Chet ffafa E TRUDi f 1- ■y S „FLOR EN] I I 1 I .l^oubOoppniii'' I I I Sr u- kl NIEMAND MEER 11 1 DANSEN 3 -' KARMAN'S wenssediening GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hótel ,De Korenbeurs’ te Kortgene grote drive-ia show S GROOT DAL DANSEN I Tapijt m het tapijt-GARANTI I i F T» W. Ij 11 r Karmu’s wensbedieaing «Spirit FnU* DISCO-BAL Als U veel keuze wilt, deskundig advies en vakkundig leggen, kom dan eens kijken' naar onze rijk geschakeerde collec tie nederlands tapijt -lE* label, mooi 'en goed tapijt - gegarandeerd! Gezond haar door Polyhaar- Balm I Heb Jezus lief Wat U de grote vermsiRg op de BRADERIE te Goes? op deze bradorto (dondsrdug. vrijdag, zaterdag) brengt hot Btoffenpaleis een zeer bijzondere oenbiedingl Deze 3 dagen «He kwslteiten TREVIRA 2000 10,50 per meter I I I Z>GO« f 'I I ïn. 1 taMWS in CHINEES RESTAURANT T -'»c< m. I ADVtRTENTIEBLAD VOOR m 1 ,I, M - 11 Speciale braderie aanbieding 14 karaats geilden dames ringen vanaf 25,00 Peter and hls Rising Four Dancing ,De Boel’ ASIA ,The New Black and White’ 1 Firma Pape weg 3 IN T LADTJg VAN DE IVOÜSTSTD. GOES DE PHOENIX' ■'Bi »ooeeaa*o»eae4ee4ee*ao4aseeeos*»»+4 Beter zien en er beter ujtzlen I 8 (7 personen) ZONNEBRILLEN PARADE PRISMA KIJKERS grote fruitronde van Kapelle Avoadcrttertam veer stoere ever 86 km. Garages Schuttingen enz. 4ëF*-uë j BIJVERDIENSTE KattendUkc ven ons teed^^e Beestander D- EN NOORD-BEVELAND CeRnette f I - X Lange Kerkstraat 44. tel. 5388. Gees ci 1 «iirakt gevraagd: I >0 DE PRINS VAN ORANJE GOES - VRIJDAG 28 JUNI Aanvang 7.30 uur. J. A. SCHUTTERSHOF GOES m.m.v. <- te» S Ooraak Wlilbg iiNam OVNJNG79 Jbe Swalaadar**, eek Uw ADVERTKNT1KSLAD a J onaeno S; FILM FOTO Vanaf 21 juni a.s. zijn vanwege de grond stoffen enkele van onze prijzen gestegen. onyx, alerameedwerk sax. -■ K Tevens is onze menukaart uitgebreider. - - - Ons bedrijf is geopend vanaf 11.30 tot 23.00 uur's avonds. F1' i '-Jg Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 25 37 ZATERDAG 22 JUNI a.s. WAAR laat U uw fles vullen met de fijnste EAU DE COLOGNE met GRATIS segatat in f Club 240 op 2? juni pr'W''w^'W'W’to'-w'W'W''V'W’^'nr’W”W"'U''W'w\ arooooooé Plattelands Jongeren fPl Gemeenschap Zeeland J ZATERDAG 22 JUNI a\. m.m.v. de bekende band ,The Melody Stars1 KUNSTHANDEL 1 Lange Vorststraat 45 - Gone - Tetofooa 01 Grote collectie hoatenijwerk, koper, korarnM V Veillngzaaf „Concertgbeouw", Vlissingen. Telef. 2287 Degelijks ge'-genheid tot inbrengen nette inboedel Hoeft U overtoil lig huisraad enz.? Vraagt vrijblijvend inlichtingen? J. LOON, erkend Ingheuder Zaterdag 22 juni Tevens graveren wij gratis Uw naam In Uw ZatfDaRGSMnM AswvanpAalf aeM ZATERDAG 22 JUNI WlRllIltlUP aaa bet VEERSE MUR Bus stopt voor de zaek. de laatste but ver trekt om half één van do Boei naar Statiën Goes. ZATERDAG 22 JUM DANSEN va». 8-1.30 ear. Optraden sun ,C lover Lov«' Entree f 3,— Tijdens dansen Is ons restaurant GESLOTEN. SZSSS3SSSSSSSS===^ Magdalenastraat 7, Goes. Telefoon 01100-8148 NSTRUCTIEBEDRIJF 4 F:8” r van Liere en Zoon Woifaortedijk. Tol. 01196-209 éhftix L jongerengroep uit Ulster XtoeoeooeOOOOOOOeOOOOeOOOOOOOOOROOO# KLOKSTRAAT - GOES MOOOOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt -Orkest Uitgave on druk.; Jhl Drukkerij „De Phoenix". Goos. Voorstad 24, Postbus 5. A Gevraagd aan HULP in do huishouding één morgen in de week Adres: Mevr. N. v. Nieuwen- huize-de Smit Leliestraat 77, Goes Wil ijp ’’ni’ikenwend. OPTIEK Lange Vorststraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 I I - InUchenMkPa. Drukkerij Voorstad 24. tel. 01100-8915 ne 8 uur Kopmels. Klootmgoeweg 32. Goes. JUWELIER HORlOGfP OES. Korte Kerkihaat 1 VUSSINGEN. w.«draal 88. e «'-a .11: - J cm breed, normaal litlf gratis knipverzekaring) K Valling aan de Frul than te Goes Vérder Optreden van Gezellige sfeer en vlotte service. 