«wwf<| m oven vers van Jamin de magneet r 79 79 sa ALLES VOOR VACANTIE, BAD EN STRAND grof bank werker (lasser) I Berkelmans. SANDALEN Berkelmans 49 LOOS GOES VANG polcy „Re ML 89 89 55 ga meer naar... „De Bevehttdes” GA 15c RONDE VAN KWADENDAEMME ERMERINS I Astomobielbedrüf SCHOUWERAAR L BOEKHOUDER S1MCA11OO BETAAL RIET TE VEEL! hoek papegaaistraat goes n vu Si toverballen PIET HEINSTR.3-GOES I 7/ knotsen tulpenlolly’s zuurballen meikchoc. bloemen choc, kattetongen melkmokkaboontjes i hollands glorie waaierbifcuits géiiügffïahtjes Fniet duur we! heerlijk SOO gram 69 k Hl 1 Vrifdag 2»m<l IBM ..DE BEVELANDER** HENGELAARS r In alle mogalljke soorten. SANDALEN, 1 WBLHELMMA6TRAAT 41 - GOES Mi I p - F V kokosmacar onen eierkoeken kano's eiercake goudse stroopwafels Alk PLEZIERIGE MODE IN PITTIG KATOEN 12 stuks 45 ISO gram 109 26,50 12,95 kersvers uit >t Mik GOBS 23,50 Geboden wordt zelfstandig en afwisselend werfc. Laat U zonder verdere verplichting nader inlichten. U kunt hiervoor op alle werkdagen (behalve zaterdags) terecht X2.7S gannwHTwbodrijf jl M Du i uiiiGMu WH dft moM teuetto een Memnllonele eemette. Nog nook wee men erin geuieagd preettgs M prMMto op xo^i Idoelo wijze te doen sniijsngusn, Een uteMwrie combinatie van poleie» achtia comfort m me atuk r Met twéé óf vtor tieurakUwrbear ta 7 invoeringen, Sknca .....gramatooa goed! Koopt Uw tuinmeubelen en vouwbedden In „DE Firma Geljon •n Zn. ■KUAm IVtROtiOL VEROSOL HET schoenenmagazijn voör het GEHELE GEZIN I I .x- 3? 1 K Komt U oom kijken de meest ideale dracht voor school on met vakantie. t bij: 4 1 Kapsalon S T Mstuks Fe. G. Th. Meysrleg OprH Grote Markt 13. GOES I ,.Ab 1^-? KMutraat 9, Gom te» boolteg •V- V ■as pik 6 stuk s pik (.stuks p ik d stuk t per stuk p.ik i stuks DE VLIJT Kies KOALA heren-es jowgoM- KLOET1NGE EVw .WW» >«m.H 11M F»—x.— «mbo ><***1 Hannctertog Odte’e. brnwftetoea, liMislKMKiettJke erfkoloA Late notes Bti overlijden schuldvrfl Telefoon 01106-620 a.s. meendag om 1 uur geopend 4 Zoater, son, «Mefllle. Op het strand of in Uw «Sa, enteni wtedeoherm dl U attifd en overr- US4..M. 18,75 Goede sstartMng eren tueel veegaadtag vee talm kosten t daagse werk week gssWge wkantte- Ta* S Twee In Mn. Door de deelbare ritssluiting kunt 1 U deze praktische alaanzak ook als logeerde- hea gilindhw 1 Mheargk wei sm hoort, o» Mh SM. een beetje schaduw. Daar zorgt deze veelkleurige parasol voor. Parasol 39.76 Standaard O 1 -> le koop gevr.; poeusgsi- I verzamelingen of partijen I en eerste-dag brieven van f diverse landen. Fa Verboom en Zn.. Walstr. 28-28. Vlie ringen. tel 011(4.2471. JAMIN -i de. !-»_• w.. -o--,. a; .ea«..-4 ld aria korte» 'Meter, Ganzepoortelr. te a. teateoa 7M4, Be hoop: J an a Mn ®ZQ laaaaaeaaassoeoseesooooesaooesoeoaoeai CBteeretieeate nsillSifAigsN j KORTGENE Wegen, het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd van da tegenwoordige admini strateur. roept genoemde Coöperatie colli- citanten op voor de open komende vacature vM uit 48 soorten Werpaealeas Ut te veroohlllaodo tea, nu ook Bretton seemolans Barer vislijn .ongekende trefrhi si lil la 75, 100, lie, MO, 500 sa WOO meter 1 f X S? .11 Fantastisch leuk jurkje van ijzersterke katoen. Vrolijke kombinatle van marine witte streep en effen marine. Met geel kraagje en cein tuur en met handige ri taaluiting. Maten lia ün. 148 Vanaf 16.95 2 Handig oombl-bad, bij uitstek geschikt voor de oamptag- Nog aan voordeel took als logeerbed te gebruiken. ZONDAG 26 mei a,a. 14.00 uur ADSP1RANTEN 14.40 uur rondgang muziek CON - AFFEZZIONE 15.00 uur NIEUWELINGEN Wedstrijden onder repte ment K.N.W.U. Alg. AaewaïrttekMrtwr Helnkanasand r 7/- 7 7 hsaft plaatsiASSmogelijkheden voor a WEMEUNNM, Dnryiplteni, Tei. 01132394. WOwgaariteirwi S3, «O«, lil eiMO-MOL I S Zonder zo’n oamplngmatrneje te Uw oombl-bed I nog net niet hete maai eomtorteboi. Met oen alm- I oei. handbeweging op te WMMn tot kotter- SHU tevwwbara antoa ateaSje dot ao weWg rateUa la baatag neead en daartonr Gegadigden moeten in het bezit zijn van i diploma boekhouden j Sollicitaties dienen schriftolijk te geschieden aan de Direktour van de Coöperatieve Groenvoeder- drogerij „De Bevelenden” G A-. Kortgëeneeweg 3 te Kortgene te Te koop broelramao S van Ourp, Molenweg 3a. La. wedorp, teL OHMjfc. -»■ *t ts so *t was van Gurp voor tutnderagie* 3. ven Gurp. Molenweg 20. Lews. dorp .5» Te koop: broclramen S van Ourp, Molenweg te. Ia- wo4a* ml aiiaa-aaa. Wij hebben alle bostni- dingoniddelen voer uw tuin Fa. Serra rent, Brou- wersgang 1, Poes. Vayiulgen, kajuitbotéh. caaco’»/ motorkruisers, vis. boten in velschillende ma ten. Gunstige prijzen. I. W Fluyt. Wemeltteoe. Juliana, straat te- De echte Franae Btedta nylon, biet te evenaren in kwaliteit Verder laofnetten, vismanden foudraais, bengelsteunen enz. Botnetten kruianetten en fuiken Allee Lankhorst fabrikaat De betere saak voor hengelsport en visserij - sinds 1935 Lange Voretctraat «2, Goes, teL SSte, 6247 BMeseMseeéMMMai ■8 overheerlijk en voordeliger zonwering scheepe poSmb sowweeeade aoteUted ’t VoMter. OMwapoortote. M t Venster, Ganaepoortete. Goes, telefoon 7PM. ]Qoea. tete<i« MM. zonwerende aordUMn •t Venster, Qenzepoortote. •ook tetadeen MM. PFFI Q ^2 -j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16