?T*N KIJK: Radio VAN DEN BROEK j tee mmri HMIIl-MTO’S WJRMEKEUSIN (5 iiwa a I 1 i wMw«NarspoRna&AWMSoaoiMir7wiorMWiu Zomerkleding 4TA n B-v W*. Probeer het du in' een volautomatische amrriff BE GROENE N.Ï. VINDT U HET RIJ EXAMEN EEN MOEILIJKE ZAAK? Het Kleaierbiis Eigen servlco-dlenxt - KLOKSTRAAT17-GOES-TEL.763B Het Klealerhais B E V A - H UIS, Laage Vorststraat 14 Aotomobielbedrijf GARAGE KOORD aaa Qczav z It Otwwterdaq 90 mal 1999 ..DE BEVELANDER** »l 1969 188»- 99,- 79J» Waarom duurder .•4 rjjdan ;dan 1 r 4 a Ji ?i I 2. QOES KAPELLE 2 V A. van dor Llhden N.V., Gevraagd: MET MEISJE et beneden 18 jaar AUTOMOBIELBEDRIJF j •30tot18.ro FIRMA J. A. VISSER A ZN Lange Kerkstraat 2*6. Goes, tol. 6857. Wat verkrijgt man Riöips portable. Tevens draag- Philips portable. FW-band, Aansluiting vooraxtélofoon. Wat wordt vaal gedaan? V •rvarMi BANKWERKER LASSER nodig Is? lovr. Faaso, TaVorhstraat 14, k GOHS ToMoon 6709 «SSSnootfMM aonoiukingoM buttonontonno. BMdoodmotkunotloor. Mg— •i.'T'S.Ï Wat z||n do voordolon? Wat zijn de vereisten Tank OK 8«p«r Oktaan-bnnzlnn voor 11,6 U «paart olka koer raim aon goldoa v ƒ- -• - r:-.f Bovendien hebt U een klasse benzine. Steflonepleln. Goes bare grammofoon met twe« snelheden. Lange-«nmklden- •AD- en KAMttJASSKN 29,90-32,00 -38,— Al dot arMcelen ook la grote na coq>alanto~~mataa tegan «charpeprijzen Philip» »nijï_ tasenoortolefoon. Kleuren: donkergrijs, zwart, lichtgrijs. 79 JO brainMge. Wat zijn da extra voordelen voor 60 Jaar en ouder? Koopjes van da week: Laak vtat voorMf Mios rvyfahta Lonoo- PMtao portable. Langs* middongoftInclusief «nredM^L ïi&^M|MgR fan roavan ydiiirt/ Kleuren: beigé/groenof golf. Met netvoêdingsaon- Kleuren: róód of zwart 99.— skiiting.Roodofblauw.149.— met metalen front 199.— lang»- en middengolf. ;r I 1 I b I •MM f owo-aui U-OO tcoo-if.* IMUUPS 0 f .4 3. 4 Oak mao men rijden mat kampeerwagen al aanhangwagen. R i WEMELDINGE - I t Ki A Owoetors badstof ea Veieara 0.7» tot 3230 Khsiii fNbutalwBS reriaaiMrilo 1130 Hereneherte 1130 tot 1030 800,— 478,— 428/— 400,— uw.— Woekoad Jaejae 1030-2230 1. AajaBervtraet 8—7, Telofooa 011004010. Zeaeerpettoe met groene klep - 8.00 - o I MACHNUFABRUK Fruitlaan 20. Goot, Telefoon 01100-0838. LICHT GEWICHT COSTUUMS. ook grote maten 79.— 98.— - 119,-149,— Opijkortoreakea 12 soorten 0.00 tot 20.00 vanaf 8 jaar slechts 030 - 8.70 Z.00 I - 0 Weekoadera ea pole’a met korte mouwen 830- 1130-1830 Udrtaaariekt eeWarta 8230 - 00.— -78,— Nylon moaaae pole'e diverse mooie kleuren 17.80 IMaaka khaki paataleae 1030 3030 2100.— 8280,— 3000,— 4200,— 8700,— «200.— 30Ac 3000,— 1780,— 1000,— 1300,— Tricot mede eset charme Vóór dB Bontrl oeOtcOe In astralon en trovira kimt U terecht in Voor de pinksterdagen nog ontvangen jteapare Vormhoudend, zelf te wassen en wat *n keuze in kleuren en modellen Voor strand on tuin maten S M L - (Ondermaten 82-184 Badstof ktoeterpakjee, btsskjM sss« 2040-3230 Haroe ssresehreokoa De echte Aetratoa poto'e 34,00 3230 3430 8730 Voer DMUmURU TRAPAUTO» W»1 TRCKKARRCN LOOP8COO1M3 - rttACTORBN Naast da speelgoed apeciaaalzaak Volgende waak In dit blad uitslag openingsprijs- vraag. Deteeadee waakenden 1130 -1430 10,80 1830 Men verkrijgt een normaal rijbefija B-E en mat, dlrakt na het ver krijgen hiervan mot iedere willekeurige auto rijden, die het aantal van acht (8) personen, en het totaal gewicht van 3800 kg. inclusief V Ate men besloten is om son rijbewijs te halen en man la van plan daarna oen wagen te kopen, daa komt hier eaa voordelige methode: U koopt een Oaf vóór of bij aanvang vijfde rijlessen en In doze DAF temt een dubbele bediening en tweede binnonsplegol. ’IS Wegens uitbreiding ven onze productie nieuwbouw van houtbewerkteigemachipee, vragen wij voor ze spoedig mogelijk: SoMcitattee, eventueel bij tetefontedho af spraak ook te avande aan: Radio VAN DEN BROEK BIB r@9H breeds vanaf 79.50 -► Te koop: 1 BMW 1«N Ldeun bj <0*. Garage Rijk, BMW en Glas dealer, Clara's Pad n, Helnkenssand. tel. 011M.W1. -► Te kocp: 1 Audi 88 super bouwjaar 1M8 t 3M0,— beneden nieuwprijs slechts 1M tan geL Garage Rijk. BMW-Glee dealer, Clara's Pad ZJ, HeinkOM. Land. teL OlteMBL 01105.