r Sr 1 D.A.DROSISTERI/ aDE GAPER' VERPLAATST I ’I it MAISON VISSi BartsM’s Falco* Delmod •y GOES BONT zomer 1968 MaatkledingliHS I BEVAHIIS Bekijk owe etalages ƒ49,75 GEARRIVEERD NO. 5 SrTu SINKE - DE GNAAG SCHEP 1 SFEER IN HUIS BU BEKO ”4 v a- ïïissr \j dames- en herenkleding naar mul betere confectie 1 a i »v t> J. 3ADAGE a a—5SLi”,'.SJt-SM5— Goes, tel, naz DE BEVELANDER’* Donderdag 16 mal 1068 I 1MB vindt a da msoot aHpbfaida •7 I- - 7- Papegaatetreat B. Gom I U zult bl j ana naar tevredenheid tlagen. I -V f I beroemde i i n r^rtr- LANGEVORST •C wegens verbouwing naar da noedwtakol naast de warme bakker Verschoore, Voorstad INGANG ZAAK: mm* KÉMtlMaM Xetorint** VAN ZEE’S maatklodlnghuls St Adriaanstraat 6, Goaa. Tai. 6232. - A'v- A I ran 1 RIJSCHOOL „QUICK NU 10 lessen f 50,— MODEHUIS on UNKKE KUERMAKERSSERV1CE Alle veranderingen worden VAKKUNDIG en op eigen kleermakersetelier uitgevoerd. i' L' Voorstad 16, does. ïi In verschillende kwaliteiten on kleuren voorradig Een 15M met 1700 cc motor 85 pk. Radiaal banden op brede wielen, j i pookachakeling, grille 80-8? GoES Mogea wij o oeae advlaerea. Woonprobleaeea oploaeea la oaa dagaljjka werk.Wg weten wat er te keep te oa daarvan profiteert el Maak bot wonen tot een foeatf 1 ZIE ONZE ETALAGE OP -^- 4 I I ■UiÉi voorjaarskollektle al gezien?. sjaal an handschoanan II r SS Het vohnaaktB kostuum? U ontdekt’t in on>e nieuwe Een bUzonderw ooNeeSe waarin u de modern ste tinten en deeeina tegenkomt Plua een beroemde stof: alver scheerwol. Hk Super- ctern hoetuum ie Rerfect goon oden en NWooe KRNEWEW^ Eqn juweeltje ven kJoormakare- kuneti Toch Ie zo’n Superdem kostuum ver- reeeend redelUk gepdjed. Kom eene geuw peeeen. Ab Mn van de met zorg gekozen Ouperdswi ailtoyedroeeen hebben wy1 nnSi mT l*t*n U °rM° d* A A. ven Mr Vltet. MotendUk l.tel 238. Weiphaartedijk Voet ai Uw" tahekk drukwerk FA MMOSSM .BK PWMMV* Speciaal za*K,voof! K. L PriMter te i; Hen- t v.<; i. 4 yt S t •ft 4 i I I I 0,1 X o is I r -•s^- 4 Marconistraat 1 tMMRd n«n uit B djn voor -» •an - i 4. V 4-^83 ■mr s '-'I» j i.i -J I p 1. den 11 I. - ,_T ’r Taunue 17 M Sapor Stood» dezelfde teokucteur Ook spoedcursoeson. telefoon 01IM-282 ■V5M R S Vaar da liefhebber van snelheid an sporthritait Wij verzorgen hat opborgon van Uw bontmantel on eventuele roparstles BERCO Desgewenst bij U thute afgohasld; na sfaprsak Telefoon 011004231 'f-- 1 $9 1 lv•-a.»« W ii'~i. C'-. J ii r -► Tatevteio vul f ate.— Stroom N.V., Langt KaaCMtrl ii-W, Gom. teL oiiaaeaH I na C uur auaC-074. (Kiaon I Teehn. Dtanot). „van Zee" r i I I» I1 Uanpo Vofstop aat 64. Goaa -► Cand, «aasutamatan ».a f Ota.