Kort goed en Met vakantie Laat uw auto 1 I ntsfijn- in orde zijn! GOES E 75 KOSTUUMS KOLBERTS es BLAZERS REGERJASSER JACKS VRIJETUDS-AFDELIKG de magneet w ,75 PARTALORS FAASE SCHOERSERVICE ERMERINS Fa. Drukkerij „De Phoenix” DRUKKER ZIJN IS ELKE DAG WEER NIEUW LEERLIRG- HARDZETTER SCHOENMAKERU HILLEBRAND H Ganzepoortstraat 17, Goes Zatordaga na 12 nar gastoten) AVORD- «ERDAAGSE SCHOER-OF TAS-REPARATIE De beste kolen van de wereld voor een veel lagere prijs w y Li J i j CZAVj AVONTUUR Jongens kostuums Donderdag 80 mol itoo« JOE BEVELANDER” S" dto Boer •Al Marconistraat 1 -Telefoon «538 V. >y_ 4 - I uit Is 'X JONQENS-AFDELING I Jongens blazers Jongens pantalons Jongens Jacks kleuter blazers Culotto-pakjes of Lange Vorststraat 59—51GOES 4 «ffl .7 -v i Koopt Uw Betoenen bij do man. die zo ook repareren kan tlgon Kom kijken en kies uit do veelzijdige FORTEX-KOLLEKTIE inde reet SUPER WALES 4 AA-KWAUTEIT 4 A -KWALITEIT 4 j,ooooooooooooooeo»sooeoeeoooooooeeo» O WjJ gaan met vakantie Een veelzijdige sortering In v POLO-PULLS COLTRUIEN OVERHEMDEN* WEEKENDERS ook met col Astralon, badstof polo's mot lange en korte mouw r PROFITEER HIERVAN I KOOP NU VOOR DE MEI-PRMF NEEM HET BESTE I zowel in terlonka als vormvaste katoen ra - lary „SPEEDWASH delta» Lwi*tonMIIMM|MaMÓ0i0ggi0IBNgnwiBBimwim| i t7v. MET HOBBYHUIS, Lange Vorstotraat 4 en 1. Does rWSWWWmiHHHHHIMMHIlUi db awvw itnes -rnmusiuiane in Polo’s en sweaters Astralon - velours on badstof Sinds 1898 Korte Vorststraat 12. Goes. Tel. 6709. Antraciet 3 (20/30 mm) - AA kwal. f 13,90, A kwal. 3-/13,25. Antraciet 5 (6/12 mm) - AA kwal. - f 10,80, A kwal. 5 - 9,90. Syntraciet - f 11,25 per 76 kg. Eierkolen WS 8,90 per 75 kg. Bruinkoolbrik. Union f 8,80 per 100kg, enz. Zie of vraag onze folder. Enorme koos In jiamHmmminBnnMmBumamnBmnmmmmmMnaMMNHmk tooeooooooooooooeeooooeoooooooooeo^ Te koop gevraagd: huisje of boerderijtje voor nu of later, f I Plaats an prijsopgave onder strikte geheimhouding. Brieven onder no. 22-4, bur. van dit blad. „SPEEDWASH DELTA» 4soes iseeoooeooeeooeoooeooeoeooooeeoeooooeoeoeeoooooeeoeooe Start: Schuttershof Kreukelmarkt 19.00 uur. Junioren 4 x 10 kilometer Sanipren 4x15 kilometer Inschrijfgeld junioren 2,— Inschrijfgeld senioren f 3. Leden Z.W.B. reductie. Inschrijfadres tot 9 juni:. Kamperfoeliestraat 34, Goes. »eeooe»eooooooo»ee»eooooeooooooooooooooooeoooooo»eeoo UW ADRES Zoek mot 50.000,— doel te nomaa in bedrijf ottverechillig wat. Aanbiedingen onder no. 22-5, bnreau van dit blad. (10/25 mm) f 13.80 per 75 kg (10/20 mm) f 13.80 per 75 kg (10/20 mm) 12,90 per 75 kg Het beste - en toch veel goedkoper? Kan dat? Ja, en weet U hoe dat kan? Onze grote omzet dé aanvaer per zeeschip uit land van herkomst, rechtstreeks naar ons bedrijf en de voordelige