van Hove koelkast Flymo R LOUISSE GOES N.V. GROTE SHOW VAN GEBRUIKTE AUTO'S 40.- voordeel! I pde... Hans H I GABRIËLSE kole>haardM s Jl a'dr*'.' N Ij Taljstrut 28 TRDOi Etaner Em zoor KARMAN’S bokemlo 0E0, G. Hoogstate SIEMENS KOELAUTOMATEN mul de kroon l 1 GTIG S T- Ir 1 gas-, olie-, I snn^eii utoshopi Pi t'i Jsi.1 2 O.’ ilrum comfortabel en charmant: PEUGEOT ^w*419? 11 tt Juni 1901 Donderdag 20 |unl 1968 ..DE BÉVEl ANDER” oun uw aan dan mbtokb m_MW II. 7U te 1 imma «poMer s. i aan .w. am. f 5 upcriif MAGNEET ISKLLAM zonwering scherpe prtjasn Tijdens de ZLM-tentoonstelling en de braderie op 20, 21 en 22 Juni I de I zwevende l grasmaaimachine Kapelseweg 35. Kloetinge Tel. 01100-8127 van de Indola Electric vloerstatief Mr MmST Ook voor het oNJpm on ropororoo vm ow Rijwielen en Bromfietsen P. MELSE Middelburgsestr. 16-22 Goes, telefo^p 7283 Dagelijks van 7.30-18 oor. Zaterdags van 04 aar Vorkoop on verbaar van toatea. caravans Vraagt folder van tenten aan. FinK nu^vw*? VEROSOL zonwerende gordijnen Bq aankoop volautomatische haardroogkap, j EktUro-TMmixh Bureau Voentadli,Goei.TeL5460 -r Braderie koopjes In -1 i?’ l 11 il H Wees prijsbewust - tank vr||e benzine FIRMA C. L. VAN DE VREEDE Zn. J. A. »M dc Gocckadc 36, Oom BELLAIR lalouzie 15% korting 1 VsMter, Ganzepoor Goes.'* telefoon 7916, te Verkoop en reparatie raJte Ts k dio. Fa. van DrteL Kloetinge te hands Patljnweg 94. tel. 7076. Fa. Geljon en Zn. li»*'ll i U H y VZWOBOL J TWO MN8UTEN LOMN VAN DE MARKT Deederds* m vrijsta* 1M1 «Meeds* ns 10-18 WE8YWAL 25 r- it telefoon 7918 MM Onze Chemi vliegtuig. trein of (chip. Copieerinr. Vlieringen. «vrMfldf en bikini’s P*r week. ▼an oa U de moeite Te koop aangeboden: wé 174. heugel t 1M— 46. tel. 774#. Goes. i Da zaatomat sortering 18, Goes. Bij on# nut -- spoelen en microfoon van VMmmJ 100 Mar m greOer A 183a, ter I. PV1/M0 -► Gevraagd loeriingnaaL 68 „DE BEVELANDER’ HET MUST GELEZEN AOVSRTRNTMRLAMH te Gevi Biedt rich aan - i gel. Garage Rijk. 1M m. 10 cm tk I tm. L»at. i ■X' ne. kolenconvector. petro leumkacheltje. Heernisse. van Levro. -*■ Te koop: een mooie kin- ,tem te bemachtigen uit de tasnpmiaen vrjr t lw—Ver- J--■--- - - ---«Uittelt hsseta braderie machine t 400.- 's-Heer Hendriksklnderen. straat IX Co. NV Bou’ tel. om. Vtto- >hlne 1969. Breitnerstraat IT. Goes. Na 6 uur. 17, Goes. Wm.lLMüiler VCnNv'ltieuwë'mor oudheid anhte -te Tb koop: z.gtea. sSofkuL van - - - - -- - -T - - - - ------ - Eic ■traat 11-17, Goes. I - S-H H. Goes. deskundig alle maten man Ove-ln 1 radio MLI Boonman. Burgem. Andrlea Jfte in te 4 oud-hollandes stoeien, met groen akal en vaste tafel H» X t 396,—W^moenda 12M DUITSS VROUWKN Ook voor U is er een bij’ Flat Neckar HM Km. JT.0M. TH Iedereen dia tijdens da BRADERIE-ringon aan ana MOBiL-bonMnastettan krandotof tankt onOrangt gratis aan fraai speldje. Bradorte-dseinomer. -► Te k tor tas#. bod. Stoofweg uantle, id. sporen en Beigte P onder garantie. Radio - -‘ knop: 180.