leiden naar Rome Vele wegen 4 sten tel VERHUIZEN VERNIEUWEN? I Boonman's I I I II rl i 1 GAAT U VERANDEREN? Dames japonnen 14,90 mi; :T® GEEN SYSTEEM 5 1 GEEN SYSTEEM geeft dia prettige, zeg gerust onmisbare I .BOONMAN. Lange Dien Jeans r Hossen 3 Mar ELECTRO-SHOW 19» i 2,50 UT T3J 1 mJ ZOMERPRIJZEN ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦»»eooooeoeeeeeo»oooeo»»eooeoeoooeoeeoeoeoe»oeeoeoeoeooeeooo»9»eoooooooeo60oe66e»ooe»»oooo IL riij* I I «I r I 7 f ,.W BSVKRNDWr i W T s •ia r .»c. 3 Si 3 kan U 4 7' ■h Pi „vlosrwarmte” Leek» meisjes palloven turquoise, groen en I [•huls. U ontdekt *t in onze nieuwe ^eeeóeeeeeeyeooofeooeoeeeeeeeeeeoóeeoeeeeeeeooeeeeeeoeeeoeeooeeeeoeeeeoe^y» wee»»é»e>eee»te4i Alles langzaam duurder maar alleen kolenprUzeit bltyvaif^ap peil. Géén prijsverhoging, maar belangrijke PRIJSVERLAGING! >4>eeo6ee»5oee<^ji»5eoeeeeeeooe»e666»o6o»e»oooeeoe»e»496eeeê4»eo6|^eoeee6eeee9ee6e»éooeeeeeeeo9ee! Maar da weg naar een werkelijk goed verwarmd vertrek Is en blijft vla de goede, trouwe kolenhaard. Stap I. Fokko Ver. Steenkolen- on Oliehandel N.V. -ziwtor«tn»tio, GoM.wMbM ot 100—7003. Firma van Hpve jaipetrMt21-34,a^teWM«01100—5790—5253. Firma Kole Laweetraatsa. Kleetfage, MefognOIIOO—5094 7048. Firma K. PHc A Zonen Lange Voretttraat II.Goee. telefoon 01100—7935. Firma Roynhout Voor«tnd81,Gooa,toMoon OIIOO—8324. J/ Het volmaakte kostuum? U ontdekt ’t in onze nieuwe rcoüectie CARMEN: Krulsets. l die gezelligheid geven Donderdag 16 nw» 1900 Special* aanbieding k. Mooi dessin 6,50 7, a a '4' 4 B f M- •■■- A. Pi ve •er, V I I 1 y. i. 6/12 ~V .- f 13,— -• I I r' l (Hll h e r p.Tif r' ‘4 I Electrotechnicus, Ovannda, Tel. 01195-395. J ia gratis penseel O N i' L l' 1 i k Wip dan aven de 4oonzaal van MERISON NV. binnen. - T'- Speciaal grote meten 40—52 Op donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei a.s. organiseren wij een grootse ,JHoctro-shew 1965 In de NljverheWs- sehoel te Ovwaaade Openingstijden: 's middags vee 2-5 uur en 's avonds van 7-10 uur. Diverse demonstraties. Interessante show-aanbiedingen. Uw komst kan óen prijs waard lijn 12 grote prijzen w.o. koelkast). Dm show mag u niet missen—.dus tot ziens op Ovezande. rl IS I Te koop pevr.alle soorten, opruimingen, inboedels. '-.7- j 152 164 175 cm 8,50 i— 9.50 v- r zolder, winkel Uvr adres. Doataingel M, Poes. Siebsu kantetdeuren v.a. f SOS.— te bevr. Vertisém, Kapelle. teteim.17» I 1968 1 n recht- te bevr. Verbeent KapeDe, taL 111» wieg. Qua HBO Te koop: schuurtjes, reges. P. C__21__ Sri. aiin-iaaa. ,i wit Eyllner oogmake-up kleuren met gratis I Drogisterij zande. -*• Penna streeks af T“ ----- HBO. 30/80 20/30 Edel c.q. Wales kwaliteit 14,50 15,70 Super 13,50 15,10 15,— Ie kwaliteit. 