dagen MAISON I LANGE VORSTSTRAAl 100-102 GOES O Vaderdag O Vaderdag I o schoonste aller 4 I fl II I .1 Voor vader tea cade» ia lederwarea FARAPLGHDIS Geboorte- kaartjes NEDERLAND VOL NIEUWE PLANNEN i I LODISSE -GOES N.V. Autobedrijf GARAGE NOORD De Phoenix” Voorstad 24 Goes VERLOVINGSKAARTJES „DE PHOENIX” Noo NsMoM ^vAtttio^nL^ I SE .Ifi J Ü44ll4|M4dB Ut4-Sh0W h' ALTIJD GOED EN VOORDELIG - .«^*- 4* «is XT Voor vaderdag brengen wij oen ENORME sortering In zeer mooie en praktische kado’s Zie etalago’a en k||k binnen en koopt b|| van Westen 1 i lil 1 V' Il 1968 T H- I I men rond het Rotterdamse mammoetdok h' t-l eeeeeojeooioooweoee» 3 tl 3 ■tak. Donderdag 13 lunl 1968 -► Phiiü» miQfcitia i»e t SB.— Elect rOCTechnterh Bureau J.A. SakniMii. Magdalenastraat IX Ooee, it M ra. «m. Telefoon 5915 van f 9,75 tet f 99^— Herdenken opdat wij niet vergeten De stranden moeten groeien Tilburgse textiel krijgt overheidssteun - Proble- burviux zuilen verdwijnen en waarbij men rond het Rotterdamse mammoetdok „DE BEVELANDER” budtai.** Phütoe^ DraeS^ stotautpMa nu 1 IBv^ Stroom- N.Tw Lange Kerk, straat 11-17, Goes. Telefoon Bllll BBB Na 8 U. 81188-874. (Eigen techatocho Benei». 1 h fl 4 LANGE VORSTSTRAAT 43. GOES A Tel. «407. Z" st van .7 - A 9 4 r 4 I .is f «1 p ',4 "f. i Dan bei al dit Matten 1. DOVAQ/ANWB-OAltANT* 2. QENERAL MOTORS .OKMMUtANTM <3 1447 1444 >984 •Be» MM. J - Te koop: 2 Berinla M 21 gashaard f 75,—. De Oroot- SleutoWtul'i van f 1JO tot f 3,95 ■A i96t teee 1942 ‘t Uw Mka 1944 tees IMS s 1944 .1906 Wootwai 24 Soaa - TaL 411044414 (Ik. F. r. 4. Weeto) Ntoowoaraat 04. 42. 14. 21. 0014. - TaMMa 7941-7742. [TC M aantal dit jaar. V< ge schattingen gaat irocent moer dan verleden aoala d» ten ^door «Jacht weer aan dergelUke va- i PT schip. en dit n^tiwe Verryltjn- -► Te koop: Berinl brom kolenhaard en 1 butagas- fiets 2 Jaar oud. Lg-et.. Artj» F 2».'-~Eikenlaan 48. Groe» na 18.M uur. 1003 1«M 1004 1004 o 1004 1004 e. 1004 1004 1903 1007 1007 1004 Ta koop: Lg.»t.x. kachel met ragataar i CÓönatraat M Öoea. -► Centrifuges V4L f UB.—. Etactro-Technisch Bureau J. A. Stokmens, Magdalenaatr. L - Nieuwe overjarige Orün dig radtagrammofoataecm- binatie van f BB,— met 15«*. korting Radio van de Broek. Klokstraat IS. Goes. De regering heeft besloten da Tllburgse textielindustrie, die In ernstige moeilijk heden verkeerde de helpende hand te bie den. Tan eerate wordt een gegarandeerds knadBM gMt aa* aaapBe eaaMtaMB* i^WvgnTxW t«< f 23,90 Portefaiillas van f 5,95 tgt f 23,50 Doe u mantenmappen van 4,95 tot f 45^- Clippertnaaon van f 9,90 Bt f 4730 -► BngUB Bectrte Waa- automaat van f MB.> nu t BB4.-. Stroom N.V.. Lange Kerk, straat 11-lt. Goes. Telefoon BI lil wei Na u. BUB-rn I m. Daar*" loen sich naar en van fan de res terende 9i» miljoen gaat meer dan da r l georganiseerde retaan, zoals reaux zal overblljven. dat trouwens ook het geval la mat ban Deor „menwerking zulten klai- tlo gaan vliegen De reet gaat op de eon CJ bureaux zich ook kunnen handhaven. ------- doch dan 1b van Hn gnot rvau. Het la trouwens een tendens die we ongetwijfeld ook zal gaan Uitstrekken tot -»■ Transistorradio vanaf f IS,—, speel klaar Klpctro- Technisch Bureau J. A. Stokmens. Magdalenastraat 12. Goes Tel. «77 -► Racorderbandso in doos verpakt IS cm t il.W. IS cm f EM, II cm f I.M. II on f i,M, 7 em f IB Etectro. Teehntsch Bureau J. A. Stok man*. Magdalenaetraat 12. Goee. Tel. W77. Da meeste mensen bobben buil vakantie plannen al gesnap ^de^o*^-^****” r 1400.