BADSTOFFEN I :knte goes Wij hebben heel veel soorten verrekijkers voor u in huis! KSS' A.s. zondag Vaderdag I ÏET VADSR M M MOM BADSTOFFEN i i. TROa Kledingmagazijn Rentmeester ZON, ZOMER, STRAND, VAKANTIE ...NIEMAND MEER... DANSEN GEZELLIG DANSEN Ml kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs’ te Kortgene Mooch’ Fa. C. Oraaje, Goes amdwerksters □ND BAL Jens VADERDAG GESCNERKEH... :3burda eea nmketaoBje Aries for bm 4 «4 I ïïl. J. Jeremiade - Cjoes ^9M eeeeeeeeeaeeaeeeaeeaaaeeaaeaaaaaeaoa, G ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELANC ld 5-0TO The New Black and White SeRtateeatae woMtee opgeroopon vaar de betrok- IN I k’ADTJE VAN DE L.VODSTSTQ. EBRILLEN BMA KIJKERS compleet met tas en 5 jaar garantie. Foto E. A. Rutgers WEGENS VAKANTIE GESLOTEN vaa 17 Lm. 84 Jool 39,50 77,20 29,80 52,50 19,80 15,90 19,80 15,20 17,85 ..20,50 22,80 12,40 27,95 DANSEN fat do Jeugdhosvs Dancing ,De Boel* The Beat Boys* e Betor zien on er boter uitzien Celnette FIETSEN.... vouw-«n mlnlffletsMi ^4teA.Jteate.AateA*>AA4h<**i A^a- ^^4 FAMILIEDRUKWERK Drukkerij „De Phoenix” 1 ►♦♦a® 3 ZATERDAG 15 JUNI J m.m.v. Lange Kerkstraat 44 Telefoon 5359 itte! Neem gooa DANSSCHOOL JANVIER VOOR UfT EN THINS. b.v_- 31.60 A ft I Wfa we ge a enige WwMgo Sperkceteerte uy« Tertoaka pewtetans BeMMta* euaibemdso tt e OPTICIEN 8 t' Asch Advertentieblad opgen omen ua r i OPTIFK FILM Aanvang 730 uur. es. Uw to nat SCHUTTERSHOF GOES ZATERDAG 15 JUNI ia "oor raat 1 1 1 BADSTOF: bedrukt In nieuwe destine 140 cm breed 7’ BADSTOF: stretch-badstof in 5 tinten 90 cm breed S,#0 Vellingzaal „Concertgebouw”. Vlissingen. Tel. 2287 Degelijke gelegenheid tot inbrengen nette inboedel Heeft U overtollig huisraad enz.? vraagt vrijblijvend inlichtingen. J. LOON, erkend veillnghoeder ZATERDAG 15 JUNI a.s. Aanvang 7.30 uur. Kteppeteeeow 3URDA. VOGUE. HEMNLLONaa StMPUCTTY (mat da veilige, gratis, knipvansksrina) Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen Uitgave en druk.; Fa. Drukkerij „De Phoenix”. Goes. Voorstad 24. Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. GOES Lange Vorststract 57 63 - Tel. 0 1100-7251 MP BREI RN Man voorradig vanaf f 14,74. Sten mat optisch geslepen glazen MOCk-SDSS DeeMemer BRADERIE ad ZLM tentoonstelling Hal G. stand no. S. Lange Kerkstraat 31. Goes. tel. 7324 BADSTOF: in vele modetinten 90 cm breed 5.90 Muziek BADSTOF: stretch-badstof in e dessins bedrukt 90 cm braad s,ae RUIME KEUS BIJ» ZEISS BRiUM FCSa alle d Avonden aa tRdan fat nader overleg te re geien. SoUtoitatieo te richten im do directie. Kloetingoeweg 47. Inlichtingen worden verstrekt door hot hoofd van do huishoudelijks dienst (•1100-5510) In de Prins van Oranje uk ,75, .50 mot mlddoknetige. vei endorde alaMia, 't hooft niet! Koop modieuze, nieuwe eteffea wrat voUodipo kwaMeitev Aio gij in mijn woord blijft, zijt gij waar lijk discipelen van Mij on gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 41. SR Inzending V.EXA. VoemaerstraatO, Goes ZONDAG 14 JUNI Aanvang 7.30 uur. V behoeft la de week