naar Goes B I Ïe 1 Bouwfonds I voor TUINMEUBELEN B 1 koop nu zo'n modern brixon- kostuum SUPER WALES Mé FI! •J. II „DE PHOENIX” Voorstad 24, Goes, teL 5915 NU voor 13,80 H •■•it r. - I .-J - tt COUPON f I. msl 1968 „DE BEVELANDER" Geweldig fijn wonen in een eigen huis in I t-' I r Onderstreep jeugdige dynamiek door ttv Bcfron speciaaBMfc f 1 I dig due. Om to zien, om to dragen, om to hebben. En i il'l MB '■r. Donderdag 18 mal 1968 Enonno aortaring kdCI» geweldig, gg^- fe'J f9 CZAV r'n tel. 01IM-34» fijne, eigentijdse kleding te dragen! Kostuums, die het ’hip-blitze’ tijd perk al voorbij zijn gestreefd. Noem ze dus zoals je wilt maar In elk geval:, draag zei Omdat ze jong WQ weten HANDIGE OPLOSSINGEN om Uw DRUKWERK KOSTEN te besparen ANTRACIET Laten we, geachte heren, de regen jas eens op de keper beschouwen.- Wat zien we dan? Doorgaans regen jassen, die eigenlijk die naam niet eens mogen dragen. Dat is jammer, maar 1 is nu eenmaal zo. Gelukkig kent ii ons voldoends om er zeker van to zijn, dat u dat sport dingen bij ons in do rsgenjassenrekken niet zult aantreffen. De regenjas die u hier ziet algobooM wel AMoht, went da's een goede, een echte, een bijzondere. Een regenjes en een modejas. Een Jas dto e droog houdt on er na do fetoto stortbui nog Rn uttzlst Gowoi- staan - en omdat ook de prijzen jeugdig-laag zijn: 129.-. En 149.-. Maar ook de fabeiachtig-mooie Brixon kostuums van 169.- en 189.- ^jnzMT eigentijd» LMBrtxonspectoBizMk F H i it.-- V •4 V< ."I La- 3 J' X, I i. if f f r - .JWJ to ‘I r gr’ I j unieks kwsliteit van atstreat 15-17 -te Zomer Mi -te Te koop: Peufeot 404 *06. ken. Schei Zilver** fell met 1-. u 1- 18. Iljk. i Lweo vofoto^Mt Mae. Oom -u ■••’I X I i* - I ULf i koooles. ’61 prijzen In *t Vont #4, Goes V b* witte M a. Bovag garantie. Garage Oeveren, N.V., Goes. teL 01100-6106 m mot J.20 I joar '4.30 io onx. te Te troop transporteurs, vertragings on reduktor. saalsaam. I. Sa WMBk Wtea- at M. naton g I.M il droog xman. f 19.W idora ino on 4 jaar H t’t I f NV BOUWFONDS NBDBRLANDSB OBMEBNTBN MIJNSBERGEN op xoek naar da zaak waar u een - voor uw Preclee zoal» u het wenat LN.V., Goes, tel. 01100-0100. I -► In klassieke kostuums I: tam. Voodgt. I «eggen htertij^onae satachappen on drv>a I van don- I Groeten I 1 -*• Te kooo: Opel KadeSt met schulfSsk htrwfl ftaate deren, F 3. te Last. Ban- Tavana: PARASOLS, STRETCHERS, LUCHTBEDDEN a« SLAAPZAKKEN l! Op te sturen seal Bouwfonds inluiaioSoosiiSa WHhelmsnastrast 33 te Goes of 'n telefoontje; -01100-7741. j -► U kunt nu de gelukkige zonnebedden, parasols, wtnd- worden van eep schermen -__L. Philips draaltop stofzuiger bff Zuldweg »-H H.kinde- voor de prijs van f ISO,—- - - Stroom N.V., Lange Kerkstr. 