. BIJ DE SQLKX-DEALER TIJDENS DE ZWANGERSCHAP Een belangrijke bijdrage van de moeder pm een pe nd kind te krijgen. Het Rhesus factor.probleem behoeft niet meer fataal to lijn. De zwangerschap en brengen van kinderen is de meest nor. male en natuurlijke zaak tor wereld en toch Is het iets dat niet van gev^pr ontbloot is. Sinds dé mens niet meer in de paradljseltjke en natuurlijke staat leeft, hebben er zich veranderingen vol. trokken, die bij zwangerschap en ge- ..oorte soms complicaties kunnen ver- nrzaken. De gevolgen kennen we in de vorm van miskramen, te vroeg geboren kinderen, dood geboren kinderen en kinderen die kort na de geboorte over lijden, terwijl een en ander soms ook ernstige gevolgen voor de moeder kan hebban. Dat zijn allemaal maar droeve neen, juist omdat iedere normale moe der altijd hoopt dat at een mooi en gezond kindle op de wereld zal bren- ’n. De teleurstelling kan soms erg jittpr zijn. Het ligt voor de hand, dat de medische rhesus-positielis en dan kunnen er Ml Ji .1 in werking treden die kunnen leidon f - L_.--- kind, al de i awijklngen e.i De laatste jaren Is het de wetenadMp gelukt een stof te ontwikkelen, die haat i.den toegediend en die deze reactie de moeder voorkomt. Dat ia natuur lijk een geweldige winst, maar dat Maast weg. dat da medici or nog niet .lelemaal tevreden mee zijn, omdat er nog wel enkele schoonheidsfoutjes aaa kleven. Het serum kan helaas nog aieokts in kleine hoeveelheden worden gepro duceerd, is uiteraard erg kostbaar en toaa slechts onder bepaalde nmstsnitlghsihl gebruikt worden. Hetgeheel ligt das binnen enge grenzen, maar hot la ooa eerste belangrijke stop naar de opkoa- sinj van de gehele rhesusfaktor-probJaaaa DAT ZIJN ZE uuwmS wetenschap zich pok op dit terrein heeft .dé n begeven en tracht dergelijke nare com- plicaties te voorkomen en de moeder in staat te stellen een gezonde baby al te leveren. Dat kunnen medici niet wanneer de aanstaande moeders niet voor honderd procent meewerken, door zich vanaf het begin van de zwangerschap regelmatig onder doktorscontrole te stellen. Het is duidelijk, dat de medici nog maar weinig kunnen doen, wanneer ze vlak voor of tijdens de geboorte voor een voldongen feit worden geplaatst. Hun mogelljl.heden om alles in goede banen to leiden liggen juist in de kennis -van de ontwikkeling tijdens de zwangerophap en de mogelijkheid tijdig corrigerend op te treden. Iedere moeder die het goed meent met haar verwacht kindje en zich zelf zal hieraan meewerken èn op ge. Gavraapd kantoorbediende (yri.) Vereist MULO an type-diploma. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Msrconistraat 14. Qoo»- ff10 Speciaal bedrijf .Sinds 1893 F R.K. School voor basisonderwijs Sollicitanten worden opgeroepen voor de betrok- k king van van de schooi, Bsaaostraat 2. Goes Indiensttreding per 1 augustus 1968. Inlichtingen te verkrijgen bij en sollicitaties te F- richtsn aan het hoofd dor school. Isponstraat 13, Goes, Tol. 7096. W-95 voor do jeugd In dit moderne nieuw gebouwde verpleegtehuis kunnen voor de ziekenverzorgsterecureue, die 1 september a.s. begint nog enige leerlingen worden geplaatst. De cursus duurt. Inclusief de vooropleiding van 6 weken, 2 jeer. Toetotingeeieea: na hot basis onderwijs nog enige jaren voort gezet onderwijs (huishoud school. mulo. Inas, V.V.B.) Salaris tijdens da proeftijd van 2 maanden f 323.02 bruto boven vrije kost en inwoning, te jaers leerlingen f 338,32 bruto per meand vrije kost en Inwoning. 