E Kr ©100 Mantelcostumes brengt in de verkoop .K’xniböopprrtir Zom er ja ponnen 1 95 Zomermanels V M j-'*- -. ir K*’’X i I - k hi 1 11 M GOOI UW SOMBERHEID OVERBOORD EN GA IN ZEE MET DE KLEURIGE VRIJE-TIJD MODE a. ANNO 1968! CERTINA 14, M I NET MEISJE Een groot until COCKTAIL-JAPONNEN l,N 10,50 13,90 i VAKANTIEBONS BOUWBEDRIJF van 28 mei tot 8 janl 'o Zaterdage vanaf 2 uur. V igenl I 1 I -I 1 •J 3 if Voor een smalle pols Vrijdag 24 mei 1968 „DE BEVELANDER" l mei 1988 I L 79,50 39,75 49,50 89,50 i IAAT 25, ’j Waarom duurder LANGE VOR5T5TRAAT 59-51 CZAV rMB I .1 LANGEVORST 80-82 GOES 1 nodig Is .1 rijden dan NU voor 59,50 I I Tank OK Sapor Oktaan-bonzino voor 83.8 U spaart otko koor mini ooa gulden T. r I rwvvwwwvwvvvTT 69,50 4 i I P. v. d. Linde PROFITEERT ERVAN Bezoekt deze speciale afdeling 20,00 25,00 35,00 45,00 I 'I F J i MODEHUIS puU van ooopot-oiaoMi afrotaft badotot AhoHohol VoCo Mt voonrt, art Mn naar onao zaak oai war Mn to artM aR overwe'diende fcnw-ówt vrljotfjdo inodeH Waard» 79,50 tot 179,00 Jongedame I 4 '*1 »r ML nde 29,50 39,50 49,50 Gevraagds BOS’ kledingmagazijn, ,eeeeeeeeo>eieeeeeooeeeeeeeeeeeoeeee. 1 B' 'a B Dit wordt oen zomer vol kieurowt Van sonrtg geef lotlMMk»- ■Kf blauw, van bakrteamuod tot dhpao,grain. 8weaM m prtto "oral ook mot kontraatorande etreepranden. RocMa do kaplM In «on prtl van Aotndon. LH» cfo uM4k ki M baMrtrt Certfna aaMler. LncNMce 18 karaats gouden heringa. Met MohtglanzBnd saffierglas. MrtR>-goudM cUfortoMtyea Voor OMncti 316^% 4 Overige dagen ’s avonda van 78 uur Adres: T. GEÈNSE. Rijfelstraat 1. Goes. Denk aan de binnenzijde van Uw boekje in' te vullin het aantal bons. i I I r r Mt ZO ■1 >0 uur. 77^ - r-* .1 WEMELDINGE t c s de magneet 4 1 »0ta akx oa» Zaterdag M aal da aovaeda wielerronde vinOwdelnde n telrluun 5094 t.-.'oun 64'0 Ie» daar- beswaar! Thee ea raadorO. ment. - GBBN FOTO P«peg,,i,trast 15-17 Goes .Telefoon 0753. b.g.g. 8027. BERCO ren. rtage Leverbaar 4 juni 7-weskss hennen f3,10 Franke thuia. Gevraagd wegen, ziekte A *- *4 i -■ ndêr na. teaea. »U< van. kinder. BERCO 1 U f i l R H K l 0 G l K ••■tslnit 1. A .«lit, .1 H GOLMCHMEDMG M.V. Lange Karkatraat 41 ie Goee. Vreagt voor dtrekt een ter a,«latentie bij do verkoop ven bladmu ziek. kleine muzJekJnetrumenten. enz. Zij moet teven, wat Ucht admini,tr,tiaf werk kunnen doen. Mot vakantieplannen wordt rekeninggehou- dan. Kom een, lang, of bel (Ot 100-7258) voor oen «topraak. 4 rite. - vracht- e K|C5 iraae v. ■ke, tel. - tembaar rt tan. schuur, ■cm baar nkaat i»tr. M. rummlwirw, handschoenen enz. Prijskourant en gratis proefmonster werden op -r e099*999999*9999909900009990Ó900W090W Iemand, die in zijn vrije tijd onze tuin geheel wH verzorgen. Lange Vorstatraat 56 Goe». •I I ft Op do ca, elk, tB.OOO km die U rijdt, betekent dit dat U 1000 km rijdt ««ader benzlndkoden Bovendien hebt U een kletee benzine Door het hoge oktaen en de moderne toevoegingen, een ben- zine. weermoe U veilig on voordelig rijdt. - U vindt 14 OK pompen ep Zuid Bevelend GOê S K ort». b^iNtd .n r>- Prima kwal, hygitelacbel* Wij vrm«vn dn» week 'ruk, damestassen voor mln- -ter dan de helft van de a ■srljs. neem een ktlkle In 1 - MIMHMMBMBMMMIillMlllillilllllllllMMMIMMMMMMIB^ N.C.B. - Afdeling Gom ALGEHELE INLEVERING

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5