te slagen voor een poley poley de magneet II 1 Het is fijn om voor een goede beha voordelig r L k ELECTRA De beste kolen veel lagere priis Weer I NIEUWE XESSIN5 Stoffen. SUPERMARKT i: Ie verkoopster i; holpverkoper 3 poley en te weten dat bq zo’n ruime keus Extra aanbieding ELECTRO GRAMMOFOON te gebruiken zonder van de wereld aft* «Lrt toon htj hsuir tljdsno o—» Him stlckMn zijn, het was zijn onbelast eigendom en een zoen wilds govsn, mept* zs h—n o» w7?h;X^kvHi“Ikd^Mk ’ÜJLZÏÏfJJ.a«r«UJke A CZAVI W*m*Ming* TaLR1NMO(lNBB<4 1 whê I ENRtiEMRffl. 3Oror6OZ Kopen nóóit verplicht Kijken zoihnsu wilt 2 Vrl o 4S i Qanzspoortstraat Goes O O 4 fkuuxktom w '1 Alleen al van de onderstaande 15 series’s beha’s z|jn er elk tientallen modellen MAAB-I 1 BAAR1 1 hezkbL KOOP NU - VOOR DK MEI-PRMS NEEM HIT BESTE! 24,95 34,95 1 1 69,50 nwo RAAMVENT1LAT0R voor de keuken, kunststof, dus roestvrij 54,90 XMT vurrr<M0BC1. DO0< u ZRLP «CMRRKT IN AUVOdRSeELB VtfBRMT nSRNUM KOATUdLECWtB 5?° MEr44m4 Kbirp4+»ooS“ yet; >y retamw mobeu I NU tljdelljk 1 139,00 I* geven de hoogste I Waarde voor gehele of ge- I I deeltelijke inboedels overal I te ontbieden. Het Venduhuls I St jacobstr. 32, Goes. l NU 29,95 te kta*caa*e«to smt NRbiMMltia e-W^W^WM* 45,00 VOQRMLMER KOM RUSTIC ZINNEN..... - i ..DE BEVELANDER" Vrijdag 24 mei 1969 Pr GANZEPOORT8TRAAT, GOES Ex 1 i r.ats. bram. Pn Hel D» f 3 ■Tevens vragen wij voor da zaterdag Aanmelden aan dnderataand adres. r weg 1. :V. ter It I I de o Lange Voratstraat 5941 Goes TelefoM 011004744 TRE bod D< Pi ba FI1 Pi PROFITEER HIERVAN zoals- -de natuur.re liet: droog en stoffig, kende men misschien al- rum va* De* Burg, maar Dl vei En Tin Oo vol O D< jot En du Rn Mei en mei In onze speciaalzaak In heren- en jongenskonlektie is plaats voor oen T» ka vertragini ■Botoren. venpolder Ent Tro LADYSHAVC onthaart enel en goed In bondige, Wetad’’ n ROWENTA AUTOMATISCH BROODROOSTER geheel fraai verchroomd tijdelijk nu Bij gebleken geschiktheid zal zij de leiding krijgen over de j ongenaaide- kng en herenmodes. SUPER WALES 4 AA-KWAUTETT 4 A -KWALITEIT 4 L L lestn van. jongen het le- atv AoRTABLEmet mogelijkheid voor i- babyfoon van 109, i NU 79,50 HOOOTEZON Infrarood afzonderlijk Inochakeibaar Landelijk erkend irtstaflatiebureau Fr. Lmprr m Zr., Lange Vorststrsat SO, Goes, telefoon 01100 6070 uit de polder, bljhing. Du» bet meisje e* i sou bnaae. i 14. Lange maagband, voorgevormde cups, met achteraluitlng, poplin en nylon -■ - 15. Langg maagband, voorgevormde cups, achtsrelutting, lycra rugpand Verder op bet eiland geloofde man het 7..