PARAPLUHUIS de magnee* 4i föiW SIMCA voorjaarsshow Bijzondere aanbieding GARAGE P. J. SCHOUWENAAR RIBFLUWEEL ut f r* REGENJASSEN Jongensaf deling PANTALONS C.V.-ptanea? even bellea! Hollestetle 01100-6995 [LET Geboorte- kaartjes „DE PHOENIX” I TRIUMPH MEULBROEK LINGERIE JACKS xs?xr.sr- KOSTUUMS van hypermodern tot klassiek in modieuze kleuren en uitgekiende prijzen hi f it VRUETIJDS-KOSTUUM KOLBERTS EN BLAZERS se-es-ze m-ss TRIUMPH maakt jong an zelfverzekerd. BOODSCHAPTASSEH -7,75 REISTASSEN - 13,95 UI Dit to Doreen. „DE BEVELANDER” Vrijdag 24 mal 10M Vrijdag vanaf 59,— fc f1790 f2090 V0RST8TRAAT W4t GOES i? 3 »’a aaherpe prijzen! NIEUWDORP Chr. Nat. <- School bi Ruime keuze in modellen, kleuren en prijzen 56-59-65-79-89 ENORME KEUS IN jongenskostuums Jongensblazora Jongenspantalons jongonsjacks Jongens weekenders Jongens sweaters on polopulls Terlenka lichtgewicht en normaal gewicht Ook die louko moderne pantalon ie er bij >3,75-39,75-44,75-49,75 - 1 leo.— uu t 130.- KWALITEIT EN SERVICE ♦S' ?:?i. Wemeldinge fM. PANTY’S Sportieve modellen In sportieve kleurgn Terlenka 39,75-44,75-49,75 Terlenka - nhrer scheerwol - Stijlgroep Groningen 115 -129 -149 - 169- 189 -198 - 228 In wit of zwart: Kort: cup B on C, melon 3-7 cup D, maten 4-9 Long: cup B, meien 4-9 cup C, moten, 4-10 cup D, moten 5-11 k Off» BranM LIT OF DCZK RRWS 70 M Kreukherstellende Trevira Ale zin in wat ntouwa tonb*. koni dan orano token op onze feestelijke Simca-ohow rond hot oenutfenoof nieuwe model, do Shnoa 1100. SMca'a compfeta tya J?01, *.ldB?r- alle nrat bekijken proefrgdon. U auk eon aoor gewowdOM do gaat zijn. L f 93 -*■ 18,96* ItjM i c: - ■t. .e*i V •A •>*>*-****»^»^*<^***»*<«> V te*.*#!» II M. f i van <130.—. Stroom eMr. 11J7, Gom. H, m I uur M. s; INTER NATIONAL Aangifte van nieuwe leeritogaa op maandag 27 m4l *a Avond» van 7 8 uur in da echoot. t tt lu^MBtHiUN^ Openingstijden: Vrijdag 24 mei van 14 00 tot 22.00 uur. Zatardag 25 mai van 10.00 tot 21.00 uur. ■-■ '.S••■-■ fkV. Zaagmolenstraat 1, Gom. I te Philip» draaitop vM 1. Stroom NV.. 1* Kerkatr. 11. 17. Gom, tel aiiMUMM. na ,fl8A— M NV, L, Ka tai. enoo.H aiw^au. •eefl Uw adveriaeGe WOaaeeouaop. te Miato weaautesaaat tegen i gur tel. oinouom. te Ta koop: Merc Ben» XOUS ■04. autosn. radio, donkerbl Mer goed met Bovag garan tie. Geraps V. Oeveren, Gooa, teL eiioo-aite. te Philip» combinatie koel, djepvrieskast vaa f 800,— nu f 800.-. Stroom N V.. SrteiieMaii. ,7ia ejn. gom. wl oum-aota na «P W. Hia.ni 4 uur tal. 01108.014. va^wa^vap Dorpaplaln 6 Telefoon 01192-394* te Ta koop: x.g.a.i*. band. te_Phlllps grammofoon .Stroom rapstder Grundig 4 sporen uurtel «Utematlach. Radio v. A Broek, klokatraat 17, Gom te Miele wasautomaat tegen -o- Te koop: bankite! met sterk verlaagde prij«»n frrt-^tmr^’ M111*4- Holtendu. Hoeve. l*fw Mavaawag A Gom paakamere. BEHA'S In voorgevormd en niet voorgevormd, met on ronder beugel. Vanaf /9.90 STEHR'S die elank aflcleden zander knellen, venal Idooai voor onder gebreide kleding of lange brosk V8A8f 1X90. KOMRUTS voor een perfeM fl*uur vanaf /ss^o. voor het Ideale figuur. Lange Kerketraat 23 - Goes - -► Philips grammofoon van £100.