— 2144.— 3240.— 4000.— 4000,— B250.— 4704.— j 744.-.. 740.— 370.— 370.— te. algemeen bekende bureaux zijn er een geweldig aantal kleintjes, die »««*n meeat concurrerende prijzen prachtige raiaen aanbeden. In 4at laatste schuit uiteraard een gevaar. Voor hrt organi seren pa» dargelijke buitentandee relsen moot Het organiserende bureau grote ver- püehtingen aangaan, verplichtingen die in de onderduizenden guldens lopen ingeschreven, a klaar zijn, van het ver ting mot bet SB luabtrotai- verteden jaar. Geea. a» i ètandL I i: I FhUipo atoom atMkSear van f MB nu t Stroom N.V., Lange Kerk.- straat li-it. Goes. Telefoon strsat 57. Goes. Tei 5711 HIM BW. Na u. BUBB« ------- -L- -► Een mooie kinderwagen te knop. Hoog model. Ma. rtjkeetraat M. Goes. -► Speciale ototauigvr-aan. bieding Philips Draaltop. stofzuigers 4 1M.— Stroom N.V., Langs Kerk. Straat 11-17, Goes. Telefoon 01100-5850. Na 8 U. 01180-874 (Eigen technische dienst). STATIONCAM: Opel Rokord Cai’ovan Odeurs, zilvergrijs Opel Rekord Cotevon 3-deura. Uchtbleuw Opel Rekerd Corevee 14nrKBataP Opel Kedett Cereven 3-deera, wM Opel Kedett Cerevon 3-deura. peel Ford Tewwe 12M Coup4 1444 wit Ford Anplia Estate, «Kt s a Roneult DoupNee Gordlni. wit Unllux combinatie was. machine van t 118K- mi K7BK-. Stroom N.V. Langs Kerk, straat 11JT. Goes. TWefoon 011B BBS Na B U. MM4-4T4. Auto's beneden f 2.404,—t Opel Rekord 1704 2-deuri peel Ford Taunue 17M. preen Merrie Minor, proen (te. RHne pm Oranje) RAT peet uit vee ww peraoennjke vertanpene en daarom lopen ar zoveel Fiat's. .-i RAT Medt u oen zuinlp. betrouwbaar en waardovaet auto-bezlt. ook na Jaren. RAT nodlpt u utt roer een proefrit on persoonlijke kenniemakinp, dan weet g1 schar. ■N WAMN VOOR EUOIWBN EN WELSTAND. Nieuw of gebruikt? Wij willen u peerne ven een verantwoord edvtee dienen. Bovendien, onze betrouwbare verkoopavoorwaar- den zijn bekend en geven u de hoogst mogelijke zekerheid bij de eenkoop ven uw aute. 1 ANWBMVAO OARAMTWOEWUS. 2 CONDffiMAFTOBT M 3 0EWU4 VAN HRRKOMOT MRM NRUWE VOOMAAO ONHNLAUTO S ^ooc i r Act ooo o o to o o o bic d 109c 9 Ir* FerdL Renault, Citroen. BMW, etc. Fiat 400 met open dak vanaf Flat 4000 vanaf - w Flat 850 vanaf Rat 1100. 1300. 1800 enz. vanaf In etaat van nieuw: Peugeot 204, 17000 km 1947 Flat 124 met radio etc 14000 km 1947 Rat 440"Coupe met radio etc. 14000 km 1487 KOONM VAN DB WEK Morris Miner 1000. zeer leuk, 1940 Fiat 1240 M 2 kleuren prima dtaat 1944 Hillman 4 deura van Ie eigenaar 1959 -. Flat 1100 roer doe liet zelvera 1942 -► Oraansalmachlnes. etek. trlsch van f BB., nu f‘BBO... van f BX- nu f 2M.-. Stroom N.V.. Lange Kerk. straBKklt. Gom. Telefoon eiüSME Na e U. oiiso-ni Andere voorberetdinsan. aoala het te gereedheid L._--- ---v jd veraorgd korter geheel Nederland de roratean ven "startT dan volgt oen "gro- compleet met 'reservering van het ver- tere «roep In Juni en de reet in juli. Au- voer heen en terug, hotelaccoenodstie to gustM heeft als vakantiemaand heel wat de plaats van het rotadod aan belangrijkheid Ingeboet, want naar allemaal grote investeringen, verpllohtin- het blijkt beschouwen de moeste vakantte- gangers de helft van augustus als het ein- 81 hot naeeiaoea. Het Ie voor- te merken dat de vakantie- djd moer naar voren is gekomen en dat de maanden mei en juni steeds belsng- rijker worden Het aantal Nederlanders dat met vakantie gaat is dti jaar soer groot. In ruwe trek ken Ie de verdeling als volgt: ron onze rond dertig miljoen landgenoten, blijft 2 miljoen thuis, nog eana 2 miljoen gut niet met vakantie, omdat zij de vakantie roads ebben eppeeoneumoerd en bun week bot «tot toolaat det u In het ro- kantleeelxoen weg gaan, Dan zijn er 8 miljoen Neder landers dje kern vakantie In het bnttenland gaan doorbram van laat ongeveer een kerert ml r- helft met ÜSu eamblMMe waa. machine van f HBB^ nu Stroom N V.. Lange Kerk straat 11-17, Goes. Telefoon 81 IB BBM. Na 4 u. eiMg-m -► Koelkasten, alle bekende merken Bosch. Ms rijnen, Beukneeht. Philips. Stróom N.V.. Lenge Kerk, strut 11-17, Goee. Tstefbon Bllll BBB. Ns I U. «1118-074. 3. ONXEMBVICE .7. Talrijke tevreden klanten zuilen willen beamen, dat dese drievoudige roMg- heid Is ingabouwd In elke gebruikte aute vanaf f 2.440,—, die U bij ene kunt kopen. - Wij.hebben een ruime sortering In voorreed, komt U acne kijken en eventueel proefrijden' Chevrolet Impala 4-cyt., grijs Opel Coupe BdyL. wit Opel Rekord 4-orf. 4-deura, lichtgrijs Opel Rekord 1704 4 deura, donkerrood Opel Rekord 1704 2-doura 2 stuks zilvergrijs Opel Rekord 1700 2 deura wit Opel Rekord 1700 4 deura, zwart Opel Rekord 1704 2-deurs, zilvergrijs Opel Rokord 1704 2*deura. donkerrood a Opel Kedett. 2-deurs. 34000 km. wit Opel Kedett 2-deurs. 43000 km. wit Opel Kedett 2-deura, 40000 km. Wit -► Philips stoom strijkijzer ven t B<B ont BB Stroom N.Vm Lange Kerk, straat 11-17, Goes. Telefoon OllBl BOM lil f i B11B0-474. -► Speciale stotzuiger-aan. btoding. Philips Draaltop. stofzuigers nu f UB.—. Stroom N V, Langs Kerk, straat 11-11. Goes. Telefoon BIIBO-BSBA Na 4 U. 81180-874 (Klgen technische dienet). grijze en een 1-peraoons divanbed. j. P. -w -v- iljn rwkwning neemt, voorU Tram Aria met 25 */o, de KLM met 15 */o en de res terende -15 «/4 wordt uitgevoerd door bui- fonlerwtea sromatyhanp^jdffl Hoofddoelen van^Satbuitenlandb» rvi- 'oegoalavl*. i. .tgypte. Nederlandse Wanneer echter een alleen voor de getroffenen komehde jur. Men heeft zich niet ont spannen. men is- ntot ..gerelaxed". Men -~~i het werk.als toen rn»” er mee ophield om met vakantie te gaan. Zo'n vakantie is een strop. Wannser Va kantie krijgen toebedeeld, dan” houdt dH In wecen in, dat er tn het komende jur minder productiviteit zal zijn, dan wan- yr er ^sprake vsn een geslaagde vakan- ÜMl pml«MOf ntei geslaagds va- j tavtoeJ ep arbeid»- ■restatte, humeur en wat al niet meer i 'vt we allemaal van een zonnigs en aeer geweldigs vaargeul, kers in de toekomst bereikbaar zaT zUn. »c grotere diepgang en kunnen haven bereiken, het ook van 'belani EG stut Is dergeltlke schepen dok- en ropo- ratlomogêltjkheden te bieden. Durtoo zou minstee» een geweldig dok moeten Itjttw schepen te” herbergen. Reeds geruime tijd geleden t_.7. hetd aan vijf gróte scheepswerven verzoek gedaan, of tot de bouw van'een dergvltjk dok zouden kunnen komen. Tot nu toe la er vm dit ulan nog wetnia terecht gekomen, hetgeen minister De Block van Economische Za- ken betreurt In een taatate dringend be. ü*y.>weft dl Verolme. Scheepswerf Do z yyft.*g*!