—. Te koop: kinderwagen - Mutaaert, blauw en dubbe^te Indola ritje. Van Goghstrnat H Qoea. te Te kachel Voor LEUKE KBKXRFOTO naar D. Speetjens, L. Vorst. Straat 98 Goes. Tti. «180- VM. Tc koop: 1 Audi M bwj 1988 f XOOO.— te Heinkenazand. Tel 91106. #»1. tijdens do Braderie op 21. 22, 23 Juni fTTOt IflcjolAk WENMEDNEMNQ f 7S,—Kolenhaard, zwart K ISM-.WiiiMMiib M. Ooea. te Voor 1 vegan dar schoor, statten gelieve u stah te gran dest tot Bdpmea stsenvegersbedr. H.kinderenstr. PI. telefoon MS7. 25-1 van dit voor tulnderaglas. 8. Ourp, Molenweg 14, Lewedorp. Tel. 01196- «M. 1*8 ephner. Goaa. *aJL i: Veuxhall Vlc. aannemelijk |v.f, Nieuwdorp van rijbswte BE. voor 3-5 f dagen par week. Brieven on- der nummer eoooeoeoeooss>eooek*te ml oiitusez. Na 3 uur eiMB. fiets. 3 jaar oud Lg.a Eikenlaan 4g. C Na 18.90 uur. Goes. te Te koop 1 4-deurs 1987. 71100J3M te Elke dag verse ei non -• Stroom N.V.. Lange I -te Te koop: Lgsts, grijze kolenhaard en 1 butagas. kachel met regelaar en een l^ers. divanbed. J. P. Coen- straat 38. Goes. te Te koop: VW de Luxe '904 met echuifdak. rood Opel Kadett type 1004. wt* met belasting en Sparta hrocsflets. allen ta goede amr woroeaig. iru." financieren. L M. de Loet Weetbetetreet 8, Qoea te Tb koop: s.g.a.n. brom mor Sparta en gaastel 8-frfte tenhehnlnastraet la Han» •vebrt. 7044. te Te koop: bandrecorder Philips, sp. gr. 18 cm. Mu Banden. Van Goghstraat 13S.|de motor. Goes. Venster, Ganzepoortstr. 19 n Venster, Ganzepoortstr. 19 Goes, tilefrnn 7V18. Ia- eer? openstek. Vlolenstr. I--- - - -- --- te Gevraagd leerilngnaai- store. Gehele jaar vast werk -orgd. Haast U, het aantal ts beperkt. U kunt thuis sell uftaotitML te Te koop: kgtea. 300 L olietank. TeL 0110X40» Va 'i uw auto, boot of caieeta» een rtfkspoedpefceurd broMfbiuseppareat voor I: huishoudster •en- Na weder zijds goedvinden, huwelijk niet uitgesloten Brieven of Klokstraat 17, Goes, mondei, te richten aan D. u k__isI-ï- H«roelink, pte L. Hame. ws«s «ww <m« «v waai leeftijd 32 Jaar. in het bezit Ta koop: Renault Dau- link. Julianastraat 31. Hans, f 370 m. 13 em f LM. -- weert, OM m. - IS am f W 840 m. te Te koop: 3-pers. kantel-deë* K"ipël!e.' Artatana. vtar aposan tsroe motor DXW Kerketraat ÏLÜL VHe X Krui II Ito MM. Na 8 174. der stoelen met pracht tui- meltafel f 460,—, 4 noten doelen met dralon en noten tuimeltafel f 410,—. Komt eens kijken bij v. Turfkade 5, Goes. te Gummiwaxen zenden wij franko onder