^ “t" 1 vrouw Keijser, de beker, een eindje mee ’«ld, de melkrij- stuk althans lo- ’’crscisl s jsn ■Ifde naam als xQn haar msnimr gevormde cups 8. Niet voorgevormde serie in poplin, nylon/ nylonkant 9. Serie niet voorgevormde doch verstevigde cups 10. Beha, lange maagband, niet voorgevormd, achtersjuiting IL Beha, lange maagband, niet voorgevormd, met beugel, achtsrsluiting 12 Beha, lange maagband, met voorsluiting, niet voorgevormd .13. Lange maagband, niet voorgevormd, doch verstevigde cups, achter sluiting 1. Jeugdserie voorgevormde in AA- en A-cups. 2. Stretch beha's lycrartfg. lycra schouderband, voorgevormde cups 3. Stretch beha's, lycra rugpand, poplin schouderbandjes, voorgevörm- de cups 4. Voorgevormde beha's In poplin- en nylpnuitvoering 5. Boothals (wijduitstaande schouderband) met beugel, lycra rug, voorgevormde cups 8. Boothals met beugel, geheel nylon kant, voorgevormde cups 7. Strapless model (afneembare schouderbandjes) met beugel, voor 4 -wel. Gelukkig kond«n Jaap Witvliet en VTv^w 'ürijac-C, uc rijden met Stem Langevi der, sodat het ilecbtate i pende kon worden ov<_ De jongen kreeg desejfu. vader: Jacob. Niet dat Aaltje so gek wm op die naam. Ze was op haar manier tamelijk kerks en wist utt de Bijbel, dat Jycob bedrieger betekende. Maar Jaap eenier hechtte aan traditie». De jongen» In het geslacht Witvliet hadden van vader op soon altijd Jacob gehetan en waarom sou je deze trits doorbreken Hoewel Aaltje niet bepaald een doetje was en haar man best de waarheid durf., "'de te zeggen .als dat.zo te pas kwam, be rustte ze In deze saak.Ze was vier en twintig, toen ze Jaap ter'wereld bracht, veertien maanden getrouwd, dus er zou den er nog wel meer komen. In elk ge val wil^é. ze ook een aoa* noemea haar haar éigen vader, M*t Wuis ,die mes sRn kleine bootje op de Waddeasee vista an so een kerige boterham verdiend». Maar Piet Wuis was in elk geval eigen baas. Zijn schuitje mocht dan vaet niet nieuw het jtieine huisje aan de dijk bij Noorden i *"77 - zrl/4 houden Terwijl de spulletjes In. het huis- Antraciet 3 (20/30 mm) - AA kwal. - f 13,90, ‘A kwal. 3- /’13,25. Antraciet 5 (6/12 mm) AA kwal. f 10,80,-. A kwal. 5-/ 9,90. Syntraciet - f 11,25 per 75 kg. Eierkolen WS f 8,90 per 75 kg. Brulnkoolbrik. Union 8,80 per 100kg, enz. Zie of vraag oaxe leider. -w Te koop: zwarte Rle- mersma kinderwagen, tn pr. staat, hoog modal CypraaaaBStraat A Ooe» Tb beep: Fold Anglia f» 1. Goaa. -W Onsa aanbieding Grondig bandrecorders gaat door van M,— voor XM,— an van 4M— roer agy^ l a* .4 spore*. Badto 4 BmOR tigste januari werd in het kistna hulsia aan het eind van bet dorp Den Hoorn de eerste ling geboren in het gez Jaap Witvliet en Aaltje Wuis. De zette enkele seconden nadat hij vanalicht aanacbauwda een keel jeweUte »Dai la een «eed teken", t» vrouw Itoeper, dto *1 jara* I boek va* bel «ÜMto de moeders bielp bij de beroUto» beedi te elk geval ger zonde long**”. Aaltje wa» de koning zoon van bijna acht veraorgd was kreeg »- “j Wikte - de lange, magere Jaap, die haar vrien- Philips koelkast van fMt.— nu f 1|#.—Stroom N V.. L Kerkstr. 11,17, Goes, tel. 01106-MM. na guur tel. ei!05-«7<. Wastfriese roman door Maartje Zeidanrijk EAuwLtelw radio. Stereo opnemer- element met diamant naald, van 189.