1 1225,- f mans de Bromfiets die opvalt in kwaliteit en afwerking T AV SINGER Motorhandel J. Hoekman Zn Ds GEZIHSBROMMER J C.V.-plnneR? j e oeee o oa.e.o e.e.o oA.eje o o oo e o oase oe o o e o o a L C. van der Weele VOOR EER TAXI X 550,- 1068,- Hi r Bij WASSERIJ DKW EXTRA Kc Antorijschool .ATLAS’ j f 62,50 vöor 10 tralie area Vervolg- m lome leasee 1 ejs II ERMERIRS lAlg. AesorealMMrtoer b - p .Urgeaf I ragvernevelaar f 566,- Gebr. Weststrate, Krabbendijke DKW HOMMEL VAKANTIEHDLPER geplaatst worden. XR-B..’ Direkt kontait geld nodig tv» bellen Hollestelle 01100-6995 X 2 1 PIET >HE INSTR. 3-GOES BEVELANDEN D J 4 NGER’S Ifbnom/nïc' NEÖJ KBCHIESNGn VOOR UW GELD- «1' ..DE BEVELANDER'* Dm I V(X - i Ina I leuke vlotte V- helen.' 8 Ro toMhr mw298.- VAKANTIE SLUITING o >90000 eeee»i I r r. Langeweg 10, 's-Gravenpolder, tel. 01103-359 b.g.g. 444 en wij leveren ook via uw plaateelijke handelaar Tergal, Terlenka, Trevi ra 2000 en Dlolen Taxibedrijf J.van Sabbert SPERA-NIELKA iK:z 125.- J. THIERY - GOES |l yoooe»eoooeoooo.o.ooooeooo9.».o,oeooooo] Zmwwh Verwarming» Unie N.V. O VOOR KSN GEDEGEN C. V.-ADVIES J eèn 4 veranellikj voétschakeling een juweel van techniek of eerste aanbetaling 300. EIS vol automatisch met een echte telescoopvering. geheel compleet voor of bij financiering 125.— eerste aanbeteling Fa. P. A. Penning» - Goes Firma F. Jansen Zn. Donderdag 20 juni 1068 MMjWragjr - n licht gewicht motor 4 Uit voorraad leverbaar Zuidweg 11, telefoon^1134-581 een echt raspaerdje, compleet ef eerste aanbetaling 250,— Fe. R|S»r«i en Ze. MMliMB Gogg. Tetafcxm OD004MCL Hoera Wijngaardstraat 47, Goes, telefoon O11OO-5I72 Alg. Aeovaatfokatrtoer Heinkenezand Financiering aeto’s bromfleteen, Iraiohoadolijke artikelen Lege renten Bij overlijden schuldvrij telefoon 01106-626 y-, tiifladrljf ■■■■■■(■■I MIDOELAURSHSHLH-n aannemersbedrijf JAPONNEN r BLAZERS In regenmantels Bevelanden rijscholen zijn allen - Vamor gediplomeerd Opleiding voor alle rijbewijzen p!' TR’ géén oade madrim? T6* V iraeoMra» SMfera de triomf vin SINGER Exclusieve rbdss el jfeiw 'I 1 dünes, stuk voor Muk juweel* 1 tjm - «Mes kunnen! Soepel 1 fat de arbefar naaU door de fijnste, maar ook door de dOk» sta etoffeu. Als u eewmaal op zo’n machine hebt gewortt.*' Enfin, mfnrmsrt a sens. N* hebt nog tijdelijk de ksns tot 2J0v- terug te krijase voor uw owfe asachiao (oassoAt hstasarkj. een' chauffeur voor de - autobusdiensten Uit voorraad leverbaar bij de DKW-dealer Zaagmolenstraat 1, IGo«s 1 Suède en Nappa kleding DKW 31 kunnen voor de periode von 15 tan. 26 juli 1968 C Voor de zomer brengen wij tol pracht kwaliteiten zowel 4 Zij, 's-Maandagsmiddaga geopend. b L 111 M. «eee. Tot «11004808. ven 23 JUM lot en mot 1 JULI ■A wordMOa 249.- 1 Telefoon 01100-6671-5269 Fran» den Hollanderlaan 7, Goes 40,70 99,«0 190.50 J. Franke, Kloetinge J. van Hese, Goes G. Hoogstrate, Kloetinge C. Janse, Heinkehszand S. de Witte, Wolphaartsdijk De betere kwallteltshorloges In verschiljende prijzen. 23e onze etalage Ruime garantie on service Erkend Rechtskundig Adviseur Keizerstraat 3 - Telefoon 01100-6670 ‘SPECIAAL VOOR PACHTZAKEN EN INCASSO VAN VORDERINGEN RECHTSZAKEN «9,45 92,80 115,74 138,99 185,19 231,48 >000904 J Goede - ftnancieringsmogelijkheden aanwezig i mmoammo<o*et***o-o*o********oo*9oo***' Mr. F. J. Haarmanweg 5, Terneuzen Tel. 01150-3641», 011 10-5371, 01155-503 - DE BEVELANDER UW ADVERTENTIEBLAD «I ILii- 35,80 71,80 102,90 143.