Qis advies COROOStrom r mans J- op. eroing ;'U:\ KOELKASTEN QUICK SHOP I I I di C. Ottfron’s cMmrvnfabmkea a.v. VAKAITIEWERK auwi VADERDAG...! DRUKKER I polcy i f FaJ. Boer enZn., Goes De Klokken winkel’ =1 NIEUW ZUN IS EtKE DAG W LEERUNG- HARDZETTER 'Se •Bi Fa. Drakkerij „De Pheeiix” li ie jerfckte titiWeiiigiil IS uro: 'II 1 AVONTUUR zo’n honderd jaar eerder gelaafd wtftea hebben? I PIET HEINSTR.3-GOES «1’ 3 1 Il'l I voor o.a. Zanusol f i 1 I 9 qanzepoortbtraatboeb b KHUHRMD U MS I 01134—710. •3 jo 45 ,90 .4 UnUlMZUM I I alfj I? NACHTDIENST J -.r. Emo MartyMn oaz. fj ■binF! I I >45 MS tel Bel eerst de specialist ook voor i 1 d. -3 GOES Ganaepoortstraat TalafoonS714 «45 6,95 <40 54S M0 MS M5 145 MS MT STAAT OOUW VOORHOOFD a- I 1 Fo*»r voor JONGENS on MtSJU (Mkao ImMÜ M Iw) f- H |un!198t Jonge magazijnbediende DSMbrdsflajuni 1068 Ptieenlx drukwerk. li *Geeeee8BBGBBBBBeeBBBeBBeeaBSBBe om l W „DE BEVELANDER" Snel- en nieuwrelnlglng In 24 uren - WM.. I GCF 'Go£S£- MH0SS£PIE-ntgl£K^ aannemerstaeclrijf anMaaeeeeHMMaeBM J. THIEmF - GOES eahMjrtJde^" van circa 16 jaar. Duvekot-Roset N.V. ia<;<,rp 'ft cof<; rr. 7 •t’ - *$rr 3 V ’<5. TottLMiM M M W K ivar- a I Igne M.adaGmMtatr.34 s t- UTWI VMN» I I* hat alleen r. l biadon aaai 3t y9' ft. Sokretartast DtoMbt Taaiaaij Markt It, Anol r •M Aanmotaon aan dotabriek ef totofontooh TelofoenMnmer011«B1661 RONSON aasaaM takers BBSftftftl i HlBDSa ■kC -► Btjverdfenanl Thuiswerk huUvIM, Nmifourionfag Extra Inkomen! Ini. (mat i o mr veer* vMte an Maa aan I ria ItO 11 TH It I Wl Ganzopoortatraat 24, telefoon 01100-5800 b.g.g. 8739 -ice en I b- Voorstad M. Bose, «al. 01 KXMPl 5 i i InftcbtinQon omtrent verdere plaatoingsmogelljk. hodan hunnen worden verkregen bij WIJ hebber an vleeswai ftOMteaoïB fvaer Qrotte OsMor Hjt DA Dwootsnau „D« GAM", ViiNBifrOeoo Titahmkin Spaden Qraemaatoro Wntaeotang - Sprooiartikoloa ttlge NORLOQM vanaf 38r- ta Onad. zHvar, gobd-ep-zthrer GOUDEN DASSPELDEN In diverse uitvoeringen BORRELGLAASJES op adverse voet tlge i® «te HORLOGE BANDEN, la double, atari anz. aaia—aa—aeaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai 'war ■rww I C. HAJNNCE Lange Voratatraat 35, Goa» *L nt- tai Ito. Blaoaklt BaeaderaaUte TexMSte NovacaMQai Feftadjai Kaatackt-Mjai la^MtOSSMI 1 UAN DER KLOOSTER Jongena 4a IS )aar aja a( oader traawa ia aanaafMag war I I Baataat hat wigaaa Joe niet e»earT Is hat alleen hog maar te beleven op de televisie of in de bioacocpl Zoa ja aftaan al voor bet grate (oloaonheidoUodtns tn koL berta an pantalon» Ook In nu - - jaoueta. CMmoI kompl met Kertatr. 