L I |I 5.00 Textiel Super Zaak Woninginr ic h ting - Yerseke ^iiÉE i 4 Altijd raak bij I! MartWediighrê G. J. VAR ZEE 50 BANKSTELLEN DE BETERE CONFECTIE UW Dolle streek van de week Al DEM 1 VeiMwetahet A aderaa bepmei M te MtdekkM i NIEDW BANKSTEL Mutklediagkah G. J. VAN ZEE drakkerij Fboeeix’ Beersted 24, Does, teL 5915 Onderjerkea lood de robe arédei ZOVEEL VADERS ZOVEEL ZINN Geef After Sheve iM aparte etage ii Dw oude bankstel e,oo 25,00 sox* MN—NRl - Zanussi waeautoaeaat von Strams. 1: vyovvvvvvo J 7,50 I APARTE ZAAK h-- w v J PANTALONS 4 2-pore kahera I KOO t 2 w 33 GANZEPOORTSfkAAI 15 3 8,00 8,95 ra InOO MO t Huwetgko- kaarten APARTE INQANO Ij L - WIJ geven bij aankoop van een bankstel 100,—-300,— voor Uw oude bankstel 2-pere. SWEATERS PARFUMERIE 4,50 L tdii’ MO •dOO Mt - r* "XJte'CiTdl Sensatie prQzen In fUmelInlcens r- wwevMHn Veriovlngs- kanrtjee 1,00 1,00 1,98 2,50 kinder- on dameobrookjea de bekende libalto v j 8,50 Voor vadw hij arag toch ep loto Steoie rekortoa? DAMESJUMPER5 een woelde ven ontren modalletfea 11,90 JAPONNEN DAMKSVCSTKN ..DE BEVELANDER Donderdag 13 juni 19M 0 F 4 f A 1 IS EEN f 9 Kou» wit meer den METEEN i Kom vrijblijvend oor» praten in onze zaak. W| zijn geapedalteeerd Ik DAMU m HSMNKUWM NAAR MAAT RN English Electric wu- *b^w*^w*w* Aio veranderingen ace en» coAcde werd» ap eigen atober deer i i» Seed verzorgd, zorgvuldig verpakt bij: A I1 S W- w w 4- dameapantalons In prima model kheky 36-46 ocru flaneilakona een MDMNPANAPUJ kheky pantalon met voorsluiting alle maten 1-po»o..?' 2-pera. f Gehoorvetten viekvrij la Meuren W6 x WO Textielsuperzaak Meulbroek •OM. LANNd KRRMTRAAT >6. TNL 66»7 M|MBLMMMMia«r* ■f. a TELEFOON 1623. oen mooie map voer AUTOWAMDMM 4 einpon 4 1-pore. tabeno Zeer (Naast kunsthandel „Caieriat") of een soepele PORT1MONNAR Dondon Voer de meoMAo flporea haMea wfi en» MAAT-CONFICTM met Ir peeemi een practise!* ACTRMAP vaders zijn In do wolkan met een ..vNog”gewlcht WNR (Naast kaasOmedei „CaieriattoL 6211. o RUIL NU IN' VOOR EEN RAI ReT RAI EN EEN •t. AdrieeaotraoS ne. IK een luxe CURFCRTAS t iW ■■I PAAUWE's 3 dameszakdoeken 3 stofdoeken damosslipa katoen 2 voor dames moueee slips 2 voor in honderden modellen on soorten en kleuren kindermaten in prachtige kleuren vanaf GROTE INRUILACTIE.' («oM| tan 13 had tot en met 22 juni- - f 188,—*. Elect ro-Techniach bureau J. A. Stokmens. MasdalenastmM IX Oom. Tel. 6877. - Z a' A A A Lange Kerkstraat 40, Goes I goetreopte flanellakons Gratie af te haten: S -4- Etektriach. Black A U- Ineiteh Etectric waa- Decker booanaoctoM D 1». automaat van t UUU.