— 179,— 208,- 288,— 360,— 1 •r ai U woedt gehaald «a W» leasen mat MSU 1 KDm week tbnata lis mat Maemadta'i Wij gavea aaa lyatanattoMe Juliaaaatnut 24, Haaaweeet, Mefooa 81130-1888 JswiHir - Hodeger - Graveer 8t. Adriaanajr. 11. tel. 8924 Oeee WEGENS VAKANTIE VAN 9 TOT EN MET 24 JUNI GESLOTEN j r Vincent «en Oogklaar» 81, Wilbifia, tel 0118AJ381 X. I» p Aanmelden: mondeling (of telefonisch of schriftelijk) i Wijngaardstraat 17, Goes. Telefoon 01100—7310. NSTGEBITTKH- AKAT1IS Sntüer. beter m - eoedkoperl Ook gouden tanden üi ->«t|ebit ’o» 'I K Ooes. Een prachtgeiegenheld om voor je vakantie wat te verdienen. i I1' WW W W W W W W We'. M Veer een snor apert en mooi brWdebooket J r I Mmeai Mmoc ToL 5907 ee 7799. Tel. 6007 oe 7700. TM. 0007 sa 7780 Nu ook witte trouwcoupé eetaudyk I Tol. 8907 «i 7999. Tel. 5907 <M 77M. Tol. 5907 m 7799 60^ 'BONn.eww.ha6 auMfaguEMk ara feaOsaod; Sb Mam W veerenaeaebBdtan. AAnawr ab w|pt SNOEK Aatwoosd nr US AmraMaea Gapaae aSo MtoMbom oom MMnoa^twMbheemranSe k In allerfel prijsklassen. - 'w - - veer de vecantle. prettig dragen 49,95 kregen wij weer een geheel nieuwe collectie in de mooiste kwaHtotton on nieuwste does int. Onderstaande x (de enigste wettel.ijke erkenning voor vak manschap) dus: Rijbewijs A: motor en seooter Rijbewijs B-E: personen schakel)auto of Daf Rijbewijs C-Et vrachtwagen Rijbewijs t£È: bus. - A. Bauor^KrumPngon Tel. 01130-1441 L. von Demme, Goes Tol. 011006871 A Dees, Kortgene A den Dekker, 's-GravenpolderTel. 01103- 393 J. Franke, Kloetinge Tel. 01100-7923 -J. dén Herder, 's-Gravonpolder Tel. 01103- 223 Tel. 01100-8132 Tol. 011008127 Tel. 01106- 349 Tel. 01198- 241 Bevers. Lage rente en aflossingen. Geheel schrlf. |_lixswe komst, binnen enige VOORBEELD 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 8.000 ,8.000 10.900 enz. enz. enz. Op Uw schrlftelijk verzoek zenden wij U een uit voerige folder, met tarieven en aanvraagformulier in blanco enveloppe, toe. GRAAF HUIJNLAAN 14 GELEEN "zurac esri iTchine eist alleen 'SritdMSMleve aduiint naald... emar boveodaea met knóóps- sraraomara Voor’7 verschil- M kras raoopagsteo. Ook bij V 4ms ■■rani, die iHm onge- 9 kxrflijk mei kaa maken, inruiL Yvonira tot MO,-... plus extra: teak naaansubel tw.v. 15(U radeewi Mas coes 6 H KUMM maands ooetant Van zaterdag-22 juni t.m? zaterdag 31 aug. '68 wordt op 2WERDAGAVOND een extra autobusdienstrlt gereden van Goes (v. 23.45 u.) neer WoL fsertsdijk Jachthaven (a. 0.05 u.) en ven Wolfaartstfijr Jachthaven (v. 0.15 u.) naar Goes (a. 0X5 u.) Goedgekeurd bij beschikking van de Rijks- hoofdinspecteur v. h. verkeer van 19 juni '68 no. 44875. Binnenkort komt er bij onze garage te Goes plaats voor Sollicitaties aan AMZ, Westsingel 1, Goes, telefoon 01100-7600. dit jaar reeds solliciteerden, hun sollicitatie niet te her-. Dlrekt beschikbaar grote en kleine geldleningen voor particulieren of zelfstandigen, voor eik doel, ook voor schuldsanering kwijtschelding. restanL schuld bij overlijden en mogelijkheden van uitstel tot betaling bij werkelooaheid, ziekte of dergelijke. Strikte geheimhouding, geen informaties bij werk gevers. Lage rente en aflossingen. Geheel schrlf. telijke afwerking per post, in volgorde van binnen- -7 i dagen. o>| Speciale prijzen. U slaagt goed en voordelig bij:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12