strikte gehetm- houtog^Drog, ^JJe Vijssi**. Gr^tetefoo? te Modehuis „Gracta” Kloetinge. Komt U eens kij ken voor vaste vloerbedek king. het mooiste tapijt wat er is, vele merken ook ka. kompL mot “^T te Te koop:/studleboeken H.T.S. afd. werktuigbouw, kunde. C. J. Dekker. Mld- delburgsestraat 44, Goes, telefoon 5474. te Te koop: Flat 000, in poe. de staat J. van Rtobeekstr 37, Ooea. l te Bezodkreisen naar Ca nada en USA por vliegtuig Prtjrvertagingf Echtgenote en kinderen tussen 1X32 laar betalen enkele reis voor eer retour. Inlichtingen btj Wm H. Müller --- -Ie Ruyte4 -Ingen. te Te koop prima inruil wascombinattes met verwar •ning. Radio v. d. Broek. -rinkstraat 17. Goes. - _--l- J_, l jHoertoon. MÏMelbunpnstr. tal. 7740. Goea. Tourist to goede staat f 278 °erestraat 23. Goea.. -► Te koop: Bertoi brom te Te koop: buttenvoMre te. 300,—. 1 nachthok 3 z X50 m. volière Tel. 8407. 2 x XS0 niv. 1 DonkBnariM. 2 lyn i koop: BMW LS 7iw koppel parkieten, 1 kcMial te le ho i. pas gespoten. Tel valken. Burg. v. Horsigstr 38. 's-Heerenhoek. TUM8TOELEN LMBKDDCN TUINPARASOLS HINGELSPORT Kerkstraat Zeer aanbiedingen in sigaren, enz. - tram**. Lange Kerkstraat 0. Goes. goed. Inruil financieren K X de Laat Bankertotraat, 88 -■oee Tel- TOOL Te hoon: oen bakBsta ’•at. Noardstraat 11 Bleze- "nee. N.V. Tal. St IML5S55 aa 8 ww Qi 10S474. Laape Kerkstraat 11-17, Geaa bestraat 26, Goes. te Ts 1 - - - - - tranda <een met kap, “erL n Goes. Tel. 81100-8181. te Bezoekt tlidens de ZJ_M.- 'entoonstelllng ook onze te Voor persoonlijke STrSWLaï ’*'- naar Bemiddelingakantoor „Alfa” Scheldestraat 14, Le. wedorp. Tel. 0119L3BS. Stuur Weer te koop: een Floret te Modehuis „Gratia” dsee advertentie aan ons in bromfiets, i.prst met verz., Kloetinge. on U ontvangt nadere gege- kleur rood. M. Raas. Dijkstr. zijn nog steeds kast nu f 290,-oë 4 psllsean I - te Ons stendlwerk Is gelijk drukwerk. Laat Uw stencil. werk verzorgen door de - Hond's Copieerinr. Goes Traas, Langeviele 5. Hein- te Ook in BRUMMPOTO’S tats aparts. D. Bgsetju Vokototroet 30, Goes. 01106-7374. banden. Prims staat Nieuw, •stras* 8, Kloetinge. w Speedwash .Delta” Chemisch reinigen. Msntel les f S.23 regenjss f 175 efgnoir f 2.25. gordtfnen f 18,— voordeliger. NU OMè- lijk 1 vloerstatief voor f <3* Stroom N.V. Lonco KM* te Te koop: Open Kade* rtrïat njy Qoaa. TeL 61NB> ■83. mei sehulMak. mooi sn MM Na 6 uur 6118M7C, f*sejx'stroaea te Btaktrtsche luinaisia_ ccsnpleet met panneneet NU voor stochta f 380.— Straoua _..7- Lange Kerkstras* U. 17. Goes. T»L 81111 MBO. Ne I uur 81186-874. 'sn Goefostr. 