-. Stroom M.V., LaaOv Kerkatraat 11.11, Gom tel - 7‘-Z_.irtaaan- woordiaina voor Hoard* an d-B^dand. -r—v -► To koop: adwurtlM. fó« races P. Dulnktrke, Mar- «rieutraat 2a Yerseke. tal ütti-taaa. --S---X- --- mocelUk zijn. In vele-> Te koop: a.g.au>. Uriju croto maten kolaneonvoctor. Muyadaatotr. zijn wij ruim paaortoord 'fa kvtftSmjR-SCHR^CT. Lange Voratatraat 73, Goea -► Peugeot 404 '08 aaer aaooi 5 nieuwe Mich. X A8 benden MOOO km. InQrtlnn motor Garage van Damme, Wtoaon- kerire. teL ailOT^TT. e V -T i. v M Geboren.- J, P. v. d. W.e en IL T - *- Gom; Arte Cornelia, a-v. C. en A J. Ifchmlemaa te Om drtk Maataw a-vTU T. «teuwoneteoa <dt izit Ji Pr I Iron vanef jr. te Welp en atoover, Yvoaum, 21 jr. te I' IW- 1 Se P SFEER KUNT U SCHEPPEN DOOR GOEDE MEUBELEN GORDIJNEN.VLOERBEDEKKING |N WANDBEKLEDING TE KIEZEN NAAR UW EIGEN SMAAK EN WENSEN Dames, hooft U onze WIJ brengen U oen zeer mooie collectie In stro en vilt o.a. FtecheL Angelique, Tourieme Ook voor oen bijpassende Blervna, Anteatete. 74 jr. te Jacobs Tsnmnlna. 11 jr. te oog; Paauwe. Adriana va. te Wtlhelminadorp. echtr P H. O?le; ter Burg, Maria Comeila 00 jr. te Goes wed. van J H Valk; Sla- ger, Chrlztoffel. 81 jr.. te Goea. wedn van C. Pleune. - Ragt te Gom; Co-n-Rad Arnout Pieter. z.v. A. A. lit. Pinkie en A. A. va.i Breuke- len te Gom; Angelina Ingeborg. d.v. J. ven der Graaf en A L van de.. Boom gaard. OndertrouwA- ywr n—j Goea. r Gemeente Gom Tijdvak 0 Vm 14 mei *S8 cebwwd.- Cobben. Frasdacui Johannes. 01 jr. to Gom en Etabech. Erna, 40 jr. te Olpe (DultalandL Overleden Ooetinsh. Wjlem. 10 jr. te Gom echtg Leupen on C F Schtettekatte te Gom; van r 1 O nUabeth Martina, Av. A J. Poleij en J. van de PImm te Oom; Aartje Magdalena ger, Chriitoffel. 81 jr.. te Goes, wedn -A A Kerkhsva en J. N. da van C. Pleune A Klokstewst 7 - Ltespe Vsrototrsst - Lsnpe Vsrststraat 31 regenmantel- collectie tepijttegMai-s- Modehuie ..dnote6. !*loe- r\ osoeak ‘Inge. Do sweiate vtesgtii- nflt JrH- Idekktn* te vote kwaMteHon. 'ook kamaekewad es de gmot- eto service. Komt s toot eons bektjkMk bat to de wrnwte waarC *N koap: JLO IWaMbuu- tor 0 pk >000 toeren en cofco kolomboormachluM boemtee •*n*ctuJ?btj^wter attretaief maakt .to ds krijs. Oegsm- (teerd m«er dan Wk voor deal In vergelijking met e>ke sndare often tenSttessL de PkosWlwqg La. Hierbij deel Mt U mode det Ik heden de verkoop vm Shell bstages hob ooorgodOM SM dhr. A. A r i von dor Vltet Ik dank mijn kMnten voor het gosoten vsrtMmm i en klandizie en bevoel do hoor van der Vltet von harte Ml U ooa Wed. don Herder Kloet. Kortstraat, Wolfaartedqk Hierbij dotes w(| U mode dot wij da verkoap omli r Shod butaangas sn propaan hebbon ovorgonoiMfff 1 van Mow. de Wed. don Horder-Kteet Gaarne zulten wij U van dienst zijn. Wij bezorgen ook sen hute ^^6^66 AutokoopjMl! VW 1100 sm -?L,„ m (ïti^ Modehuis „Gracia" Kloe- tlnge De mooiste japonnen voor de laagste prijzen dte maar 1 kwaliteiten, ook grote maten kolenconvoctor. toto vsmainM tg, oase. Haas Joset av.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5