wijze waarop wij kunnen werken, vormen samen een zo belangrijke besparing, dat deze ons in staat stellen om U een aanbieding te doen, waarmee U tientallen guldens spaart. Maak met ons tijdig een afepraak voor een Vakantto-toepectie van uw Ford, zodat u uw vakantiereis lot een succes kunt maken. Bent u op een noodsituatie voorbereid? Wjj zullen u gaame adviseren b(J uw keuze utt one assortiment speciale accessoiree voor moor veiligheid van u on uw gezin. t i Goes FORTEX I .i Deerne zijn wo weer gaarne tot Uw dienst i 51 I f I Inlichtingen omtrent verdere plaatsingamogelijk- heden kunnen worden verkregen bij Sekreterieet Diet rikt Zeeland, Markt 12. Axel - S" Postbus 2 Wemeldinge Tei. 01192-349 (3 ssa 4 Us. 1* juni ma. f>. ./.c„ Voorstad 24. Goes. tel. 01100-5915 Staan o eeO-sst i- - Bierkade Gow, telefoon TIM i Oei- Ips. tr. 1U 55. ka 'j t ‘X-V^.vn Alg. Aaeurantfokawtoor Helnkenszand v Alg. veraakerfogon Flaaactortag aste's. hatshoudotijke artfook.. Laos resten dij overlijden echuldvrij Telefoon 01108-020 1 II to 1 was van Guró voor tulndersalas S van Gurp. Molenweg 30. Lew>- dor». <fo jouw toevertrouwde, razend snelle drukpers, die elke secon- fartt vaknwnechep duieta druks per uur maakt Det O vak voer een moderne el. die neg itovoett voor spanning. Interesse? Knip deze advertentie uit en stap er mee neer een drukkerij, at informeer eens bij onderstaand adres, weer je allee over do od- laldlng on het fikse loon kunt vragen, je zuK ale je er wet meer van weet, toe moeten geven, in bil i Er Ie plaats voor oen O 1 I Gun self een ■emakkelijke wasdag. U brengt Uw waa aa kunt 1 na efgasprohin tijd weer halen. 9 kg natwaa f V» I kg gewaaaaa an gedroogd 3,75 Mho wee wordt apart gewoman 10 11 12en13liml p V Jk ■S»t-*»n*iu?i'iul—p«n br afoepkaM gurMSMiMe Stataat hst voigsm jou niet wwor? is hot «Hoon nog moor tobefoven go do taovitle of In do bioscoop? Zou je altoen ai voor hot grate zo'n honéeré teer ootoorgeiooM wUtoe betoon? Och kom. Goad er worden Indoe» daad aeon bemanningen mnor ■MMdlt woof chJng^Mppbrs mmdf Jaeram beetaat bet heus nog wei; het-grato avontuur. Enhettaheuo niet zo, dat jeaUoen maar betoon of amfora ..stomme teantje*' moet neon zoeken. Voor een keréi «en 1 B ef 16 jaar.dte zeven Mas- soa bsoft doortapse on stat moor issrpHchtig ta b ito at er heao nog wei meer dan dot .^totoww bssatfo. Avontuur b er echt nog voorbeeld. Meetor te zijn over de jouw toevertrouwde, razend snelle drukpers, die eike secon» deje volle aandacht opoMen die don - een fl jongt avontuur en •r mee neer een drukkerij, et I vij vnówsiuana adraa. waar je allee over do od. laldlng on het fikee loon kunt inregen. Je zuM to je er wet moor van weet) toe moeten geven, in derdaad ja:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7