I mmm h EN GA IN METDEKLEUBI 1 II 11 1 VBIJE-TIJD MODE i AïfN0P19ffl! I I I i 1'1 GOOI UW SOMBERHÈI 100 II W' I J I I r.4 IMUUBÉRftEN H H >1 't I r 1 polcy polcy 8' IS 1066 ioe« 1904 1964 1966 1965 1964 1963 1965 1963 I 1963 I I o I Juist bij igllhe beha’s is advies rSI zo belangrijk.1 il lÉRKbOP-SECRÉfMÈSIÉ r B 1 I GESCHENKEN 3 n 1 I U»"-» F or F a fr roomijs K LP vl b I j E aardbei-vanille .djs 149 ^vanHIe.Qs 12» i U M Bi 150 gram 109 hftzfclnootfflikken s ISO gram 1? OL1V9TTI NKDIRLAND^NtJV?”1 k - vanjamin ga meer naar... B ISRimea 92 2 mhM als dessert InlMMlggeztaspek ini IMG Dondordag 6 Juni 1968 t—* r fl •J i Ra kracM Woraa Mtfc* J» s NiNMM •I» ini LARGE 59-61 i a I ———awwwaa •1- Waaataann** - Bl si- it W B e v V 967 ).- r - V 9 j M WORK oon ztNMT vd Houiwi! Von zonnig 900! lot Mm*»- c 179 an- J i[' 0 •4’ I C. J. HUI9SOON - Kapel -,L fjpODÉB^ inv'A S-.;qm ^^e^StiSüitf r SF niet duur wc! heerlijk i Ja. I l jI V v ^4 Mwomdt mr aonwr vol kfunnl Vfm aornilg ooratookmwtr MM» e 7 bol DEN HERDER i MM» VOO* uw nflN wVfBvwitH OREL KADETT VLOERVERSNELLING s OPEL Itokord stuurversneuing OPEL Blitz vrachtwagen B' Leap niet vorder J bel DEN HERDER .4 5^% c4 t- s TYOA^oiov*- t;. A' met beugels onder da cupe f M8 ii sr.jii L> K& >4 7iJ l a ■1 '4 - .v^L* r* A t het van schrtyf- j t i i«. I - en f i 8 I 'AV/V AMMIltMl* MZMKT Federatief 588 70- J. J - »0 at an de oomv voeren Is proefmonster op aanvraag frenko ondan. ..Fata”. goot. I •3 I'Jt - V. if ns r leaser Beb< bootheie modal (w*dt uHoencUando schouderbandjee) Sportief voor dames an haren diverse unie kleuren 9,79 X ■M i é&r ;pl* JB S «mar Mare veder MR moe la: Tidneeraadscheppen *n grote eertertag. Gaxonmaaiers ..UnimoT In 10 cm 12 duim I enijbreedta. (Neten en pewhtproelirs. Regenmeters in glas of plastic. Tuin- an bavioelngeelangen. Grasscharen heggoscharen. 36 a keus uit Jsoorten J V- -i r ^7^5 xaUrdac wfct de 3s£ ipaiaolh'i >4 C.k.i S; 1 Ihift ZoNte Riedel awt M*»echoudorband 4J99 I .3 j v. 'UdH*' vonahthuu eeMtoeaR («Ui BtvM wassen) ra siasioiBest* rucpaodei vooilanden vu nylon-satijn nel kadi Deara: wKnurt ’aWt'VmtaSO.M 1 VM *r MükM M. T«Wom 0110» OM haRos y 1 M0M66 W MPMMAHM 4 MQQOdOd—dodoooooooooooeoood 7Z1 stancilwerk naar X v. d. Berwe-Mlnnaat' -Megan. veeeetaoat M, Gaas. Philips ioeUmaüe was. aaaahhu van t IB,— am t TB,—. Ut rum M.V., Tanga Kertataaat 11-1T, Gees, tak onoo_N8& na 9 mar V*WR* van kachels. Tulpstraat M, Ooee. Tal «taan me. Steunsolea naai* maat ook op doktersadvies. ADs vost correctors in voorread. Voet, kundige adviezen worden gratis verstrekt. Martin WtJ. damans, msdlssh gsM voet- OHvetti Nsderlnd K.V. mSakt dari utt >ïtit - '.H'ir 7ti 4ƒ,- 3 •ohenSeer Gees t Wi vragen J O MULO of gelIJkwaardige opleiding y Uvariag in steno en typen Leeftijd plm. 11 Jaar. Wfl SUBln hier een goede ndarilring en een .fwissém koopkantoor Ckwa, Naaretooutatraat M talefoon OlWO-Mi - Lonj-liu' beha vu kat, gevend met nylok-utija. Opgekoipte rugpanden vu pdRli ebetomeer*. Kleurenwit, zwart In vijf eupnuien 22,88 ;t M I IAMIN Curopa's grootst* osnpuSsrs/ett 7 ■- II .4 ’6* 'fn lljt 3. OdOMMrggtWgg 18, •g-GrevenpoWer. BMmr0110M23 FMOF.-UIW0ld»liiiniiA ■.- i. Ol *h f.11» k r It V- dio Ftf van Duel KloetUaws Patllnweg M. tel. TSfj Te koop: transporteurs vertraaings en reduktor- -rima kwaliteit hygitai. VorMvaUiuatoi, *- i— - - «-- VerMvelgpOten kt «verve uitvoeringen, Bleembekken In eterniet of aardewerk, Windwijzers, zMnewijzers Heerlijke stoel uit onze collectie paraeol tuintafel, etretcher. luchtbed of slaapzak, damman, wtadechtnn of koelbox en nóg veel 1 meer vM| u bij: Weetaal 1»W. 9m, Tol. (911*0) **M. 9 Qegggetreatwog 1*. 'eGrvvenpoMei1. riv GANZEPOORTSTRAAT QOU Coreettorie/lingerie apeclaalzaak -.v: I l **«M apten daarna e*pe met dubbel kndajo. dtveree Meuren IJ* zemortnoaRBit 79 cent, neem er 2 voor 1,99 ri’tt >fd 30 ,s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9