— nu \1N.— WV. L XerHtr. 11.17, Goes. teL 01100,5555. na 5 uur tel. 5U0S.CN. t -► Ta koop: 10 watt verteer. r Moderne stijl en Coupe dat is FORTEX Do Mm dip random heerlijk gonutdraRk xft, die volmaakt past Van Nyleuieee met Lycra. L-' i NRUILE 1 -A- A- -A- A •Wn«gmk4Ml«hter4r.-vteJ|s -te.. xr^'-wn»'. Overtuig U van do parfekts pasvofm in onze -a. Philips bandreeerders van 1990.-1- nu T3SL— Stroom N.V.. U Kerkstr 11. 17, Goes. tel. 01100-5808. ns 5 uur tel. 01100.94. -> Ta koop: Ford Taunus KM <W kleur wit rood kL smt goed met garantie. Ga- rage v. Oeveren N.V„ Goes, tel. 01100-8100. -te Pbaips diepvriaeklatan vaa t Mk— nu f TN,— Stroom X.V., Lange Kerk- straat II_1V. Goes. teL 01100, 5855. Na 0 uur telefoon 51100 874 Te koop: Dat de Luxe nieuwe benden on pas ge spoten. v. Gogtwtrast 31, Goes Philips wasmachine Cd 1000 van f 1100.- nu f 1370,-. Stroom N.V., Lange Kerk, straat 11.17, Oom. telefoon 01100.5050, na I uur telefoon I. - 01105-074-» f -► Te koop: BMW W Ucht- groen cognae kunstl. met Bovag garantie Garage v. v Oo**,-^<L Philips wasmachine CC 1005 van f 1500.- nu f 1370,-. r* Stroom N V.. Lange Kerk. I*' atraat 11J7. Goes, telefoon 01100.5855. na 0 uur telefoon 01105-574 K -*■ Philip» inclimatic was. ■si machine van f 500,— nu c f TOOI,—. Stroom N.V„ Lange 85 KMrteterMt 11-17, Gom. teL 01100 5855, na 8 uur telefodu 01105.074 Te koop: Hanpmag Ge- S Jrint bestelw. *84 gestoten geïsoleerd, geer goed met mrantie. Garage v. Oeveren N.V., Yerseke. -tel. 01131- 1348. -► Philips inclimatic wm. machine van f 080.— mr-—7 f 780.—. Stroom N.V., Lang» akt Kerkstraat 11-1T. Gom. tel. OIJOO 5*55, ne 8 uur telefoon 01106.674 s- -► Te knop: KB.M. Petite U 31 werkm. koopje. 1 rnech. keerk. 3QJ0 p-X Hurgnmjestiaat X tel. 808. Helnkenssand -Pa Te koop: bankstel, kom. pleet met tafel, bank moet bekleed worden, koopje KAstanjeatraat 53, Goes -te Philips combinatie keet diepvrleskast van f w0,— nu f 500—. Stroom N.V., Lanne Kerketraat 11-17. Gom. tel. 01100-5855. na 8 uur tel. 01105 674 Te koop: Fiat 600 Lpr.lt. Valkenisaeweg 1. Riland. Bath - z -te Te koopaaag- on d#p- stoel met nieuwe elektra, motor, weinig «ebraftt Westslngel 184, Goes -te Te koop: 3 goed» was. combinaties met vol warm, en centrifuge, tevena spoe len, Krees en Bico,. Idem een losse Krasmachine mot ver warming. Radio vd- Broek. Klokatraat 17, Goes -te Valma onderhoudsmidde len voor flets, bromflsts M auto vindt u in grote ver scheidenheid bij JeretntaeM,; Goee. -► Te koop: Lprjrtx me. machine met centrifuge. Bierweg 10, Wemeldinge -te Te koop: 3 goeds was. combinatiM mot verwarm, en centrifuge, tevens spoe- less. Ehm an Blep, Mam oen tooM wasmachine mM ver-. warmjng Radio vd. Broek. IWtrw» iyq»w -te Te koop: VraUng hete, luchtkscbel. olie. Voorstad k »4. Oom. teL 8018. t -> Philips draaitop van f 1M.— nu f 1M.- Stroom N.V. L. Ketkatr. 11. 17. Gom, tel. 81100.5880. na 6 uur tel. 01165-014. te Philip» bandrecorders van 1350,— nu f 354.B Stroom N.V., L. Kerkstr. 11 4 uur teL 01168.674-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8