2e jaers leerlingen f 364.02 bruto per maand 6 V» Vakantietoeslag. 5-daagse werkweek, reiskostenvergoeding- 2x per maand, vrije dienstkleding. Extern wonen wordt toege staan inlichtingen bij de directrice tel. 01100-7140. Soüicitatiss aan de Stichting Verpleeg- en Rust huizen Zeeland, Róuaanse Kaai 35. Middelburg. ARMSTRONG SUPS on PANTY’S volledig geminderd, dus perfekt van pasvorm en met opgezet elastiek. Maten Men L Normaleprlja,alipaen panty's, 2.50-3.25. Voordealprijs ARMSTRONG ME1SJESSUPS en PANTY'S In dezelfde geminderde kwaliteit met aoepeL opgeüt elastiek. SHps, maten 3/U normale prlja U0- Pen^'s^ maten 3/14, normale prQs VoordeolpriJ* - - VOOR DE HEREN: Astralon en terlenka pull-pofo’s 22,90 24,94 de' br^<brengen daar bijzondere koopjes, ieder uur wat an- k Zorg dan dat Uw garderobe in orde is, loop daarom even bij Meulbroek binnen en U koopt voor weinig geld prima goed. VOOR DE DAMES: S J Leuke nachthemden vanaf Pracht dusters Badstof sweaters Witte terlenka vesten Astralbn en terlenka truitjes vanaf 11,90 Dames khakypantalons 8,00 Badstof japonnen Trevira en terlenka-japonnen En denkt U vooral om landia ondergoed. Praeht veer bijpassende slip GRATIS Textielsuperzaak Meulbroek GOES, Langs K.rkitraat 23—23. VLISSINGRN, Seheideatraet M. •telde tijden tor controle bij de dokter verschijnen. Deze tak van mediache wetenschap, na> melijk de geneeakunde van voor de ge» het ter wereld rS m ae geneie oescnaaicie w«reia, reeot opmerkelijke resultaten bereikt. Door de regelmatige controle la de arts in staat om tijdig vaat te stellen of er iets bij zonders met moeder en kind .--aan de hand is. In dat geval kunnen spegialistea ingrijpen en wat dat betreft isrinen te genwoordig reeds tot veel in staat, zoals Bijvoorbeeld het bloed aftappen bij hot kind dat nog bij de moeder la, zeilt kan men hét n°K ongeboren kind bloed transfusie geven. Ook op het gebied van het beruchte Rhesusfaktor-probleem zijn belangrijke .orderingen gemaakt. In dit geval gaat het om een bepaald* bloedfaktor. Wanneer een rhesus-nega. tieve vrouw een kind verwacht van e«a rhesus4>ositieve man. dan bestaat de ma- gelijkheid, dat het kind van de vadar der bepaalde afweermechanismea j_a «L- 'J-__ha_ _a ja» tot het sterven van het nog. ongeboren kind, of de geboorte van esn kind nart sn bijspat aderen en moeheid In Uw benen lage prijzen en 100 garantie voor kwaliteit bij uw gediplsmeerda vakawnaea JONGENSSUP f een uitstekende kwaliteit - met uitstekend voordeel l Voordeelprijs 3 stuks 2.25 Bijzonder mooie weekenders 11,9, 12,90 Tricot nylon overhemden in licht en donkere kleuren .slechts Bel-O-Fast overhemden, wit, beige, bleu In prechtige fentasiestréepjes Khekybroeken VOOR DE KINDEREN: Nylonjacks in bleu, rood, korenbleuw maat 2.4 - 12,50 Terlenka jack, ongelooflijk goedkoop alles één prijs -25,00 ders om iets te noemen: dames jumper», in alle soorten en meten 5,00 I Zwari baddoeken 2,00 I emr. enz. Dit mag U niét missen,.komt dat zien!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2