ES ES de magneet i i J' HEMA r WIJ VERKOPEN ,DAT V-B-I-J-E GEVOELIN TERLENKA’ 4 675 j katoenen rtbpantaton met stofcelntuur, Ji 4. vairiran poolvast en pletvilj. Keuze - UB 8 kleuren, maten 140-158 UW Z0BEBfflU8:VA|275^B -v ï=s:fs Se VA’ Mealbroek Lingerie STAP MAAR IR... HET TIMMERHUIS k I ïli I ïoorlw reparatie ELECTRA’ Mealbroek Lingerie Polydor neem die verf 1 alléén in de CHEF-SLAGER VAK SABBER y a ‘ftJanki ..DC BEVELANDER** Donderdag 6 juni 1968 Dw Nachthemden Pyama’s Babydolls Dusters j r, 17,95 •-F I. 17,95 .- -3 kV 7 f7 I k 3 LovaÜi Natui Ptsytex Trlu C. J.TIIros on Zn. AUTOBEDRIJF SCHOUWENAAR 64 VESTIGINGEN 9-woekse bonnen f 3,70 ■BES9OS8SBBK AL* DE BOOT AAN IS... hovanateenrie wagen*, die door hmdl war. dtm^veritregan. worden onder oaao vol. ook altyd allo nieuwe Simca-modeHen voor Aoyl puBoaar, sportief gestroopt, sportier met ooL In 4 aparte kleurencombinaties meten 140-104 j MNI Zomeravondvoetbal Gaas spijkarbraakan '■>4? j V A •J1 4 J S LANGE VORSTSTRAAT 59—41 i •ftn zomer waterpanen Ml - AUTOPARADE en gereedschappen in Stanley en Nooit ZUSTEBSTBAAT I - GOES TELETOON (I11H) «M2 I <*- <2 nanaapiii^tr»-* Gooa V«m Iedere vraaw ta mM dat bij ham ta<- Womaldlnge, Dorpsplein 6, tal. 304 Goot. Wijngaardstraat 62. tel. 5302 De plezierigste dracht voor elke vrije dag. tl» een genot er zo maar In te kunnen stappen en-toch ^e weten dat hij past. i'dti Hp» beste pear' voor u kla,rl YW^AOjaJSi Lange VorstMraat *3-85, goes. OM. TV. Radio L. Voretstraat 80. Gees telefoon 0070, asdM0i.,.« *4 aar Aar/ R- MDTK V BB BENE OVBB 18 JUNI GBBBKDSCHAPPBNDAG flannef rok mot etaadgaho tabta- band: past perfect, jK" pes*- tiger. Gerend model mot aten etitaels, 4 kleuren, 116-184 UWZOMERFMJIzM. 4" VRIJDAGAVOND en ZATERDAG tot S u. show gebruikte automobielen laren, tak af snijders, eloctriache bagge- i, waterslangen, alle mogelfjke soorten sjangkoppellngen en klemmen, gazonsproeiers, regenmeters, vogelhuisjes, handverstuivers. spaden, griepen, schoffels, vorken», batesn, biadbarken. graskant afstekers, handsikkels, handzelsen. Hartelijk welkom. Het Timmerhuis. Baba modal 885: Voor gevormd* stretch beha mat verstelbare achou- detbandjee. Prachtig bewgolmodel. Zij- on rug panden van oen fijne kwaliteit Lycra. In de mo- doWeuren: wit. zwart. I - I Maten: a 32-38; a 88-38 Pr*ac/8J8 Leverbaar I* juni Franko thuis A. van Doorn Zomerstraat 27. EHewoutsdijk. tsl. 01104-344 en U zich niet w4ér in de boot wilt loten nemen met een keuze in sportieve zomer- on vrije-tijdskledingkomt U dan n**r Frits Gerritsen, waar de kol lokt ie on de^service botertje tot de boom is. Voor Uw bezoek staan do deuren wagenwijd open bij onder andere diverse Simca's 1000 diverse Simca's 1300 I diverse Trabant 1964—1966 Renault 4 L, Combi 1967 Renault Dauphine .„..J..1963 Fiat 1500 Combi 1963 Fiat 850 1965 VW 1200 1962 I f J I 4 4 4 4 GOES, Lange Kerkstraat 38, tal. 01100-5355. P.S. Bezichtigt ook onze „bed- en strendahop” aan het kerkplein, Singeslraat 17. VRU PARKEREN. brode ribgaataion met 2 Inge zette zaktaan, pool vast on pletvni. Beige, groen of marine, inde maten 118484, BEHA’s vanaf 2,aa STEPINS vanaf 3,gg PANTY’S vanaf 8,88 KORSfcllLN vanaf *03,78 KORSELETS vanaf 15, Laago Korketraat 23, Geoe. 10 juni Comb. N.S.