13,— 14,50 14,25 13,30 2e kwaliteit 13,70 12,40 ESSKOOL MEISJES PANTALONS - 104 116 128 140 3,78 4,00 4.28 4.50 Parel IV 14,90 14,10 11,45 -10,60 .V’- Een bijzondere collectie waarin u de modem- eto tinten en deeslna tegenkomt Plue een beroemde stof: zuiver echeerwoL Elk Super dam koetuum Ie perfect gaaneden en fertlooe afgewerkt Een juweeltje van kleermakera- kunetl Toch la zoUi Superdam koetuum ver rasaend redelijk geprjjed, Kom aana gauw peaaen. Ata 6dn van de met zorg gekozen Supentam-verkoopedreeaen hebben w<| een enorme keuze. WIJ laten u graag de hele collectie zien. !gt - 4 L - Een keurcollectie goede kolen vindt U hieronder uitgeatald. Alle onderataande bedreven zullen U gaarne van dienst zijn, ieder pp zijn eigen manier, zoals U dat gewend bont Leuk verpakt «-► Ts koop: VW kleur rood --|bj. ’SO In zeer goede staat Nagtsawn, Ove- Inlichtingen RieUandstr. 1T. Rilland-Bath. -»■ Te koop: I prst.z. Mut- n en reis- erweg 11. iiabji» Itaisl groot model z.ga.n. te bevr.: Sta- - - (ne I Hollandse herdershond. Hef voor kinde- U zult er langer blijven dan U denkt. Geen wonder; U vindt er gashaarden, met namen, welke een garantie zijn voor aan fraai an degelijk product U vindt er: BECKERS, BOCAL, BENRAAD, CINEY •DRU. ETNA NOBEL. PEETERS, SIEGLER ea VULCANA U vindt er bijvetwarming voor kantoor- of studeer vertrek. U vindt er BOSCH, ZANUSSI en MARYNEN koelkasten HELIFROST en MARYNEN diepvrie zers - MIELE sn ZANUSSI afwas- en wasautomaten U ziet, beslist de moeite van een bezoek waard, voordat U doflaitfef tot kopón besluit Laat U doekundig advleoron I - Eièrbrikettan vhn andere mijnen - Mijncokèa I, II.III en Parel Bruinkoolbriketten Union, pér 100 kg r Syntraciet*- Vetnoten I an IV (zonder O.B.) ♦♦♦♦^♦♦♦•♦♦♦♦••♦♦♦oooeoeoooooaoooooooooooeooooooeo^ooaBeeeeoeseoeeeeooeeeoeoooroofooopeeooeoeooooooooeeeoai GEZAMENLUKE PUBLICATIE VAN - Boetel NU bij Mn VM duo ndroeeoa bij UW EIGEN HANDELAAR. ANTRACIET EIERBR1KETTIN krtalmodel. Ie -kwal. (v. antracletmijnen) -9,00 t MO Z MO f 9.— t itoo f •- 054X1 anr 12.00 aar ea vaa txeo aar - f7.M aar ‘s Zaterdansmlddaga vaa 13.30 uur 16.55 aar - Ak._ y La uiteg ataMteaé via 4a bfcseda vakbaadel MERISON N.V. Boes, Bdtaoadtnaf 3,‘tatetaea 01106-8310 Een interessante tentoonstelling met;- PHILIPSéTelevisie (zwart/wit en kleur), radio grammofoons. Wasautomaten, koel kasten. Huishoudelijke en vergprglngtartlkeloo MIELEïWasautomaten. HELIOSSÖiepvriezers. f 152 164 176 4,75 8,— 5,25 .4 11 p. awiuuisjud, ga- Duinkerks, Mar I etst raat Teraeke. tel -> Hotel Csfé Restaurant ..De SeheJde”. Havesutraat I* Colijn,plaat, tel. S11M-225 Specialiteiten verse paling tong en mnasalen,en uit rte zee. Voorts ook zaten be- partQen. In de Huis ktot> fw ïtr (Sigma) voor Heine kinderen. Br. onder 2 Goes tel TM» jaea *W\ b- al bal a4 - 17' f -T' Gevraai ster». Ctehe. Arnberg N.9., Industrii ■•erts kinderwagen Nieuwdorp tel. Bill Te koop: talonU tionatr. 45. Kapell« Te koop: een i... ren. Sloertr. 1, Lewedorp Te koop: zeer mooi vlak buro, complete kamer meu- belment. enz., enz. St. Jacob- ktraat 10, Goes. -> Wis ruilt'mijn dlepvriea- tong en m nee alen, en uit d» schlkbaêrvoor L*i TitT***- 1 vswa houding. Liefst in gezin me' modeI Ruyadwlatr. lalolHe Irinderan Ds* - no. 20-3 b. v. d. blad. leerilngnaa' Jaar vaat Werklef G-. tet’2s -> Te koop: kanaries. Zuid- vlletsiraat M. Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7