voordeel RM KO hanomSga HANOMAG MERISON N.V tw,- IW PIKs Garagebedrijf PEUGEOT 1 f100. FIRMA FRAANJE IM HA... er is een „Di De Bevelander del Geel gratis verspreid wordt het enige advertentieblad FILMCAMERA’S .Optica Q^)i/ Kampman IN T UAQlJfc vAN Dfe LVODSTSTD. Perzische tapijten NIEUWE FOTO- EH II Franse stakmgen bezorgen H... Mit neiiei Margnen diepvriezers AUTOMOBIELBEDRIJF VAN FRAASSEN N.V. BOES Is Uw vakantie daar... Zuid- ea Noord-Beveland fr'uiii au Donda •P V •P UW VAKANTIE BA Int. Viola II OPREIS Uw advertentie* tljdlt aan ene op Bevelander” W^7’ J I'. GOES MK^^ON DE BEVELANDER” Zomeravondvo«tbal 17 juni Gebr. van Son Comb. N1D.1D aar- 18 juni hit Viola I P.T.T, 19.15 aar AUTO MIJ. ZftLANO M. A. de Ruyterla*n 35, Goes, telefoon Ö1100-6588 Zaagmolenstraat, over de Nieuwe Kldpbrvg,. linksaf richting A.K.F. en na Houthandel Van Riesen weer VEROSC tonwerend 1 Venster. Qoee, tele BELLA» zonwering ■t Venster, Goes. Mei Waarbij getoond worden de laatstet 204 en 404 modellen.' en wel de 9 404 GRAND T0UR18ME - 404 COMFORT BELLA» jalousie U 1 Venster, Goes, tel* gedurende Mn halfjaar of 10.000 km, worden dafakten (behalve z achade natuurlijk) gratia hersteld bij uw Citroën agent; I J y 'rffeboarlft NIEUWE HAL HANOMAG vindt Ualtijd. Havenweg 10 te Goes Tot ziens op de show. --- 204 BREAK Tevens staan ca. l 25 prima OCCASIONS t. I' I' EXFORT KWALITEIT J Zeer voordelige prijzen. i 220 liter inhoud r: 3 in vertrouwde hmfot I Beesti U i .e J OPTIEK FOTO FILM Lange Vorslttruat 5/63 Tel. 0 IIUU- 7251 Meubel- on tapijthandol. Papogaaistraat 7, AUTOCAMH» CdMI r FOTO, FILM ea DOKA GEBIED vaa 19M/S0 ROLARO® DRMONET* ATTU r F00004 l’ i' (personenwagens) ter bezich tlging, van verschillende mer ken en diverse prijsklassen IBM iets 1963 Toonzaal geepcnd van MAe uur tot 12.00 uur en van 1J.OO uur iet 17A0 uur saterdag *s aaMdaaa van 1JJO uur tot 10.00 uur. Een kunnen Weetfrieoe roman door Maartje Zeidenrijk voor moderne marteen' Niet duur, wel gemaMtoUjkl' INSTAMMAliC - RAP» SUPER 8 - SINGLE 8 DeolnomOr ZLM testooestelliag, hal G. - van f 799 NU VOOR Kleine en grote maat. .- Het zijn juweeltje* l'. i i' ■- rtjia ei te WU- Iceek uitdagend rond naar de dansenden. Op een gegeven ogenblik ontdekte hij een boerenzoon, aan wie hij een gruwelijke hekel had en met wie hij al eens aan het bakkeleien waa geweest: Evert Pereboom. De Jongen danste met een stevige struise jonge vrouw en scheen het best naar zijn Y t stond Willem op, liep door de dansenden greep Evert ruw bij de hem bij de jonge vrouw WW w W T tuimelde én op .de grond terecht zou zijn niet -idden npgevangen. „Donder jij een poosje op. schreeuwde Willem hem na. „Nou wl een het woord v< -*■ Voor roestvrij i BK kan KJ. enz. leder ooA verkrtjgba Ua Zilver Vriligtm, Goes. Tal ad" opbouwaei berg. Hog reuter vin teder ood GOM. Ediaooatraat 3, Tol. 011004310 330 liter inhoud van 870.