B< Fabery de Jonge BAAIENS] RAIFFEISENBANK •f Zoekt u nieuw tapijt voor uw woonkamer? beter drekwerk Dames-, herat- en kinderkleding MIJNSBERGEN ALLES VOOR UW TUIN WRBVWAL 13-17GOES TEL. (01100)0801 WONING Dan is hier de oplossing! >HiOENIX DRUKWERK JANSFvanNÜORDW'JK i; Een Marwita brilmontnnr j i vaar in vela nieuwe variaties, met ZEISS PUNKTAL GLAZEN Do maast volmaakte DRIL :t i! Echte mocassins uit Italië spaarbank en alle bankzaken Afwezig I m.boogaard Geraniumstraat 8 - Goea. st ..DE BEVELANDER" Vrijdag 24 ma» 1968 p..: NEER HEMORIKSKINKREMmi 7-TELIII4 GOES I dewtaKNU effecten, ene. f 1,30 per 100 gram. ,r 4 c 130vwetigfr In Zeeland. Teleh Polde B.Q.I Wilhf Telefc Do Speciaalzaak voor Uw BRIL Voor de Woonkamer Sb. pmma bgorign gazongrassen steeds voorradig fW 4 ƒ18,60 14J0 Enkalon tapijt: Goed gereedschap Is het halve werk! Gebruik daarom WOLF-gereedschappen, een klasse apart! Komt U eens kijken el. A. ten Haaf 'AFWEZIG J. H. STAM"7 TANDARTS I HET HUIS en erf aan de Haagdijk 3 te I •e-Gravenpolder, ter grootte I van 1 a 44 ca. I Bruynzeel AFWEZIG tot 17 juni J. DE BEIJ Boerderijtje te Kamperland I Tl KOOP: WONINGEN Notestraat no. 6 en 12. Vraagprijs f 26.000,—. Voorstad no. 60. Agvraaod te Gom door 2 verpleegsters slaapkamers JBriovori onder no. 21-3, I bureau van dit blad. Alleen deze week: Zuiver wollen Voor de slaapkamer: Sterk en mooi en een weldaad voor Uw ogenl 19,95 24,90 aÉFSF ..wordt een redrte vore getroicken In lar I d* veÖ* Ds Za«JW en het paard nlLl 4|n opetaaringagtotd. maardRbeeM 450 miljoen guldenword er de ftelf- feieenbemk in Zeeland geepenrd. Geld dat mede gebruikt wordt om Zoetende economie gezond te houden. Roede 100.000 Zeeuwen makan regel matig gebndk Ven de dieneten ven de V8n do RaHMBontenk Ratffeleenbank Ie epaar- bank, maar verzorgt tevena alle andere i bankzakehg zoals rekBning**commtf Deer Ma vorder te lepeo. GRATIS WAARDEVOLLE KOOPCHEQUE8. Instap model Veter model MMeaauMBm.7w.SNs.ooee VOOR MODESCHOENEN i e 4 i te te Komt vrijblijvend bij pns langel INFOF t i» Bovendien ontvangt U bij aankoop boven 10,- op al onze artikelen Gaazepoort straal 21 - Goes ZILVERZEGELS DIT EEN RSUKARE VAN DE GEZAMENUKE RNNEIBEN BANKEN OP NOORD- EN ZUCM3EVELAND EN WALCHEREN. knet U hostie* veorMger kepen. Komt U ook eene kijken naar onze toonaangevende koOektie SPAR) een E poster BOUV echrifl tiech „MESTO" VERNHVELtiPUff mot plastic tankje voor 6 liter vloeistof. Onmisbaar om uw aardappelen e.d. te spuiten. Prijs EO.—. „UMMET.. GAZONMAAIER Onmisbaar voor iedere gazon- bezitter. Verkrijgbaar in 2 breedtes. 10 duim /42,— 12 duim ƒ44,—. Met 1 jeer garantie. MEIMAAND BONENMAAND NU zaaien diverse soorten bonen, wte. stamprincessen, dubbele zonder draad. Ié Heugaflor ook Ideaal. In tegels 60 x 50, f 30,per m2. Gemakkelijk te leggen! Deesoforto tegela, 50 x 50, nylon, 4,95 per tegel. Gomakkelijk zelf te leggenl zoals: Grazavia. Briljant en Spotts. Nu zaaien, straks uw eigen groen grastapijt- NOG VOORRANG: Pracht eortertefl dahlia* In «Averse asarton. Grote knollen voor steekts G BteSDtiKBtiB .OodrlMiSanwttm TaodtechoteM J- P- A. Rösssll Zitdag dinsdag van 10 tot I 3 uur Reparatie van I KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand I Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38. Goes ij- IEDERE DAG VERB: r Kooiplaaten. slaplanten. Mlderijptantea. tomatenplanten, y komk ommerplanton Tevens vele soorten bleomeoptanto. M. J. de Bruin en Dr J. Gosses Chirurgen te Goes. Vanaf heden GEEN SPREEKUREN meer in het Ziekenhuis St. Joanna. M. J. de Braks en Dr J. Geeeee Chirurgen te Goes. Met ingang van heden IEDERE DAG SPREEKUUR in Ziekenhuis Bergzicht. Tijd: ,2 uur 's middags. Afspraak te maken met de sekretaresse, Moj. J.' Loove, maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren, k Telefoon 01100-7000. toestel 233. Sinke- de Graag Klokstraat 7 Geen TeWeen 7103 Ie. GemakkeHJk te reinigen. 