foa^a&rt DE VLIJT MODERNE BRILLEN f II.95 9.95 l ANK Gerei Bij ons weer toeciale aanbiedingen Firma J. de Kek en Zenen H. S Maandag geven wij een WFFSSTONT M|j veer arieder daa tadtoepprtye Sporthmis PI ETER SE, Keizerstraat 7. Goes. PIK’S GARAGEBDRIJF k VAPONA-STRIP opbosw- ea glasserviezea Fraas van Vredegem, Gebit. De Jongh BOGAERT het bekende adres voor NAAIMACHINES o.a. de topmerken en HUSQVARNA Ook in kleinvakartikelen zoals: alle kleuren ea maten rtteaMtiagan groot aseorthnowt knopen Weekreclame Firma Vleogel, J 's-H. H. Kinderenstraat 33. GEREEDSCHAPPEN: Firma Jaa Gonst, Beesteamarkt 5, Goes p.- Telefoon 7261 - 6173. Jt VOORDELIGE J LEIDING GEVRAAGD 1 voor de JEUDDVAKANTIEWEEK 196S lUUWW ....U.AU..ee H K00P HET M INRUIL NAAIMACHINES - O f i: I i vERFWINKKL „DE BEVELANDER** Vrijdag 24 mei 1068 Vrijdag E |FF 1 -1 1 goepoo ea stoflurapoa :- a y Van der Graaf - Goes KANTOORINSTALLATIES 'C Townsend Car Ferries Ltd o BATAVETTE totekMt: volautomatisch comfort KRIJGER TOURS ON O V E RTROFF EN! Eyita tafellinnen Vaux Ine Cei KIJKERS ZONNEBRILLEN 498,00 129,00 25,00 KOFREZET APPARATEN 20,50 ^99,00 la de Heleete winkel met de grattort eertoring I Electro - Technisch Bureau J. A. STOKMANS, Magdalenastraat 12. Goes. tol. 6977 I r --? oeooseoooeooooooooo+oeeooeooooossooo V „EEN BRIL VAN FOCUS IS EEN SIERAAD** F»-990>oooeeeeoee eeeeoeooooooooooooooeoooooaoooooessoor I 9oeoooooooooooooooooooooooooooo+++ Hier de Modehrolksslagerij kantoorinrichting Vanaf heden Ie onze zaak doe zaterdags na 18 eer 1 f’eoooooooooooooooooooooogoooooooeooi 'ooeoooooeoooooeoeeooooeego'ooedopptb s 54,95 ^*gargTtTFi^rtteeeeeett'tteeeetëëeenoerateetveëë SHELL v HERT*. Tol. 011004340 J 40,-* 50,— f 35, t 50,- f 40.. f 208.- Voor de onkruidbestrijding op lege NW papoessoooossesspi „NOORD” MBMk' -- lb Voor f 7.30 minstens 3 maanden geen mug of vlieg, met één Weer hebben wij aan onze zeer mooie kollektie Prachtig van vorm en lijn, ieder onderdeel is los verkrijgbaar. En Zilverzagels. Turfkade 17, Goes. en struiken „PREFIX” vaaaf/XM. Verkrijgbaar bij: TataboawiHiis „HET I Grote Kade 36 Goes. Filialen In Zeeland en Brabant a Afdeling Nlsse ALGEMENE 0 VERGADERING Kerk. J ■j :i Ringsleutels, steeksleutels. klauwhamers timmer- manshamers knijptangen combingtietangen, Peugeot J boormachines enz. i Doppendozen vanaf f 80—. i Aantrekkelijke prijzen en 100 garantie. - BEENKLACHTEN... f -J®’’ en grintpaden, onder bomen, heesters 4 -- den - 139,00 144,00 BATAVETTE in grijs, vanaf f 411^ EVTTATAFELGAR EVITA ONTBIJT/ NITUUR "ARIANA* LUNCH GARNITUUR Met beschaafd jacquvddassln. "RAINBOW" (Wetfiïït 4 servetten Sï?o?