— 77 A NU VOOR 1» juni Int Scaldie W Z B 19 15 uur - 20 Juni Gam. Werken Int. Viola II 19.15 uur Oak op da Goose braderie (Expert ardor naar FraakdR paat niet deer) U- Voisgkisen op «Kpwraag vet ‘**f I ter voorl zaal suisde en languit op de zanderige (Wordt vervolgd) SHOW laruilkeepjes I RENAULT R4 1 NOU PRINZ I FORD 12M 1 VESPA SCOOTER C INRUIL FINANCIERING itmtUHUiiunniitHimtiHiuii -► Draagt t IMS. Stroom N straat 11-1 111» OMgan ted -*■ Te ka IMS Gara Olaadaaler. Wij maken van de gelegenheid ge-1 bruik, aan bovengenoemde Hanomag- show te verbinden een bescheiden SHOW van 1 terug kon komen, czins hli opnieuw-heen naar 1 paar, gi de vaste wal en verhuurde zich bij schouders en.trok h- yon i^4iS t NuWast 6 «U1UU vori SQ-. ldüp8 M*'krsa.1Mh,K< brengen- Ldxe? Welnee! Omdat U nu vlees, groenten en fruit in grote hoeveelheden kunt kopen, - wanneer de prijzen laag zijn, verdient Uw diepvriezer in 3 jaren terug. Voorbeeld: Diepvriea-spercieboontjes kosten in de winkel 3,10 per 900 gram, terwijl U in het hoog- slezoea voor een kilo boontjes nauwelijks 2 kwart jes betaalt. Profiteer daarom snel van deze tijdelijke 100 gulden- voordMl-aanbiedlng. Beslis nul Diepvriezen Is nu nog voordeliger. Bij Merison N.V. in de toonzaal staan beidé diep vriezers (en vele andere). Inderdaad het is Export-., kwaliteit. Step binnen bij Merison N.V., het verplicht U tot niets. Levering uitsluitend via de erkende vakhandel. eswsis Vr folder. Fn Turfkada -> Door 1 T smlgMÉ 1 Zuhdapi koopje, t koopje, 1 als nieuw, Mil AH jalouzte It - n Venster. Goea, tele mote zon «rend 1 Venster, Goes, «elw Dit zijn de showdagen en tijden bonderdeg 13 Juni ban 14.00-22.00 Vrijdag Zaterdag in onze -w -W W. -W WWW egn radtoaaak in Purmerend. Het was In Ügt jaar 1900. toen hij ook kennis maakte met de eerste televisietoestellen die hem fOXinerden. Hij schafte zich allerlei vak- iDeratuur aan De kermis van Enaels en Ouita. die hij zich op de ulo had meester UUnaakL kwam hem nu goed van pas. Wgnt hij kon ook de buitenlandse vak- Maden lezen. Zodat hij voor zijn baas ran <KB het •gei waarde was, toen de televisie eerst 8>ed zijn intrede deed in Nederland. V|er en twintig jaar ards Jaap Witvliet, Sten hij op een kermisavond in de Mld- ARiIii i nieter de boerendochter Lena Keea- Hoofdagent Citroen voor Zeeland t VOORSTAD 79 Brtea, ara» hjj wjlde wprden, als hij later fa>t was. Omdat zijn overbuurman een MotoeaM had en zelf dikwijls knutsel- l om bat toestel sterker te meken zat de line Jaap na schooltijd meer aan de mkant dan thqia. Een radiotoestel was teens hem het grootste wónder ter we-, jk. Ik groot ben. ga ik za aaif Bwen," besliste hij. Vader Jaap zag er i wat in en stuurde de twaaljarige tel na de lagere school naar de Ulo in B> Burg. Eerst 'mahr bén paar jaar ulo. p zijn mening.Dan tien, we wei, of hij .P0^Jt**.**1 paar keer in de Middenbuurt achter slot pPAte had hij naar een technische ra grendel gezeten, omdat bij ergens de pM moeten gaan, maar de Asnbacht- inventaris kort en klein had geslagen of I looi in Den Burg had- geen afdeling e«i andere boerenzoon een pak ransel l. ‘- •- had gegeven. Vader Keesorn. die. in zijn jonge jaren ook al geen lieverdje was geweest, betaalde de schade, veegde de volgende morgen zijn zoon de mantel uit, maar ging daarna over tol de orde van de dag. Tenslotte was een mens maar eenmaal jong en iedereen haalde wel eena wat uit, dat eigenlijk niet door de beugel kon. Het was de stevige, brutale Grietje Plas, die op een avond ip Beets ingreep. WJUep kameraden heengagnd! maken, maar al te HKMLNHVN voor web, vttaaMg,W WMrimNI-leLNN Onze show Is te bereiken via de wr Zaagmolenstraat, over de Nieuwe 14 Juni van 10.00-22.00 uur 15 juni van 10 00-22.00 