leiden naar Rome Vele wegen jatm problemen NMS KOELKASTEN Phildar sokken id i .M EUGEOT —419“ 00 ZOMERPRUZEH 00 Nederlandsche Middenstands Spaarbank GEER SYSTEEM GEER SYSTEEM kan U die gezelligheid geven D \A2_7 I’ F j 4 585,- I 1» I TWl 1M8 Donderdag 30 moi 1008 I.: voor Ter kennis van belanghebbenden wondt r sal plaatsvinden op ten kantore van voornocmd dienen te worden ingeleverd f/ o 1 E1ERBRIKETTEN ;j V 1040 13,— and GEZAMENLIJKE PUBUCATRE VAN: I. Fokko Ver. Steonkolon- en Oliehandel N.V. zostorstraat i o, Gooo. toiofoon 01100—7003. Firma van Hove Tulpstraat 28-34, gom, telefoon 01100—0700—0283. Firma Kole LwwootraatOa, Kloetingo.ttoofoonOIIOO—8084—704< Bestel NU bij éón van deze adroaaoa bij UW EIGEN HANDELAAR. 1 I I PONY 68 PRINCE PAREL „DE BEVELANDER” ES Doater voor VAN WEEGHEL orodueten Maar de weg naar een werkelijk goed verwarmd vertrek Is en blijft vla de goede, trouwe kolenhaard. o.a. Zanussl Bauknecht Erres Marijnon enz. GOES o Ganzepoortstraat 6 Telefoon 6714 E Y. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦eooeoawwoaoo^oooo+oooaoooooaooooooooooooooo**************************************** Alles langzaam duurder maar alleen kolenprfjzen blijven op peil. 5,50 f 9.~ f 11.00 Amsterdam, Herengracht 580 geeft die prettige, zeg gerust onmisbare Absoluut krimpvrij Lange Kerkstraat 12 Goes Telefoon 8154 f Firma K. Pik Zonen Lange Voratotraat 11, Gaas, toiafooa 01100—7035. Firma Roynhout Voorstad 81, Goes, telefoon 01100—5324. LI een belangrijke zorg minder in uw vakantie MIs ’m, die meer starts, m sten. A» uktaer. HELEMAAL’H’VOOR LENTEMODE Bi ZOMERPRET „vloerwarmte” van de spaarboekjes van ons agentschap Borssele OeotetraatO 4 sa 5 juni 1988 van 9-12.30 uur on van 14-17 uur 30/80 30/30 Parol 144» 15,70 1180 18.10 15,— 14,10 1145 1440 14J8 13,30 13,70 1240 krielmodel, 1o kwal. (v. antracletmljnen) f 8,80 Eierbriketteh van andere mijnen 8,90 Mijncokes I, II, III on Parel Bruinkoolbriketten Union, per 100 kg - Syntraciet IV 8/12 1440 -5 Een keurcollectle goede kolen vindt U hieronder uitgestald. Alle onderstaande bedrijven zullen U gaaroe van dienst zijn, ieder op' zijn eigen manier, zoals U dat gewend bent *-•- - - Vanaf 055,- Wacbt U niet tot vlak vóór aw vacante Dt spaarbank waar ialtrta zich thuis writ .’.'d uM»VK*»**w.r-?rr Géén prijsverhoging, maar belangrijke PRIJSVERLAGING! ooeeee»oeoeeoe»4eooeeoooooooooooooooèoeoooeoooooo»e»»oeooooooo»ooooooo+oo+eeeeo»+ooooooeooeoeoo< tost staat tousset M| ces «oer 1.96 J •tie J inö. 4 looeooooeooeeooooooooeoooooeoooooooeeeoooooeeoooooooeoeaeooeeeooeoeoeeoeoeoeeooeoeoeooeooooeeeeeeeeoooeoe»» ANTRACIET Edel c.q. Wales kwaliteit Super I 1e kwaliteit 2e kwaliteit ESSKOOL 1040 12^— Vetnoten 1 on IV (zonder Ö.B.) 8 oeoeeeeeeeooeeeoeoesesoeeoooeoooooeeeeeooeooeeeeoeooooeeeoeeeoeooeoeeeeeeeeoeeeeeeeeaeoeeeeoeeeeeeeoeoeoeeoe KI JK BIJ XmagnEF I DEALER f VAN DER KLOOSTER M)E8 f J 600 vestigingen ia Nederland I i i t V k 1067 1964 1964 1966 1967 1963 1965 1966* 1968 1964 1964 1964 1963 1964 1966 1965 Japon, in ve. irte Iets len .1961 I960 1962 1960 1962 1953 jfl -■ •E 6.96 6.60 de De stalen laadruimte Is afneembaar en kan als kast worden gebruikt. 485t* -*■ Verhuur gedistingeerde gelegenheidskleding In kol. be.ts en pantalons. Ook In vóorrsdtg gatongras. Lang» Vorvtatraat 86-41 Gees Een bijzonder elegante bagagewagsn. Fraai van UJn en kleur. Ma- oatatraat 1 Mafeea SBSS Mot proviandruinte en plcnic-kouken '■•.'a toes, p -► Verkoop an .epaMbe «ml* T* k®°P: broairaman S. l dto. Va. ven DttaL KtoeUate van Ourp, MuSswwss 10. La- L Kopmels. Bosseweide 40 -wederp, tel. Qlloe-SOS. Ta koop transporteurs. vertragfogs en TGduktor. tuin. Fa. Sarrarens, Breu- motoren. J. de Vloer, ‘s-Ora weaeekhr. tak SnSMSA Elke dag verse eieren.-» Verkoop en reparatie Voor een uitgebreide sor- 1 - -- ...IT.V. Fa. van Driel. Kloetingelteri grOente en bloemis- S-Oravenpolder, tel. 01103-[Patijnweg M, tel. 7V76. Irien naar Fa. Serrarens. 7^ I Alle elektr installaties Isrouwersgang 1, Goes. -► Te koop broeiramen. S Iwurden door ons deskundi (Tevens i2:_ van Gurp, Molenweg 20. Le. [verzorgd. A. Boonman Ove [Asefkorréls, potgrond, com- Wtap. taL OllSSJSS. «aanda. taL eUSSJSSL Ipoot. Sulneaieedaohapperena. FVS/MO/M» MMelsu oa BreMflelseu P. MELSE - GOES Mlddalburgseatraat 16-22 - Tel. 7283 -> Verkoop en reparatie a. W Wij hebben allo bestrtj- utt <fc dingzmiddalen voor UW wareaang L deeg. verwi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11