ft .0; w 00EWt een serie klassieke bankstellen in zeer populaire prijs -.jS W* j Bal l Ï0E1 Grote MODERNE BRILLEN DE REGT - GOES K K Kape Weekredi Voor Uw reparatie aan „ELECTRA” TOMOS1968 sneller X» trekt harder De Regt - Goes •s-H. H K. straat 20. MERINS fco^aerL MEULBROEK LINGERIE LOVABLE behe'e venof 3.50 tot stepino vanaf 5.95 tot panty'o vanaf 6,95 tot gezellig winkelea 2M9 L O’ 'J N DA E> F> Telefoon 01155-2010 (3 lijnen) di U adverteert toch ook In De Bevelander a èl MMI d. te..ia.s. ste~i -owe*, slechte OfWsUU te- ..DE BEVELANDER’* Donderdag 16 mei 1965 If 1 - VI 9 KIJKERS f 8 sse A 1 u VERFWINKEL NOORD'* o «301 ■te te art» I i - 4 •1M*r „-•'WS Adverten woonsdac MEI EN I Van dar Graaf - Goes KANTOORINSTALLATIES T A Uitga* Fa. C Vooral Teleloi H.Q.g. Giro: 1 U slaagt het beste door de grote sortering In onze zaak Ï7 Townsend Car Ferried Ltd o Aanvanj 's-Heer Hendrlksklnderenstraat 20. Telefoon 6358. Vraag bat aok Uw handelaar INT (Z ■anwor ea we** I eOw looWga on o asera foeonOhaM i Wl Willy Engelfriet •NEL EN BETROUWBAAR 1 Tooowwi 3 tv. ■k Jr- B 1 ^«♦♦♦♦♦♦aao»e»»o»»»»»»»oooo»o»o»»dt I leantoorin richting Mapdsieaaetraat 4 Gom 6 »6» Ogg 99 6 >—65 Me nieuwe TOMO« I 4 kleuren goedkoper onderdelen stukken goedkoper Telefoon 6358 1" Ir ottze nietiwo Zaak, waatstraat 19. axel, exponeren woij 'a serie HaaaMa bankstellen voor ongelooflijk lage prijs. KRIJGER TOURS Beestenmarkt 12 Goes Tel. 0110G-7253 kaag alt aoeer dan 300 varecWHeade baakaiellaa pot. •O Jmt NMimachlnehMidtol Ogatfcnrg, Raadhtilgploln 4. 9aL M12 Goog, OptU GhMartrt 7-k tol 7W Middelburg, Langw Delft 50, teL 2127 Tomousen, Noerdataaat «7, teL 2D05 f TRIUMPH FLAYTEX beha’s vanaf 9 90 tot stepino vonof 29,90 tot NATURANA* beha's vanaf 3,95 tot stepine vanaf 4,96 tot pMto'a vanaf 9.75 tot konwtote vanaf 2130 tot MARY QUANT bn ollpo BOSKO kereetten vanaf 22.75 tot MEDLBROEK UNGERIE Langs Kofkotraat 23. Gom ’»»ooeoooeoooooooeoooooeoeoeae»»eea1 - „NOORD" I ,7 's-Heer H. kinderenstr. 37 BEHANG Nu ook snolbehang Fablon, plakplastiek enz. Groots assortiment Horizon Prisma, in iedere prijskla 2-5 jaar garantie ZONNEBRILLEN Buchman Polaroid. Zeiaa Rodenstocfc Ronde modellen zonnebrillen OPRIL GROTE MARKT GOES - 0.C „EEN BRIL VAN FOCUS IS EEN SIERAAD** tt,N 22.90 ;a i- a 3 I Madruk writodsn i'> ■4 Zaterdag I v c 21,96 '4 Pat^wec BL teL W i. -7 i *5 4 O7 1 OP Lange o graveer» 81. Adriaanstraat 11. Goes. Telefoon MM. keus drie- -► wij hebban alle beetrij itiagsmgiiMalan voor uw tuin. Fa Serrarekia. Brou- rigaartjee voor t l.^K wvraggang 1, Goes. $>e 1 EZ Agentschap: i T Passagier en auto -‘J* Tb I Ibex. J. 34.50 39,75 29.75 74,50 Corso t Speel aalzaak Goes, Opril 5. tol. 5703 Gedipt. Cortege Corsetttors Bfocierf ee^ Aanvang i .3 I. d K 3 tów Lac.- -► Wij repareren televisie en radio deskundig an ansi. A Boonman, Bürgm. Andries aenatraat 2, Ovezande, tel oiie^jM. I f' Radio Bandrecorders Grammofoons L. Vorststraat 80. Goes telefoon 6070 ven Drlel, KloeUnga op doktersadvies. Alle voat- - correctets in voocread. Voel- stn kundigs adviaaan werden cratis verstrekt. Martin Wfj- demans. medisch gedL voet- -*• Sctioenreparattebedr type Primula bj. S7000 v.h. van Unan, U Vorststr. ren- en dssnaeaportrtjwieOen compleet met lamp, slot en jasbesehermer slechte t 147.9S. De Regt. Goes, '*-H. H.kinderenstraat tal SIM 3--" V -■ In aan paar minuten borstelt U alle wUse haren weg als U Crtane Marehal gebruikt. Grote tabe voor I maanden Ook verkrijgbaar in - diepzwart. Gsntte teidar btj !->• Te koop: Maeea Mfbw bj. okt. W te goede staal Gebruikte bromflotaen In vest-hoed-das. De Manned I vorechatande merken vanaf II W,— Hi de breaefieteape- I etellot Jerendaase, GSba I -te Alle elektrinstallaties I wnrïten daor ons dMMMig I verzorgd. A. Boonman Obe- j sands, tok WMMS». |i- Teksan: Morn Bene "ito Id W aajdd. blauw redelijk Innilec Ptato en pompt a la I minute. Voor fiets, bromfiets len auto veikrtjgbaer bij P»tjnww M tel. toto IJeramitesa. Goes. I '.