17. Lange VoroteUaat 62 Goes. tel. 6823, b.g.g. 6247 te Te huur: kampeertenter Buys Ballotstraat 4a. Kloe. tinge. TeL OllOt-0717. Te koop Iteg^tz. kolencon vector, merk Faber, kleur grijs. Nassaulsan 137, Goea Telefoon 01100-6634. te Wegens verhuizing te koop: 1 TVjnast voor N I, N en België. Te bevragen: P. reulens. Rijke Buurt X Hoedekenskerke. te Bandrecorders: Aristona 3 sporen recorder compL m. f 344.— voor ïn,—. Een fantastische recorder met 4 sporen 2 snelheden, automat, opname van pnaak en mu. ziek, geschikt voor stereo- weergave van t 480,— voor 1 f >09.—. Jac. J. Sandee. Aristona^toaler, Kapelle. te Te koop: Batavus Whip, pet met verzekering i.prst Klaayaenetraat L Goes. Peugeot-de brommer ven aiitoklatse. Mooi. Makkelijk. Modem. Kom *m bekijken en proberen. Voor 415,50 ifJÏR uMPougoptl roparoren teterteW en deskundig en snel A- Amberg N V. 'todustrieote'fi Htatni' sT cxröëandèk. teL *-* 81106J06. te Kajuttboten, i tab tten ia j maten en Casco vlaboten i vsmohflMoMte Mtta. po. weterbotesi voor of op de M, voor gunstiger prilten. W. Fluit. Julianastraat 38. WiieiMtegs. Tel OHOB-301 te Te taup: 1 'tMMi Rellrt 1300. bwj. 1088. 33.886 k« ML. Garage Rtfe B-M W m-Glae-daaler. Ctara's Pad de HetaHnaaemf TM. 0U88. 1200 Duitse vrouwen die een mèn zoeken staan bij om in. geschreven. Nederland be schikt over meer mannelijke huwelijkskandidaten dan Gultsland. De Duitse vrouwen staan be- 'tend als prima huimrouwen Waarom volgt »;U niet de geluksvogels die U voorgin gen en die door mijn bemid- een gelukkig huwelijk ebben gesloten. chrijft U mij eens „streng ertrouwfUfk” wat U zoekt Tij' niet slapen geld erug emiddelingsbureau P. van Vieuwenhoven 434 Emmerich •oetfach I486. W_Dultaland dig bandrecorders 3 sporen f 380,— voor i 338.— en 4 sporen van f 438.— voor Klokstr rtaaL T voordelig, ton»" ’•ra. enkele tvnee nee 10 ”n<11o v. d. Brash. Klokst’ Goes. worden door 0 «omorgd. A. B ygda. teL OM !te Te kg* J bwi. loar. o» BMW m-T te- vzoraw Pnd 23. te.fohI Tta. 01186*. II» Te heep: Jaarom kolen. merbreed en onze voordelige te Modehuis „Gratia” Kloetinge. Onze speciale aanbieding deze week, wer kelijk goede lakens l.pers. -*_i. verschillende stuks kinder, tiektr. app. Fa. 'van Driel kleding 436. door elkaar, dames-zakdoeken 30 ct per stuk. Pracht wol M ct p. bol en kan In de wasmachine gte assen worden. Meisjes- <ens verhuizing: T V.-anten slips bedrukt en .wit 96 ct per stuk. Dameeslips vanaf te Wij bieden U het gehete jaar vast en goed betaald work op ons etener als naai ster of iserllnxnaalster Am. berg N.V. Induatitaotroat Qoea. teL 7858. r Het i waard om eens te konten praten. te Te koop: Sime. 1M177 deun 1907. Km. 14JM0. Tel '1100JB36. Uniluz combinatie wao. machine van t 1188.