NMS >0 HISTOR ’(Lands Welvaren’ •--I er zijn wel degelijk verschillen in gas... Met vakantie gaan is fijn - Laat uw auto dan in orde zijn! E.E.G. Nederlands meest verkochte brommer metvoorverina i g Bj NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK Nu ook in 'kGRAVENFOLDER, Ralston en.. 3 gulden cadeau Sa© .Ènno VOOR EEN TAXI VERVEN ALTIJD GOED GROOT WIELERBAL ESSO BUTAAN* het gas met de plussen E.M.HUISSEN, Wijngaardstraat 84, Goes. Telefoon 6305. |4vanaf3SSt-' BEEKMAN - ROER Kloetingsewog 5. telefoon 01100-7361 NETTE DIENSTBODE él ï)ffl A i WL M.M. Clarijs ro over dagelijks opvraagbaar geld H I ^KM»TCIh^ Inas-assistente ïl I Esso J' -I Emo garandeert RALSTON AETHRON-VERF In hoogglans Alléén Ralsto verf kombineert daardoor él deze eigenschappen. Ralston Aethron verf Is dan ook gemaakt voor u, vrouwen, mannen, grijsaards en kinderen, die wéten, dst RALSTON NEREN de overtreffende trap vat| zoHocMIderen isl aethron Ik-V' u adverteert toch ook In Do Bevelander Jl nei 1968 ..DE BEVELANDER** a a uitvoering en deonverslijthare Taxibedrijf J. van Sabben Marconistraat 1 - Telefoon M38 S U -• r I LE EN "i broer, E MIDDENSTANDS SPAARBANK fiSBveaOglngen In Nederland f SPERA-NIELKA i jrj altijd 13 kg inhoud Lokeme on van Damme Vrijdag 24 mal 1908 e e e o o a a a e e o eee o a o o o o 4 DieE.E.G.*s- je riet re niet f ▼oor niets zoveel rijden. De simpele dëse E.E.G.met voorvering en uitvoering en de onverslijthare trommdrenunen. Iets voor ui Maak met ona tijdig een afspraak voor een vakantie-inapectle van uw Ford, zodat u uw vakantiereis tot een succes kunt maken. Bont u op een noodsituatie voorbèdBd? WIJ zullen u gaarne adviseren bjj uw keuzo uit ona-essortiment speciale accessoiree voor meer veiligheid van u«ï uw *s zaterdagsmiddags vrij. Hoog loon. PEPER EN ZOUT? Firma F. Jansen Zn. I. C. DE REGT - GOES ’«-Heer Hendrlksklnderenatraat 20, tel. 011003368 Vraag het ook Uw handelaar j en satijn halfmat kunnen evenaren. Iston-verf bevat aethron. Alléén Ralston- Nog nooit heeft iemand dekkracht soepelheid krasvastheid en gemak van ■- te 7 iaar veraadort see mom volledig I D. A. DROGISTERIJ JX GAPER”, Voorstad 7a. Gom ate eerste Inlog op lm NMS spaarboekje Geef Uw autedak ean kunatMar affact dbor do oaigo roiW gewade ataeflagte VINYL TOP Wegens omstandigheden terstond gevraagd Woensdagsmiddags en rae’mAMr m m mta m. a Fa. Reijerse en Zn. RALSTON VERF N.V. - UTRECHT/ZHST (|k autobanden r Zondag 20 mei 3$ M*.eacaa» n r* X I' 5 1 ’I' -I Voer een seer apert ao ewei broMaheofcet 1 •alt t s i met r.w«e LA A lichte leagst-geprijsde Telefoon 011004671-6269 «Franc don Hollanderiaan 7, Goes P. I I dec Schriftaff/fn aoUidtatiaa te richtan aan da dkactia. Kfoatingaawag 47. Goaa. Nadara inlichtingen onder nummer (01100) 5610 Assurantiekantoor C. Hoogerheide Zn., Goesestrabtweg IX tel- 01103-262. Geopend: dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur, zaterdagmorgen van 10-11 uur. En volgens afspraak. De betere kwaütoltsborlogee In verschillende priizen. Zie oaeo etalage Ruime garantie on service --i trtand elektrisch •CHOOMTttNWQOI Vagen M| aOe weereometandtebedea Btge BaMalatraet M WMoea MW0-MIV te Kwedendamme rente 4 »v N 11 mun.v SCHSLLSKKNS VAMANTIN in I WINKEL COMBINATIE Toiafoea 900-346, 4% ♦’/i% noot zm Maanden ogag^ng S*/e% met twaalf mmwiriim apngphQ 8% met acüttlea maanden opaggtag I Dank s0 crinte Mmwh.1 har- krifeen dames «n baron ben ootcpraritaiSto» haarkleur. Orate tuba f 1.7S. Kleine tuba f 1,80. Ook verkrijgbaar in dlepewart Oratie folder bij Haal de foto-folderl Met «De informatie over: de beroemde E. E. G. zo (4x9.-) en de grote E. E. G. 16 (489.-): de Cady - het handige E brommertje (359.-) en de AV 55, de laagst-j Jawelter - Herieger - Graveur at Adrteaaetr. U. tel. MM. Geee Op korte termijn hebben wij in de keuken van ons ziekenhuis - die geheel ie vernieuwd en zojuist in gebruik werd genomen - pieste voor een en een assistente Mr opleiding (huishoudschool strekt tot sonbo- vslng). Er Ie een 6*daagao weriewoek mot wissoidioneten. waarvoor men onre- 9 p i'. In aaaraaate mm ouder wordt, groeit de kam op rimpels. Laat kraaiepootjea, lijnen en rimpels cn- tnlddeüljk verdwijnen met behulp van de MAK- CHAL RIMPKLCORRICTOR In de Mrawi. aarafau- Wk verbeterde «eeieaetflMag, die veel langer houd baar te. Een flacon 8,73 bezorgd U maanSen lang een gave, gladde gelaatshuid Vraagt folder aan bij -1 r Bloamsiarkunat Willem Zelieweg 33. Goes Telefoon 01100-6120- Op verzoek voorllchttno cm huis Laaaaaaaaaaaaaaaaaa •i 62,50 voor 10 volle eren Vervolg- en kwee laeeen S4> fllIfiS V word‘ gehaald en gebracht 1 Wij laeeen met MSU 10M L j Elke week tbaorie-lee met kleurendia’» j Wij geven een eyetematischa rijopleiding ^Autorijschool „ATLAS” JaBanaetraat M. toeeweert, teL «USe-im Ttenel van Geehlaan P. VüeeeteSWL *■*- U1M M81 ft

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15