-te Verkoop en reparatie a;te 20M '4S kleur wit rood kl l'-te Te koop: Merc, team MSdI I elektr app Fa.' van Drill teef ‘J Patljnweg M. Ktoetlnga. tel rage en reparatie rsu| teWteimsslen naar maat, ook -te Te. koop: kanarte-broed- - ---hokken. Te bevr.: Ruysdael- it 9 te Goes *s avonds 7-S uur. franko onder strikte houding. Dreg. De hoofdweg M, Bellliigwelds, Gr. telefoon togn-SM. te Te koop gevr.postzegel- verzamelingen of partijen en eerste-dag brieven van diverse landen. Fa Verboom en ai.. Waiter MAS Vtte-1 ringen: tel OIIM-3471 a VOOR COMPLETE I Showroom: Keizerstraat 3e. tol «f 100-71B74196 1 Reparatie an eedasbeod i o I Vanaf hedM Is eazo zaak dM zaterdags aa 12 oor GESLOTEN inderdaad: onze MABCHAL RIMPKL-CCMIMCTOR bezorgt U _k la minute" een prachtige, jeugdig- gave huid. Acht uur lang geM ergernis over rim pels Of kraelepootjes 1 MARCHAL RIMPEL-COR- RECTOR: nu in de nieuws, gehomogeniseerde sa- ■aensteUiag gagt extra-lang mee I Prijs A75 per flèeon (voldoende voor langere tijd) Vraagt folder aan btj DA DROGISTERIJ .4X GAPER”. Voorstad 7a. «om >L i 1» kundige -m« v.h. var vest-hoed-das. De Magneet 11, Goes. Lange Vorststraat »-« Ooae -te Ko^pt uw rollend gsed bij de man. Ge h< repareren kan. Grote lg uit rolschaatsen, Steps,- - wielen, trapauto t en steel- -te GununiwooM aamMa wij A Gaas. teL M4A terg Mi de twoewielerspecia- hal leiste», Goes. -► Te koop Puch Skyrlder. Lz.ast kleur wit Zuidsin- gel M. Bersaele. tel. 11105- 404. -► Verkoop en reparatie' T.V. Fa. van Drlel. Kloetlnge 19.75 29,75 19.75 49,75 i'1 >60 cMt en 250 gram banket- allerhande 106 cent Fijne sorttring'koekjes gebehjM 'T Zaterdag 5 tuncakes 115 cent 4 elegroem moorkoppen 135 cent en 5 Deens luxe 69 cent Kwsütoits brood, prima rozijndnbrbod.' Zwdsds weekend broed.. Thee- on anys beschuit ouderwets en lokker I AJg Aseereatiekentner Hsinksnszand - Alg. verzekertagM Flaanc lering auto'si huleboedolijka srdkoton Legs renten Bij overlijden schuldvrij- Telefoon 01106-629 b.-‘. bro clips, beha's vanaf 6,90 tot stspins vanaf 9,90 tot panty’s vent 12,90 tot kersétots vanaf 39,90 tot «zi panty's vanaf 34.50 tot MAIDENFORM beha's vanaf 13.95 tot stopfna met rugsteun panty's mot rugsteun korselets 'r- I" -te Voter *t vegen der schoor stenen gelieve u zich te won den tot Hepmsa’s schoor, steenvogsrsbsdr. Goes. *sJL HJrindsrenstr. 07. Tulpatr. 44 telefoon OtoT. Hood's CaptesrtnrichL Gees, Ir-*—nstraat 41. teL aUMl*HF«H*®*M 400 Mter tF. c jsslsass k 2. *s-GrsvM- aaH& 1 kinderstosl sn Brood- en Bankstbakksrij I Fima ïleugel I 's-Hoor H. Kinderenstrsat 33| Goes, telefoon 7674 -te Door inruil te koop: 1L Kreitfler Florett, 1 Mohv- lette EEG met voorvertag. 2 Batavus Tourist, div. Spar- tas vsnaf f MO.—. De Ragt Goes. 's-H. H.kinderenstrgst 20, teL »SA )oor Inruil ta, koop 'Bkyrldsr 9 vOrsn. kleur wit, 1 Sparta Spo km stand 1000 bj. 1007. I Regt, Goesz 'teH. H kinp rengteMt 20, tel toto- i -te Door tnruil te koop dlv Solexen enkele MobylettOa met voor- en achtervering 1 Berin! damesbromfieta f 100,—, 1 Bstavua Super Sport t ITS,—, 1 Batavus Cornby f Ito.—. De Reet, 1 Goes, 's-H. H.klnderenstreat 20, teL OOM. Sf* :i. r' -► Ons stendlwerk te ga drukwerk. Laat Uw sten werk verzorgen door ds 41. teL 9M90L Tv kaam Ford Teunuzl- goed met garantie. Ga-I'to, *04, *01. 'tl Ito W m.j t v. Oeveren N.V., Goez.lgarantie Garage v. Oeverea' til WW »M.V, öeea. tal oaMo-dosa.- van. medlach gedL voet- Te koop: Autobianchi km. gel. prima staat. Baa Steke'tee, Middelburgsestr. 1, Goea, tel. 01100-5421, -te Ze^zijn er weer -10 rBnmafax^jn van *t Wastein- deJCnopjes, St Adriaanstr 19.75 35.75 42,50 47.50

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18