in Goes wl! HJ k VI r I J EL-ES LAKKEN 3.75 14.95 r "w 4.95 i DÏÏAPÊR U weet hot toch? I MM»; <1 kii L_ Jonge r*Wbmes xl»»ön*r Volgende week DRIE DAGEN IIL ft Ml lifl PFAff; 71 6.15 14.95 9.25 22.50 39.75 24.75 23.50 ;II :-t W 1 N.I. De Uitrite fabriek ri I b rd u J I Bi 't - 1 b ■h Write MrHi tierfrv a|n*lv - VADERDAG. i DE GOESE VERFHAL li EWIA k- C. EVERSDIJK N.V. i FJÖ#: I I. 1 1’ I IT I Ln 7 I I t BI- - 1 ■u Ï.'-- Li >eii téoe.Ri ii Tob niet langer. Rul uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. 'atenuMsnum' S27"“4 yjar DC BEVELANDER** ZEKER ook naar Gow I- ITS IT v H Ki- -.«• t ■F MMNM ••s - r r - ft ft f w. 5 DROGISTERIJ 1 i 3 mmca trams s* iii •*ai I I i t;- DDT - Mwdag 13 junl IMS 1 nanarum van Interlock met oen leuk doornB Bevo WaurDea. mri—rr van Terteaka. QameaMIM Onder auspiciën van de G op donderdag 20 juni a.8. ie grote BRADERIE ie de ,CITT vee Does iBERMHUTdiaV 'W^eiioeortae»wz iMatwc Draagt homÓBr poet praaa. AOe meOsn Mn piQa. Sng* en snp per stol Groot lamMHk «kisklad I r njdsm,de Z.L.M. degen dee i’ v r telefoon 01192-362. Ook op vrijdag o4 saterdag Ig da bradarig do ggholo dag - goopand Drie dagen lang zullen do deelnemende winkeliers z^jji. „met hun winkel naar bulten komen”. Brieven onder no. 24-1, bureau van dft blad. In het BEJAARDENTEHUIS 4 ,Vredeb«st’ J vrouw«IUk personeel 4 het Voor zo spoedig mogelijk gevraagd een ervaren chauffeur voor het buitenland i' Te bevragen bij t Statlönsslngel 18, Kapelle-Biozelinge 'h l. telefoon 01102-1253 Verwarmtngs Unlo N.V. VOOR EEN PEDEQEN C. V.«ADVI ES FLANDRIA motor- en bandmasters bandmasters venaf f 43, motormsalers vanaf f 166,— i Weststrate motoren r Krabbondtyke tr -Ü ^*7 vj® «MNMM SSESHSt.-» - IWMITMITA F e 7 CABHB8DED FANTAW-MMISSE ng Maggi* f F I is DIVANBED POLYETHER MATRAS J lalabogl I - •i". mh|d. :-‘A- Mebbeei dii H A I’ -J r 1 een - <’*- *4 jj S I 3 - i i; s4-S '-Mh-f "9- ZOH Hl IB M»»W afeVMM BOB» i 3 S.K T*- OetU kunt c Am.- IMt- i die ia»* raten orme tdlng lets •riftkunl^ look «fa abbot gebruiken. '4 >;d z'l 1 j*5 I - •-.. ipveeton voor eloctrieche gloei- en gasontla- «lampen, metaalwaren Gunstige extra voorzieningen zoels: aparte domee-kmtine - gratis werkkleding wlnetdellngsspaerregollng reiskostenvergoeding De minimumleeftijd is 16 Jaar. zwart, bieuan - - voor al Uw binnen- en buitenwerk -.-4 Uwvakantia. «oee^gby«aaeeurair Hebt U belangstelling, belt U dan oéna op (tel. pMMM^wlKotopraak te maken of echrlJM oMp Mt Wet hooM van de afdeling ParMneete- zaken (Postbus 1, Middelburg) AWW» SHAVB HAARLOTION VOtLITTAS SCHtnSCHUIM heeft In diverse administratieve afde- lingsn vacatures voor veer winkel VOORSTAD naast BAKKSRU VRRSCHOOM 1 .1 WMMMM posom i otectriechs gloat- on gaoontto- tbben voor het keuren en sorts- ia one produkt enige vacatures vrÖuwelijke Merkers in een prettige, modemswerk- A omgeving in vaste dienstbetrekking i -A droog on schoon werk tegen hoge beloning [- die dit jaar hun MUUO-diplema sullen D Sollicitaties graag binnen een week na k vorschi|ner» van dit blad. X - Komt U eens Informeren of echrQft U eons aan do afdeling Personeelszaken N.V. DE VITRITE FA BRIEK. Postbus t. Middelburg. Telefonisch kunt u one bereiken op teL 0110041B1 tussen 00.00 uur let 1X30 uur en van 1340 uur 17.30 uur van maanag t/m vrijdag. vraagt colporteurs In vaste dienst \Y voor de luMelijke provincies Prima verdiensten Goeds flnancieringsmogelijkhaden aanwezig leeaeddebbo—eaooeooeeogeeeeeaaseeog» Vraagt gratis Uw varf-adviezen Wijngaardstr. 37, tijd. tel. 011004020 IIMUlMft f de In do ÜW van Iedere hoort ONO ZIOZAG-PflOGflAMMA LOOPT VAN a4a*^798r ELBCnWCH COMPLEET MKT KORVR rV veer OM koel -'..' iWokje.Met nopdenin» w. w raierera aw* ra rVV'VVWV'VV'VVVVVWTVi te Wemeldinge wordt gevraagd: d Inlichtingen over deze betrekking kun- non worden verkregen bij de directie, AAAAAAA! *rara^ra»raraAAra*w<rara^ra«wraz^-rarak-wra<ra»-»rara^raraA eeeéee’eeoeeeeooêoeoeeeeöêeeeeeeeeoooew Zeeuwse u ^f^HID^DGnMDRB Tel. 01160-3041*, 01180-8071, 011M-603 |«ravrararai^ra^ra^ra^wra^ra-wra^wra-wra^ra^wra^rai iVoer grote en kleine gazons i i Voor alle inlichtingen en folders J i Ooaprag 27«34. Telefoon 01134-256. ■ra-rara*wra^*< Beddenstunt! 79. •*rï'?*nr- 1 '7 IBS *yy* t]T!r-* te* van Tedeefca. QMiwhfceillt waMn U op Uw gamM V wasbeer, dua idoael voor w de son hert gaMss UW VBKSnDS. m OfYlrBl WWH - voor lekker hd wanen. A gsoMS «deern esranoore tamtoMru.kwi 1 Postbus 1 TeL 011604161 i’ p' OF- ■M ««o vskarWe-ptama. MsMe0tM16.Meet80: «F- li' W-x -é ME*' r (MM vierkant bolk) samen voor gAerdouvd houecMad f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17