—W t»r t 788,— Stroom N.V„ enge Kerkstraat 1L1T. OOM Z. 6111» MM Na 6 wsr 1106474. •te ■psedwash „Delta" Chemisch reinigen: costuum t LM, mantelpak f LM. deux pieces f X50. Bierkade X Tti. 7338, Goes. te T» tamp; toontaal met glasvitrine. Billijke prijs. D-A. Drogisterij De Gaper. Voorstad, Goes. te Te koop: enkele prima 3e hands TV-apparaten <0 cm. volautomatisch N L N II en België, oder garantie, ld. 43 cm N L N II en België, onder garantie. Radio v. d. Broek. Klokstraat 17, Goes. te Verhuur gedistingeerde gelegenheidskleding in koL berts en pantalons. Ook tn jaquets. Geheel I veel hoed das De Lange Voratr. 5841. Goea. te Te koop wegens aanschaf grotere boot, 5 m. stalen vtot met kajuit en ingebouw tor. H. J. v. d. Broek ven Mellestraat 70, Goes, tot TOM t*" to°P-: b?^tan. PTA h»- •>**- inetallatles Ie jaar, wasfctuigkundigo, nleuwprij». SlechU_ 1800 km vena Epen. apidagbed,~ki -je. Karei Doonaanstraat Nteuwe lager^prijzen voorjGlas-dealer, Clara’s Pad 3X Goes. SoheldestraM BT Qmo. -► T» Ford *eg 145. te Te koop jonge postdui ven. P. van Lq ii uwen. Oost «ingei 100, Goes. te Kampeerders! Spaart Uw grondzeil met ons speels»' nlastic van X40 m. breed «lechts f 0.75 per m. *t Jantie van Allies. Korte Noordstr >1-15, Middelburg. Tel. 3733 te Puin voor het weehalen ’legende Paardeweg. bil de 'T>0*^nco^Ver,CP Nleuw,tT te Te Couné. 01106.049. 1 houten mo torkruiser. i aL Casco, 1 «eiUloe 7.50 m.. 1 visboot -te *t Is to 1 tras van Oufp Gurp. 'Molenweg 30. Le- Garage Sommeyer? OvisMToipp,' lliliiwjëg' M, Lean. MOMtoT mL siiaa-aaa. ld,. Tal. 01U84BB. Idee». teftt, 1 maal gébruikt op lijchtbanden. -te Tljdelijk aan bod: Aristo na draagbare radio van t 109.— voor f 79.50. met 3 luidsprekers, een spearscha- -- keiaar voor aanzienliike be- kilo f 2.25. Bierkade X Tel sparing op batterijverbrulk en nog een leren tas met schouderriem gratis. Jac. J Sendee. Kapelle. -te Persoonlijke lening per post aflossen in C. ZZ -- en 30 maanden opsturen naar demans. medisch gedpl. voet- Assurantiekantoor A. Huij- kundige Schoenreparatiebedr een tel. 334. Ellewoutedijk. v.h. van Unen. L. Vorststr. WAAR koopt u een grote zak KERSVERSE CHIPS van 130 M vmt 79 in woning, béven 4 slaapka. meto. tuin en grote berg, nlaeta voor caravans enz. i km van Veeree Meer Prov weg 21, Geersdtjk. Te bevra gen J. Lansen. Achterweg SX Kloetinge. TeL «1064811 te Wegens verhuizing aan -eboden: l.gan. ollehaard in f". xenuxmmeuux - Br.deriert.nd in de Lrt^F,’’».. kKiies bevragen: Goes. te Te koop wegena inrull: platenspeler met venterker bij man en wisselaar met versterker (koffermodel). Radio v. d. te Te koop: broetrnmen. 8. ven Gurp, Molenweg 20. Le wedorp. teL 01196-366. L. Kopmels. Bossewelde '40. L 's-Grevenpolder, teL 0116L rijwielen, compleet met Rot iasbeechermer, standaard, spatlap en sierbeugel uitga, voerd met remnaaf 165 m kabdremmen 170.