- nu t 10tt„ nu t 7te,-. aato dubbal toerental. Gratia t NO,- C*_“V, - kaaAdpatuk of andere hul©- Strawn N V.. I aapa Kterk. straat '1UT, Gaas. TUatooa stukken tot aan waarde ven}---- - - Lanpe VOMatraat M. ->■ Hana van Hove vóór Uw ko&k. a* verwunaings. te rat ril en Tulpstraat M, Goes. Telefoon «780 -► Te koop: CKrofci. I eend, in «oede Maat, f tas,—. Tel- OHUMM. -*• Hotel Ockenburs. Goes Tel SMS of nrr. ma«t met apoed afwaahulp voer de avonduren. s'--;’ 0V-‘« dameemeten charmante modellen reeds v.a. 6,00 herenmaten diverse kleuren mat lange Auw 14,95 MeRondektoe. zware Manke kwaOtaM. ponder pMRn k v' - Profiteert ook van on» epodale 4 etuka aanbieding la katoenen lakeno en eiopen - bodtehorto In grata maat ae Mas» ttoap» ■A" extra grate arattii van beband atorii MO H TAMNNMRS jon» poesjes, Kastanjestr. 7S, Goes. -►Koelkasten, alle, bekende S?"!?” LB<*ch- Marijnen. Bauknecht. PhUkw. Stroom N.V., Lange Kerit- riraat 1147. Goes. Telefoon 01100-5885. Na 6 u. >1106-574 -► Te koop; 4 e*Sn stoelen etektr. boiler, a» L. keuken tUeltje, t clubjer. kolen haard, J. Jaaruna K. J. D van Mallest raat 38, Poes. -► Te koop: p>ck-up_kastR met platen Burg, van Hor. rlghstraat Zt. -«-Heerenhoek -► Unlhn combinatie waa. machina van f 11R. nu f 78a_ Stroom N.V., Lange Kerk, straat 1147. Goes. Telefoon enao-sau Na a u. auoa-sn oiioe-aaaa. Na sü aite—k -► Hna van Have, Uw 17, ^JoeU. -► Wie heeft mda vmrp. hengel gevonden? (Tgeland brug-Colijnsplaat). Matgte»- tl>T~ -► Graemaalmachime, elalfe v» f 825,. nu f aak-, - Kerk. Stroom N.V.. Lansa Kark. rtraat 1147, Goes. Telefoon straat 114?. Goes. Veto— Diioe-sasa. Na s u 01 loomte joiioo-sese Na a a «naa-ats. Bfc Tlnteiend fris, veie pittige geuren mat bij- Ptooonde zeep. i Nu ftancbakMM? b bot samereetoe»? da lat U «6» w daia p4eeN''. •F -' c» broekjes 1,50 Bel-O-f»t overhemden in wit on kleur 10,00 puH-poie’e In leacril M Mtraian 22,90 13,M paraplu's geheel automatioch aieehts 8,95 coltruien de grote mede In wit Mf one 18,90 strop deeera ln trevira en torienka 3.9S 2,75 sokken, 'a enorme sortering 3.95, 3,50, 2.96 1,95 mouwloos torienka jumpertje met rondo hete 13,99 aetralon In dhrarae charmante modellen va. 14,90 dlvoreo jumpers met kort mouwtje en revere 18,90 prach— trad— modoNetjoe in fris» ki. 12,50 v badstof Jap» gebloemd in doorknoopmodol 17,90 torienka japonnen In charmante modellen 29,75 trarira 2600 Charmant, elegant on modieus 39,75 desx-pieow la d—ft aeor mooi 52,50 iewril voet aaet rondo hete, epeoieie prik 12,90 torionha voet h» wit en Mewenalochte. 19,75 aewatoa vest In z»r mooie afwerking 23,90 torienka tonde lien met revere ajour 25,9O I 1-pora 6,00 K een wearae vwt rtreat 1147, Goes. Telefoon WtSjckhiStee. Goes 81188 MIK Na u. 81105-PM. -► Te koop: Batavus Whip- *drw,TO?r. het arfonraaakm pet 1564. in prima staat. Stationsweg 1, Lswedorp. -► Door inrufl tekoop:- sn. SoStJKtotaitr^ keie (ternes, en heien. rijwielen. De Regt. Goes. ■a-H. H. Kinderenstraat M. Te koop: «<.a.n. Beckers .trit"» ~cü" Tef" kotenconvector, Scheldestr - 17, Goes. Na -uur. Philips koelkasten 140 1. Zanussi wasautomaat van trisch van f I7K-"ëiu^f MN*- -- -- f 1040- nu f 740.-. - Stroom N.V., Lange

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6