11-17. Goes. tel. 01100-8088 na 8 uur 01100-*T4. verkrijgbaar bij de Tormina Parallelweg 0. Lewedorp. teL 01100-470. Uw oude wasmachine is nog f 100,— tot f 400,— waard, els u hem Inruilt tegen een -** Speciale aanbieding: 1 ver- Stroom N.V.J -1 11-17, GoeJ teL 01100-3086 na 6 uur^l 01106-674. -► Te huur: S-pera. dubbel- dakitent ImpertaL Iepen straat io, Geea. I -* Te koop: prachtige „In-| terne" haard, xelfvuller enl Etna plaatkacbaHje, koopje* I moet weg wegens verhuizing) Tevens witte hoge van Delft dan de helft van de normale kinderwagen. Te bevr.: vrij-| prijs hoeft te betalen. Alleen dag- en zaterdagmorgen. Vis. Zuiddeeweg f, achter del smid. Hoedekenskerke. I -► Zwembroeken, zwem- I broeken. Helanca en nylon Reuze keuze in alle prijzen en hleuwste modellen en -► Vaartuigen, kajultboten casco's, motorkruisers, vis. boten in verschillende ma ten. Gunstige prijzen. I. W. Fluyt, Wemeldinge, Juliana. 1 !-► Vermist: rooie kater te lgen beloning terug te be zorgen P. C. Quantstraat X2 Fm -> Zomer crepe-mouaas ny- km kmuaa"1M Tterttelhuls C. 1. Türoa, Geen Uw euds wsmnaititas te neg f 166.— tot f 466,- W als hem innrllt tegea PhBtea, Mlete. AM. Bn ■eéfrte etc. Stroom La* Kerkstraat 11-17, Geee. tel OT16B-8886 M 6 WW 68186-614. -► Ta koop: Bedford vracht- Zmot huif type DCB 6 tea *63. Goed. Garage V. pies op met tngeng derdag 16 mei 1868 |aen alle kennissen [-► Te koopt donkergrljse kolenconvector Intense voor grote kamer Lgat Mevr, de |Kok, Singelstraat 18, Goes. Te koop: 3 beige club*. IC. Qulnten, Oudelandsepol- derdijk Oudelende. -► Te I - van Gurp, unieke kwaliteit van 'e werelds beste per 75 kg (nootjes 4 efm.10/25 mm) ^A-kwal. (efm. 10/20 mm) 6 13,80 per 75 kg A-kwat. (alm. 10/20 mm) 6 f 12,90 per 75 kg De ALLERBESTE kolen voor oen "voel LAGERE PRIJS Nu Uw kolen bij dó CZAV bestollen kan U 20% scholen Zie of vroeg onze fatoor ..Energie ven de CZAV geeft U” K’. J. Tilroe. Goes. I -*■ Voor evn uttMbrvld* nor- kering groente -n bloem»»- -ten naar Te. Serrarens prouwersgsne 1. Gom rTewns vnorradlr earonen» «eeflrorrel, noternnd. com •vwt. tuinveree<’»rh»nne»< wtsgm Oswrvn N T, Tsssshs? tel. 61181-1666. De Blauwste modsflsg pannen van Lagostina. BK. My, SkuKuaa. AD». TeM sa ZOvemgris vindt u WJ Zuldweg. Wï. H.kinderea- straat 1. Gom. tel. 61166-8668 •te texmaa steSsrtag p«0 polo’s mat sa sewder sswd- L Vorst 68, Poes Te koop aaagrtt.t rg-aa. Fijn wonen in een royale 6-kamerwoning met een grote woonkamer (23.15 m2), moderne keuken met roeStvnj stalen aanrecht. 4 Slaap kamers en douchecel. Volop bergruimte Totale kosten v.a. f 43.000.» waarvan 4.300.- benodigd als eigen geld. De gunstige njkssubsidie biedt u in bef eerste jaar een bijdrage van maar liefst f 1.700.-. Hierdoor wordt de maandelijkse aanvangstermijn 128.- (incl. rente, aflossing en premie voor brand- en stormschadeverzekenng. Voorts worden er in Goes nog enkele grote comfortabele 5-kamer woningen gebouwd, met o.a. 2e W.C. en vele andere plezierige extra's. Totale kosten v.a. f 53.500.- Qncl. garage), benodigde eigen geld f 5.300.-. Dankzij de subsidie van reeds f 1.000.- in het eerste jaar. vol staat u den met een maandelijkse termijn van f 246:- (ind. rente aflos sing en voor brand- en stormschadeverzekering). Vraag vrijblijvend alle inlichtingen over deze Bouwfondsbouwmogelgk- heden in Goes. Stuur onderstaande coupon snel op. - IS kg.) merk Tntatt Lipte - - A K. Bekkering. KIriMaggi ,eh»rtlrde goederen zie pnve One» ef*1«*e 7nlrf*ree '«-TT W •te Te koop: Opel Kadstt nov 1868 wit. zeer moei voordelig ïnrull financie ring moge lijk Moerbetetr. 