—, mst ka- p.—Srtremrner en S Toon). Te bevragen- 1M.—In Meur L— «Hra - G. Koch. Rijwielhandel. Heinkenszand, tti. 01106411 te-Te hoopt Ftot 506 station te Spcedwesh ..Delta" Chemisch reinigen: fumper vest f 046. rok-pentaton f IJ», coibert-japon f 345 Bierkade X Tel. 7338. Goes •te Wie ruilt zijn piek-up of rijn draagbare radio voor een antieke pjthofnon (grammof-1- Blezellngsestraat 58a. Ka pelle. •Mot ook tike keuring toe- P 4. b C. de Goes. 18 cm f 1130. Jac J. Sanl te 1 stalen *t Iszo *t was van Gurp bed met ombouw, nieuw, en— veren bed met peluw, allee te Te koop: broeiramen. S. 5 m. t 400.— Dieselmotoren voor tulndengtaa. B. vna f 73.—. Kolenhaard, zwart van C -z - - ~i.- - iwodarp, teL 011864M T38 Goes. te Steunzolen naar maat ook op doktersadvies. Alle voet -correctors tn voorraad. Voet J ’-undige adviezen worden 0. IX 18 vratis verstrekt Martin Wij A Huij- kundige Schoenreparatiebedr Ta koop: prachtige i.z.g. sta. stationcar (bewtjratste Haal te overleggen) deege. gestaan. Type Teunus 13 M - IBM Te bevragen: r. 1» TMferaae?* OarawSStoU. «il Vwwter. Gansépoértétr. Goaa. tetofoon T9M. enkele prte J-appa rwtan 50 cm. volautomatisch N L N II f 3M.— voor f 8M— en 4 sn België, oder --- te Voor al Uw reizen per 4» cm N L M ---fnen 3XM Ook nog onze tra. vliegtuig, trein of schip, onder garantie. Radio v. dJders. enkele te Te koop: Batavus feiper vt,, japonnen met en zon. voor vakantie, zaken, emi- Broek. Klokstreat IT, Goes. Radio v. d. ---17. Goea. het adres voor heti Zeeland te Oude prenten Goedj-- Boul. de Ruyter 14, toL 333X torie minnaars. Het ie ons ger. Apptistreat in. Goes. Seè*kvan”hlrtori»chr*Szrt«rL -»• Als w •akmd-ratiame: 4fagM Na 8 uur 81N54M. 4 B’STk|-*’ Spec'. aanMeAng GrOn- ierwagen. boog^modti. Ma. l8e Dan van oude gebout wit. oentekenim stof-japonnen 17.M en 3X30, Leuke Stans H' Arnel japon, oen 22M Ook nog onze tra. der mouwtje. Jumpers in gratie, ouderbezoek. ete. ia vele kleuren en modellen. *J-J Terienka badstof, artralon. trevira en*. Zag U reed» on stalen ^(jmutaan. ëVMlW. Goea, taisfoon MIX te Spec, aanbieding Grftn- tflg bandrecorders 1 sporen van f 4M— voor btoatie ^ort i.prst Bevragen: C. 4- BergJ Sehenëtestraat 41, teL ohooJkênszand. •W244 staisen -te Te koop wegens aanschaf grotere boot, 5 m. i‘ vlet met kajuit en Ingebouw. H. J. v. J. D. van Mtileetraat 79, Goes. Telefoon 78M te Te k. xv. prima staat nieuwe motor, i '.nii^a bouwjaar 1980. De. H. Boete- "XVd maatraat IX Kloetinge- x |jt Goen te Verkoop en reparatie alle r J Patljnweg 94, JOoetlnga, tel. 7078. T

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11