I GM J ,u- DE KLEDINGBOKSER ÉW 7 J' 7 7 DE KLEDINGBOKSER r GEHEEL GRATIS! BARSEN De Vrieadschap” te Kat» WONINGINRICHTING LOUISSE Xï, GOES Gratis damesmantels, gratis spnft- combinaties, gratis mantelpakjes Gratis bij..... N. S. Brjfhort - Goes, l - GNZONNUUUERS vr. administratieve kracht I J. M. VAN DER WOUW, l RULP VERKOOPSTER GOES WIJNGAARDSTRAAT S TERNEIZEN NKUW STRAAT M r I <1 dekens 7 lull I! 3: L J b -7 HR BRRRIHR a f 0 Donderdag 16 mei 196B f “V S V j •-> ï- 1- 7 c •7 *-.• v'. b 4 i: 1 aobcel. of Z| dto dB jaar anaman desa baanaa mm I’ I-" i tot Ptoto- Masters luxaflex bedspreien overgordijnen vitrages QROSSfCRSPRUZKN7- ■nciAuaT Dt betere dameb- >m GRATIS RDZWNI BBesahsia war/lMk-p^ ploogstoffen gardtootte A' Mevrouw Bokkers, Dennenstraat 4. Goes. telefoon 5142 Taptoem MODIEUS DAMES MANTELPAKJE la praoMkleurM-ea steffM HCRKNKOSTUUM GRATIS RUZIN I 'M aaakeep vaar f AP. ’s-Hoor Arondskerke, Deestraat 3f tel. 1106-334-625 Pracht DAMES VOORJAARS- MANTEL GEHEEL GRATIS! 7i .XIE BEVELANDER*’ - V00f Vertrad* chocoMs rapen 'b b geheel G^ns i b RUk» Middelbare Land- an Tulnbouwechoel - Goes ZoMps Craamcracksrs - Bnschmh Kost y slaagt U altijd bij Kloosterman it jST*sJ5?ï!> line terWnka. prr ongevoerd. U, afdeling tepQten - praten ■■'■7.c J! SCHOeNHANDEL K MflJ hebban plaats voor KILST MRKAAISTRAAT^ W -X 7 v. i ttSOtU) par psrsssu >L - ■l j 5 T~ BZN INRICHTING r- X ■■«t i ■i: t x I WaatwaJ 25. Cbaeraiat oa Opef dealer •i j j OMM< Gabor mant» Sollicitaties bij voorkeur schriftollp aan boven- genoemd adres Enorms keus In 4e nieuwste voorjaarskleuren en -modellen ia DAMES-, HEREN- m KIN- DERCONFECTIE lagen i! i i i- i i| i' /«ww T T*~ r Leupe EUsats vea <h tlUBM 7-.‘. ALLEEN WAT GOED IS weeft root» DAAROM.,. In teak palissander TERLENKA. ZUIVER 5CHEBB- ■L— eaa. ontvangt u: Daaso Hatama HeefoMt Voor zo spoedig mogelljk gevraagd 'w WERKSTER voer 1 dag of 2 halve dagen •1 Hf aankoop van om 7 ontvangt a L— RRISGRLD per 'pentM I Goes; en A drtk I M T. 1. ven Catbai van 1 Beklade Ka afro op alt VMaetape» Aanvang half acht Fa D. van den Berg Zn Rij aankoop van aan HERENKOSTUUM - - i' 1 n 11 b dl c. De landbouwschool met een curaueduur van j1 Bd aankoc* een DAMXSMAMTK. ot MANTKL- PAKJE In de nieuwste voorjMeaklenmii - n stoften, soale DRALON. ZUIVER SCHEER' ena. van Rr-, 1N«— OME .ontvangt n GfcKEEL GRATIS t Pracht TERZJENKA DAMES* ot HEMratSGIKJAS i' i P GEfflCEL GRATIS I TERLENKA DAME8-ofMEREN- RBGENJAS en BEL-O-FAST OVERHEMD en SHETLAND SJAAL. o* GEHEEL GRATIS I HERENDEMI et AUTOCOAT I GEHEEL GRATIS I bfj aankoop van *h HERENKOSTUUM inTERLENKA ZUIVER SCHEERWOL TREVIRA DIOUN ons. Mn l«r- 1».— 14S^ ISO/- ons. M eanheep van na MEUNCostuum ia de bekende kwaUteiten WOU TUVIRA JDIOLEM M vw 1»^ U^- 1U^_ l!'.. Wljnsnardetraat 35 I - - - GEHEEL GRATIS I ;7. WWE* DAMES- VOORJAARSMANTEL el DHALONef'TOreAUWOL MANTELPAKJE et - SPORTCOMBINATIE (WOLLEN COL BERT en TERLENKA of TREVIRA PANTALON ABaen wet gaed la heeft oueeee. Deere» OajnjHnNGBOKSER. de vaak i AammMns vaa nieuwe leerUngen kan paechledon J i vóór M Juni ab. WJ= de dkekteur der school, Ir. 1 W. M. Markueee, Ravelijn de Groena Jager Vapona strips en. spuit bussen voor de vliegen Bob 4 tegen houtworm. Ver- kstj^aar hu FUnWatartj Nsgtaaam. Ovegaafc t Hen huis. U Vorst M. dpef een 1M Itr Bosch koelkast voor 23l.i-S Zuldweg, 'S-H HAlixtrnmatrnat R, Goagk - ui amt sees. 1' d he*ft plaste voor *M B« voorkeur dfiome MMS. HBS of MULP; dalems trpoa aSrekt tot asahowBad. Bezoekt onze meubelexpositie p» 7^" 7 .p - i* ii .I» i taope VoratstrMt 71. Goes tel 01100 5087 1 MhdMM*Mid*MIWMhdMni*biad**d**dh******* ]i niet beneden IB tear Hooft V MSsseses, komt U dsn esns I - to Goes, telefoon 01100-7203 Bij de aangifte dient te worden vermeld of men wil volgen s.Ot 2 jarige tuinbouwschool, gericht op de fruit teelt en groenteteelt b. De 2 jarige landbouwschool. r •*- - I* 2 winters. - l' Aan het toelatingsexamen dat op I juli wordt gehouden, kunnen deelnemen zij die in bet bezit i zijn van 1 Abet diploma vaa pan lagere land- of tuinbouw- P schooi, ot b. het bewifo vaa overgang vaa da 3e naar da 4o p klas van aan Ulo-ecÉool. C I C. het bewijs van overgang van da 2* naar d* ‘3e I Maa van een H.B.S.. of d. het bewijs, dat men een andere opleiding van ]i' j overeenkomstig niveau heeft gevolgd 't1 r**<*4Mae**w^w.w w wwww^mxw^w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4