^oóg. 130x160cm or_ 4senUn geheel negezien, met gerantie Electr. vrije arm zig-zag f 106,— 4 - Firma G. Th. Meyeriag, Opril Grote Markt 13. Goes. ooooooooooeooeooooeooooooooooooo f Nedrak verboden 1 Opril Grote Markt 9; Goes. Tel. 7982. b—rw •••oMhaMi J IW k 1 INRUIL IMS Industri - P i1 e ■Mt versterker vaa 189.- 1 KOELKASTEN 149 Mar vaaaf >Ui i ■BuiniiHM DWSDAQ ONZE WELBEKENDS GEHAKTDAG 1.48 par 500 aram. da tweede 500 gram 1.28 Goal, “»-H. HJclnderenstr. tai. ease. BAUKNLCHT CENTRIFUGE TRANSISTOR RADIO vaaaf PHKJPS DRAATTOP STOFZUIGERS OPRIL GROTE MARKT GOES. TEL 01100-5205 8pec.a!e aanbieding oen - 1» Haa merk rij wiel voor i Bedford dteaal, 1 Bedford d lesel, 1 Volvo 47 Agentschap: 1 Passagier en auto Beestenmarkt 12 Goes - 9 KOP* SCMEEitAPPARAAT NU ZONDER MRUM. Vauxhall Opel Rel Opel Rek Renault Simca 1.C Ford. Ta 8.M.W. Austin Ci Fiat 110 Simca Ai Cltroén Off. Vau: Horizon Prisma. In iedere prijsklasse 2-5 Jeer garantie Buchmen Polaroid. Zeiss Rodenstock RONDE ZONNEBRILLEN He gra Div Vo< me' Stc Gw Telefoon winkel 5081. hu'le 727" ea 7522. Goes ZAADHA Wijngaan measma.»i»^^^_^---1 L"" In de Lange Voretstraat Wij zijn weer ruim voorzien van beet rund- varkens-, kalis on prima jong paardevlees Alle# voor da bekende lage prijzen RECLAME 200 great fijne vleeswaren veer 1 kSo vet spek 1 Mo mager buikapek 1 pet knak were tjee., 8 stuks Verder ham, rookvlees enz. enz. VOOR COMPLETE -. Magdaieaastraet 4 Goes Showroom: Keizerstraat 3a. tel. 01100-7107-8188 L Reparatie ee onderbood f GESLOTEN - o -....» Lingers runderlappen por Me Magere verkenelappen per Mo Vet epek por Mo Mager spek por Mo MO o E.50 0.70 Telefoon 7201 - 8173. -► Groot bergmeubel ie ls nieuw overcompljen ga je' nu van school aft te bevr. Nieuwe straat 21. Hansweert, U alaapt bet boet deer de prete eerSeriop ta ea» zaak -w Wepana ruimtegebrek ts koop: 1 Union brommer f 75,t, Solexen vanad t 28,-, 1» .- 11 29 juli t.m.*2 augustus Telefoon 5706 -► En voor werkschoenen rubberlaarzen, klompsokken naar de vakman. Faase Schoenservice, Korte Vorst- rtr. 12, Goes. ->• Upper Ten pijptabak!' De fijnste, de beste en voor normale prijzen! Sigm. „Centrum", L Kerkztr. 9. Goes. teL 7520 1965 1964 V 1963 1954 1956 1004 1963 1955 1963 1963 Goes. IA A. dn Rwwrieen 85. lel. 01100-6588 Vert: Hr. G. Vsrmslre. tel. 01100-5705 INRUtL EN FINANCIERING MÖGELUK <nop: Ki teL 011M-1M2. -> Reeds voor t 142,50 koopl ;u een Hollandse aportfieti je. verdient goed en da reis- met lamp, jaabeschermer et kosten worden betaald. Het slot bij de rtjwIelspeclaUst Jeremiasse, Goea. -► Miskleur sigaren. £-_ - - - ring in alle prijaidassen. Sgm. „w straat 9, Goea. K »2l>. koop: 1 1 Puch 1 als nieuw 1967. ’s-H. H.kin- 's-Heer H. kinderenotr. 