11 JI. Goes. taL veot hood-daa. De r - - >RR Qaaa. -ta WOCT *t vegan der mteeo «tenen aalieva Stafc te vaal den tot nupinfa eWeer. Incora ■tiiaa iaorabedr. Gaae. teJ H.ktKferenatr. OT. Tt*pete I -telete W!., Onze agentschappen te: Kapelle: J. H. C Poiey, Biezelincsestmat O Gees. BezUelh. Meulbroek, L. Kerkstraat M Yeroeka: Textlelh. Snoep-van Willigen, Noordzandstraat 9 WemeMtege: W. P. Weatatrate, Wilheteinaitraat S8 WolpkaartodUk: Textlelh. C. Minnaard, Hanaweert: Textlelh. Bogaert, Lange Geer *a-Hoer Arendekerke: Drogisterij D. ana dor Maale en Zn., Kerkring 9 -..-dr Alle merken beschadigde auto's kunnen in one moderne gespecialiseerde bedrtyf uit gedeukt,' vernieuwd en In onze dubbele overdrukcabine gemoffeld worden AUTOSCHADE hersteld in een bedrijf betekent Sneller klaar - beter aigeworkt - Koord voor Balaetore Koord roer Lnxaflex - Peiyprepyieao koord voer Uw boot BoSea pektosnr ReSakbaad bats |n de afdeling diepvries vóór een van circa 16 jaar, en voor de expeditie '9 voer J zegt bat Had. Maar Crteao Marchal doet at verdwtjnenl GMn verf of apedtng. Ook - verkrtlgbaar ia diepzwart. Gratis folder bij: 1; Er ia plaats voor oen i W - 7^. .’M ort- i I - -- nu MagnöstJkjïiÖë^BSS, na ft uur Olïoft- Js k f.v a-’ -T* Britewd RecMakggdta Advieoor Keteanttraat 3 TaidbNi 01 KXXSftTO SSBCIAAL VOOR PACHTZAKEN M MOABBO VAN VORDERINGEN RECHTSZAKEN MMBBeGMessaRBGMMMMMMG* J Sollicitaties te richten, aan: Stationsweg 18, Krabbendi|ke. TatfLé W134—710. Lggaeeegftl—aggeaeeeeaaaeG—ggggg.gftg Weck liMMteckebeen QeMklstM Sraodbtee appor sim VoerraadkaeUae Haten ..r» ft A w Och kom. Goed er worden indoe* daad geen bemanningen meer gezocht voor china-clippers maar daarom bestaat het heus nog wel: hetgrate avoeUmr. En hetb heus HM Mt dat je aftaan maa r hot een zoo hen. Voor een kérel doorlopen en niet osoer ig ie. bestaat naigwM maar don dat .^toinma wel te vinden. Als de je »dte door ionw den dnüis jongetorel, die Knip dye tftteortonbo uitenstèp informeer oomTbij onderftteand adres, waar ja aNee over de o*. leiding en kat Mm toon tarnt knoeten geven, in- gezocht voor china «Uppers daarom bestaat het heus no_ hetgrate avontuur. En both heus of andere „stomme beentje" moet gaan aankan. Voor een karei van 15 of 16 Jaar, die zeven klas sen hooftr teorpHchtig is, bestaat er heus nog wel meer doe dat „rtetama beentje. Avontuur ie er echt nog drukker bij. voorbeeld. Heester te zijn over do touw toevertrouwde, renend- aMiie drukpers, die elke secon- de ja vofte tem docht opeisten dto tanenechap duteen- ir uur meekL Dot Ie voor oen moderne jonge kerel, die nog ietsvoe* voor avontuur en spanmng. Interoesol Knip den advertentie uit en stap mee neer oen drukkerij, af informeer acne bij owdatgtaend adres, weer jo aNee over do o*. toidtag en hot Mm toon tarnt vangen. Ja adt ote je ar wat maar «MMMe^Ne moeten geven, In-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11