*BBBLM noord, nogmaals vsróoebt ds saak wd 1 «a A b 8 - A -oro 4MRB49..BI ooEAmMb aecvtu «n aangeboden Voorts zal de stut deelne- men in het risicodragend kapitaal Ds overheid stelt echter wei bepaalde voorwaarden on die liggen in een struc tuur vdjziglng. Er gal eftlcMntsr moeten worden gewerkt er zal moeten worden geasneetd en gerationaliseerd. Onderne mingen die eenzelfde product fabriceren zullen moeten gaan samenwerkan ia gro tere eenheden, dat geldt voor itemssetot- fan en voor de herenstoffenproducenton. Bptnnertjen zullen warden gesloten, terwijl .Mn nieuwe grote splnnertj zal van dbt b<- drijven zal’ worden gesaneerd, oude ma mma zullen tuiten gebruik worden ge- toe worden aangeschaft, allemaal óm da Tilburgse textielindustrie nieuw leven in fa bDuM^n. Rotterdam tracht als grootste haven van de werod op peltte blilven en een van de dingen die men hiertoe onderneemt Is 't baggeren van' een geweldige vaargeul, waardoor Rotterdam voor mammoettan- ■ldl«» schepen hebben oen - dan via dé speciaal gegraven ateuf is haven bereiken. Met het oog pp «leze mammoettankers la dat Rotterdam te -epen rstfemogsltjkhbden te bieden. ta te derge- Kfwla geruime tijd geteXh^heeft de eveie w- -i - J ho4 verzoek gedaan, of stj In umonwerkM i dergelijk dok zouden hu to« la er van dit minister De Block van Économische *Z»^ ken betreurt In een laatste dringend be- £*y. g ‘U Verolme. Snheepewarf Dg z Schelde De ND.S.BL, do Itaaterdmwchg Droogdok Maatschappij on Wilton Potje- 2®*"^ do nek ons. - «tig te bestuderen Het Is nu - Een facet van het vakantiehouden dat niemand In de hand heeft is het «roer. Zeker men an een reisdoel zoeken in stroken «vur men over bat algemeen veel son hoeft. mUr dat verhoogt slechts dé kam op mooi wvsr, doch biedt geen ga rantie. Hoevelen hebben niet een ver- ragsnds «soek aan de Rlvtera doorge maakt. Toch is het juist deze onberekenbare fac tor die van bijzonder groot belang Is - Ion zonnige en geslaagde vakantie be tekent voor de mens dia dit beeft genoten «en bron van nieuwe energie, van fut en werklust Voor een geheel jaar. Na zo'n geslaagde vakantie kan men er echt trol •roer oen jur tegen en steeds put msn krocht uit de herinnering van die vakan tie en men bouwt weer nieuwe plannen voor het volgende jaar: Wanneer echter een vakantie verloren ging door slecht weer, betekent dat niet alleen voor de getroffenen een strop, vliegtuig werden bereikt stjn: het blijft, een strop in het gehate U4. Joegoslavli, Griekenland. komebde jur. Men heeft zich niet ont- TimssII en 4r spannen, men Is- niet ..gervlaxed" Men allemul I vakantieganger belangstelling voor noor- vakantielanden iL. 4- lenden elk jaar meer toe Mr ook meer per bootverttnding via - •1 "‘«tol Per auto /tor de geweldig» kantte Is ven grote van ds werkers. Daarom hopen we extra het nog steeds groeiende «eelaaodê vakê'ntte" dit jur mógen ge nieten besloten «serd met Mn indrukwekkende minuut stilte over het gehele land. Het B nu inmiddels drieentvrtotig jaar geleden dat de oortog eindjgds sn er te Inmiddels m nieuws generatie Opj»- groeid. Hoe Wij ook moeite hebben gedaan deze nieuwe generatie, die de werkelijk heid niet heeft meegmaakt en dte oorlog «n 1 uit boekjes kennen, mist de aansluiting- Er zijn zoveel dingen »U best voor. Hot enige dat wij kunnen hopen is, dat door om herhaald herden ken. gij zullen begrijpen hu ernstig vrij het gebeurde nemen sa miaschlen zal hun dit een voorbeeld zijn, om ook a!I heb ben zij een en ander nooit self beleefd, toch afwijzend stam tegenover elke rora fan dictatuur sn op de bros roer vitj- Leld en democratie. Onze l---- provinciaal bestuur - bun» worden verdubbeld, mits Sr dtge miljoenen in worden gril.. Op drukke zomerse dagen Berneken nu so'n 29g-aoo aoo mensen de Noordhottand- se kust, doch dit aantal zal tn ds komende jaron kunnen groeien tat zo'n <15.800 per sonen per dag. Noodzakeiljk