I QHOWM&K Zeettwrr a M KOMEN Hm** SARDINES DRUIVENSAP Wl tegc geurige si OM.HERMANS rassuM **|rs 1 I tl Leeuweaegel h besdiennende ADu-werj: ZOMERSE MODE... Zwitsers AVI A wdNMnvamM 48KRJ0METBR IHETI i mom a Iverloviiii’Si innen onze swgerbiwt HBELPOND i 1 IS Juni a*s. Suède dameskleding om Damesmode ^een 7r.v dubbel blik IOO GRAM CHOCOLADE KK en Zn. Japonnen, déux-plèces, mantels en mantelcostuums Regenmantels Vrijdag 24 mei 1968 >1 19M I f OHS ^roUen ovenvtree B ~- Ook in Uw meat de allernieuwste I t u aan fabriekaprijzenll u Ovlndt dit aflet en nog veel meer bij Laags KaNMrast 14, Qeee. Telefoon 011004903. 4 „DE BEVELANDER” I I. O -)■ U- I 's Maandagsmlddag QMOPCND Voor de tata: gaaonmaatera, btoambakkan la eiken, eter- Do aaak aagt gaetaeteg Firma Del Jen In vele detains in de kwaliteiten Terlenka. Tngvira en DWen. U'V1UÖi)Op|HI t(f in een weelde van nieuwe kleurrijke variaties....... leuk om te zien......... nog prettiger om te dragen. Bij niet digaa «aM terug t Br. BagddeHngiibureau De Klokken winkel hele -«-•w-n Q*,, M2S I bh^chinese MANMRUNinS _C9L liber pes KOËREMEIK „(AOUOeiS KAN“ l?9 iHflen-moac u een ^ezier teaoe*n it- w w I -f r m«t de PUI, Marijkeatraet 11, Goaa. tol. OllOO-SS». •1 I i L C. van der Weele ■Star 6 1, 50‘H lampan, pontaeeta, mklicfetan eas. 1 Lange Vorststraat Goes, telefoon Mt> b.g.g. 1*47 divaree anten. gariadaahap ktetan. aagan, battata, temn veie soorten tangen, dop- an Meakaleutela, dutanatokkas^ tamenndnute» gag. mm. BbdurMn, qpMen. kappers, Mcboffeis, tuinslang et» spraatars enz. enz. Maak du al aan keus uit de Imndardan geacbankan van /L-vm/***^ akU. Black an Dtafcw an gtaalay booceupa. Thermo *n Boem Persoonlijke laningan. financiering, voor aanschaf Juadxr H.»rl Koit» h’ fK.li 12 Get WW zuigan an Bovendien ■■Mr dm vergalijking mat nyten nadtutii kundig* Ivwing kor*. Do Koon het doel Hu' dan tot i dat kan daanag h«* 1 steden. I 4M Baaaterfch W. Duitsland Poatfach 14M MMMMAMWVWV* UW AVIA-8P«ClALirr C. HARMCK Lang* Vorststraat 35. Goes i. -*■ te koop- 1 itoö 1 deun bj. ‘08. Garag* Rijk. BMW-Glas da* lor. Oar*** Pad 32. Heinkenszand, tel. prijs. ADaan Da Koo- •r l*"*- Nette huishoudster ge vraagd bit heer alleen (rus- tend landbouwer) op een (AAAAAAAfWWMMWVW *»P U> mldden-Zeeland. Brieven onder Do. *1-4 bur. van dit blad. Twèndtü brood- banket- Mtre*. bakkerij c. P. Veschoore. ons gabak en kwali- itafocoke dubbel lOvemgris 1 Orota pakken Potlt-Deurre 1 1,—S walnootatnandalban- bon* IS* gram *8 et Luxe vloerbrood van uw waiaie bakker. b*- T» >o«g: klote* grote M en kruianet *Dea V tf. van MaDeatr X 's«0i 6 vorstelijke paleisglazen Ijijleaiwezegel n* d* anrmite verfc. "dtaor Ml nlng, Pwoltatan dorp, tal *llSg- D«* tepUte uitermate *terk, •^2 KimilinisH— Zoekt U kannlamaking nwt - HuwalHkT VT— onderstaand u_ U^persoonl^ ta contact I Monden van alsook uit de 3 Orota i -- -a -► Speciaal voor kled*r- SS1 hrsi gngn*a mat extra lang donkarhaar aa aisapggea 1 l« 1 1MB t mm Zwarte schoentje* vanaf f 0.79. lang snoer lm. bloed koralen f 1.75, voetsteunen f 0,79. Gratis zilverzegels! Korte Noordatr. 19 M’burg, ml ras. ud. direct te atad- bfoonder mooi. «Um^usdsr* Voor vak kundig* legging staan wij ’L- 1W. Paral lelweg t, Lewedorp taL Ollte-it*.- -> VW huiskamer slaapka- m*r of gang baiagd mot dam tagals gaoft uw woateg aan luxaua on rtfk aanrian voor oen prU* dia u ccumloof- lljk voorkomt. Schrijf ons even of bel on* op onder no. 011*0-470 en wij komen u gaarne gatoael vrijblijvend, met de volledige collectie btj u aan huis offarte maken 01100-4*1. De Kooning. Parallelweg Lewvdorp. tel. 011*0-470. 90 •'■Korting op Aabee de- auto, caravan enz. C v. d. kensl Keuze uit zuiver* scheerwol en Dralon. zowel in 1 als >-pers. zolang de-s voorraad strekt. Al deze de- Te koop: Ford Anglia, kens zijn voorzien van Inge- bj. t*. Voordelige prijs, weven AaBee-ettket met ga- Mlnderhoudstraat 19, rantlebewljs. Telefonische of Wilhelmlnadorp. schrifteltjke orders aan: De Kooning. Parallelwee 0. L*- wedorp, tel. 011(0-470 tataaamtaZl (dm teagslandm) MMmtemd. Avta. Mansas ga» SXbsategm aga ar mda va^ Stuntaanbtodlng nyla tapijttegelsl 100% enven- mengde nylootaptjttegai ouder vnUgdlg*. NJ.C. ga

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17