— (10/25 mm) f 13,80 per 75 kg 00/20 mm) 13,80 per 75 kg (10/20 mm) 12,90 per 75 kg Het beste - en toch veel goedkoper? Kan dat? Ja, en weet U hoe dat kan?. Onze grote omzet, de Aanvoer per zeeschip uit land van herkomst, rechtstreeks naar ons bedrijL en de voordelige wijze waarop wij kunnen werken, vormen samen een zo belangrijke besparing, dat deze ons in staat stollen om U een aanbieding te doen, waarmee U tientallen guldens •PRart ''..-;' ||-*- T» koop: z-g.aji. Mut. saerts kinderwagen, woinig gebruikt. L. S. Theenaart I Oudapoldarstr. 1, Hanawwrt II -► Tekoop: l<M4bSnal- brommer, mark Avaros, King line, scootermodel. 7000 km. zei Ta bevragen na 8 uur 11 Breitnerste. 13. tel. 100-5717 Ta koop: fiets Union. 83. Goes -► Te koop Puch bromfiets J goed onderhouden. Fr. den I Hollazxtertaan IA teL VN. Ina 1* ulte. I (►Ta koop: Merc. Benz INI D '82 mldd. blauw redelijk I jgoed. Garage v. Oeveren |M V., Goes, te£ 01100-8100. I En ook voor goada afdnikkan I van Uw films (Fotografie - Fotohandel I D. Speetjens. tel.* 01100.7274 I I -► Te koopenkele mooie I I Se hands T.V. app. 30 cm, I NI, N2 en België, onder ga- rantla. Idem 43 cm NI en Belgte. Radio v. 4 Brock. I Klokstraat 17. Goes I1 BB Snoerfoos SCHEERAPPARAAT ♦♦•••>MMaaS9aM»aRa«949»4»»»»»!»4R» SaS^eTS/^"1» Troon» arrsmosi. Dal sei hij ook die eerste I -- avond, nadat Aaltje had verteld, dat. ze Te kóóp: 4 clubjes had ««kregen aan een jongen ’g avonds na uur. XdH°te?P W?«vdli«“dff* V,n GO- Jaap was in die dagen een vlotte jongen, die in zijn vrije avonden graag over het eiland zwierf en als er het een of ander Bron was: a«* feestje ,e»n uitvoering Mrtlj wilde Zijn. Op Mrt! feeztj» in Oosterond danste hij mat oen paar aardige meisjes, waaronder do mol- J’JL Aal,le Vul», de vissersdochtar uit t Oost Aaltje was lopende met oen vrien din gekomen, maar de vrisSSRA Ma* in middels aan de arm van ran boesensriun it Aaltje er ao*n baasje was hypofneeic vrij en wera goed onder- vrij pos tter>adNBT niat houden. Terwijl de spulletjes in. het .huto-. ja weliswaar nurlyweSa aMsdada*. asaar 9*rodlaiB*tad) ,v- <7 300J haar aewan Se Je zou zitten ,d»t hij de vroedvrouw kon be- talen. Om nog maar .te zwijgen van de baker. Want' de winter was dit keer vroeg ingevallen en' duurde nog steeds voort en dat betekende, dat er weinig 2' -‘■“t een week lang alleen 'doen met de rijks-: daalder van de kerk, de brandstof en de melk van de overbuurman. Het aangeven in Den Burg vormde op 'zichzelf al oen probleem. De sneeuw leg omtreht een halve meter hoog en de we gen op het eiland waren In die dagen zoafs -de natuur ze liet: droog en stoffig, ep naar 'haar .man. of modderig .met veel kullen en gaten Z— .11. Sneeuwruimei detak teatasBte* t* •ad*ghta* to- lean ta bat I in 4e vroege jnarpo* Va* 4e drie ea twin- kende, of ér zoveel geld In het busj< talen. Om nog maar .te zwijgen van de f WM vroeg ingévallen en' duurde nog op van verdiend werd. Dikwijls moest men het _..JL ia deze geval ge^ te rijk met haar pond. Nadat ze ze de baby even in

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2