6. Gom -»■ Prima kwaliteit hygië nische gummiwaren, hand schoenen eoa. Prijakourant laagde en gratia proefmonster wor- den op aanvraag franke toegezondenl ,T*ta”, Poet- bu* 86, ITburg. ■te Wij gaan nog steeds door met onze opzienbarende awi bieding in nylon taptjttegela. Dit betekent dat U voor dit 100*/. volwaardlgi ny- kmtaptjt, hetwelk wij onder volledige N.LC garantie verkopen tfjdelljk minder Stroom N.V., Lange Ortatr. -► Voor de jongelui specia le afdeling terlenka young 77000 km. Garage v. Oeveren kostuums In moderne, ge- ulUeerde m(xJellen ldem Spijkerbroeken sDe ms-1 -► Uw televisie, radio ken en modellen vanaf U.30. grammofoon of bendrecor- (Enorme keuze in het Beva- thuis. L. Vorst 64. Gom. Katoenen klnderturklM Ideze week S SS Textielhul» I Techn. Dienst. I Ir** .T THIwwm /"Izvma I Wegen* verhuizing te koop aangeboden: T.V.-an- tenne, kolenconvector. Ala- dln oliekacheltje. Heemltae- weg 148, Gom. MW -> Uw gaskachel staat bij Zuldweg. Keu* uit 80 model len. eigen plaatsing en re- paratio. Zuldweg, 'aH. H.kln- derenstr. Goes, teL 61100- 8006. Uw .oüde wasmachine is nog f 100,—. tot f 400,— waard. als u hem InruiM tegen een Philips, Mlete. AEG, English Electric etc Stroom N.V., Lange Kerkstraat 11-17, Goes, tel. 01100-6886 na Uur 01103-674. -► U kunt nu de gelukkige bezitter worden van een Philips draaltop stofzuiger voor de^ prijs van Itl».-, Stroom N.V., Lange Kerkstr. 11-17, Gom, tel. 61100-3836 na 6 uur 01105-874. te t Is ao t was ven Gurp voor tutadarsgtoa. van Chu» Molenweg A Lews. dorp. -te Heren crepe-mousse anglets in vele dae^ns en prijsen vanaf 1,06. Textiel- huis C. J. Tilroe. Goes. -te Speciale aanbieding: Bosch koelkasten Sterk ver laagde prijzen. Stroom N.V., 1 aha* Kerkstrat 11-17, Goes teL 01100-5868 na 8 uur 01186-674. te- Sierranden voor auto- oummesborden slechte f L* per set bij Jeremiasae, Poes. -te Spéciaal voor kleder dracht heeft 1 met lang don- haar en elaap- f 8,45, f 11J8 en ...X. Laag snoer imm. bloedkoralen Z7». Voetsteu nen f 0.73. Gratis ZUve™e- gelsl Korte oordstraat 11-15, M-gurg. teL 3788. te- Crepe-mousse kinder- sporthemden In vrtt en ge kleurd LTS. Textlelhuis C J. Tilroe, Gom. te- Nieuwe luchtvaarttarte- venl USA-Canada. Hoofd V. h. gezin volle retourprijs, echtgenote en kinderen tus sen 13-11 jaar enkele rete- prijs voor een retour. InL bij Wm H. Müller Co., Boul. de Ruyter 14. tel. SB. Vllsslngen en op de week- markt te Goes. Fijne brood- on banketbak kerij C. P. Verschoora, Voorstad 16, Gom, tel. 51». 8 koffiebroodjes f 1,—»0 gram allerhande f 1,100 gram ijecups f 0A rak» van uw warme pakker. -► Te koop- kinderwagen I. gjt. 8 maanden oud. Schel- destraat 61, Goes. -te Ts koop: 1-pers. kantel- bed, 1 1-pers. kspokbedden. salontafel (rond) v. MeUestr. 