mutsen i! S7 I GRANDIOOS {AANBOD nee Si ®i fei - li Badu VOETBALWEDSTRIJD DANSEN poley CASH S teer. K.N.V.B. aW. Zeeland KJ.¥.B.aM.Gouda 1 1 Kapelle Meeuwen I 1 I Grote meubel-, antiek- en l inboedel-veiling Ontspiegelde glazen VERLOVINGSKMRTJES „DÉ PHOimr GEZELLIG DARSEM - bij kaarslicht Hotel „Do Korenbeurs** te Kortgono Wastop BERGZICHT te Goes vraagt voor tijdelijk, vroswelijke hulp in de waoMrij. i i i i I I” I i I I 50 Carat Ltd draagtas met schouteriam. Mu 79 5Q I ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD -BEVEL A ND MEN KIJKT NAAR U.. EN UW BRIL MEVRC -K Tho Now Black and White hto- te sportterrain Kapelle VOOR AL UW GESCHENKEN FLORENCE Tortenks, Tergal, Trovlrs on Dteteii fatato VAM 109 7 Nu I Unieke HEEFT HET teoeeee^eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee* Dinsdag 28 mei a.s. Van IJsseldijk-Snoep SpfegeingoR kt oen hriRogtas wartoon vaak storend. Soms ziet men de apiego- Ungen duidelijker dan hetgeen men zien wit Vooral bij schemering en kt hot don ker Ie dit Wassend (autemobSsein I). l K.-i- w W Prtys-stunt yooooeoeoooeeoooooeooeoeoaooaaoaoeaoo M. VERfiULST-VAN LOO, ^’tPOrtabteradtovoorzefdzaïm I pV'w*»* to'Jto’to’rtototoP'to'V tourtoto nel 10M j \.r Knippa tronew: U w adres ook voor foto on film •7253 a»»»** •is -j '“■to i YER8EKE AdverteertU oak in dr Bevelender’ Geee, r ■tea Aanvang 7.30 uur ■44 i 1 Adverfe eblad" e e u w s c r a n 4.7/ joes k ZN era. Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen Voorstad M, ZATEROA6 38 MO m.m.v Voor fouten in tel o advert, aanvaa rden 1 Zaterdag 2S mei a.a. •1 •I .14 Uitgave on druk.; Fa. Drukkerij „De Phoenix”. Voorstad 24* Postbus 5. Telefoon 01100-5915, M.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. fpj Muziek: (Zaterdagelftallen) LANGE VOR8TSTRAAT 46 QOE8 TEL. 011004388 ‘.I Deze 9 kwaliteiten (er zijn nog 14 andore) garanderen U.eeri zorgeloze zomergacderobel Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Advertentieprijs 20 et. per mm Voorpagina dubbel tarief. Contracttarieven op aanvraag. ipgegevon .1 wil 9®«n fo enkele veranfwonrrleliikheio -brilen waarover gesproken wordt NededeagwedetHjd Aanvang 4.16 eur. i1 r I 5 verschillende namen voor de polyester wondervezel met de vele voor treffelijke elgenschappenl Soms gemengd met wol, katoen of rayon, in diverse samenstellingen, vele kleuren en in heel veel bedrukte dessins. En, natuurlijk,, allemaal met volledige kwaliteitsgarantie I TREVIRA wol 140 cm breed 21,60 TERGAL katoen 90 cm breed 5,90 TERITAL wol 140 cm breed 6,90 Do allemlewwsto modellen in onze grote collectie ZEISS BRILLEQLAZEN Beter zien met het beste brilleglas PRISMA-KUKER8 CONTACTLENZEN OPTIEK FOTO FILM P/itica'Q^Allkinpmn IN T MAQTJE VAN DE LVODSTSTD GOES Lange Vorststraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 I Radio d Break. 79 l a J (PINKSTER) KOSTUUM dat u zonen Er nog voordelig ookl HEREN- EN JONGENSKLEDING MODES MODERNE KLEDING VOOR DE MODIEUZE JONGE VROUW* Lange Voratetraat - Goea Burda, Vogue, Herbilkxt en Simplicity (met de veilige, gratis knipverzekering) ZOND AG 26 MH a.s. van 11.00—22.00 ur. J. LOON, erkend veilinghouder, VUesingen, telefoon 2287. o Aanvang ,’s morgens 10 u. - middags 2 u. o én *s avonds'6.30 uur-, ‘j; in. i I! „CONCERTGEBOUW” te Vlissingen. Kijkdagen: ZATERDAG 26 MEI a-s. van 14.00—22.00 uur. romen het Da zomerkollektio van Lanoya kenmerkt zich waar door ean geheel eigen flatterende-atijl. MODEHUIS Ook do gtatoichten in gewone gkrosn zijn voor Uw gooprakspertner onean- gonaom omdat zjj Uw ogen zo onmatig „LOVABLE” BEHA'a •et lycra rugpand en atretch achoudar- btodjee. 3.78. SCHUTTERSHOF - QOES ZATERDAG 26 M« a e. -*■ Te koop: eapaie mooie 3e handa T.V. app. M cm, NI, N2 en Belfié. onder ga rantie, Idem cm NI en Beigia. Ra" 2 Ktetatreat 11, Qaaa -•> Te keep: Ford New An. 11b. KkMttaae -► Autokinderzitjee In ver- schlllende modellen vindt u I vanaf t 17,M bij Jeremiaaae E Ooee...' t Te koop: Merc. Bena 3WD f e». ’8S, ft, 1M m. r garantie. Garage v. Oeveren N.V., Goea, teL 01100-1100. -► Tg koop: Mere. Ben* be- •telw. L 3ta *a met ger mo- ter oeer raad. Garage v; I Oeearaa NVh Goea, tel. meo-eioo ->■ Onze aanbieding Grondig bandrecordera gaat door van 380,— voor 338.en van 4».— voor Se.—3 en 4 •poren. Radio v. d. 'Broek. KMNiaet 17. Goea TREVIRA Jersey TERGAL kamgaren 150 cm breed 24,50 140 cm breed 18,30 DIOLEN scheerwol TERLENKA |00 140 cm breed 16.90 -440 cm breed 9,10 TERLENKA milou TERGAL 100% 90 cm breed 11,90 90 cm breed 14,90 na gediplomeerde achoonbeideepeciilotea geven U hierover graeo aNa gawenate inUchtingen ..X Ook kunt U op onze aalona terecht voor volledige gelaatavorzorging i —p manicure Vérder Verzorgen wij door geheel Zeeland Boauty-Partioa. kuraua in 2 leaaon aan hula leringen met dia'e voor verenigingen Komt U goruet eons'nador Informeren Mj 011004400, Goea CIALMTE - MAAMMKMU8IS I todmtak. Zeer p*8t mote (Vcm) In fraais Verkrijgbaar bij de Honda^dealer In de genade en In de konnie van onzen Here en Holland. Jezua Chrietue. Hem,rij de heerlijkheid, zowel nu ale tot den dag der eeuwigheid. 2 Petnre 3 18. tnateRgg W BTA, Voamaeratraat 8, Goea. Fijnrib Peru-katoen DAMES CAMISOLES Keue uit V-hale to - atrapleae model. Indiensttreding z.ap'm. Sollicitatiea mondeling of achriftelijk aan de di réktrice van bovengenoemd ziekenhuis.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1