Speciale STROOM I Vf 139,- I- aanbiedingen Knnpmnlj ff I 1 Plaatzand a. Tramper I 1 lil IJ. Opgelet II NU IM, NV 569,- NV 54,95 NV 139,- NV 7M,- r i NU/ 799,- NV 1279,- 254,- fl D VZ II er it p Bl ill-round radio-t.v. monteur Vinkt hatutnH»odi{? 7 NS’ Gerrit de Jonge N.V. Stel niet nit tot morgen 1 watje heden doen knit I -SSfïï 3S: GO ai ai Koopman laat U de voordelen zien van plezlorl<4claoolek wonen 1 mt -y 1 .1 Goosen toont U hierdoor een gedeelte van zijn Internationale moubelkollektle, tapijten, gordijnstoffen, lampen, etc. TEL.01100-5855 aaOsartlNMr* De modelwoning fs geopend van dinsdag 4 juni t.m. zondag 1G Juni, dagelijks van 2 - 6 uur on 7 tot 10 uur (ook op zondag) 1 Goosen preoeé' »*V «ovendlen tal van nieuwe IntoriemveMipooties In deze komploot Ingerlchte modelwoning i praure wasmachine ca tooo van f isse,— - I De modelwoning Is geopend van dinsdag 4 Juni t.ih. zondag 16 Juni, dagelijks van 2 6 uur en 7 tot 10 uur (ook op zondag) toont Koopman U do grote verscheiden* held van zijn meiweien LANGE KÉRkÓTRAAT tl -TT .3 nxntuvn G. d. TILROK RN ZN^t Voordeliger door Zllvorzogels I i 1 BO ..DE BEVELANDER'* 3 r I PHMJPt COMBINATIE KOEL4NEPVRIE8KA8T van 500,— ••J- I J II- a 7— ft i ..2’ i V Ke1 PHILIPS BANDRECORDERS van f 29S F PH8JP8 DRAAITOP8T0FZUIGER Donderdags fund 90S yaaaeaaaooeeaaeaaeaaaeeaoaaeaeeeoeeaoeoeoeoeeaeeeoopo—a hr|i»iwti[ do Reertheg II, BerpM ep Zee*. taWaae 01040-307Ï i Ik- Grata Marini M. Berpea op Zoon», telefoon 01840427» Gevraagd la» P* saaX ia vSgaMa van Mnaaa* karnat, btaaaa entaê üiao, voornam o LeJw.v., l. Karkatr. 11.17. Ooea, t: keL nm mu. aa «uur M. af i L aeaoeoeoaaeaeeeeeeeoeeoaeoeeeaooeeaee «75 «.w 440 545 PHILIPS KOELKAST vak DOW Goau Ganxepoortatraat 23. Terlanka jurkjes reeds vanaf - Terlenka overgooiertjet reeds venaf -"Terlanka kinderra^*» reeds vanej Terlenka bloeses reeds venef Badstof sweaters voor jongens en meisjes venef 2,15 Badstof kleuterpakjes Ideaal voor *t strand eeeeeeeeeeeeeeaeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee 5.see,— 9» wBuaw. w.wmgrwan 3,95 Helanca en velour jongensawoeters frisse streepdesslns vanaf 4,10 Khaki kinderpantaions vanaf f,9S Khaki danmpantalons vanaf _TI, 107» Helanca korte lonoanebroeklas - iJU Meisjesshorts In diverse kleuren venef 3J5 Badstof tiener polo sweater «onder mouw mot col vanaf 440 HNanee dames sweater, sender mouw met eol^enaf PHILIPS DRMKOP SCHEERAPPARAAT (apac.) 1 h PHILIPS SRAMMOFOON van f 169,— PHILIPS INCLIMATIC velabtomatieclie wasmachine van f 989 par port^ iflcaai in e, U, IS opaturan naar tMt Goes, taL aa <i uur euss- Sollicitaties te richten aan Radio T.V,EJactra leoeeeooeoeooeeoeeepeeeeeoeeeeeeeoeeeeoeeaeeaeeeo—aae 1 1 Heb je je sollicitatiebrief al ingestuurd om er zeker van te zl|n, dat je per 1 sopt. a.i. kunt deelnemen aan de cursus ziokunver- zorgster In het verpleegtehuis „Ter Velcke** te Goes