MHffi aMLNERMANS I DUNK Ft raMwax^ ONVOORSTELBAAR EL-ES LAKKEN voor at Uw binnen- en buitenwerk SERVETTEN RHJZEfcUM CHIPS HALFROND VEJMOOTH IQVAHILIE SUIKER 33, HEEL POND BAKMEEL 40 tëaóa^Ëpé\NOTEN mctop «9 KÜêNMNOêlEN 195 xpondspak Mk BE$S0*90NG uw feestmaal urr: malse n VARK9BI RPLIAPE MMR VOLOP WOWHP MNA2DVRte& MOGELUK BOTERHWKORRELS 99 I s ^HARING IN TOM.yg I 1 BuKTONUN^CTOBffE 00 I r P* TUINBOONTJES 115 I RWAEENSEKBttEN Qf I zonder pit naar hba zelf voor iiuieeuruiti t>rr> CömöWHM GLAS GLA L ballor model met mot MD 49 3 STUK I 4 1 I 80OERS I 1 DE GOESE VERFHAL PIK’S GARAGEBEDRIJF WERKSTERS voor een gehele of gedeeltelijke dagtaak SAVELLI ZOEtE ROZUNEN jHf zonder pit. w Tom Machielse t bruidsbouquet Wm dwx.alte medewerkers en medeuuerk&terd abac kbarovncfe drukt te uervuerken. I leerling - röntgeslaboraste J O h v ■4 DE BEVELANDER yi H A* IPPELF s I V V i nanas On w I el-dennan encUmnüryje ZWARE STUKKEN 9BvmRMnaCEEP NEEM ER WW IN I 1 2 kantoorkrachten 1 ervaren personen wagen monteur 2 ervaren vracht- wagen monteurs Wij vragen enige Werktijden In overleg te regelen Sollicitaties te richten aan de Diectie Kloetingseweg 47, Goes Inlichtingen worden verstrekt door het hoofd van de huishoudelijke dienst (tel. 01100-5510) UTERFLES 'n kruidig? apetrr/eL tviirnisc. zo&c ujiin Mf UTERKRUIK I v* mciky.A ftVJt r ONG GROTE SUCCES MWP* W'JN COGNAC VS uuyr xd I,. FPANSF COGNAC^^P voor een krocMbioe soep rvnder poutsb Donderdag 30 mei 196D wu f wagaa: aeooeooooeoeoeeeeeeeeeeo h Wegens vakantie ’GESLOTEN. C. P. VERSCHOOR! 0 1 --m-w- - - - ig/e UCAACSl mC ilCDwdv Waohb echter nieb tob de laatste ctoa ▼erwgrniïngs Unie N.V. I W. F. 4. NtounaaaM s, T.meuzea TM. »«fBB4MI *.Ot180-M71, BfMMM I r’ - U VOOR KEN GEDEGEN C. V.-ADVIES 1 IL i I aaeeaaaaeeaeeaaaaa..Tsaaaaaam j Op de röntgenafdeling is plaats I voor een Vereiste vooropleiding Mulo of I Middelbare School I Sollicitaties te richten aan de II directie. Kloetingseweg 47 Inichtingen worden verstrekt door I Dr. G. H. J. M. Kemme, radioloog, I (tel. 01100-5510) I ■a; 0 V *7 A, 9 WI0HEU Vraagt gratis Uw verf-sdviszen 4 4r i i, Vi ss?g®69 Wijngaardstraat 37. tijdelijk tel. 01100-5831 •69 k n, Mannelijk of vrouwelijk. M. A. de Ruytarlaan 35 Goes - Tel. 01100-7935 «ose |98 fchMi ■tiftssa z Bloamaierkunst Voor uw bloemen, planten en alle voorkomende bloemwerken Lange Vorstotraat 34, Goes. tel. 01100-7621 Tegenover Papegaaistraat vaa 4 Ca. 10 JaM Owed ea OeaMbeMtedl ’;- Voerotad M, Óéee I-" I I I I 1 OM PINISTER INKOPEN OOENINKHmSSMS anuKviKHis»-* ggsog 350 ZahhwB^ Goede Üflancieringsmogelijkheden aanw^fg

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14