Ö74 Phlltpe «epvrieokieten van t «00,— nu t Stroom N.V., Lange straat 1L17. Goes. tel. 9898. Na 8 uur teletooc 1. U test in uw olean auto. (Hiervan hoeft de DAF nooit achadeMka gevolgea, omdat hij niet onder of boven zijn toaran te rijden te. Altijd jutetO versnelling dank zij Vsriomatic). U kunt aan rboahooi naar eigen keus ultzook^ji. 3. Belangrijk minder lesgeld. 4. Grote atlmuiane om door te zetten. U kunt zaM ap vrije dagen met lemend In bezit van rijbewijs (mlnateno drie Jaar) on hetgeen u leert bij do rijschool In praktijk brengen. (Moer ervaring, korter leasen, duo goedkoper). Een kenteken van een nieuwe' DAF op naafo te hebben staan. Staat hot kenteken op naam van vader, dan mogen moedor On de kinderen, mits desa mot getrouwd, en op hetzelfde adroe wonen, examan doen. Staat het kenteken op naam van oen'flrma, dhn mag Mn lid van de firma, of Mn Nd van hot personeel, examen doen. Op do ca. elke 18.000 km die U rijdt, betekent dit dat U 1000 k(n rfdt zaadar bonziaakeeten Door hot hope oktaan on do madame tnovssgtegen, een ben zine, waarmee U veilig'on voordelig rijdt U vindt 14 OK-pompen op Zuid Bevelend, o.e. oa/op 13' andere piaataen ap ZuMoveland Papegaaistraat 14. Goes, telefoon 7086 BramOate faas sa 30.—-40.— -> Tijdelijk aanbod: Hofnar van S.8o voor iïuWrora»Bi^ Kom ktam. IMt zagszovMi aoedepart»- btes bij 9kMtf. WBt 9M fantastisch gMM! v Dat heet Big Sound. Door Philips* knappo minia tuurtochnlek isbotnMlo outvaugM* gedeelte hooi Hein. Gevolg: moor ndmto voor grotere hddsprakere. Resultant: veler gehdd. Big Sound. PuOovero ook met ronde halo 23,80 - 2730 - 324« Tóriaaka Jacks diverse modellen 28,«0 -M.— 48,— Kerk- 81100. i 01100 Wij bieden hot schele jaar vete en eoed betaald «er* op ons steller als naai, ster of loertlnenaalster krin- berg N.V., Industries!->l Qoea, tateOeea MM. Vbor meer gedetailleerde gegevens an/gf gratis proefrit wende man zich vrijblijvend tot Th. F. v. d. Weaie, Wouwstraat 0M2-18-23 - Oase - tel. 78817782. Degenen, dip, 60 Jaar of ouder zijn, het rij-examen kunnen afleggen In oen DAF-teuwagen. mits zij kunnen aantonen aan de hand van het kentekenbewijs eigenaar van een gtendkte DAF-wagen te zijn. Mot ANWB-BOVAG-GARANTIEBEWUS. CONDITIERAPPORT en bewijs van herkomst geven U de hoogst mogalljke zekerheid bij het kopen van een gebruikte auto. Maar aak da prija te bilaagriJkJ Flat 600 D met open dak, dhr. uitv, on prijzen vanaf Flat 600 D aan zoor teiteroasante keus, alle pr. at vanaf Flat 860 S een ruime kleine auto (wat lopen er voel) vanaf Fiat 1300 on 1500, mooie 4-deure auto’s pr. at vanaf Fiat 1500 L, ruime dauro met 4 M motor Ie eig. pr. at. Flat 850 Sport Coupó mot radio etl 15000 km '67 Ie elg. Flat 1800 ooafort Ti7, zeldzaam mooi, d. groen, Ie eig. Ford AngÜa de Luxe *66. zeer mooi, 1e»eig. pr. at. Renault 4 L Export model, slechts 30000 km Ie elg. pr. at. Volkswagen da Luxe *63, pr staat carrosserie matig BMW 14 790 van *62. zeer leuks auto v, geinig geld CttroOn's 2 cv 1962, een paar zomerkoopjes vanaf Volkswagen de Luxe 4200. d.groen en zeer mooi Flat 1100 van ’60 en '62, doe het solvers Hillman Minx *58, techn. pr. at la eig: Flat 600 Staboncar'a voor doe hot zelvors Renault Estafette bostekuagen '64 pr. et voor slechts T,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15