2e. SAjtvaet. 3e. Prachtige kleuren. VERLOVINGSRINGEN kt eras kexaptese koOsktie treft u vete modsOsn aan. Ook de dee mat hat MMN Mpen vanaf f1301* P4L In* duteafteeie gravering. Dokter ALLEWIJN neemt waar. Telefoon 1566. Spreekuren: I Haneweert 13.30-14.30 uur I TANDARTS .1 van 26 mei tot 10 juni. Saneringskaarten van mei I blijven geldig in juni. van 2 juni t/m 16 juni. BH taechrOvtog te keep: I Behoudens toestemming di-1 - rekt op gebruik. 1 Voor bezichtiging zich te I vervoegen ten kantore van I dhm. Th. de Klerk Zn. te *s-Gravenpoider, alwaar de I InschrijvingsbHjeten worden I Ingewacht uiterlijk op 1 juni I a.8. I 'C, A. WBUXMAM.^ Kloetinge Kapel»ewes M HarteUjk dank voor de vele feüdtaUes, kadooe en bloe- aaen die wij óp ons 40-jarts huweHjisfeeal mochten oob- vanpan. FAIL JAC. HOONDEBT- BOUDCfl Hetakanssand, Dorpestr. 178. Langs dese weg wil Ik allen hartelijk danken voor de ve- L le bttjken van belangstelling! en geschenken die ik bij mijn 8be verjaardag heb ondervon-1 Wij brengen reeds vanaf f 59,per meter, 370 breed, een reuze mooi Enkalon tapijt Miranda Dósso tapijt, 80% draion, 20 wol. in pracht tinton. 1 1J9.— por'meter 390 breed. Collega's nemen waar AFWEZIG: Arts I Hanswe|rt Van donderdagmiddag 30 -| mei tot donderdagmiddag I De Haar on Mevrouw geven mat daokbaarlMd ee vraagde kaasde wa de go- kooeva van hun seen. Zij aoosasn hoen Josje. BS hut EL Doopcel ontvangt JACOBUS MATHEUS. Oviaaade, is mei iaat. HonseteUeweg 7. HarMSik dank mode nmnena cnee kinderen en kleinkin deren voor dh beHngetemng onderwonden bij ons 4b-jarig nuwd^k J. WELUTMAN TE KOOP: Gemoderniseerde aan de Lewes t raat Kloetinge. 'Begin december vrij aanvaarden. Brieven onder no. 21-1 bur. van dit blad. Notaris C. J. Goedhals te Kortgene, biedt namens de heer K. M. de Regt te Kam perland. bij inschrijving te hoop aan hot boeederStje bestaande aK weoehote met stenen eehnurtje. grete bonten eahuor, bSgebeo^ve^k ert. tuin en boe mg».ril, aan de WesthavendUk te te Kam- yoiuL groei M.4S are Ia gsbndk en genot te aan vaarden tdtsrüjk IS ftiü sa Leotaa veer haper, vanaf W Ml a* Betaling koopaea» ulteriljk 1 juM a* 1 Daor B. on W. van Wissen tovfce te f ut ui i steng ver* leand tot aemsrhewoning BMdMUMg ta ^everteg^ mm Mirr-Mt 1 Briefes In te leveren voor M OMt 1MB, bd noemde notaris (tel. 81148-MD waar nadere Udlchtingsn te wekzMsn aRa Vraagprijs /GE.OOO,— Ihedgaaisiea sa Telefoon 5105. TE KOOP: goed onderhouden I middenstands- woning (Bouwfonds) Goes-Ooet. Grote woonkamer, 4 slaap kamers. zolder, vüsotrap, schuur, voor- en achtertuin. Brieven onder nummer 21-6 bureau van dit blad. Salonkleodjos, 140 x 180 Haardbankjes met akai Japanmatten (ook ideaal in de tent) Voetschommete f 19,80 Tafelkleden, mooie deaelns - 30,— Nylon tapijt moderne kleuren bij de nieuwste slaapkemerameublemeaten reeds vanaf fO,— per m2. een heerlijk lichte schoen flMMMTIMM* m*1 no® mMr we,n*0- Zeeland Vl MSI1U» trekt vastberaden een rechte vore naar UUIILIIl L d* toeinmat door landbouwmechanlea- D| Landbouw Ie één paneel uit het imHeae ZeeiiMMO drieluik: recreatie, landbouw en tadiNMe. Er wordt nog etoede een <te vokoeOtg ven dtiemt gebeente1. De RaifMninbenk werkt mee. Rufm -. Bezoekt onze permanente tutaimeubelenehow. Keusuit zeer vale modellen! (Kettlar. Kurz, Steroco. enz.) Teven stretchers, tafels, perasoli, luchtbedden, elaepzekken en enderw csmping beaoGgdheéin. Dagelijks geopend, ook zaterdags tot 6 Sur ep onze la etage.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12