is dat da strandcspacitett wordt ultgebrvid. door nu -- stranden voor algehele recreatie open te stellen sn te zorgen voor de aedige acco- eiodaties. «oei» onder andere unleg van parfceergaleg«eiheden aauMsreoiL^ Om - - laten gr ten van er voor roede na een rale 1 vering ven ovi neer men op eipm brengen van uitrusting s-d. worden ook kortom langzamerhand komt 1 in vakantteetoaaming Voordat een klant heeft I daarna te starten. Steeds In mei gaan moet bet reisplan kant en amrdon besetttngstUd slechts van verhalen est worden opgebouwd De leiding boekles kennen, mist de aansluiting- worden gesaneerd. Triinen* óèk*èl dosn'ze ér echt wel hun steld en nieuwe moderne machines zul- -rnor Aal wtt IriivMwsn IbR «nrrtgn Allmmaal nm ate EpènT dat iwrhmld herden ken. «ij zullen begrijpen hoe ent-“- het gebeurde nemen on miaschlen zij een en ander nooit zelf beleefd, afwtjzend staan tof dictatuur eh op di ld en democratie strandcapaetteit kan volaom het ciaal bestuur van Noord-Holtand t? ds ne- Inveateérd nog stille mdlge r aanleg de’stranden van Noord-Holland te -*-*'"«deputeerde Bte- een bedrag van bijna BB miljoen guMten uit. die ta de loop van ongeveer dertig jaer autton worden getaveeteeid. - de plaats van het reisdoel en dat vergt gón 'dte moeten worden nagekomen, ook al «rordt da reis geen succes. Dan moet er uitgebreid en kostbaar worden gead verteerd om liefhebbers aan te trek ken en dan afwachten óf de reis wordt volgeboekt. Bfj het aanbieden van rei zen tegen sterk concurrerende prijzen to uiteraard een zeer bescheidenmarge en wanneer de inschrijving een fiasco wordt, moeten- de organisatoren over voldoende gelden beschikken om deze verplichting.', gen na te komen en de reizigers die heb ben ingeschreven toch naar behoren té verzórgen. Op dat punt is het vroeger in deze categorie wel eens mis gegaan. Do stérks toename van bet aantal reto- bureaux, speciaal van de kleintjes is ei genlijk niet toe te juichen. In deskundige kringen verws *.t men trouvrens. dat in de komende jaron er een soort sanering aal plast» vinden, waarbij veel kleine een aanzienlijk kleiner 'aantal grote bu- Deor fusie en samenwerking aulton klei- De resteronde g miljoen Nederlanders overal in do industrie zien en dte zich jaar mot va kantie. Vooral In het binnenland gaan velen met eigen vervoermiddelen, waar onder de auto oen zeer bétangrljke plaat. Inneemt. Zoels «re reeds noteerden gaa oenkwart miljoen Noderlandai van hun ▼akanUabeateannini vliegtuig, dat betekent 2MAM gors tegen ongeveer 2MAM -- -- Ook hier een toename die er stjn aaag ven bijna tien procent. Deee hMhtretai- gers nemen vrijwel allen deel aan georga niseerde groeperetzen ea worden via char tervluchten vervoerd. Deae chartervluchten vrorden uitgei door Martin's Air Charter die «flk r" - met 2S «fc. dê KLM met 1S«/, 'en de tf:. tenlandoe Biitnutolt Hoofddoelen van den tan dte per aVenje. ItalK. MBBtoftNR. leroM, Canarteche eilanden, allemaal landen ««at even jnoe en 'geïrriteerd wéér aan waar de Nederlandse vakantieganger werk.als toen men er mee ophield hoopt ven veel zon te kunnen genieten. met vakantie te gaan. VOOr •toutoinavïïKo L- Veleo gaan daar heen - -- bootverblnding ker maakt. Boa ander beertje t4. vlucht Be bet vakanttatioudan to one lend leren hoeft genomen, waarbij vooral buitenlandse uitstapje» |n de smaak vallen, is vrat het nog - aantal rei «bureau» Naast een aantal gro-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7