koelkast Flymo de magneet DRIE STRAKS DAGEN IN GOES I GABRIËLSE i n 42,50 de magneet ee« grote braderie net 04. headerdea galdeas aaa prj goede... EN Een zeer bekende SIEMENS KOEUUTOMATEN Onze nieawe voorraad INRUILAUTO'S 8,25 t Een zeer met do kroon -1 ■ritje 16,95 8 Antomobielbedryf GARAGE NOORD G. Hoogstate I Bij hippe krullen horen nieuwe kleurent ■1 J 69,75 II,95 s iDE JONGE J KINDERKtCDINGSPCCIAtlS^J 4'. B- Schattigs blouse Mevr. Boone I i I I* DonArdao 6 lunl 1908 „D6 BEVELANDER" iunl I960 ■eeetot Wdoes do ZXJd. deeee eek de etad rioes. Dm to or to do HOUDT DUB NU DB DATA 20 JI da tt tori «a in* «8 veer om bewaak mo Qooe. BU óm nu: nt U atol araer oeif eatdeatoa 4 I Bruidsfoto aeee W F Zr] Unl badstof sweater in wit. atatlno, bleu, cerise, rood, geel. vfonde- o totale g. Ook n. ktoa to adheM- Zonnigs kleding voer oen zorgeloze zomer Moeders, die eisen stollen Gemeente Holnkenszond SCHOONMAAKSTER Elektro-Technisch Bureau Voorstad 11, Goes. Tel 5460 Brulde serie’s P. v. d. Linde Kapsalon Remmé Lokerse on van Damme Spiegels, meubel- en etalage-glas Terlenka pantalon ln beige of bleu «ar de zwevende r Zeeuwss Landbouw Maatschappij te Goes Is per 1 augustus plaats voor oen MEDEWERKSTER VADERDAG <16 Juni a^. •n Zn. Koopjes van do weeks KLOKSTRAAT9.0OC8 Mom ■I o*m djnripkraaea moor wo* to poolen amt zeer groot echt diepvrieovak lehoud vanaf 100 liter oa «rotor 4 Uw mooiste herinnering tr v •H* r tart I „Do Bevelander", ook Uw ADVDtTENTICtoLAD ■r ■r ■r die or plezier in hebben, dat hun kinderen er extra leuk uitzien, met grappige mode- variation, met leuke, bij elkaar patsende combinaties, alles In verantwoorde kwab- tellen, die komen al heel gouw tot do konklusio dat zij terecht moeten bij i860.— .1360^- Allo soorten verwenateg. om, rite ea keten iah« a»KsraA*T o D« MAtoNOTZAKIN ZWN OOK MAANDAGMODAO VOOR U riKOPKNO I Praktisch onverslijtbaar wassen, zo droog I VERS Sollicitanten worden opgeroepen voor de betrek king van der openbare lagere school on gymnastiek zaal Indiensttreding zo spoedig mogeUjk. Inlichtingen omtrent oord dor werkzaamhe den. werktijden en beloning zijn verkrijgbaar ter gemeentesocretorie Sollicitaties m te zonden aan de burgemo i ster binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad. groen of oranje. Met pittig randje In contrastkleuren. Sterk eh gemak kelljk wMbaar. Maten 104 t.m. 178 vanaf Tintend •avraafd voor halve dagen. ■VRvWIe wWHV Zuidvliotstraat 13, Goes. rraktitch onverslijtbaar en zo Maten 116 t.m. 152, vanaf - dan naar Papegaaistraat 15-11. Goes Tel. (01100) 6783-8027 Klootingo. tel. 01100^508 -wegens vakantie van 10 t/m 17 juni GESLOTEN Vakkundig erkende aanleg Wlnkelcombinatie Tel. 380-348 's-Gravenpolder -► Voor al Uw hengelsport complete werpbengetoets te- fen xeer voordelige prUmn Eto - M.W - X.» - «M» - I7JB M. 100 motor prima nylon ee-iee mm. voer maar V^^WuIJckhutjAA. L. Vortt- etraat M, Qoeé. Th. P. v. d. .Wools, Nieuwotraa* 80-82-18-23 - rieea tol. 7881-7782. 's-H. H. Kinderenstraat 9. Goes, telefoon 6608 -+- Te koop: Jawa piston ISO ce> t SS,Kapelsewea 11 b, KloeUage. Kapelseweg 35. Klootingo Tel. 01100-8127 Ook veer bet eKjpee m repererea vm aw maaier PI 33! Tl’! 1C|"'’P a Op het sekretariaat van de Maak nu al een keus uit de honderden geschenken van f L— Vm tSttr-* Skfl, Black en Decker en Stanley boofcupe. Thormo en Ecem zaagmachines, nagassen tn diverse maten, gereedechap- klsten sagen, beitels, hamen dele soortan tangvn, dop- en steeksleutela, duimstokken. echroevendraaiers enz. enz. Voor de tuin: gaaonmaaian. tulnperaeols en atoeien, bloembakken tn eiken, eter- niet en roodsteen aardewerk. Bladharken, spaden, kappers. schoffels, tuinslang en sproeiers ena. ens. Autowasboretels, gevaren- driehoek, sleepkabels, pech- lampen, poeteeeta, sakUehtan tori -ena. De taak met sortering m Firma Geljon H Lange Vorstatraat to. Goea. I telefoon SgM b.g.g. gMT Met ANWB-BOVAG43ARANTIEBEWIJS, CONDITIERAPPORT en bewijs van herkomst geven U de hoogst mogelijke zekerheid bij het kopen ven oen gebruikte euto. Maar eek da prijs ia befaagrijkl Fiat 500 D met open dek, dlv. uitv. en prijzen vanef 1800,— Flat 600 D óen zeer Interessante keus, alle pr. et. vanaf 2100,— Flat 850 S een ruime kleine auto (wat lopen er veel) vanaf 3280,— Flat 1300 en 1500, mooie 4-deurs auto's pr. st. vanaf 2000,— Flat 1500 L ruime 4-deurs met 4 cyl. motor Ie eig. pr. st 4280, Rat 850 Sport Coupé mot radio etc. 15000 km *67 te elg. 8780,— Flat 1500 contort '67, zeldzaam mooi, d. groen, 1e elg, 6280,— Ford Anglla de Luxe *66, zeer mooi, te elg. pr. et. 3200,— - Renault 4 L Export model, elechta 30000 km Ie elg. pr. et. 3000,— BMW LS 700 van *62. zeer leuke auto v. weinig geld CHroM’a 2 cv 1982, oen paar zomorkoopjes vanaf Rat 1100 van *60 en *62, doe het zehrera 478^— - HNfrnan Mtex *89. techn. pr. st ie elg. 428^— Rat 800 Stetioneerio voor doe hot Mlvore 400r— Renault Estafette bestelwagen *04 pr. et voor slechte 1200, I op de redaktle van hét Zeeuws Land- en Tuinbouwblad. a Bezit van Mulp-diploma en vaardigheid in typen strekken tot aanbeveling. Sollicitaties worden ingewacht bij de Z.L-M. (personeelszaken). Grote Markt 28 te Goea 4 1 Fantaottech leuke coltoctio In tweed, flannel en kamgaron. Ideaal op reis, prettig to het dragen M bij „do Magneet* voor bijzonder aantrekkelijke prijzen. DAMESCOSTUUMS o. a. i mot etip. Zeer charmant met leuk celletje en jabot Bij „do Magneet".

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13