1 L De BRADERIE oen mooi festijn I Het is de tijd, die moet er zijn Men bouwt do allermooiste zaken En gaat die voor do straat nu takte j Echter, ons MERKARTIKELEN produkt I Waarover iedere kient verrukt i Wordt door ons aan u voorgedragen Maar durven dia op straat niet wagen. i Zoals oen juwelier de lof bezingt Van koetb'ra paral on met zorg omringt Staan wij met onze voedingswaar In Langevoratatr. 168 weer klaar En wat bieden wij KONING KLANT? Kom oven zien of...._ lees de krant. Lange Vorstetraat 108. Goes. Advertentie* worden tot ^^B woensdagmiddag 12 u. aangenomen. RH Lange Kerkstraat 11-17, Goes. Tel. 01100-5855 vraagt met spoed eea wiakelneisje Schriftelijke sollicitaties te richtan aan de hoer B. van dan Dries Telefoon na 6 uur: 01105-674 Muziek. Do allernieuwste modellen In onze grote collectie TEiee OEN 1 EM POLARO» BRRJLEN alle modeNon voorradig vanaf 14,78. Zonnebrilen met optisch geslepen glazen RODENSTOCK ZEISS Ook In de sterkte van uw briUegtazen. compleet met tas en 5 jaar garantie. Deelnemer BRADERIE on ZLM tentoonstelling Hsl G, stand no. 9.. Bezoekt zaterdag 22 juni 1968 de Aanvang 18.00 uur. Na afloop dansen in- Hotel ,,De Zwaan". Aangsalotsn bij da Nederlandse Huis-aan-Huieblad Per*. Adrsrtsnttoprijs 20 ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief T CofrifSCfterieven op aanvraag. Voor fouten in tel opgegeven f advart. aanvaarden wij oaon enkele verantwoordelijkheid HALF ACHT 4 GROOTS m.m.v. discjockay In bat DORPSHUIS TE RILLAND4MTH 'V'tb.v. MISSIE EN ZENDING Beat - Soul, R B in HIFI sound LAv taais woedt eea Ihdi jeer daTvl^ J. C. DE KRIJUR koooooooooooooooooooooooseoooooooofaibta v. Polyhaarbalm na het wassen In z 1 iedere haarsoort. 1 •- Polyhaarbalm nah at wassen in het vochtige haar masseren, het haar niet uitspoelen maar direct opmaken. Polyhaarbalm is gezondheid voor het haar. Flesje voldoende voor 2 of 3 1 X behandelingen f 1,50. 20s Jaargang No. 25 20 juni 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaran Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal I hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen Johannes 1423 Inzending V.EZ'A: Vosmaerstraat 6. Goes Betonloodsun Alias nieuw an blijvend w - plaatsbaar, eenvoudig aait plaatsen met onna tamdlaMta*. Aftnettagen altijd aan te passen. 11» meter ISO.— Mé x M3 meter f H8*.— 1M7 x T.n meter sess^- 1? S x «te meter 11.47 x 10.83 meter f m>.— Enkele maten en C~ - M4 z f“ “te x MS meter f SHM* 1M7 x l.n meter 3888^- H x meter SITS,-. 31.47 x 10.83 meter f eten.— 34.00 x 1138 meter SMC.- Cempleet, peeklaar en tra Xn door seheel Zeeland Ind. m- ■etMastlns. Ook te. toveren In baksteen kleur en bak. steenmotleL Eventueel ook door one to Vele refers blijvend Allo unitinten, site jacquard dessins, site fsntesiedossins, 15Wt70 24,80. 28,60, 22te> ato bradortapsQs: (afléén de 3 broderiedagen) Knippatronen; Burda. Vogue, Simplicity. HorbiHon. (mot do vraa<t vrth, «ttertan*,“ J J.deVllegcr PartetoM A Waarde. Telefeeuoim.no. - KRABSENOUKI 1 DE BXVELANDER UW ADVXRTENTTKBLAD óms-tei. Tel. Vataunt StUd. portable.tljd WtoVEte SOrterins draatbare- redto^ vwtaf t 40.30. Philips. GrtndisSharp en Blau. <>un^rt.. biverae types, ook inochlkt voor In de euto Radio v. d. Broek. Klokstr. 17. Goes. 7 Leet nu uw bankstel be. kleden met skay al vanaf t 180.—Vemwentraat 34. Goes, xtjatraat Willeen ZaUe. wea- -*• Tie koop: 1 Sime* ISOS. B.M-W .Glaa-dealer Clerv's bw1 1088. Garas. Bilk Pad 22. Hetnkensxand. Tel. 01108.401. -*■ Dteeene die seterdae. •vond I Junf In de Oanse- ber een regenjas per vergis, sing heeft meegenomen, word» beleefd verzocht dere te willen ruilen In genoemde Bar of Zaagmoienstoeaé 88. Goee. -*■ Hans van Rove voo» Vv kook, on verwaHntnve. Tuteeteaat 88. Goee. Telefoon «m, -► Te koopt l or st.x k<*n- merit Beckers. ■reet os. Oase. Ja tampt HwimRt 4 X. WA H?:’ f Aanvaag 7.30 uur. oiiOj Voor ons verspreidingsgebied vragen wR vear dkskt wen BEZORG(ER) (STER) J -.'t -briten «wnKNor gesproken wordt

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1