MANNEN 4» BoggfaQfc F Bouwfonds Informatie Moeders# SINGER WUE PONP Grace KGLEN KOLEN PHILIPS DE JONGE- GOES G. AUTOVERHUUR UW DOCHTER WERKEN ALS MODI NETTE? I l 249.- TTÊT APREWAM SratlAWES AAAY0NAI8E I ZWEEDSE DUSTEHOUDER INDUSTRIE kattoorbediende (vrl.) ii o in het bezit van ULOdiploma en kun- i VAN FRAASSEN N.Ï. Ww-I I de triomf van SINGER SINGER’S Panoramic 1 ll Kloettnge J =2=2^298.- kV GOIDM .2 KABEL 3AUW 40VIS- Qft STICKS M/Mseite WKLPOND OMbHMMNS IrSÉ >hB ijjB reseling. O0"U- POOR ruim WAAROM IS HET ZO f DRUK au ONZE diepvriesbak. i’t'-f - j DE BEVELAN I t JX BEVELANDER” Donderdag 8 juni IMS handwerk stars ■log a r I 4. r veei 2 6 grote ruur OBMCTUBU ||JAC.HQ?MANSVOOr. I z I Fl a. acwwTBK. Erkend elektrisch O «F Ms hoi -J 7. TERMINUS voor RECEPTIES en DINERS mw.snsMsst E Onze besteladressen zijn: KM hele i TERMINUS TERMINUS RESTAURANT TERMINUS CAPE TERMINUS Bergen op zoom VI r&ei njaen - Mode Ax« 1-lemsuBetn 400 ZO VOORDELIG P. J. ELENBAAS. Telefoon 01103-298. Polderweg 12, 's-H. Abtskerke. B Cfc BCbr^oof Wilhelmlnastraat 33, Goes. Telefoon 01100-7741. g—g»tt>ee—e a e aaoopaaaeaaaaa» Voer <f Uw zsketifr drukwerk 1 r FA.M|Um«BMJ*PW0«iX* p I0BEM ’NBCSIBSDiGKR VOOR UW GELD- Wijngaardstraat 47, Goes, telefoon 01100-5172 géén oude madriae? Tóch fatosasM— neaHe- gmtaaS” dte*—""wf T hele pob 6 voorben eenbractatfe toU Jorge zt^neraroehEetn I Bevolandon rijscholen zijn allen Vamor gedlplomoerd I manschap) Opleiding voor allo rijbewijzen L. van Damme, Goes iigawiiai 4o0gram6pak BAMI owOTm oeurfae pfcbrge KOppfe Jarnpótfahoud liter éd»— P. da Gruyter en Zoon N.V. II 'i VERKOOPSTERS U dMoir - I Q. C. de Jager II - BEDIENDE voor balie- on toonkamerverkoop. J. POLDERMAN N»V. OMDAT Pil ONZE PR’JZEN Z’JN: medewerker (ster) N.V. Philips' Gloellampsarfabrlsken J'"-* IHl'. kunnen nog diverse meisjes van 15 jaar en ouder plaatsen als machlnenaaisters of r N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal ABW** (Vps WrriR) J- idle In prak- r>t - Weekenden vrij. ‘F P«F Kb i S3 Onderstaande van Koningstraat I, Gem 8CHOORSTHNYSMR YogmbBaBo SERVICE STATION P.tljoweg 100. tri 01 100 5508-7050 J. van Hess, Goes C. Janie. Heinkenuand S. de Witte, Wolphaartsdijk Lar In aNes em klasse apart te. Statten GOES bouwfonds van do Male woning. Ook ▼AM-TOT 1AM-1KU ear ISJS-MAS aar SS.li-W.S5 ear 1SAS-1AM ear 1MHIII aar IMO-iMO ear 1848-8811 ear caa dlvi klsti Veil «te ,ech Voc U bl<x niet Blad a Au drie lamj Licht work Goad loon - Gratie bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen Inlichtingen:. Thans kunnen wij U onze IMPORTKOLEN anthractet guldene goedkoper aanbieden zonder gruis, stof of steen. sfm. Ill f 12.50 por hl 10 hl f 122,50 alm.lV/12JOporM—10M/120,— afm. V 1035 per M10 hl 100,— Al onze anthractet wordt verkocht onder voNo garantie. Stuur ons oen kaart of bel ons op on binnen 1 week bent U in het bezit van Uw brandstof Wij laveren in Zuid Hofland, Zooland, on Brabant Qeee, Kloetiagaewog 36 Axel, Jooot de MaoMtnwt M Wastages, Spuistraat 72 of telefoon 01801-443 telefoon 01623-2405 010-125129 ZONDER CHAUFFEUR HOTEL UITZENDBEDRUF 0a slier, hater en geeSbapert Ook gouden tanden In kunstgebit i en nadere inlichtingen kunt Ijks terecht ven 09.00 18.00^ uur^ BOBRUSSENBANK D« BCVELANDCN LEW1DOGP GOES. j Het kontoor te GQ|S aal op VRIJDAG 14 JUM as s avond. 7 tot 9 wr GC3L0TBN rifw. SPAREN VOOR UW EIGEN HUS op aan Bouvdondarokaning btf de Rflto- postepaartwak, safe e» r—e. BOUWFONDSHUIZEN mot uniek. acteiMuha tasainsnagara ttach efca gemeente. 