0 a TO fADERDAGC mon mus c 1 I i f FAl/SWNPHILIPS OP VAK ANTIC 4^— voedingsmarkt keurslagerij VANAF DINSDAG WE£R TOT UW DIENST EELE EN ZN Bet KMer Dames- Leake sweaters blouses blazer kiader shorts ■HI; •1: n 0,98 1,68 .0,12 ties ,-u,. 89 79 J- I. *•-•**, I 2 BIEFSTUK TARTAAR 1 KROP SLA I I I Dames doorregen RUNDERLAPPEN 1,68 EEN BOS JONGE BIETJES. D,4G z nes vruchten limonade PHOENIX BRBKWERKMer drukwerk 2 fles UPDRANK EXPORT TOMATEN 69 MODIEUS ZUN? PARAPLUHUIS 500 gram GEHAKT. 500 gram RODE KOOL 0,18 IL 9 111 I I Ito- 1 hi geheel Zeeland a Donderdag 8 lunl 1088 ..DE BEVELANDER” r. t wollen wevenit Is marine 36 46 speciale prijs 40.78 ft a a. Ml IffS- i m I ,\y MM nix’ i| 5- rijden I VOOWUNMMMM C.V.-ADVIES <ian - nodig Is? jS I i 3 i a Klokstraat 15 telefoon 5756 wl Wit nylon tricot met zijden borduur Zeeuwse Verwarmings Unie N.V. I I WOENSDAGi HIERBU maten 38- 48 speciale prijs 4.98 6 flesjes LIMONADE van t,26 voor in 6 kleuren maten 4-5-6 6.90 7-8-10 6.90 12-14-16 7.90 DONDERDAG: •00 HIERBU ïf yiwwn duurder Goede financtoringsmogelijkhaden aanwezig eeoeeeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeer a»ooeee»eeeoeeeoooeoeeooeooeeeoeoeoe»»eooeoeoee»eoeeee - - eeooeaoeee o o o e eo e e o o 0 oeeeaeo o eeoeeoe.eooeeeeeeoeoeoooe! A CZAV 600gram zlt-slaapkamer met kookgelegenheid In Goes To. 01183-1786 of brieven onder no. 23-2, bureau van dit blad Luxe- O* 4oea w** Tank OK Super Oktaan-bfazlne 1 U spaart elke keer ruim een galden DINSDAG: HIERBU Fa. Rajjsrsa •n Zn. marine, rood, bleu en beige 92-104- 116 1JM 128- 140- 152 2,45 X r V i 0 1 f j Wolterman en M. C. van Dijk WEMELDINGE t n Mr. F. A Haanaaassog a. Toraoaaaa iw. oiiaa^Mt*. 0H0MS71. oiiaaen c r kind som- ten shad. W< i de OM fcOU- ond, drie 98 4 -► Ta koop: S» hands TV. mat Mad. 1, Nad. 1 an Bel- ■U. Aristona an Philips. Stroom N.V., U Kerkatr. 1L. 17. Gom. tel. MWO-SOSB, na S uur 01106474. FW> om ar b< te bobban. Ato vader op rato gaat bawyat da anoorioge FMflpe PhMshav» rijn baaaa dtenaton. Schoort waar gaon 1 stroom to. 20.95 («mi. baste >0"). erking weten, terug, hapte. I, hoe- i haar mond, moet twee ap op annie, i £t. t, dat a be- erken baten aan. gaans rgena halve ver- Batga woUan Smyrna VLOSRXUDSN door Groothandel op Jaar» beurs gebruikt 1M,— p. at Grote maten. Niet van nieuw te onderscheiden. Bvt thuis te betoehtteen. Br. no. »-4 bur. v. <L bL 1 - MMMMMMMMAM Telefoniste zoekt voor z.sp.m. t AAot aen nieuwe tas uit onze collectie bent U het. In lak en suède veie aparte modellen. In alle modetinten. In skai v.a. f 9,95. in leer v.a. f 19.90. Lange Vorststraat 43 - Goes. Op do ca. elke 16.000 km die U rijdt, betekent dit dat U 1000 km rijdt soader benzlnekoeten Bovendien hebt u EEN KLASSE BENZINE. Door het