vees* vestorde, peen osad •cheerapperaat in te leva rea Mi Stroom KV, «teaa als e een nieuw apparaat koopt. De I iiHa iralu t M,— tot t «t— wnrdea toch ka mindering paterocM. Phillahavo ZJcop ven f (K— ■ra f Phillshav. UMp standaard vaa t *34 ms f M.K, Broun S vaa f MJ* nu M*. Remington vaa 1 f MJf nu f Tl.je. Stroom N.V, Laupe Kaste, straat 11JT, Goes. TMms 01 Hl tl Na g n. 01144-*5> Voor vaderdag osei out»» pech lamp in veie modaOete vanaf f IJS Jirswitoem, Goes. Wolfaartsdijk aan he< VEERSE MEER Bus stopt voor de zaak. ZATERDAG 15 JUNI DANSEN van 8-1.30 uur. Optreden van Pas terug van tournee door Duitsland. Entree f 3/— Tijdens dansen is ons restaurant GESLOTEN. Aangesloten bij da Nederlandss Huls-aan-Huisblad Pers. Advertentieprijs 20 ct. per mm Voorpagina dubbel tarief. Corrtracttarieven op aanvraag. Voor fouten in tel. opgegeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid vouwstoel, handig model 10,—18,00 Vouwstoel met voetsteun en verstelbaar Vouwboddaa 28,—27,—ons. Sieopeekfcea hl dteesee oteveoringan. AutopiaJde 33,— aa fat auteur wel 32.60 ca 48v— Rotan on tenen stoslra of een mooie akte beklede stoel met draahroot. te vele kwaNttetse, vele deeehra, aNe kleuren. -trtten waarover gsspratan twenk Waarom zoveel verschillende typee?. Omdat het plezierig on belangrfk ia kunnen kiezen uit een grote kollektie. Een verrekijker koopt U maar ééns in Uw leven, nietwaar? En dan wilt U toch zekar weten, de juiste te hebben geko zen. Wij kunnen U daarin adviseren. Het ie ons vak. U hoeft alleen maar te zeggen waarvoor U hem wilt gebruiken voor vakantie of sport voor op het water of in do bossen e voor natuurstudie of Jacht Komt U eens langs? Wij zullen U graag vrijblijvend van advies dienen. Jk te ktaeetek ee sport* medte >7,50 21,50 24,80 Dssssa. sesrais hees 3,95 4,50 5,90 6,50 4,65 29,50 BADSTOF: vele, fleurig bedrukte dessins 90 cm breed S.40 20e Jaargang No. 24 13 juni 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren e o. Dranro- ee herenfieUen In alle modellen en kleuren VAMAF 1 14M4 J Geheel compleet Keus uit honderden stuks van de allerbeete merken, ook in k Leuke modellen, die uitent licht rijden en bealiit niet duur aljn. Pi'lis ra ranaf 11» je. geheel compleet Ruil uw oude fiets bfj on* in ea koop een nieuwe - suit er veel genoegen aan beleven. k Ook klnderfleteen voor elk. leeftijd, alsmede trap-euto's. stops en drtewieien. Gsese,ssrtetenai Tetepaen gggt 4 De ellemteuwate modellen in onze grote collectie 4- N-v.. Ne 8 uur 01106474. vraagt mot spoed Schriftelijko sollicitaties te richten aan Dhr. B. van den Dries. vart do epeabero kleuterschool „De Bijen- kerf* aan de LeNoMraat. Setarte: f 3488.— por jaar. Instate* grote Bevattende: FLACON AFTER SHAVE TUBE SHAVE CREME 2 STUKJES BMP p. VahaaUoteetege: van hot jeareetarte. De AO.W./A.W.W. premie komt voer reke ning ven de gemeente. Indiensttreding per 1 augustus 1968. Sollicitaties binnen I dagen aa het verschijnen vm dit Mad te zenden aan de burgemeester

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1