37 BEHANG snelbehang J ALTÜI Fablon, plakplastiek i RfOH/L Marmoplast 8.06 oik. Groot assortiment soeeaaaneaeeaeaeeaaeeaaossseaoeseesea' sodoseedDOoee»s»P41 enkele nieuwe toegevoegd Opgaven bij Sakr. JVW. Maidoórnstraat 17. Goes Mej P. Póstma, Stslstrast 15. telefoon 81-38 --H j ,X>e Vasts", Ksizsrsdijk. telefoon 8142 p Van hst Oranje-Groene Kruis op dinsdag 28 mei 1968 des avonds F I uur in de consistorie van de Hervormde OPKOMST DRINGEND GEWENST. t.v.m. aanvulling bestuur en ultMraet I ting van de komwide samenw^king en ]i uitbreiding. Het Bestuur j; «•MrtiMiaMaM i rokbnnd goepan as stofknopon de moderne rite voor bodetofjorkon, vlioseline, dik ea Corset Speciaalzaak Willy Engelfriet Goes, Opril 5, tel. 5703 Gedipt. Corsetière 250 gram kattatongen 90 cent en 250 gram bitterk^sMtS'l 10 cant Fijne sortering koekjes en I gebakjes Zaterdag reclame I 1 boterkoek plm. 250 gram 50W roomboter 115 cent 4 slagroom moorkoppen 135 cent on 5 koffie broodjes 89 cent Kwaliteitsbrood. prima rbzijnenbrood Zweeds week-end brood, Spaans brood, een fijn gekruid koekje met amandelen 130 cent per 250 gram Brood-ee BaaketimkkoriJ Goes. tol. 7674 -> Te koop:. Opel Kadett nov. ’«3 wit en Sporta brom, fiets beide ia goede staat. Moerbeistraat L Ooee. ->• Te koop: 1 Simca Igoo bj. SS. Garage Rtjk. BMW- Glas dealer. Clara’a Pad 22, Heinkenszand tel. 01190-491. t' -► Wegens ruimtegebrek te koop: Berin! dameobrommer f 100.-, Batavus super sport t 173.- 1 Batavus confórte - --- f 150.-, Sparta’s .vanaf f 200.- Tel. 01100-7253 natavus whippet. De Regt. Goes. ’e-H. H.kinderenstr. 201 Tei 8>sb 'Zoor een huish. artikel van BK. Tornado. Lagostina. Brabantla. Arcopal. Daal- i drop. Brede Meijer enz. enz. Slaagt u prettig en tevreden bij Frans van Vredegem. Turfkade 17, tel. 8528. Goes. De zaak waar u op alle arti kelen Zilverzegela krtjgt. Mocht U bepaalds klachten hebbon van spataderen, moeheid, opgezette of doorgezaktê voeten aft dergelijke vraag dan vrijblijvend ons advies Steunkousen pe< paar vanaf 18,90 Lange elaatieke kousen, per paar 4 .32,80 OPRIL GROTE MARKT GOES **- ..2 A 1Kleins vergoeding per dag VVVVVVVVVy f 4 4 4 4 4 f 1 Electr. zig-zag als nieuw f 186,— 4 Singer handmachine Gazelle handmachine ...M Haid en Neu inzinkbaar Succes inzinkbaar Pfaff inzinkbaar 1 Necchi inzinkbaar If Electr: zig-zag met meubel L Naabmachliiohandel alle kletiree knoopegato«ijdo allo soorten en kleuren naaigaren, ook voor elastische stoffen, on het zgn. „ouzicMbafo** mare Wij maken knoopsgaten on naaien ritsen b Uw Uodli Naeimacliineliandol Opril Grote Markt 8, Goes. Toloteon 7882. Is prettig werken bij _FH- well” N.V., Oostslngel 1. MUkieur Ug^ Grool^ °11^7»1* en klein! Een enorme aorta- Te koop: schuurtjes, ga- _2_ rages. P. Duinkerke, Mar- .Csnttum” I- Kerk- grietstraat 