TEST t Motor dwars. I CXAV ISx 1, i I 1 V.V I I De beste kolen van de wereld voor een veel lagere prijs 1 f Pik’s Garagebedrijf Goes i Geen tunnel Dus veel meer ruimte voor FESTIVAL VAN IMPRIME’S C.V.-fiMMa? eves belles! 5 Hollestdle 0110MN5 Be Need ■-■■■' -■■■• r*- si i Hotel de Korenbears hun iü)"**^***1 aonstMixfo zatertb ...NIEMAND MEEN... HAMADA^ Qroto Ei|o«W|mx hnT ■77 ■■■■H E DANSEN I - -T— KEN I L'. ••••■■soo—ooeseaosseoeeoooeseeeoei i ADVERTENTIEBLAD VOCK Z IJ I D- EN NOORü-ötVELAND I Kr jfef s - Geniet van sen dagelijks wonder MEN KIJKT NAARU... EN UW BRIL F Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix". Goes Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, bgg 8399—0034. Giro: 3 26 37 M. A. de Rvyterlaan 35. tel. 01100-6588 Vort de heer G Vermaire,, tel. 01100-5705 INRUIL EN FINANCIERING en I EEN FEEST VAN BEDRUKTE ZOMERSTOFFEN IN HET STOFFENPALEIS I PROFITRER HIERVAN I KOOP NU- VOOR DE ZOMERPRUS NEEM HET BESTE! f fataiodi Vadert -- brilhouders. sigaretten- mm) AA kwal. - 14.20 AA kwal, 1 l.r- VOOR AL UW GESCHI F L O R E ïïl. Jeremiasse - Cjoes J ieessssseeeesssasoeoooeseeeessssssgaaa Veffingzaal ...Concertgebouw”. Vlisslngen. Tel. 2287 Dagelijks gelegenheid tot inbrengen nette inboedel Heeft U overtollig huisraad enz.? vraagt vrijblijvend inlichtingen. J. LOON, erkend veilinghouder 1^ 6 juni 1968 Oplaag v. d7bl. 23.150 exemplaren Ti ll. 'J -i INTHADUE VAN DE L.VOÜSTSTD. GOES PEUGEOT 200 aan nieuw wondar op wielen! b .1 XPLUS JEANNE GATINEAU Carat -brilen waarover gesproken wordt The New Black and White* ife rzaeacMp bR land van herfcomat, lar ons bedrijf en de voordelige wijze waarop wij kunnen ifl. dat deze ons in U tfaetallaa guldens Antroctatt (30/30 A kwal. 3 -13.50. Antraciet 5 (8/12 mm) - A kwal. 5 /10,20. Syntraclet - 11,50 por 75 kg. Eierkolen WS/9,10 per 75 kg. Bruinkodbrik. Union 9.—por 100 kg. enz. X Zlo W vraag oaao Mdor. Les Rirts de Saint Germain Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. 20e Jaargang No. 23 •UFtRWgllMA—f*e/2fTmm) f 14.— per 78 hg AA-KWAUTE1T 4 (10/20 mm) - 14,—per 76 kg A-KWAUTEIT 4 (10/20 mm) - 13^0 per 75 kg Het beate - en toch veel goedkoper? Kan dat? Ja, en weet U hoe dat kaa? Onze grote omzet. de aanvoor per zaaacM rechtstreeks werken, vormen sEmen een zo belangrijke staat stellen om U een aanbieding te doen, waarmee spaart Zomerstoffen vaa katoen, trovira zijde, torianka HnSaa Zomerstoffon Uh NoderM Freakrijk HaM Zomerstoffen i.es. tso. s,so, 4,so. s.so. e.eo. ti.ee A Zomwstoffsn hl wasmate* ceBacSae A ZOmerstoffep zaewHteMaeHMir A Zomerstoffen-ffestival »0i Vêrrasahwee l vagen In il 190» •A .1 I LANGE i. at At •A A h •rf ■r,o M '4 4 I r. J Amivmo 7.30 uur o IN .7 T ?S I I- VERKRIJGBAAR BIJ Uw «dra* eek veer fat» ea Stal Klokatraat 10. Goes ij Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u aangenomen. Les Rats de Saint Germain spelen 8 juni weer in de Korenbeurs te Kortgana. Aanveng 8 uur. Modteszs stoften ■UWC kwaHteHagaraatte I De alendeewete Modaiaa ia aan sreta eoSoctie ZEISS BRILLE GLAZEN Beter zien met het beate brillegla» PRISMA-KUKERS CONTACTLENZEN 1 Practise!» 