r voor HEMA allemaal lage, lag voor lage, lage HEMAd l 1 de zomer Is begonnen In de 25r uggen t prijzen SINGER 1250 20.- KWALITEITSSLAGERIJ RUISAARD M poley ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER GEMEENTEWERKEN GOES ol 1 KWALITEITSSLAGERIJ RUISAARD 1» fw ;w I I 5 249.- SINGER’S Panoramic Vi d. de triomf van SINGER ^£^298.- Dond vee h rl fllnfc Phoenix drukwerk.beter drukwerk 1 7 3 Vo, do< 0,42 1,79 2,88 3,18 2,18 0,40 0,25 0,98 4,30 0,55 géén oude machine? Tóch fa fatsesssanto aanbio- dtog. Prachtigs elektrischs rig- ass voor mchtstikwsrk. sisr- stokaa. knopen yen n - Accountantskantoor H. ROEST, ADMINISTRATIEVE KRACHT x i Er z|n marwow cBo menen dat Je een een oethoek gezeWq moet lamnen efg punt utt. ^^a^nêêSwek Ie eigenlek een „leefhoek". Want afle «eohone" hobby’s en karweitje kunt u ook mr xf n eethoek doen. Damrom hebben wg eethoeken en eethoehen. Wenneer mogen *4 wcbcM latan sfen? cods mashtoa. NEEM ’N ECHTE SINGER VOOR UW GELD Wijngaardstraat 47, Goes, telefoon01100-5172 ..DE BEVELANDER- Donderdag 30 mei 1968 i Biedt o deoe week extra In ■ha-rakie HAMBURGERS per «tuk 500 gram MAGER SPEK 500 gram VARKENSLAPPEN 500 gram MAGERE STOOFLAPPEN VLEESKROKETTEN per stuk BITTERBALLEN per 10 stuks MALSE LENDE 500 gram GEBRADEN GEHAKT 100 gram ,3 M GEVRAAGD hoedt 4.75 gevuld gesteld. A 5 Era ■r k 84 VESTIGINGEN worstodrts .■ii L 7® i? FIRMA 8. MEEUWSEN, Ganzepoqrtttraat 9*13, Goes. Telefoon 01100-6005. 1 o A o Aam o s a Dijk' TEXT c. Goes Terle Terle Terle Terle Badsl meisj Badsl stran Badst Helan frisse Khak Khak Hel ar Meisj Badst mouv Helar met Kante kleun Kante Korte Kerkstraat 3, Goes. Tel. *317. Koni 500 gram RUNDERLAPPEN iets doorregen SLAVINNEN por stuk Tul mo Tui Sb Pai Lu< Sla Cai o.a. Cai Of V Wil Car of li Jen Koe Pfa en r Exlnsisn tchuint-naaU-mt- cbinas, stuk voor stuk juwsel- tjes •- kilos kunnen! Soepel gut de fchuin» naald door de fijnste, maar ook door de dik ste stoffen. Als u eenmaal op so’n machine hebt gewerkt... Enfin, informeert a eena. NS hebt u nog tijdelijk de kans tot 250.- terug te krijgen voor wr onde machine (imgaarkt batnwk> Renaissance MIDDELBURG VL'SSINGEN 4- •- Bp"dmypa'k 46 48 Oo. verkrijgbaar Op 2e Pinksterdag 3 juni wordt gaan huishuil opgehaald. In plaats daarvan zal de route van 3 Jun worden gereden op 4 Juni en de route van 4 Juni op 5 Juni worden gereden. Da direkteur van-Gemeentewerfcen. Steeds voorradig Naai Bami Frikl brmdhrikaa oo tadkaa- pootjos. Mulo of tenminste gelijkwaardige opleiding of even tueel studerend voor praktijkdiploma boekhouden. Enige ervaring strekt tot aanbeveling, maar praktisch inzicht en accuratesse wordt nog meer op prijs aast SKctusisvo scAatos aoatf._ ■aar bovendien met knóóps- Satautomaat! Voor'7 verschil- lénde knoopsgaten. Ook bij dens machine, die LUes onge looflijk snel kso maken, inruil- voordeel tot f 250.-... plus sxtnu taak nsatowuhsl tw.v. 15CL- cadsaal ramA Has anas 6 me*nds content grote gaap op unl-broekjol Bovenstukke strasp of ruft- doooin. de stof NchHuohtig antron. Meten 36/44 i nauw- aansiuttend Helanca-bad- _pak In unt noclala (bruin) Ireséa, aranclo, aqua en realo (blauw). Met smalle i ochoudetbandjoe. ovale I lage, toge rug. Moten 36/46 15? Keizerstraat 1. Goes vraegt voor apoedigo indiensttreding In het bezit vanPraktijk Diploma Boekhouden en M.B.A. of daarvoor studerend. Enige kennis van de belestingwetge- ving strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties zo spoedig moge lijk aen bovenstaand adres. O Vooi ftwe BONDoo4efagra*fc boa hese «volop. Plak gssa pestaagri; dis arasra «f war caes sdtoUto*. Adseesear ab va*: «NGBR MwmM ar IwWiidiw Gaarne als toMUagaa esoK Seberas naald rnodans aa tauetto D 4e WW* tW» Mw*U_ fa botter ctrasUbel --f. - - - i j fanalt -■ Pfast.: Bedrukt antron badpak met schakelslultfog Hton kleedt etonk: aan de hals, lage, rM-s_a CX^r^TnoXrtT^ lage rug Veeikleu- a» irn heel wóto» met Btrik 4.7» Berg badgoed m badstof badte». Vele kMu- rencombinatiea, stevige draagband 1tJB Vuer ale BcfadusMaM-anchiMS aeMtde 4 wuMds nnwfust rafeBuR ER ZUN" MENSEN. Apart efltftt: ceintuur met Mtoart* Netanca, 81 TTo- Elegant met rak: unl fan- pez model mot ceintuurl tasie Helanca badpak, wit Topje contrasterend afga- contrasterend op blauw. rancombtoettoa «^44 pige knoopgamoring 36/48 lig dessin met als Een badmuts? Een bed- Ean gladde bedmufalwM- "BtoMW badmuts (maar Alleen In de HEMA

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8