uur - --7 i.. - HAHn|4A£o' totale antwoord op do vraag naar bestol- on vrachtauto’s met 1-4,5 nfUlVIvlHUa ton nuttig laadvermogen. i i.a..tei iiiiii.etauMmw CAR9QVIT tegen maag- en darmstoornluen. NVCOUN (reukloos) ilnc y»n hiutfebcten. Ken diepvriezer maakt Uw leven komfortabeler en Voordeliger. Tijdrovend wekken i< er'Met meer bij, diepvriezen is veel handiger. Wat I» het niet praktisch om een keur van koste lijke en gevarieerde levensmiddelen altijd bij de hand te hebbenom onafhankelijk te zijn van leverancier en seizoen. Nu kunt U „zómerverse" aardbeien on „lentejongr** spercieboontjes In de lange winterperiode op tafel FEUILLETON de omweg stechniek en d^ rfis naar de vaste waa nog een beetje té- lang en te be- uiiRt. Zodat Jaap zijn ulo-diploma be de en daarna In een radlowlnkel in Burg begon als leerllng-monteur. zijn negentiende jaar wist hij al heel van radiotoestellen aL temeer om hij een baas had, die hem op alle olijke manieren had geholpen. re leermeester had hij niet kt we. Nhar. togn gnogst .hij in militaire bk dBiSttttl'"benutte hij om in zijn vrije 1 te «Maeen. M ward opgemerkt, go- I hU overgeplaatet Werd naar een on- Fóeel. waar hu zich kon uitleven. HU pd seiner, kon de vrij gebrekkige toe dien, die vaak haperden, repareren an lts verbeteren. Men bood hem aan be- epaonderoffirtak te wofden, doch dat A Jaap niet Dp een «n twintigjarige Ktljd zwaaide hij af, keerde terug naar - v -- -- 1 eiland, maar vond- hot daar al gauw «in te hebben. Op een gegeven., -ogenblik benauwd. Hoewel hij bij zijn vroegere stond Willem op. liep door de dansenden Evert ruw bij de weg met zo'n vaart, dat Evert achterover tuimelde én op de grond terecht zou zijn gekomen, als oen paar dansenden hem „Donder jij een poosje op, hufter," ,3. Waie». „Nou wil ik •eer met haai dansen" En de daad -rd voegende, greep hij het meisje l middel en wilde met haar gaan draaien. Doeh dit was niet naar de zit van Grietje Plas. Ze rukte zie hlos e.n gal de boereneoon zo'n mep .dat hij door de dansvloer terechtkwam. ten kermistent in was er- om wl maken, maar al te de vmravopd lem over zlin dodé pudt heen gegeven ogenblik ontdekte hij een hekel had en met wie hij al eens aan het Jaap junior deed op school niet meer zijn Willem Keesom was in de jaren na de bail dan de meeste andere leerlingen. eerste wereldoorlog tn de Boemster be- Mf had weinig moeite met leren en wist rucht om zijn vechtlust Op de boerderij wa> bij oen harde werker. Niets was hem w teveel en al was hij de oudste zoon en waren ar genoeg knechten en melden om mee te warkèn, zijn handen stonden vast niet verlceerd. Oersterk ais hij was. bad iedereen ontzag voor hem, vandaar dat men hem liever uit de weg ging, els hij ergens In een café 'l avonds herrie wilde maken. Want Willem had ah hij nuchter was. een vro lijke, goedmoedige natuur, maar na en kele glazen bier of borrels zag je zo, dat hij een kwaaie dronk had. Hij had ai een en grendel gezeten, omdat bij ergens de GOEB Neom dan aea paar gaaiakkolijk* >*<*dalon moe. Wij brengen Hierin een gróte keuze voor U. Zowel In demes, hpren, jongene. meiejee en kinderen. Met of zonder voetbad. Hierbij egn kleine greep uit onze kollektie. 21 Juni Keuringsd. Zeel. - De Schelde lat. 19.10 aar

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8