'voorüaaut» ii Pechlampan, ■;’J 1 I wasborateia, plakte, rijbowijs-étui'a. benntempen. v ‘At - y d - - 1 Op zondag 9 juntas. presenteert J0NGEREN9OCH5TEIT „DE BEVELANDER" te Goes haar jaarlijks sporthal, m.m.v. Zeeland» topehoworkeet LANGE VORSTSTRAAT 44 - GOES - TIL i i plichtlng B Ganzapoortatraat 28. telefoon 6063 --r --k-- Zaagmolenstraat 1. Goes. r i 7- is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden die Ik (Jeeua) tot u gesproken heb, zijn geest on zijn leven. Johannes 6 63. Inzending V.EJLA-, Vosmaerstraat 6, Goes. OPTIEK FOTO FILM Lange Vorststreat 57-63 - Tel. 0 1100 -7251 De wegen In gewone autoflad»Nbnte -M da nieuwe Peugeot 204 Ié de (aluminium I) motor ectwr dwuss geplaatst mat dkacte aandrfvfrr--J1— in de auto. verbiuflend royale ruina» voor 4/5 peraorwnIn m< auto van nog geen 4 metar. WearW 4 daurse an aiaaptwnkan I Met de voordelen ven de anonso wendbaerfwid en "t oomeKfaaMk' parkeren. Ondanks licht ue- wicht (minder benzineverbruik, minder wegenbetoaËng) door leeg Xwaartapunt on brede wiefcadarotowatawegligging. t’:- t. >:9t A 3 1 it KMPPATROMNr Berd», ümpErl». Vs*» ee HorMBee (met do veilige, gratie, krdpvoraekodeg) CC Breng voortaan ieders dag onder uw make-up een dun laagje van- deze ongeëvenaards creme op Uw gezicht Uw huid wordt dan onmiddpliijk eatijn- zacht. door do wondersnelle weddag van ••n revolutionair schoonhoidaproduct van winnaar van grote talentenjacht Lee Rata de Saint .Germain maakten radio-opnamen. hl „Do Prins ven Oraujo” Geen. Aanvang 7.30 uur. 1 T* ’j jsl vtx-l A riï- j1 Advertentieprijs 20 Ct per m» Voorpagina dubbel tarief. Contracttan even op aanvraag. Voor fouten In tok opgegeven advert aanvaarden wij 9*N»'” enkele verantwoordelijkheid gevarsndriehosksn. antsnnss, var- 1 bandpakjss. Kimterzitjes, asbakken. slsuN|rin0-n. wasborstaia, plaids. rijbswIjs-Mw a. bernilampsn. achtsruttrijlampsn, thsrmomatara, stespkSbsis. i stuurhoszan. mascottes, i houders, hoofdsteunen, rugsteunen, panorsmaspie- A gels, voetpompen,, uKlaatsierstukken, spannings- msters, kompassen, trajectmetef», fotolijstjes. ii plaldhoazen, jerrycans, schrijfclokjes. sleuteletui's, imperlalbindars, autostofzuigers. ventilators, tun- i nslrakjss. kluissleutels, zitkussens, galijkrichters, luchthoorns, elsktrlsche hoorns, paéhkoffsrs. wiel- i i sierringen, sierstsrren, statische strips, banden- 1 i lichters, jodiumlampen. kaarsleestampen, prulle- -i J bakjes, nummerbordranden. transfairs, steekaleu- •O- tals, ringsleutete, divera tangen, anti-verblindings i kapjes, bloemenvaMjes. brandblsanpparaten, Finl- i lec en Valma onderhoudsmiddelen J Zie onze etalages en vraag het binnen zonder var- waarin opgenomen liet ,,Z« euwsch Advertentieblad' Ii -.fr-.r DL^ Nievwstraat IMPORTEURS, 2e Const. Huygensstraat 44, AMSTERDAM. Telefoon 167679. Tientallen referentie-adressen te Goes Door eigen imp Alle stukken mei garantie. van 2 volwaeaaMn. j gepia< kteino motorruimte an gaan autofladaralMta voorwielen. Dus vlakke bodem en -- 1 11 Met da _yoordeian van de wegenbetoafog) door laag van Aanvang 7.30 uur. ■NM KAN ORANJE" GQC8 ^|- 4bteto»0 8 juni i Insen SCHUTTERSHOF GOES Zaterdag 8 juni Muziek

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1