—-De Schelde Iri. 19.15 u. I 11 juni Int. Viola IIKeuringsdienst Zoel. 19.15 u. 12 juni Inter ScaldisInter Viola I 19.15 u. 13 juni V.VZ.B Gebr. Ven Son 19.15 u. 14 juni GemeentewerkenP.T.T. 19.15 u. I Wear eeteaagea a*o awtae en kinder tuinbroekjee aan onze uiterst voordelige prijaea. prijzen deze hippe meisjesmade O guldens Wgoedkoper V mibary toold no4ran eport- bloueo met In onze voedlngsmarkt is plaats voor een Goede verkoper en goed met medewer kers kunnen omgaan is vereist. Diploma niet vereist. Woning beschikbaar. Verder hebben wij nog plaats voor EEN HULP In de groenteafdeling EEN HULP in de slagerij. Voedingsmarkt-Kourslager Klokstraat 15, Goes. Telefoon 01100—5756. banden, •chuHmaten. steekpaassrs, schrijf-, verstek- sn sweihaken, kruls- Sioufen. waterpassen in vsie maten, schietloden, sisSkhsItSIs. houten en stalen achaven, Devids schaafjes in ieder model, surfonn scl en metaalboren, verstelbare boutboren, handzagen, kap en toffel, sagen an flneerlagen, schrobraspen, Irasbora 2:‘ saagzettangen. verstekbakken, verstekklénunen, gereedschapskisten JriTL“,rj houtsnljgereedschap pomp- en gewone schroevedraalers, timmermens- en hamers, klauwhamers, magneethamers, mokers- en kaphamers, breek- leutels, kruis- en bougiesleuteis, wa gen.bui*- en atstriptangen. ctjmbl slijpstenen, wetstenen, plamuur- en stopsnessen, veifluaben, glas- DKNK V BB BBNB OVBB MJUNI TADBBDAG Wat w* U Ueden voor vaderdag dat ia veel. Moderne garaadachaupna voor stka beura vindt U fa bet Tfniraaitails te kuat Het ia en de ttfd era vader te vanaaaen met een stuk gereadachap. BU one kaapt O de veOtgate, da modernste maebtnèa voor bat boren, zagen, achur*, houtdraalen. verf afaehuren enz., wij demonatreren U gaarm an Iatan u aOa mogelijkheden alen. Wet «taakt U va* eaaINDOLA Wat takt O van aan BKIL Wat takt U vaa eea Hack ea Daaker Kfeet V arif bd ona vindt U da bevenataande marken. WUUreHHHOOK Alle hatatakken vaar daée boonnachinea, aan garaadeekeppenfrider U*t voor U klaar. Verder bieden wij duizenden en nog eens duizenden stuks kwaliteits- icht, vervaardigd van Zweeds staal, StooMa aan graap uit onae enorms coHeotte duimstokken, rotaMtaaa, moet ivmtpdggcij, buiuah-, vwitcA- eu aweimumu, zlj in veie maten, schietloden, eteSMiaftata, kouten r ‘__2tjhtven, UbstengBiif bankschroeven. Stanleysnijmeuen. Iljmknechten. booromslagen, bodl-, stêén- - - sleutelgat en 'flnaaraapen, schrobraspen, iresborer^ cirkelzagen, nagassen, saagtafeis, zaagzettangen. verstekbakken, verstekklenunen, gereedschapskisten ook gevuld met luxe gereedschappen, huisvlijtgereedachap, fraai* kiatjee mat houtsnljgereedschap pomp- en gewone schroevedraalers, timmermens- en bankhamers, spanrungzoekers, riemen, schroevedraelers in leuke sets, tepel hamers, klauwhamers, magneethamers, mokers- en kaphamers, breek- en kapbeitels, rubber- en houtenhamers, schroefsleutels, ring- en steeksleutels, dopsleutels. kruis- en bougiesleutels, waterpomptangen, nijptang, atjsn* en radiatengsn,talig- en atstriptangen. comblnattetenpan, soldeerbouten, verfaf- - branders, soldeerrevolvers, metaalzagen, alle mopalijka soorten vijlen en ra^D' «liJpatenen. wetstenen, plamuur- en stopsnessen. vei fkt alien, glas- Oek vete soerSea gereedschappen voor land- ea telnbeow. Gaaonmaaiers, grasscharei scharen, snoeimessen bh slangkoppellngen handverstuivers. si

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6