Opgelet 11 Speciale STROOM enkele meisjes Of 254,- k aanbiedingen i l a I geslaagd?...... wat nu! .li _N0/ 139,- 5 NO/ 509,- 15 NO/ 54,95 NO/ 139,- NO 799, ND 1?70,- "jlv. a ►95 en! Ie 00/ 799, L00IS3E -60ES N.V. Gebr. Vermeulen ’LETOPGESLIUGDE P.MELSE NO/ 199,- BMY VISSEN Gebralde ufo’» met BOVAG-garmtie VW 1300 1906 Flat 900 D 1966 1666 1966 1964 1667 iees r 1964 1966 1994 1969 ■09? .J LANGE KERKSTRAAT 11-17 GOES TEL OU00-5855 naOuwOURMM DE JONGE j dL N. - HOECHST-VLISSINGEN N.V. I mei 1068 Vrijdag 24 mal 1968 - voor I PHILIPS BANDRECORDERS van f 299 PHILIPS DRAAfTOPSTOFZUIQER 9 -K PHUPS KOELKAST nu f 268,— PHILIPS COMBINATIE KOEL-DIEPVRIESKAST van 599.— i - PHUPS GRAMMOFOON ven f 169,— if PHILIPS WASMACHINE CC 1000 van f 1599, I aam. aovAa/ANwasAKAimi hmancndnnq PHUPS DMPWHBSKIST ws Z OQOr- PHILIP» DMBKOP SCHEERAPPARAAT (opoe.) I Si 1661 1060 1962 I960:. 1962 1963 o 1967 1963 1965 1966 1666 1964 1964 1964 1963 19M '*«r i V 1967 r 1964 1964 1966 van M. J. Trano» Everaord Waaldijk 3. Heinkonezand Tatoteea 01164496. KMtP at. bI Peugeot 106. grijs vanet „DE BEVELANDER" v tel. euea. Weatwai 36 Gees Taiafeen 011064210 Of zo’n vlotte PEUQzon Wor om jong on «wlgroetgnd bedrijf vragen Mae opMdtog tot ADMINISTRATIEF ASSI Laat uw dochtertje -5 een» opvallen! bouwt op oen groot Industrieterrein aan do Stoehavea te VHeelngen-Oost verachltlendo chemische bedreven Do eerste fabrieken, oen foofor-, fooforzuur- on oen Wpolyfoefeotfabriek beginnen thans met do produktte. Do bouw ven oen twoode foaforfabrtok zal In do zomer oen aenvang nomen. Onze bedbfvon zfa oost Nadar landeo medewerkers bemand. dto M|0M gestaagd zfn, reap, dace maanden examen doen veer hot diploma M.U.L.O., HAS. of detaü- haadatovuósocfcooL RMoao worfclOd wonden ztf tor piaotoo 2 middagen por waak onder godlpiamoordo leidtog opgeleid voor do erkende diploma's typen, Nedorlendee hendolekorrwo- pondontie en eventueel steno. ZO zullen goplaaM worden In Mn ven de vargohMende oektoron van one kantoor zoals: bookhoudtog, inkoop- atkeMatratte, anpodRie, bodrfb- ea mageeBoadtekd- WR btedan eea pratige werimteer, sscdsms ■balds voorweardea en vsf vervoer van en near ene bedrfL uw brief, recente pasfoto mot op do brief m do linker bovenhoek do letters AO. binnen W dagen te richten aan do Chef van do A/deNng PareonootaMkaa ven Itaacksó Wantages N.V, Posten 0K Wootagea. Ie Ma *ng*pel*g ligt uw hete beteijt aio aas i open book voor U. a Kocrt .U eoM tenga al koR U som op. STURM’S J KANTOORINRICHTING J Korte Kerkstraat 2. Gaos. toeooeeeoooeoeeeoeóeoeoeee H"-..bezorger (bestelauto), FlrmeLUTCl JM leaeooaeeaeaeoeeoeeeeeoeeeaooeeaeeooe G. J. J. NEELS L kantoorbediend» 1 Voor oen goede gdtadkto auto kóst U altQd torocht Ml UMNRRBeOM N.Vm ook als U mot Pinkstoron nog wNt rijde*. a- 7 i Gooe a n."C 1 Ll a V n X WOL f - O - rd Taunua t rood KL -antte. Ga- r.V, Goes, de Luxe P" «o- raat 11, ichlne CO u f 117»,-. «o Kerk, telefoon r telefoon la wat. rwsnn. i spec ters een •tvor- Broek. t noted Keuee «M nieuwe modelio* en kleuren. 1 Pent* pk. el. tt». en «Wt>- elektro. nikt de wal. irwartn. m apoe- dem een net ver- Broek. <®V. Lprj*. iland. 