29, Taraeke. tel. -- PUK-1*80- ->■ Te koop: exclusieve bruidjapon mt 38 m. toebeh. niet In Zld gedragen. Boom- gaardstraat 3, 'a-Gravenpol- der. -*■ Chroom mandje saet dra ger voor de fiets slechts f 8.90 per set bij de rijvriel- specialjst Jeremiasse, Goes. -»■ Te koop: z.g.a.n. kolen- convector. intemo voor gro te kamer, kleur grijs. Markt, veld 11, Kloetinge. -*■ Te koop: Austin Seven. Burg. Lewestraat 22. Lewe. dorp, teL 01198-352. Te koop: wandelwagentje L, Vorststr. 25, Gpes ->• Te koop: Opel Kadett ‘83 met schuifdak, kleur blauw, mooi en goed. InruU financieren. E. J. de Laat,Bankertstr. 28. Goes, tel. 7494. -*• Heren, weet u dat even over de brüg de moderne kapsalon staat, waar u pre cies zo uw hasr krtjgt zoals u het wenst? Permanent- watergolf-knlppen. lang of kort haar. Alles wat u wenst tel. afspraken tel. 01118-435 -► W,e ruilt mijn dlepvriea- kist 470 Uter (Sigma) voor kleiner model. Ruysdaelstr. 2, Goes. tel. 7029 -► Wie wil lief hondje? Oude Rijksweg 22. 'sjieer Hendriksklndersn. -Voor weekend en vakan tie: Ribcord schoenen, lln- nen schoenen, slippen, aan- 1 dalen met voetbed, gezond- heidsklompen, gym- en basketbalschoenen natuur- IUk naar Faaae Schoenser- i vice. Kórte Vorststr 12, Oma. Ilf B.7» 138 f (vanaf 16 jnar) Psupsst 404. van sorals eigenaar Peueset 404, lldoctloa motor, radio, electas 27.000 km gofopen. late bijzonders 1965 Paugart 404 dleaei 1965 Peugeot 404 dteeel combi 1964 Ford 12 M testte e g g g Peugeot 403. dieeel Ford Cortina Stationcar Ford 12M TS, achulfdak, keurige wagen Flat 1800, acfwffdak Rat 1800 8. ..FamWato" DKW 102, ato nieuw DKW F 11, ki zeer goede staat Morris 1100, 4-daurs, weinig gelopen Autobfaschl - Primula, slechts 18.000 km nieuwe staat j 1967 Volkswagen 1800 TL 27.000 km 1966 Peugeot 403 zeer billijk .1962 Simca Aronds. koopfs. motorisch goed 1957 ARWTONA PLATENSPELERS KOMPLETE BANDRECORDERS van 280.veer 250,00 VOLAUTOMATISCHE - WASAUTOMATEN Door inruil te k< Kreider Florett 1 skyrlder, 2 Mobyiettes, Sparta sport al De Regt Goes, derenstr. 30. Do Botavotto te zoor Qozion bij do dames. Hq beeft een lage Instap, aan royaal zweaf- zadel te ede technlacl» snufjee die do Meding tegen vuü worden boochormon. Do boren hebban misschien nog hot Marineert waarde ring voor de Nederiandeo 48 oe Amot meter met auto- niatische koppeling. Komt u bij ons eons kennlemaken met deze meert bewonderde on bo0oortfo brooMnote Om het comfort, om do toeb- nlache porfeMo on om do naam die erop stort: BATAVUS. 1 f blauw of groen: -> Ben je 15 jaar of ouder Wi] je later werkelijk iets kunnen, waar je je hele le ven plezier van hebt Wij leiden je op tot volleerd MACHINESTIKSTER z z a i -a i l

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6