I! PHILIPS Vlot en chic, romantisch en extravagant Nü geen excuus meer... ESSO BUTAAN* het gas met de plussen „Elke vrouw is zó jong ZÜ Z*Ch ZmBI&x kleedt” MANNEN een administratieve ii krachKvrJ HOLER KOLEN leeriisg-moateir De Magneet zonnemode heeft voor U de mooiste verrassiegea ia petto er zyn wel degelijk verschillen in gas.. Algehele vikaitieboRiee 1 L rt .20 D.- n I ’JSK ffi IClb Ua--'P tola N.V. Philips* Gloeilampenfabrieken W7/ IHlIllllllllli ■1 aat 74 m: re w e mm A. N. B. AM. Goes Wses prUsbewust - tank vrije boradne FIRMA C. L. VAN DE VREEDE A Zn., i. r 39,75 Mode In blik I Tricot tricot jurkjes in de kleurige des- - sins van Londen 1968, ver pakt in decoratief blik 24,75 N.V. Philips’ Gtosllsmpsnfabrisksn t Fabriek Roosendaal Ml ISM chler- i jm p K UAA 1 u t t. J ,'P- op /an. P P P. -P P P len lei. :as P ;0«-._p P-' P Fobrisk Rooooodeal. «M. PorooMolszokon. Zwoeeboofstraet 2 »- an 5d Pj»«: tjea. eiar* I enz. ngen t plm. 17 laar Diploma s niet vereist Sollicitaties op bovengenoemd adres Item kmme Ml U earn NPOVfKOUN anthredet guldens goedkoper aanbieden zonder grata, stof of steen. ten. f «30 M M «0 M f 12230 ■ka. W t «30 per H 10 M 120,— ete. V 1838 per If10 hi 100r— Al earn «teredo* wordt verkocht onder volle garantie. •am am am kmrt of tel om ep m binnen 1 week tent U B tet tedt van Uw brandstof W| leveren In Zuid Holland, Zoetend on Bratent Omo boetdodreaem zf)a aTteMOon OieOMat” totelemOHMMM 010-128129 Ook jongens, die binnenkort van do LT.S. komen, kunnen zich melden. SchrtftoMjke sollicitaties aan AMZ, Voorweg 15. Krulnlngan jeeeeo»eoooee«ar»eoajtaaooooeoeooeoi Laaaaaaaaaaaaaaaaaa m .WCM9* dftm agknteete «mteRk Meereek* rot m i ilBiimaOnS. om .HOMO* amtdm ofrlm tent U dm ook in de wtatar rmdg taBm taSmteapml Veer douw m rapnradg b ZM m Kurd Bi minui aam Zeilmakerij Zeetewefl - Yerseke Toteom 01121-1200, 1000. 11,15. tnf1,35 me.;. o: >90ct iket- 1,08 iket- 6 juni *s avonds van 7.30 - 9.30 uur j 7 juni *a avonds van 7.30 - 9.30 uur 1 8 juni *s middags van 2.00 - 5.00 uur 4 Plaats van Inlevering 1 Jac. Catsstraat 10. Goes, tel. 01100-§478 j De penningmeester 4 J. A. VOO de Omekede 35, Gom. DepnBjfcs van 74B-18 ovr. Zotordngi van *4 wr. Verkoop on vorkoor vam tanOen caravans. Vraagt folder van tonton aan. ~ioo44444o»T¥foMS»»oooooooooèo5o4d5 j Gebr. Boer N.V., Goes Vogolzangswog la. Goos Vrolijke blj-do-tfjdse kroatles van Dacron of katoen, mot Jo„g. mOd.n.n in M won- dermooie Trevira 2000 en Diolon-Loft van 29,75 MAAW •■land t Wagm van Ba KaapkaaM Da IT»raa>ivra Da SXrnw Wij «eken voor onas lamgenfabrleago Ucht werk- - -Goed loon Grati, bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen InUchtlngoni Iedere dinsdagavond ■ora^cAFB-usTAuaAirr abbbs vam-tov I mw-tata -Br SS vaan vaan aSmSSw r MS-lABam

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 19