1666 1966 26646 FINANCIEREN 4 MiddolburgaeotraaL Gooa. 4 KINDERKLEDING9PECiAU6T IANG£ KE»CST«AATD 000^4 1. Goot. 27 mil 174 uur ooi. t tic we*. nu V., Laaae Doet, teL r telefodn 9TAT1ONCAR6 Om CARAVAN 1700, 6-deura. zilvergrijs Om CARAVAN 1790, 3-deura, met rok. wtt Om CARAVAN 1790, S^ieura. Om KA0S1T CARAMAN, mat om KADCTT, 2-dours, wH Om KAMTT, schuifdak, llchtgrije s II 1 MVRAASD: een fünhe elONMMAN veer kat adwartM* va* Keuze uit da nieuwste medeie* en kleuren. temldde- iflctl NB >te var. etniaeee, AMOB NNMMN /SMAr- Om RRKORO 1796. 3-daurs, Om RRKORO 1990, 24aan FORB ZIPHYR A Adeura. PORO TAUNU9 17M. groen M0RM9 MNOR. graan CHRVROUT, auL. eiecMs 90.000 km, grija laaMston "A- i*e Kerk» ■foon anas He was. —.nu- V.. Lanse Joee. tel. telefoon tel. kom. nk moet oogje loee tie koel. t ir.v., 1-11. 4. na S 'ma* Ga- ■esloten oed met Oeveren #1111-, •es licht- rtl. met lara<e v. chine CC u t ins,-. ge Kerk, telefoon r telefoon Ziet uw huid ar vermoeid, verslapt of grauw uit. doordat U te weinig buiten bent geweest van do winter? Vraag dan eena inlichtingen over een speciale voorjaarabehandellng, een shekkuur van 2 6 3 behandsOagen Ae uw huid waar ap hst gewoaete pad brengen. I OiliiiiiiKisNea Aphrodite’ Keizeradijk 30. GÓOS. Autohandel- en reparatiolnrichting Nieoa ToWaaa 01194496. ▼’▼’■nr w'T’ i Een nieuwe bromfiets baiooid? Kies dan een echte PUCH. -..lx J— I.ia naadeMew mee INRUILEN I Vóór al uw babyartlk«lMi •n - kMlog v«n 0-3 Jmt Flmte «I.F.Castsleyn - - Lange Vorststraat 26 Gooa Speciaal voor do Pinketerdagea ontvingen wij o.a. nog zoor aparte jurkje* in DIOLEN4.OFT. Prachtig en heerlijk In -t gebruik. Of maak eena een leuke combinatie van aan rokje rveowM OsmMA^m fnw| 99t> netel novi irwnijw. Ér zijn mogNUkh^clNi gtiwwg Hf VrKL OLAizKii, scnuiraaK, iicni0njB - e s e e om R«ORO COUPK, 6 cyi- wit a om R9KORO, 6 eyi. 4-deure, echuitoak. gri|a i Om RMCORP 1706, 44aws. blauw Om RKKORD 1700, 4-dours. blauw Om RKKORD 1700, 2-deura, zilvergrija Om RKKORD 1700, 44eura, zwart OPKL RKKORD 1700, 2-deure, achuifdak, rood a Om KAP1TAN, zttvorgriia FORD 13M COUPK 1000, wM RLA9 1904 76, roidak. Hchtgrija 1 66R Slmes 1000 Flat 1300 -. Opel Rekord 1700 Ford Cortina Ford Cortine Ford Cortine L VswdisM Vlve/^^ VewdMi Vlette 1 Al* U tsnsdnste aan <- PLANBOND gokndkL Gsdlplomosrd achoonhoid**pociali*t*. Mond S.T.I.VAS. opleiding Jacomino Léma* i Gevraagd voor dlrakt: zelffstendise vertegenwoordlgBr- IsèMId koven 30 Jaar. Branche Ijsbiscuit. eaz. Voor betrouwbars, aerieuze werker goed talaria on zeer goede vooruitzichten. Eigenhandig geschreven sollicitaties, mot ultvoe- rige vermelding van persoonlijke gagevene. huidige i betrekking enz. te zenden oen: Lange Kerkstraat 46-46 to Goes Tolefooa 011004407 j^horfslBlrGtlss E bolsstlsGKsliM j Ooetelngel 90. Goes. Tel. 011004206. 1 9* Op om kantoor ie plaata voor een 4 H||/zi| die hiervoor ia aanmerking wN 9 Komen gelieve ecnnneiijK te eotbcL 4 b tere* vóór 26 mei a.e. 4 TRCJU U moet een* komen kijken, er k oen grote kouae. A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9