45 (beneden) Goes. -te Heren: ook u was allang - - -T t behandeling kunt krijgen. kort of langharige heren en jongens gewstergolfd ef go- permanent. Opk wordt u uitgelegd hoe u het verder behandelen kHBC’Dus ook aan u wordt 'persoonlijk aandacht beetéed.'vraag tel. vrijblijvend Inlichtingen Be handelingen volgens »f- spraak Kapsalon „Core**, NoordweHe, teL 01118-438 te- Te koop: Berin! brom fiets met telMCOop vering wor en achter, rijd goed geer geschikt om naar het werk te rijden t 80.4-» C. Meesters, Wllhebnlnastrast II. Rillsnd-Bsth. tel. 61135- 413.- - te Voor persoonlijke lening of financiering per poet in 13 18, 34, >8 of maanden naar Bemiddellngskantoor „Alfa” ScheldMtrast 14. Ls- wedorp. TeL 01198-285 Stuur deze advertentie aan ons in on U ontvangt nadere gege vens. te- Te koop: als nieuw olie- kachel ..Convector", koopje St. Jacobstraat 10-, Gom. te- Welk ‘ong gezin dis geen dure chine kan ko pen wil Vi.->r f mlfe. - grote Miele met elektrische wringer hebben? Kan nog 10 Jaar mee. TeL 01103-1353. -te Te koop: 3-wlelige kar, aanhangwagen, draagverm. »a-> *-—-*■—•■ w- man, Noordstraat 16, Blese- linge. tal. 01103-1787. -te Te koop: Simca 1800 ’08. Fiat 10» •64, Flat «00 *80, 3 Fiata 800 '50 en '58. 3 Tan- nus IBM *84 en *86 Inruil en financiering mogelijk. Autohandel Hoekman.- tel, 8331. Zuldvlletstraat 103, Goes. koop: broetramen S. rp. Molenweg wedorp. teL 01106-386. -te Te koop: wegens omsten- I digheden een zonder gebre-I ken zijnde Opel, ruime wa- EnBHsh kleuren leeft ê"jaar“ vanafItirtri aantrèkkeWkeV prtjT I y*4^**^. 8*®-, Stroom N.V., f 840. Herenmaten vanaf lAdros: Nleuwstraat Gom I Lange Kerkstraat 11-17. f 6,». U slaagt prettig In----I Goes, teL 01100-6858 na 6 t Beva-buls/L Vorst 04.|->- Te koop: BMW '08 licht-j uur 01106 Goes. jgroen cognac kunstl. met -te V ku» M de gotoktogo bezitter wn riten vaa een Philips draaltop stofzuiger wor de prijs van f_ 1». ÏMXGÖm' teL OflOlHÓFw 6 uur 01186-076 -te En toeh. slaagt u voor tuinmeubelen o.a. stoelen. Te koop: CltroOn »port Lanse Kerkrirat 11-17, Gom i.pr.st. bj. 1048. Bew. v. goede - keuring. C. de Graaffstr,. 101a. Goes. --- te Persoonlijke lening per •ost. aflossen in 6, 13J 18. en 30 maanden opsturen naar Assurantiekantoor A. Hulj- zen, tel. 334. Ellewoutsjdük T te Televisie v.a. f 040.—. rf, Stroom NV, I^nge Kef kst r N 11-17, Gom. tel. 01100-5855 ns 8 uur 01105-874. (Eigen **86». MgaaA -► Uw hulskamèr, slaat mer, keuken on gang bol. met deze nylon tapljttegels geeft uw woning een luxu eus en rijk aanzien voor een prijs die U ongelofelijk voor, komt Schrijf ons even of oei ons op onder no. 01106- 470 en wtj kostten U gaarne geheel vrijblijvend mot de volledige koUektie Ml U oen huis offerte maken. Beleefd aanhwvelend: de Timing. PwaUelweg 6 Lewsdoop, teL 61106-476 laten, we t dit keer ns droog houden. k l-te Vlstram. toverwoord In |taaeen. soepel als leer, on- I verslijtbaar, licht als een I [veertje, u vindt het In het I |Tassenhuls Sinks, Ganze- I [poortstraat 16 .1 I |-te Vlstram, in geselllge tas- I I [sen voor een dagje uit grote I [sortering In het Tassenhut* I Sinks, Ganzepoorstraat 16 I -► Vlstram. Ook voor kof- I |fers en reistassen het Ideale I [lichtgewicht materiaal in *t I [Tassenhuis Sinke. Ganze- I [poortstraat 15. I |-te Opvouwbare parapluies I [ideaal op reis. De grootste I [keus v.a. 18.95 In het Tas- I [senhuls Sinke. Ganzepoort- I [straat 15. I I |-te Te koop: lange w. brulds- I [japon met kort sluiertje I [maat 43 en een l.prztx. mo- I |tor merk Honda 250 cc 2 c.l. P. C. Quantstraat Goes. -te Vacantle. Te huur tenten. [slaapzakken, luchtbedden, Parapluhuis, L. Vorststr. 