1 INFORMATIE, gahaal vrgbÜNwKL bfl - Ieders dinsdagavond HOTEL-CAFE-RKSTADBANT AD8UM 't Wapen van Rilland De Koophandel De Korenbeurs De Zwaan De Landbouw De Goede Verwachting Verbeek F1NAN(3ERRIG. VeMoo hypotheken lot max. 90% attoMtagahsotM van uw Hoofdweg 48 Desfoetr—U Maritt* Ksrkylsia<7 DCkstreatZ MpMnl Rmtaievo aatarfne-nenfrf «Waas, stuk voor stuk juweei- tjm Nies kunnen! Soepel nat de acfadAa naald door de Jjaate, snaar ook door da dik ste statten. Als eenmaal sg Êta^Wi^eortaTiM hebt*oog tiidoiijkde kans tot 2RL- tarag te krijgen voor ■w oudn machine (oogsndit MtassrkJ. eas. voer slechts Zigzag naaimactujio niet aüeaa met exclusieve tduthtt moêU,.. maar bovendien met knóópe- I gatautemaat! Voor'7 verschil- leode knoopsgaten. Ook bij dan machine, die SUes <mga- looflük mal kan makte, hmSl- voordeel tot 25a-... plee extra: teak naaimoubei tw.v, f 15a- «ndeaul BELEGGING uw Mswfeldto ta voordslga BouwfondeoouponaetaM- brieven, rente 8%%. I I (de enigste wotteN|ka erkenning vaor vak- dus Rijbewijs A: motor en scooter Rijbewijs BE: personen(echakei)auto of daf Rljbewlje CEvrachtwagep Rijbewijs DE bus A. Bauer, Krulningen A; Does. Kortgone °°k.meisjes die dlt jaar van school komen,- kunnen reeds solliciteren of ons bedrijf komen berichtigen. dagelijks van to.M - 11M uur. Kómt U samen eens een kijkje nemen, reiskosten worden voor beiden vergoed. U kunt U dan eeo Idee vormen wat voor mogelijkheden er xljn voor uw dochter. Bei ene eventueel voor een afspraak en wij komen u thuis ophelen. - - b; «o» tg' GOES haeft plaatsingsmogelijkheden voor: *1 Leeftijd vanaf 16 jaar. j -Zij zullen tot taak krijgen de huijvrouw 1 i bij haar inkopen te adviseren. W(j bieden: een goed loon en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaar- den. Vrot aanmelden Buys Balloutraat 10 I Te Ie feoa 01100017 yeeeeeeoeeoooeeee—eeeeeoeeeoooo—e GEVRAAGD:. JONGEDAME j - - - 'v' 1 voor eenvoudig kantoorwerk en Technische Groothandel i s-Gravanpolderseweg 2, Goes. 1—we—dip—GD—ieem^e< y eoooeee—ooeeoo—oo—♦♦♦oe—eooêgto 3 GEVRAAGD: I nende typen. Ook zij die dit jaar examen doen kunnen solliciteren. J’ Sollicitaties te richten aan: AUTOMOBIELBBEDRI» 'I Voorstad 79, Goes. Telefoon 01100-7?S3. J Op het bureeu van de hwvindale Zeeuwse Vereniging rH«t Groene Kruis' Vesmaorstraat 2 te Goes r i wordt zo spoedig mogelijk gevraagd: een administratief Leeftijd tot maximaal 28 jaar. Middelbare schoolopleiding vereist. Het bezit van Praktijkdiploma Boekhouden G- strekt tot aanbeveling. Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen «n. opgave van referentie-adressen binnen acht dogen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de sekretaris A. DE LANGE, Vos moerstraat 2 te Goes. Tel. 01130-1441 Tel. Ö1100-6871 A. den Dekker, 's-Grevonpolder Tel. 01103- 393 J. Frsnke. Klostlnge Tel. 01100-7023 J. den Herder, 's-Grevenpolder Tel 01103- 223 Tel. 01100-8132 Tel. 01106- 340 Tel. 01198 241 PLAATS KSU». Ksohüagea KspeUc Oues Lewudsrp Ovssande Sollicitaties schriftelijk een: Fabriek Rooooa^aal, aM. Twaaabl—Ir— 1 Ootvwkrügbmr Het hete J— deer vast «n goed betaald werk te een prettig» jJtoor, to een nieuw mottern ateUer met goede sociale vorwlinliigm sa voltedig. vmwmdtag wsU. kosten en verstrekking van vlotte bedrijlskledtag l - NbAn/Iiaf mrlr ele» i. Wij zoeken voor onze Ismpsnfsbricago tot 40 jssr zowel voor dag- als voor ploegendienst veer osne ratendag. Adresseer als volgt: KNGEX. Antwoord ar 1551 Amsterdam Gaasns aBe taiiebtiage. over: D Mntos eaaki machine en taxatie oude xsmbina ta kotter of msebet Nas— - - 3—to - ÜBwtet.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12