kom je In oen prettige werksfeer terecht en een gedegen opleiding wordt gegerandeerd. Na 2 jaar kun je het diploma behalen on mag je het mooie insigne dragen. „Ter Vaicke is een modem, nieuw gebouwd verpleegtehuis. I De aaiarissen zijn hoog, ook al tijdens de proeftijd, on onregelmatige diensten worden extra beloond. Uitvoerige inlichtingen willen we je graag verstrekken, maar denk er aan je moet in september tenminste 17 |aér oud zijn. Ouderen zijn ook van harte welkom. Do tooletingaolsen zijn: na de lagere schooi nog enkele jarSn voort- t gaart onderwijs (muk>r huishoudschool eJ.). J Vraag Inlichtingen of stuur je sollkitatlabriof aan de direktrice Zr. W. X Davids, tel. 01100*7)40, of aan de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen 2aaland, Rouaanse Kaal 35, Middelburg. Aeoe»eeert»»4e40ooooeoo»ooooooooooooooooo»oo«ro»w»»+e<*i t» keep: te' heeds bend. »4»4oooooooooeoooooooeooooooooooooo» PHILIP# DIEPVRIESKIST van 999.—-- I X I f- ■f 1 - I ■I - .-5 f 4. a -x KOOPMAN i j i .1 s '•QJ—11 ■- jequria. wit bned- Mvactar, meric PM. a: aebeetatieat is. 1 >rp, «vantuMl beeoek tumen U aa W m* - W’. - -° ■- I L^aa HaaAaaa *1 - *’^7 Jf- - i ■Q- G,boden solaria f 1075bruto par maand event. woning beschikbaar V - .4 Meubelen b«: b -► Btjver huiavi*. Kxtra into •*-_Voae paaaaaaWka lentn dg M Modelwoning JS Goosen per maand 115,74 13M0 105,1» JM.40 Ta koop: Opel Kadatt t Mhulfdak. moot en uil financieren. K. it, Bankertetraat Ut, atooa T«<. en kMaa aililmlaf ad telfaUndUen, voor elk doel, IllMnaiurlnf kwijtecheirtint, reatant- Goed tehuis «exocM voort Joni poeoje U krijgt erfeonv j een pak Feil» vleeUpijs rak je» bij waar ie ao dol [Te h Mjn. Dreef u. Oveaanda-lGoai koJ-> FhUipa koelkaet van tt»,- nu flWr-, Strocoi IUNB4M. voor binnen- en buitendienet. Moet geheet zelfitandig kunnen werken, behoorlijk theoretiach ontwikkeld zijn on in bezit zijn van rijbowlja BE. Te koop: Lg-aui. kolea ivector, merk Kiel, kleu i van f 500.- voor t 125,- bevragen Appelatraat 11 A -.,v I Modelwoning PtdMpe ksaikaat vaa "X t_ _i F.V.. L. Kerkstr. 11J7, Ooea, I. tlIM MW, aa duur tal JNB4H. GOOSEN v- - T 3 Ub I. IMmM boMHMMr vet* parttcuMeEwn c StfdMa* te^etoU Sbdkto 4am advaaMBtla aas on» tn ea U ontvangt nadere gag», was -► Paraoonlijke maanilwi op« «en, teL UM, EUewöutadÜk, i—i 1 f -• L.. Telefoon 01103-351 IjOOSt— MSk I &MUV- - tooaiu- <Mk— Meo,— ICJNir- Op ww echrifwtjk venoek zenden wtj P.aaa utt- la blanco enveloppe too. GBAAF ■UUMLAAN 1« - OKLUN eoeeoeeeo»eoo»oêoeoeoe«a«eoueo. MS Kanten nylon damesbloeses In cUverse kleunen *2,99 - '1' js Oranjestraat 5. Axal. telefoon 01155-1555 K- a a. A Bk, A. .a. A. A. Uk. n, A. A. »k A. A. a a a. a. a. a a a* a. a. Jk. -a .a a. 4»,T» S&.SO 90,40 71J0 140,- 10X90 Itt^O 141,— - 17V.- «es. er* roerig* folder met tarieven en aanvraagformulier

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10