hoge oktaan en de moderne toevoeghtpeo. een ben zine. waarmee U veilig en voordelig r6dt U vindt 14 OK-pompon op Zuid Bevelend, o.a. Stationsplein. Goes en op 13 andere plaatsen op Zuid-Bovsland ntles van Subben Maria, d.v. A, M. Debbaut en M. A. A. van Hese te Goaa LeonarduaHendricus te Goes - Jeroen Simon, z.v.' J. W. Boó- gert en J. J. Noordhoek te Goe» - Martina pietemella, d.y, J. T. van de Kreeke en A. M. Wilderom te Wisaenkerke Chri». te tlna Naeltje, d.v. K.. Polinder en N. Wisse J te Goes - Johannls Jan, tv. P: J. de Wild en S. van de Velde te Wolfaartadijk Wilma Paulina. d.v. J. J. Mol en P. J. de Nijg te Goes Janna Adriana, d.v. K Moens en J. Dingemanae te Goes - Adriana Jannetje Miranda, d.v. B. J. Hots en J. M. Elburg te Goes - Jimmy Alfred Wilhelm, x.v. J, M. W. Schater en B. E. Denkc’.^ar te Goes Sara Marga. retha, d.v. A. J. de Konlng en J. A. de Fouw te Goes - Johannes Petrus Cor- Kech en M, A. G. M. de Itttnkenszand. Ondertrouwd' Johannes Nlcolaas van Bemmel 21 j. te Beverwijk en Elisabeth Johanna de Bourgraaf 32 j. te Goes. Overladen.- Cosoelta Janaa, 78 j. te 'aJtee- renhoek, echt, van L- Westdorp - Matthljs Koratanje. 71 j. te «rabtwndtjke. echtg van A. de Kok Maria Zweedijk, 74 j. te ’s-Heer Arendakerka, echtg. van A. Fhl- MP*- r. partoMp anbrangt lang»- aa Senrice t Fa. V. D.V DORPSPLBN7-9»Ï ••••••■••••••wggggtoggggggggggg Vb»r aaa mar apart a» maal bratdabaakat Willam ZeBawag 33. Goaa Taiafoon 01*60-8120 Op varaaak warWMing aaa hub A^h-dh, sb A A. Adhdb, AAT, I Van aaa portabto mdto haalt vader alttm ptoztor. Ook op vakantie. Kata genewg: maar PhMpe partabtos mat Sig SouM van XJO tot 740 guidm. Ph6»e I isMdengjir. Vaders piston aen goads pam- mofoon waard. Oaaf vadar sen Philips. Fteasnapatar ap houSsa vaat a«at kw»- Py"t <MtobL Drie wteihadan. atotht voar a*a pleten, aowai mona' ahatoraa n<. Ttydvak 3» met tin. 4 hmi tttt. OeborM.- Begina Cornelia, d.«. F. J. Hommel en F. J. J. M. Coremans te RiL landJBath - Johanna Fatronella, d.v. F. J. Homme! an f. J. J. M. Coremans te Rilland-Bath Adriana, d.v. P. X Onder- dljk an E. P. Südmpier te Wemeldinge - Minette, d.v. J. d- Roeteven en J. M- M. de Nooijer te Goes Eteoeora Agthonla, d.v. A. M. Verbeam «o P. H. 11 WUlox te Goes - Markwin Andries, s.v. A- Bogert Schrijver te H< en M. Kloosterman te Botterdam - Su. - - zanna Janna, d.v. C. J. DanMlee an K. J. de Koeijer te Kloetlnge Cornelia Steven, S.V. Schrijver en N. P. Ruiaean te Krabbendljke - Petronella Jessica. d.v. M. Otto an A. Mol te *»-Heer Arends, kerk» Suzanna Nicolla Brigitte, d.v. N. C. van Heijst en C. M. H. Laroe te Goes lanaetja Hendriks, d.v. C J. Cornelias» en O. naans te Yaroabe - Maigasstha

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5