3. Goes. 1 |te- Regenjassen, regenjassen. Voor elke leeftijd de ge- [schikte kleur en model van- af f46,— tot f 1»,— t Voor- [deligst adres: Beva-huls L. IVorst 64. Goes. Uw ouds wasu If 166^--OsO f- |als u hem inruilt tegen een Philip». Miele, AEG. English Electric etc. Stroom N.V., I [Lange Kerkstraat 11-17, |Gom. tel. 01100-5853 na 61 [uur 01105-674. |-te Te koop: z.g.aji. d.blauwe [kinderwagen geh. uitneemb. [Koninginneweg 28, Gom. |-te Voor ai uw type- en of I [stencllwerk naar 3. 3. v. d. [Berge-Minnaar, J. Rogge- [wenstraat 35. Gom. 9 |-te Te koop: tafels, stoelen. J| [kasten enz. St. Jacobstr. 10. 3 [Goes. F |-te Vacantle! .Reizen per [vliegtuig, trein, schip of bus. |lncl. hotel. Bel 01184-2322 |wor programma’s. Wacht [niet met reserveren tot allés vol Is. Wm H. Müller Co |BouI. de Ruyter 14. Vlfss. |-te Te koop: volledig psdvin- sters en ksbouter uniform |J. Klasysenstr X. Goes na 8 (uur. Bosch koelkasten sterk s Lange -te SpóciaM Aites: De nieuwste WBde- braa-poppen. ker kambaar ogen Z,'—. f 14,96. LU f 0.73. Gratis Zilverze- |te- Te koop: prachtige wieg I |met piek van nylon bekle- I ding iets aparts f 40,— en I kinderwagen merk Koelstra [geheel uttneembaar in zeer goede staat f 73.—. C. Mees- [tors. Wllhelminastraat 16 I Rniand-Bath. |-te Te koop: een aanhang- vragentje voor achter auto. [GMloten. Koopje. K. v«n Boven, Nieuwl. Binnendijk |16 KrabbendUk» |-te Te koop: Zundapp bromfiets 1666 7700 km., kl. [anthraciet I.pr.st., Florett |rood 19fl7 Lpr-st 13000 km [racefiets, merk Romy met [16 veren, 3 klnderrtjwielen |lft 9-7 jr., 1 kinderrffwiel [10 jr. M. Raas. Difkstrast 14. [Lewedorp. tel. 01196-490 te kunt nu de gelukkige bezitter worden van Mn Ptolips draaltop stofzulger i voor de prijs van f 1».-. *Uvergr. als nieuw slechts Stroom N V, Lange Kerkstr 1-- - 11-17, Gom. fél. 01100-5855 na |t uur 01106^74. l -te in ziassieae zonuums gen. Scherpe Ite Door Ïnrull: koonlM. [brengen vrij nog steeds flin-Beva-huls L [Renault Dauphine ’61 én ke keuze, ook met iets wij- -- |Ford Tsunus ’00. E. 3. de dere ptjpen. De beste raad - ILaat. Bankertstraat Gom en service in L Beva-huls bezitter F*L 7494. L. Vorst 64, Ooe< Phlllna I -te Uw televisie. der detect? U belt Stroom N V, Oom en wtj maken *t |voor elkaar! TeL 81180 3088 [na 8 uur 01106-074. Eigen mistreat 2. Goea. -te Speciale s»ki4aiO6si»T Bosch koelkasten sterk- ver laagde nrtfzen. Stroom N.V, r_.i tel. 01100-5856 na I uur 01105-674. te- Deze week een partij be- PersoonWks lening per etal,er zóldiiee>H r H kinderenstraat 6 Gom. tel. «non-6806 Uw. televisie, radio •ravnmnfoon nf bfndrecor- de» de/get? U belt Stroom N V Go«' v” órij maken *t voor elkaart Tel. 81100-9686 --J na 6 uur 01103-674 Etesn Sasha. Btewk

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9